Firma AGRO Staňkov a.s. IČO 00115746


AGRO Staňkov a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

AGRO Staňkov a.s. (00115746) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Plzeňská 350, Staňkov 345 61. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 5. 1975 a je stále aktivní. AGRO Staňkov a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o AGRO Staňkov a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o AGRO Staňkov a.s. na Justice.cz
Detailní informace o AGRO Staňkov a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro AGRO Staňkov a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje AGRO Staňkov a.s.

Soud Krajský soud v Plzni 4
Spisová značka B 971
IČO (identifikační číslo osoby) 00115746
Jméno AGRO Staňkov a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 16.5.1975
Valná hromada společnosti AGRO Staňkov, a.s. (dále také jen společnost) schválila dne 18.7.2019 zvýšení základního kapitálu společnosti, který byl v celém rozsahu splacen, upsáním nových akcií nejvýše o částku 15.562.000,- Kč (slovy: patnáct milionů pět s et šedesát dva tisíc korun českých), z původní výše 3.112.400,- Kč (slovy: tři miliony jedno sto dvanáct tisíc čtyři sta korun českých) na novou výši 18.674.400,- Kč (slovy: osmnáct milionů šest set sedmdesát čtyři tisíc čtyři sta korun českých). Upisován í akcií nad tuto částku se nepřipouští. Připouští se upisování akcií pod uvedenou částku, tj. zvýšení základního kapitálu bude účinné, i když bude celkově účinně upsán jakýkoliv nižší počet akcií. Na zvýšení základního kapitálu bude celkově maximálně vydáno 389.050 ks (slovy: tři sta osmdesát devět tisíc padesát kusů) listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 40,- Kč (slovy: čtyřicet korun českých), které nebudou kótované (dále také jen nové akcie). Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky. Úpis nových akcií bude probíhat jako dvoukolový. První kolo je určeno pro stávající akcionáře společnosti k uplatnění jejich přednostního práva na úpis nových akcií. Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základn ího kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. V souladu s čl. XXV. odst. 2 stanov společnosti nemají akcionáři společnosti při zvýšení základního kapitálu společnosti ve smyslu ust. 484 odst. 2 ZOK přednostní právo na upsán í akcií, které v souladu se ZOK neupsal jiný akcionář společnosti. S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě 14 dní od okamžiku, kdy jim bude doručeno oznámení představenstva společnosti o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva v sídle společnosti na adrese: Staňkov, Plzeňská čp. 3 50, PSČ 345 61. Představenstvo společnosti je povinno zaslat akcionářům toto oznámení obsahující informace dle ust. § 485 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro sv olání valné hromady bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Tyto informace budou zveřejněny rovněž v Obchodním věstníku. Na jednu stávající akcii společnosti ve jmenovité hodnotě 40,- Kč je akcionář oprávněn upsat 5 (slov y: pět) nových akcií ve jmenovité hodnotě 40,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie. Akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v prvním kole, budou ve druhém kole upisování nabídnuty k upsání vybranému zájemci. Vybraným zájemcem je: Zdeněk Hlavica, nar. dne 5. března 1967, bytem: Letní 2403, 688 01 Uherský Brod (dál e také jen vybraný zájemce). Nové akcie společnosti upisované v druhém kole upisování budou vybraným zájemcem upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi ním a společností v sídle společnosti na adrese: Staňkov, Plzeňská čp. 350, PSČ 345 61. Lhůta pro upsání akcií vybraným zájemcem činí 14 dní a počne běžet od doručení výzvy představenstva společnosti vybranému zájemci. Emisní kurs nových akcií je ve všech kolech jejich úpisu roven jejich jmenovité hodnotě, tj. 40,- Kč na jednu novou akcii. Nové akcie jsou upisovány bez emisního ážia. Emisní kurs nových akcií bude splacen peněžitými vklady, přičemž se nepřipouští započte ní pohledávek za společností proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nových akcií. Upisovatelé nových akcií jsou povinni splatit 30% emisního kurzu upsaných akcií nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne upsání nových akcií, a to na bankovní účet společnosti č.ú. 2401651794/2010 vedený u Fio banka, a.s. Upisovatelé nových akcií jsou po vinni splatit 70% emisního kurzu upsaných akcií do jednoho roku ode dne upsání nových akcií, a to na bankovní účet společnosti č.ú. 2401651794/2010, vedený u Fio banka, a.s. 18.7.2019
Na základě smlouvy ofúzi na společnost přešlo jmění zanikající obchodní společnosti Zemědělská společnost Osvračín, a.s. se sídlem Osvračín čp. 100, PSČ 345 44, identifikační číslo 001 15 665. 27.6.2019
V důsledku přeměny - fúze společnosti AGRO Staňkov a.s., jako společnosti nástupnické sloučením se společností Staňkovská a. s., IČ: 251 93 643, se sídlem: Staňkov, Plzeňská 350, PSČ 34561, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložce 1006, jako společností zanikající, přešlo na společnost AGRO Staňkov a.s. jmění zanikající společnosti Staňkovská a.s., s účinností ke dni provedení zápisu fúze sloučením do obchodního rejstříku. 27.6.2019
Na společnost AGRO Staňkov a.s., identifikační číslo: 001 15 746, sídlo: Plzeňská 350, Staňkov I, 345 61 Staňkov, přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti Farma Všekary, s.r.o., identifikační číslo: 283 68 240, sídlo: Pl zeňská 350, Staňkov I, 345 61 Staňkov. 18.10.2017
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 12.9.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 12.9.2014 - 27.6.2019
Počet členů dozorčí rady: 3 12.9.2014 - 27.6.2019
Na základě smlouvy o fúzi na společnost přešlo jmění zanikající obchodní společnosti Zemědělská společnost Osvračín, a.s. se síd- lem Osvračín čp. 100, PSČ 345 44, identifikační číslo 001 15 665. 31.12.2004 - 27.6.2019
Zemědělské obchodní družstvo Radbuza ve Staňkově se sídlem ve Staňkově, okres Domažlice změnilo právní formu na akciovou společnost rozhodnutím mimořádné členské schůze konané dne 7.9.2001. Rozhodnutím mimořádné členské schůze ze dne 7.9.2001 byla změněna právní forma družstva Zemědělské obchodní družstvo Radbuza ve Staňkově zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni v odd. Dr. XXIV, vložky 1493 na akciovou společnost AGRO Staňkov a.s. Obchodní firma Zemědělské obchodní družstvo Radbuza ve Staňkově se převádí z oddílu Dr. XXIV vložky 1493, do oddílu B vložky 971. 1.2.2002 - 27.6.2019
Zapisované základní jmění: Zapisované základní jmění činí 76 950 000,- Kč (slovy sedmdesátšestmilionůdevětsetpadesáttisíckorun) 14.4.1993 - 1.2.2002
Ručení členů: Člen má podle čl. 13, bod 7, písm. f) povinnost ručit za případnou nekrytou ztrátu výsledku hospodaření družstva v daném roce do výše svého členského podílu. 7.11.1991 - 14.4.1993
Ručení členů: Člen má podle čl. 8 písm. f povinnost ručit za případnou nekrytou ztrátu výsledku hospodaření družstva krácením, případně nevyplácením pohyblivé složky odměny z fondu odměn 1.3.1989 - 7.11.1991

Aktuální kontaktní údaje AGRO Staňkov a.s.

Kapitál AGRO Staňkov a.s.

zakladni jmění 3 112 400 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.6.2019
zakladni jmění 77 810 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 31.12.2004 - 27.6.2019
zakladni jmění 65 346 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.2.2002 - 31.12.2004
zakladni jmění 76 950 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.4.1993 - 1.2.2002

Akcie AGRO Staňkov a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 40 Kč 77 810 27.6.2019
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 77 810 12.9.2014 - 27.6.2019
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 77 810 31.12.2004 - 12.9.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 65 346 1.2.2002 - 31.12.2004

Sídlo AGRO Staňkov a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Plzeňská 350 , Staňkov 345 61 12.9.2014
Adresa Plzeňská 350 , Staňkov 345 61 1.2.2002 - 12.9.2014
Adresa Staňkov Česká republika
16.5.1975 - 1.2.2002

Předmět podnikání AGRO Staňkov a.s.

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 12.9.2014
kovářství, podkovářství 4.2.2011
zámečnictví, nástrojářství 4.2.2011
truhlářství, podlahářství 4.2.2011
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 4.2.2011
malířství 4.2.2011
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 4.2.2011
hostinská činnost 4.2.2011
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 4.2.2011 - 12.9.2014
výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin 4.2.2011 - 27.6.2019
živočišná výroba 6.11.2004
opravy silničních vozidel 6.11.2004
výroba osiva sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin 6.11.2004 - 4.2.2011
silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní 6.11.2004 - 4.2.2011
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 6.11.2004 - 4.2.2011
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 6.11.2004 - 4.2.2011
rostlinná výroba 6.11.2004 - 27.6.2019
úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby včetně výroby potravin z ní 6.11.2004 - 27.6.2019
zemědělská výroba 14.4.1993 - 6.11.2004
opravy motorových vozidel 14.4.1993 - 6.11.2004
silniční motorová doprava 14.4.1993 - 6.11.2004
stavitel 14.4.1993 - 6.11.2004
hostinská činnost 14.4.1993 - 6.11.2004
provozování ubytovny 14.4.1993 - 6.11.2004
textilní výroba 14.4.1993 - 6.11.2004
zámečnictví 14.4.1993 - 4.2.2011
truhlářství 14.4.1993 - 4.2.2011
práce autojeřábem a stavebními mechanismy 14.4.1993 - 4.2.2011
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 14.4.1993 - 4.2.2011
malířské práce 14.4.1993 - 4.2.2011
Družstvo provozuje zemědělskou výrobu a v zájmu jejího dalšího rozvoje racionálně a efektivně hospodaří na zemědělské půdě 13.6.1991 - 14.4.1993
Předmětem činnosti družstva je: - zemědělská výroba 13.6.1991 - 14.4.1993
potravinářská výroba 13.6.1991 - 14.4.1993
práce a služby pro členy, občany a jiné subjekty, prováděné dopravními a mechanizačními prostředky, opravárenskou dílnou, stavební skupinou a závodní kuchyní 13.6.1991 - 14.4.1993
poradenská a konzultační činnost (právo, ekonomika, daně, zemědělská výroba) 13.6.1991 - 14.4.1993
zahraničně obchodní činnost s omezením dle Přílohy k nařízení vlády ČSFR č. 256/1990 Sb. 13.6.1991 - 14.4.1993
obchodní činnost (prodej vlastních i nakoupených výrobků a surovin) 13.6.1991 - 14.4.1993
zprostředkovatelská činnost 13.6.1991 - 14.4.1993
ubytování a stravování pro veřejnost 13.6.1991 - 14.4.1993
skladování, aplikace a prodej všech druhů hnojiv, osiv, chem. přípravků 13.6.1991 - 14.4.1993
revize a opravy el. zařízení, revize tlakových nádob 13.6.1991 - 14.4.1993
mechanické bílení, lakýrnické, malířské a natěračské práce 13.6.1991 - 14.4.1993
výrobky ze dřeva (truhlářské, tesařské, stolařské) 13.6.1991 - 14.4.1993
zámečnické a strojní výrobky 13.6.1991 - 14.4.1993
kompletace textilních, kožených a galanterních výrobků 13.6.1991 - 14.4.1993
Zahraničně obchodní činnost provozována prostřednictvím podniku zahraničního obchodu tzn. prostřednictvím organizací majících povolení k zahraničně obchodní činnosti 2.4.1990 - 13.6.1991
g) izolace rovných střech 26.9.1989 - 13.6.1991
h) čalounění a renovace starého nábytku 26.9.1989 - 13.6.1991
Družstvo provozuje zemědělskou výrobu a v zájmu jejího dalšího rozvoje racionálně a efektivně hospodaří na zemědělské půdě 1.3.1989 - 13.6.1991
Družstvo poskytuje práce a služby pro občany svými dopravními a mechanizačními prostředky b) zpracovává zemědělské a lesní suroviny c) vykonává činnosti a vyrábí výrobky sloužící potřebám zemědělské a potravinářské výroby d) prodává vlastní vyrobené zboží 1.3.1989 - 13.6.1991
Předmětem jiné hospodářské činnosti je a) kompletace výrobků Plastimatu a Kozaku b) revize elektrického zařízení a tlakových nádob c) bílení d) pořez dřeva a výrobky ze dřeva e) stavební činnost f) strojní a zámečnické výrobky 1.3.1989 - 13.6.1991
Rozhodnutím Okresního národního výboru v Domažlicích ze dne 17. 11. 1986 č.j. VLHZ 611/929, 959/86 odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství byla družstvu povolena tato přidružená výroba: - agrochemické rozbory zemědělských výrobků, porostů apod. - apretační práce pro Plastimat Horšovský Týn - kooperační montáž pro Teslu Nýřany 8.12.1986 - 1.3.1989
Rozhodnutím Okresního národního výboru v Domažlicích odboru VLHZ ze dne 22. 10. 1985 č.j. VLHZ 808/85 byla družstvu povolena tato přidružená výroba: - bílení a desinfekce stájí v okrese Domažlice 30.10.1985 - 1.3.1989
revize elektroinstalací a hromosvodů v okrese Domažlice 4.10.1985 - 1.3.1989
Hlavním předmětem činnosti je zemědělská velkovýroba. 27.10.1976 - 1.3.1989
Přidružená výroba: - je prováděna stavební skupinou v počtu 15 lidí s celkovým ročním objemem 200.000,- Kčs v rámci kooperačního seskupení, mimo rámec seskupení je nutné potvrzení od odboru výstavby ONV. 27.10.1976 - 1.3.1989
Rozhodnutím odboru dopravy ONV v Domažlicích ze dne 26. 1. 1976, č.j. Doprav. 4204/1975 byla družstvu povolena doprava pro cizí potřebu na dobu do 31. 12. 1976. 12.3.1976 - 27.10.1976
přidružená výroba - nákladní doprava. Provozování nákladní dopravy bylo povoleno rozhodnutím odboru dopravy ONV Domažlice dne 5. 2. 1975, č.j. doprav 75/29/1975 na dobu do 31. 12. 1975. 26.8.1975 - 27.10.1976
Hlavním předmětem činnosti družstva je zemědělská výroba. 16.5.1975 - 27.10.1976
Družstvo provádí výstavbu společných zařízení v souladu s vytvářením nových výrobních a územních celků s ohledem na specializaci rostlinné a živočišné výroby a buduje také byty pro družstevníky a sociální a kulturní zařízení. 16.5.1975 - 27.10.1976
Družstvo provozuje pomocnou a přidruženou výrobu, jejíž druh a rozsah se určuje takto: 1. opravářská dílna 2. drobné buldozerské práce 3. práce s hydraulickým nakladačem 4. drobné stavební práce s ročním objemem v Kčs 500.000,- za podmínek, že uvedené služby budou prováděny vlastními pracovníky. 16.5.1975 - 27.10.1976

vedení firmy AGRO Staňkov a.s.

Statutární orgán AGRO Staňkov a.s.

Platnost údajů od - do
Zastupování: Předseda jedná jménem družstva navenek. V době jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda. Místopředseda je oprávněn jednat v rozsahu své působnosti dané stanovami, popř. pracovního a organizačního řádu družstva. Přijímat závazky jménem družstva však může jen na základě zmocnění daného předsedou. Podpisování: Písemnosti o právních úkonech, jimiž družstvo nabývá práva nebo přejímá závazky, podepisuje vedle předsedy další člen představenstva - pokud mají finanční povahu - též ekonom družstva. 27.10.1976 - 1.3.1989
Zastupování družstva: Družstvo zastupuje předseda a jeden další člen představenstva. Podpisování: K názvu družstva připojí své vlastnoruční podpisy předseda a jeden další člen představenstva. Písemnosti finanční povahy podpisuje předseda a účetní. 16.5.1975 - 27.10.1976
Společnost navenek zastupuje představenstvo. Společnost zastupuje ve všech záležitostech předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo člen představenstva. 27.6.2019
Společnost navenek zastupuje představenstvo. Společnost zastupuje ve všech záležitostech předseda představenstva nebo místopředseda představenstva anebo dva společně jednající členové představenstva 12.9.2014 - 27.6.2019
Způsob jednání: a) zastupování - jménem společnosti navenek jedná samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva anebo dva členové představenstva. b) podepisování - podepisování za společnost se děje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva anebo dva členové představenstva. 1.2.2002 - 12.9.2014
Způsob zastupování: 1. Za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda představenstva. 2. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva, tzn. předsedy nebo místopředsedy a dalšího člena představenstva. 3. Představenstvo jmenuje ředitele družstva. 4. Ředitel družstva je oprávněn jednat jménem družstva ve všech věcech, pokud představenstvo družstva neurčí jinak. V době nepřítomnosti ředitele jej zastupuje náměstek ředitele. 5. Ředitel družstva podepisuje veškeré písemnosti související s chodem družstva, pokud představenstvo svým usnesením neurčí jinak. V době nepřítomnosti ředitele může písemnosti podepisovat náměstek ředitele. 14.4.1993 - 1.2.2002
Způsob zastupování: Předseda družstva je oprávněn jednat jménem družstva ve všech věcech. V době jeho nepřítomnosti zastupuje předsedu místopředseda. Způsob podepisování: Písemnosti podepisuje předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda. 1.3.1989 - 14.4.1993
člen Josef Hakl 16.5.1975 - 27.10.1976
Adresa: 49 , Horní Kamenice 345 62
místopředseda Jaroslav Adámek 16.5.1975 - 29.12.1983
Adresa: 69 , Hlohovčice 345 61
člen Karel Holub 16.5.1975 - 29.12.1983
Adresa: 8 , Horní Kamenice 345 62
člen Petr Leitl 16.5.1975 - 29.12.1983
Adresa: 0 Krchleby Česká republika
člen Jan Marcel 16.5.1975 - 29.12.1983
Adresa: 0 Staňkov Česká republika
člen František Mleziva 16.5.1975 - 29.12.1983
Adresa: 0 Ohůčov Česká republika
člen Jiří Peschta 16.5.1975 - 29.12.1983
Adresa: 0 Staňkov Česká republika
předseda Ladislav Hřebec 16.5.1975 - 29.12.1983
Adresa: 0 Ohůčov Česká republika
člen Vlasta Kupková 27.10.1976 - 29.12.1983
Adresa: Soukenická 43 , 345 61 Staňkov I Česká republika
člen Ladislav Hřebec 29.12.1983 - 26.8.1988
Adresa: 0 Ohůčov Česká republika
člen Josef Bozděch 16.5.1975 - 1.3.1989
Adresa: 20 , Hlohová 345 61
člen Václav Hauser 16.5.1975 - 1.3.1989
Adresa: 61 , Hlohová 345 61
člen Anna Nozarová 16.5.1975 - 1.3.1989
Adresa: 74 , Horní Kamenice 345 62
předseda Ing. Ladislav Svoboda 29.12.1983 - 1.3.1989
Adresa: Fučíkova 582 , Stod Česká republika
člen Anežka Steinbachová 29.12.1983 - 1.3.1989
Adresa: 30 , Chůčov Česká republika
člen Václav Vítek 29.12.1983 - 1.3.1989
Adresa: 110 , Kvíčovice 345 62
člen Josef Tejnor 29.12.1983 - 1.3.1989
Adresa: 81 , Horní Kamenice 345 62
člen Marie Bublová 29.12.1983 - 1.3.1989
Adresa: 21 , Štíchov Česká republika
člen Jiřina Šizlingová 29.12.1983 - 1.3.1989
Adresa: 8 , Neuměř 345 62
člen Josef Khas 29.12.1983 - 1.3.1989
Adresa: 29 , Kvíčovice 345 62
místopředseda Ing. Luboš Fikrle 26.8.1988 - 1.3.1989
Adresa: Na Výhledech 301 , Merklín 334 52
předseda Ing. Luboš Fikrle 1.3.1989 - 13.6.1991
Adresa: Na Výhledech 301 , Merklín 334 52
předseda Alexej Petrašovský 13.6.1991 - 14.4.1993
Adresa: 316 , Staňkov Česká republika
místopředseda Václav Vítek 1.3.1989 - 8.10.1998
Adresa: 110 , Kvíčovice 345 62
člen Pavel Bauer 14.4.1993 - 8.10.1998
Adresa: Jankovského 357 , Staňkov 345 61
člen Ing. Václav Hauser 14.4.1993 - 8.10.1998
Adresa: 12 , 345 61 Hlohová Česká republika
člen Miroslav Kleisner 14.4.1993 - 8.10.1998
Adresa: Ruská 347 , Holýšov 345 62
člen František Pittr 14.4.1993 - 8.10.1998
Adresa: 32 , Všekary 345 62
člen Josef Princl 14.4.1993 - 8.10.1998
Adresa: Jankovského 353 , Staňkov 345 61
člen Miroslav Vacík 14.4.1993 - 8.10.1998
Adresa: 61 , Hlohová 345 61
člen Ing. Jan Černý 14.4.1993 - 16.9.1999
Adresa: Mánesova 526 , Domažlice 344 01
předseda JUDr. Milan Kazda 14.4.1993 - 6.3.2001
Adresa: Heyrovského 481/33 , Plzeň 301 00
člen Ing. Vojtěch Němec 8.10.1998 - 6.3.2001
Adresa: Nad Tratí 152 , Staňkov 345 61
člen Josef Brož 14.4.1993 - 1.2.2002
Adresa: 49 , Neuměř 345 62
člen Prof. Ing. Jan Hron 14.4.1993 - 1.2.2002
Adresa: Brunclíkova 1721/21 , Praha 162 00
místopředseda František Pittr 8.10.1998 - 1.2.2002
Adresa: 32 , Všekary 345 62
člen Václav Vítek 8.10.1998 - 1.2.2002
Adresa: 110 , Kvíčovice 345 62
člen Josef Bozděch 8.10.1998 - 1.2.2002
Adresa: 20 , Hlohová 345 61
člen Josef Teynor 8.10.1998 - 1.2.2002
Adresa: 81 , Horní Kamenice 345 62
člen Adolf Remiger 8.10.1998 - 1.2.2002
Adresa: 36 , Hlohová 345 61
člen Václav Němec 8.10.1998 - 1.2.2002
Adresa: 23 , Blížejov 346 01
člen Ing. Josef Halada 16.9.1999 - 1.2.2002
Adresa: 46 , Srbice 345 43
předseda Ing. Vojtěch Němec 6.3.2001 - 1.2.2002
Adresa: Nad Tratí 152 , Staňkov 345 61
člen Ing. Václav Mužík 20.12.2001 - 1.2.2002
Vznik členství 6.4.2001
Adresa: Jiráskova 408 , Staňkov 345 61
předseda Ing. Vojtěch Němec 1.2.2002 - 27.1.2004
Vznik členství 1.2.2002
Zánik členství 16.5.2003
Vznik funkce 1.2.2002
Zánik funkce 16.5.2003
Adresa: Nad Tratí 152 , Staňkov 345 61
místopředseda František Pittr 1.2.2002 - 27.1.2004
Vznik členství 1.2.2002
Zánik členství 16.5.2003
Vznik funkce 1.2.2002
Zánik funkce 16.5.2003
Adresa: 32 , Všekary 345 62
člen Josef Brož 1.2.2002 - 27.1.2004
Vznik členství 1.2.2002
Zánik členství 16.5.2003
Vznik funkce 1.2.2002
Adresa: 49 , Neuměř 345 62
člen Prof. Ing. Jan Hron 1.2.2002 - 27.1.2004
Vznik členství 1.2.2002
Zánik členství 16.5.2003
Vznik funkce 1.2.2002
Adresa: Brunclíkova 1721/21 , Praha 162 00
člen Václav Vítek 1.2.2002 - 27.1.2004
Vznik členství 1.2.2002
Zánik členství 16.5.2003
Vznik funkce 1.2.2002
Adresa: 110 , Kvíčovice 345 62
člen Josef Bozděch 1.2.2002 - 27.1.2004
Vznik členství 1.2.2002
Zánik členství 16.5.2003
Vznik funkce 1.2.2002
Adresa: 20 , Hlohová 345 61
člen Josef Teynor 1.2.2002 - 27.1.2004
Vznik členství 1.2.2002
Zánik členství 16.5.2003
Vznik funkce 1.2.2002
Adresa: 81 , Horní Kamenice 345 62
člen Adolf Remiger 1.2.2002 - 27.1.2004
Vznik členství 1.2.2002
Zánik členství 16.5.2003
Vznik funkce 1.2.2002
Adresa: 36 , Hlohová 345 61
člen Václav Němec 1.2.2002 - 27.1.2004
Vznik členství 1.2.2002
Zánik členství 16.5.2003
Vznik funkce 1.2.2002
Adresa: 23 , Chotiměř 410 02
člen Ing. Josef Halada 1.2.2002 - 27.1.2004
Vznik členství 1.2.2002
Zánik členství 16.5.2003
Vznik funkce 1.2.2002
Adresa: 46 , Srbice 345 43
člen Ing. Václav Mužík 1.2.2002 - 27.1.2004
Vznik členství 1.2.2002
Zánik členství 16.5.2003
Vznik funkce 1.2.2002
Adresa: Jiráskova 408 , Staňkov 345 61
člen Ing. Jan Černý 27.1.2004 - 31.12.2004
Vznik členství 16.5.2003
Zánik členství 29.11.2004
Adresa: Mánesova 526 , Domažlice 344 01
člen Ing. Václav Mužík 27.1.2004 - 31.12.2004
Vznik členství 16.5.2003
Zánik členství 29.11.2004
Adresa: Jiráskova 408 , Staňkov 345 61
předseda Ing. Václav Hauser 27.1.2004 - 4.8.2008
Vznik členství 16.5.2003
Zánik členství 30.5.2008
Vznik funkce 16.5.2003
Zánik funkce 30.5.2008
Adresa: 12 , Hlohová 345 61
místopředseda Václav Vítek 27.1.2004 - 4.8.2008
Vznik členství 16.5.2003
Zánik členství 30.5.2008
Vznik funkce 16.5.2003
Zánik funkce 30.5.2008
Adresa: 110 , Kvíčovice 345 62
člen Jana Beštová 27.1.2004 - 4.8.2008
Vznik členství 16.5.2003
Zánik členství 30.5.2008
Adresa: 49 , Horní Kamenice 345 62
člen Josef Brož 27.1.2004 - 4.8.2008
Vznik členství 16.5.2003
Zánik členství 30.5.2008
Adresa: 49 , Neuměř 345 62
člen Ing. Josef Halada 27.1.2004 - 4.8.2008
Vznik členství 16.5.2003
Zánik členství 30.5.2008
Adresa: 46 , Srbice 345 43
člen Ing. Karel Holub 27.1.2004 - 4.8.2008
Vznik členství 16.5.2003
Zánik členství 30.5.2008
Adresa: 8 , Horní Kamenice 345 62
člen Prof. Ing. Jan Hron 27.1.2004 - 4.8.2008
Vznik členství 16.5.2003
Zánik členství 30.5.2008
Adresa: Brunclíkova 1721/21 , Praha 162 00
člen František Pittr 27.1.2004 - 4.8.2008
Vznik členství 16.5.2003
Zánik členství 30.5.2008
Adresa: 32 , Všekary 345 62
člen Josef Teynor 27.1.2004 - 4.8.2008
Vznik členství 16.5.2003
Zánik členství 30.5.2008
Adresa: 81 , Horní Kamenice 345 62
člen představenstva Ing. Jan Volf 31.12.2004 - 4.8.2008
Vznik členství 29.11.2004
Zánik členství 30.5.2008
Adresa: Jabloňová 339 , Koloveč 345 43
člen představenstva Bohdan Brožík 31.12.2004 - 4.8.2008
Vznik členství 29.11.2004
Zánik členství 30.5.2008
Adresa: 34 , Osvračín 345 61
předseda představenstva Ing. Václav Hauser 4.8.2008 - 3.1.2014
Vznik členství 30.5.2008
Zánik členství 27.6.2013
Vznik funkce 30.5.2008
Zánik funkce 27.6.2013
Adresa: 12 , 345 61 Hlohová Česká republika
místopředseda představenstva Václav Vítek 4.8.2008 - 3.1.2014
Vznik členství 30.5.2008
Zánik členství 27.6.2013
Vznik funkce 30.5.2008
Zánik funkce 27.6.2013
Adresa: 110 , Kvíčovice 345 62
člen představenstva Ing. Karel Holub 4.8.2008 - 3.1.2014
Vznik členství 30.5.2008
Zánik členství 27.6.2013
Adresa: 8 , Horní Kamenice 345 62
člen představenstva Prof. Ing. Jan Hron 4.8.2008 - 3.1.2014
Vznik členství 30.5.2008
Zánik členství 27.6.2013
Adresa: Brunclíkova 1721/21 , Praha 162 00
člen představenstva Hana Krbcová 4.8.2008 - 3.1.2014
Vznik členství 30.5.2008
Zánik členství 27.6.2013
Adresa: Palackého 808 , Stříbro 349 01
Předseda představenstva Václav Hauser 3.1.2014 - 17.8.2018
Vznik členství 27.6.2013
Zánik členství 15.6.2018
Vznik funkce 27.6.2013
Zánik funkce 15.6.2018
Adresa: 12 , Hlohová 345 61
Místopředseda představenstva Václav Vítek 3.1.2014 - 17.8.2018
Vznik členství 27.6.2013
Zánik členství 15.6.2018
Vznik funkce 27.6.2013
Zánik funkce 15.6.2018
Adresa: 110 , Kvíčovice 345 62
Člen představenstva Karel Holub 3.1.2014 - 17.8.2018
Vznik členství 27.6.2013
Zánik členství 15.6.2018
Adresa: 8 , Horní Kamenice 345 62
Člen představenstva Jan Hron 3.1.2014 - 17.8.2018
Vznik členství 27.6.2013
Zánik členství 15.6.2018
Adresa: Brunclíkova 1721/21 , Praha 162 00
Člen představenstva Hana Krbcová 3.1.2014 - 17.8.2018
Vznik členství 27.6.2013
Zánik členství 15.6.2018
Adresa: Palackého 583 , Stříbro 349 01
předseda představenstva Ing. Václav Hauser 17.8.2018 - 23.1.2019
Vznik členství 15.6.2018
Zánik členství 21.1.2019
Vznik funkce 15.6.2018
Zánik funkce 21.1.2019
Adresa: 12 , Hlohová 345 61
místopředseda představenstva Hana Krbcová 17.8.2018 - 23.1.2019
Vznik členství 15.6.2018
Zánik členství 21.1.2019
Vznik funkce 15.6.2018
Zánik funkce 21.1.2019
Adresa: Palackého 583 , Stříbro 349 01
člen představenstva Prof. Ing. Jan Hron DrSc. 17.8.2018 - 23.1.2019
Vznik členství 15.6.2018
Zánik členství 21.1.2019
Zánik funkce 21.1.2019
Adresa: Brunclíkova 1721/21 , Praha 162 00
člen představenstva Ing. Dalibor Šnejdar 17.8.2018 - 23.1.2019
Vznik členství 15.6.2018
Zánik členství 21.1.2019
Zánik funkce 21.1.2019
Adresa: V Hradbách 202 , Rakovník 269 01
člen představenstva Ing. Stanislav Šrámek 17.8.2018 - 23.1.2019
Vznik členství 15.6.2018
Zánik členství 21.1.2019
Zánik funkce 21.1.2019
Adresa: Jezdecká 3276 , Mělník 276 01

Dozorčí rada AGRO Staňkov a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Šmíd 23.1.2019
Vznik členství 21.1.2019
Vznik funkce 21.1.2019
Adresa: Zámecká 292 , Stěžery 503 21
předseda Jan Krammer 1.2.2002 - 27.1.2004
Vznik členství 1.2.2002
Zánik členství 1.2.2003
Vznik funkce 1.2.2002
Zánik funkce 1.2.2003
Adresa: 20 , Štichov 345 62
člen Marie Bublová 1.2.2002 - 27.1.2004
Vznik členství 1.2.2002
Zánik členství 1.2.2003
Vznik funkce 1.2.2002
Adresa: 21 , Štichov 345 62
člen Libor Kreysa 1.2.2002 - 27.1.2004
Vznik členství 1.2.2002
Zánik členství 1.2.2003
Vznik funkce 1.2.2002
Adresa: 96 , Horní Kamenice 345 62
předseda Petr Brož 27.1.2004 - 4.8.2008
Vznik členství 25.4.2003
Zánik členství 26.5.2008
Vznik funkce 20.5.2003
Zánik funkce 26.5.2008
Adresa: 0 345 61 Ohůčov Česká republika
člen Josef Princl 27.1.2004 - 4.8.2008
Vznik členství 16.5.2003
Zánik členství 30.5.2008
Adresa: Jankovského 353 , Staňkov 345 61
člen Miroslav Vacík 27.1.2004 - 4.8.2008
Vznik členství 16.5.2003
Zánik členství 26.5.2008
Adresa: 61 , Hlohová 345 61
předseda dozorčí rady Jana Beštová 4.8.2008 - 3.1.2014
Vznik členství 30.5.2008
Zánik členství 27.6.2013
Vznik funkce 2.6.2008
Zánik funkce 27.6.2013
Adresa: 49 , Horní Kamenice 345 62
člen dozorčí rady Václav Vrba 4.8.2008 - 3.1.2014
Vznik členství 30.5.2008
Zánik členství 27.6.2013
Vznik funkce 2.6.2008
Adresa: 184 , Osvračín 345 61
člen dozorčí rady Miroslav Vacík 4.8.2008 - 3.1.2014
Vznik členství 26.5.2008
Zánik členství 26.8.2013
Adresa: 61 , Hlohová 345 61
Předseda dozorčí rady Jana Beštová 3.1.2014 - 17.8.2018
Vznik členství 27.6.2013
Zánik členství 15.6.2018
Vznik funkce 3.7.2013
Zánik funkce 15.6.2018
Adresa: 49 , Horní Kamenice 345 62
Člen dozorčí rady Václav Vrba 3.1.2014 - 17.8.2018
Vznik členství 27.6.2013
Zánik členství 15.6.2018
Adresa: 184 , Osvračín 345 61
člen dozorčí rady Miluše Plasová 12.9.2014 - 17.8.2018
Vznik členství 13.6.2014
Zánik členství 15.6.2018
Adresa: 159 , Osvračín 345 61
předseda dozorčí rady Miluše Plasová 17.8.2018 - 23.1.2019
Vznik členství 15.6.2018
Zánik členství 21.1.2019
Vznik funkce 15.6.2018
Zánik funkce 21.1.2019
Adresa: 159 , Osvračín 345 61
člen dozorčí rady Bohdan Brožík 17.8.2018 - 23.1.2019
Vznik členství 15.6.2018
Zánik členství 21.1.2019
Zánik funkce 21.1.2019
Adresa: 34 , Osvračín 345 61
člen dozorčí rady Marie Nevečeřalová 17.8.2018 - 23.1.2019
Vznik členství 15.6.2018
Zánik členství 21.1.2019
Zánik funkce 21.1.2019
Adresa: 5 , Staňkov 345 61
člen dozorčí rady Otakar Bukač 23.1.2019 - 27.6.2019
Vznik členství 21.1.2019
Zánik členství 16.5.2019
Vznik funkce 21.1.2019
Zánik funkce 16.5.2019
Adresa: Na Kodymce 969/7 , Praha 160 00

Sbírka Listin AGRO Staňkov a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 971/SL 95 zpráva o vztazích 2013 Krajský soud v Plzni 19.3.2014 21.12.2015 13.1.2016 2
B 971/SL 94 zpráva auditora 2013 Krajský soud v Plzni 19.3.2014 21.12.2015 13.1.2016 5
B 971/SL 93 účetní závěrka [2013] příloha Krajský soud v Plzni 19.3.2014 21.12.2015 13.1.2016 13
B 971/SL 92 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Plzni 19.3.2014 21.12.2015 13.1.2016 4
B 971/SL 91 účetní závěrka [2013] VZZ Krajský soud v Plzni 19.3.2014 13.1.2016 13.1.2016 2
B 971/SL 90 účetní závěrka [2013] rozvaha Krajský soud v Plzni 19.3.2014 13.1.2016 13.1.2016 3
B 971/SL 89 účetní závěrka [2014] VZZ Krajský soud v Plzni 19.3.2015 21.12.2015 11.1.2016 2
B 971/SL 88 účetní závěrka [2014] příloha Krajský soud v Plzni 19.3.2015 21.12.2015 11.1.2016 13
B 971/SL 87 zpráva o vztazích 2014 Krajský soud v Plzni 19.3.2015 21.12.2015 11.1.2016 2
B 971/SL 86 účetní závěrka [2014] rozvaha Krajský soud v Plzni 19.3.2015 21.12.2015 11.1.2016 2
B 971/SL 85 zpráva auditora 2014 Krajský soud v Plzni 19.3.2015 21.12.2015 11.1.2016 5
B 971/SL 84 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Plzni 19.3.2015 21.12.2015 11.1.2016 4
B 971/SL 79 zpráva o vztazích Krajský soud v Plzni 19.3.2013 13.1.2014 15.1.2014 2
B 971/SL 78 účetní závěrka [2012]  příloha Krajský soud v Plzni 19.3.2013 13.1.2014 15.1.2014 13
B 971/SL 77 účetní závěrka [2012]  rozvaha Krajský soud v Plzni 19.3.2013 13.1.2014 15.1.2014 2
B 971/SL 76 účetní závěrka [2012]  výkaz zisku Krajský soud v Plzni 19.3.2013 13.1.2014 15.1.2014 2
B 971/SL 75 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Plzni 13.1.2014 15.1.2014 4
B 971/SL 74 zpráva auditora Krajský soud v Plzni 19.3.2013 13.1.2014 15.1.2014 5
B 971/SL 82 rozhod. o statut. orgánu zápis ze schůze DR Krajský soud v Plzni 3.7.2013 25.11.2013 3.1.2014 1
B 971/SL 81 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání představenstva Krajský soud v Plzni 27.6.2013 25.11.2013 3.1.2014 1
B 971/SL 80 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Plzni 27.6.2013 25.11.2013 3.1.2014 8
B 971/SL 73 zpráva o vztazích - 2011 Krajský soud v Plzni 15.3.2012 7.12.2012 10.12.2012 2
B 971/SL 72 zpráva auditora 2011 Krajský soud v Plzni 15.3.2012 7.12.2012 10.12.2012 5
B 971/SL 71 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Plzni 15.3.2012 7.12.2012 10.12.2012 4
B 971/SL 70 účetní závěrka 2011 - příloha Krajský soud v Plzni 15.3.2012 7.12.2012 10.12.2012 13
B 971/SL 69 účetní závěrka 2011 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 15.3.2012 7.12.2012 10.12.2012 2
B 971/SL 68 účetní závěrka 2011 - rozvaha Krajský soud v Plzni 15.3.2012 7.12.2012 10.12.2012 2
B 971/SL 67 účetní závěrka 2010 - příloha Krajský soud v Plzni 24.3.2011 10.2.2012 10.2.2012 13
B 971/SL 66 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Plzni 24.3.2011 8.2.2012 8.2.2012 4
B 971/SL 65 zpráva auditora 2010 Krajský soud v Plzni 24.3.2011 8.2.2012 8.2.2012 4
B 971/SL 64 účetní závěrka 2010 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 24.3.2011 8.2.2012 8.2.2012 2
B 971/SL 63 účetní závěrka 2010 - rozvaha Krajský soud v Plzni 24.3.2011 8.2.2012 8.2.2012 3
B 971/SL 62 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 11.6.2010 31.1.2011 4.2.2011 22
B 971/SL 61 notářský zápis Nz 102/2010 - rozhodnutí VH Krajský soud v Plzni 22.7.2010 31.1.2011 4.2.2011 29
B 971/SL 60 zpráva auditora 2009 Krajský soud v Plzni 25.3.2010 8.11.2010 9.11.2010 4
B 971/SL 59 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Plzni 25.3.2010 8.11.2010 9.11.2010 4
B 971/SL 58 účetní závěrka 2009 - příloha Krajský soud v Plzni 25.3.2010 8.11.2010 9.11.2010 13
B 971/SL 57 účetní závěrka 2009 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 25.3.2010 8.11.2010 9.11.2010 2
B 971/SL 56 účetní závěrka 2009 - rozvaha Krajský soud v Plzni 25.3.2010 8.11.2010 9.11.2010 2
B 971/SL 55 zpráva auditora 2008 Krajský soud v Plzni 23.4.2009 8.11.2010 9.11.2010 4
B 971/SL 54 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Plzni 23.4.2009 8.11.2010 9.11.2010 4
B 971/SL 53 účetní závěrka 2008 - příloha Krajský soud v Plzni 23.4.2009 8.11.2010 9.11.2010 13
B 971/SL 52 účetní závěrka 2008 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 23.4.2009 8.11.2010 9.11.2010 2
B 971/SL 51 účetní závěrka 2008 - rozvaha Krajský soud v Plzni 23.4.2009 8.11.2010 9.11.2010 2
B 971/SL 50 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Plzni 1.4.2008 26.3.2009 26.3.2009 4
B 971/SL 49 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Plzni 1.4.2008 26.3.2009 26.3.2009 4
B 971/SL 48 účetní závěrka 2007 - příloha Krajský soud v Plzni 1.4.2008 26.3.2009 26.3.2009 16
B 971/SL 47 účetní závěrka 2007 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 1.4.2008 26.3.2009 26.3.2009 3
B 971/SL 46 účetní závěrka 2007 - rozvaha Krajský soud v Plzni 1.4.2008 26.3.2009 26.3.2009 4
B 971/SL 45 notářský zápis Nz 152/2008-změna stanov Krajský soud v Plzni 14.7.2008 28.7.2008 4.8.2008 17
B 971/SL 44 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 3.6.2008 28.7.2008 4.8.2008 9
B 971/SL 43 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání DR Krajský soud v Plzni 2.6.2008 28.7.2008 4.8.2008 1
B 971/SL 42 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 30.5.2008 28.7.2008 4.8.2008 23
B 971/SL 40 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Plzni 30.5.2008 28.7.2008 4.8.2008 6
B 971/SL 39 rozhod. o statut. orgánu - volba člena DR Krajský soud v Plzni 26.5.2008 28.7.2008 4.8.2008 1
B 971/SL 38 účetní závěrka 2006 - příloha Krajský soud v Plzni 28.3.2007 7.1.2008 22.1.2008 14
B 971/SL 37 účetní závěrka 2006 - výkaz zisků a ztrát Krajský soud v Plzni 28.3.2007 7.1.2008 22.1.2008 2
B 971/SL 36 účetní závěrka 2006 -rozvaha Krajský soud v Plzni 28.3.2007 7.1.2008 22.1.2008 2
B 971/SL 35 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Plzni 28.3.2007 7.1.2008 22.1.2008 4
B 971/SL 41 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání představ. Krajský soud v Plzni 30.5.2008 28.7.2008 4.8.2007 1
B 971/SL 34 účetní závěrka, zpráva auditora 2005 Krajský soud v Plzni 27.3.2006 23.5.2006 24.5.2006 27
B 971/SL 33 účetní závěrka, zpráva auditora 2004 Krajský soud v Plzni 6.5.2005 14.7.2005 31.8.2005 25
B 971/SL 32 podpisové vzory - 2x Krajský soud v Plzni 29.11.2004 6.12.2004 30.12.2004 2
B 971/SL 31 rozhod. o statut. orgánu - dle zápisu Krajský soud v Plzni 29.11.2004 6.12.2004 30.12.2004 5
B 971/SL 30 ostatní - přezkoumání sml. o fúzi Krajský soud v Plzni 27.10.2004 6.12.2004 30.12.2004 33
B 971/SL 29 posudek znalce Krajský soud v Plzni 7.10.2004 6.12.2004 30.12.2004 33
B 971/SL 28 účetní závěrka k 30/6 04+audit Krajský soud v Plzni 2.9.2004 6.12.2004 30.12.2004 57
B 971/SL 27 notářský zápis Nz 252/2004 + smlouva o fúzi Krajský soud v Plzni 3.12.2004 6.12.2004 30.12.2004 12
B 971/SL 26 notářský zápis Nz 251/2004 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 2.12.2004 6.12.2004 30.12.2004 31
B 971/SL 25 změna právní formy, fúze - návrh sml. o fúzi Krajský soud v Plzni 26.10.2004 27.10.2004 27.10.2004 10
B 971/SL 24 stanovy společnosti -ÚZ Krajský soud v Plzni 21.5.2004 13.10.2004 14.10.2004 22
B 971/SL 23 notářský zápis Nz 110/2004 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 1.7.2004 13.10.2004 14.10.2004 4
B 971/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva 2003, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 17.3.2004 15.9.2004 29.9.2004 24
B 971/SL 21 podpisové vzory členů představenstva Krajský soud v Plzni 6.6.2003 2.7.2003 14.1.2004 4
B 971/SL 20 ostatní -zápis z doz.rady Krajský soud v Plzni 20.5.2003 2.7.2003 14.1.2004 1
B 971/SL 19 rozhod. o statut. orgánu -zápis z VH-totožné se SL 5 Krajský soud v Plzni 16.5.2003 2.7.2003 14.1.2004 10
B 971/SL 18 rozhod. o statut. orgánu -zápis z jednání představ. Krajský soud v Plzni 16.5.2003 2.7.2003 14.1.2004 10
B 971/SL 17 ostatní -volby do DR Krajský soud v Plzni 28.4.2003 2.7.2003 14.1.2004 3
B 971/SL 16 účetní závěrka, výroční zpráva 2002, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 21.3.2003 2.7.2003 14.1.2004 24
B 971/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva 2001, audit Krajský soud v Plzni 8.3.2002 21.8.2002 4.9.2002 13
B 971/SL 9 ostatní -zápis z mim.členské schůze Krajský soud v Plzni 7.9.2001 5.11.2001 28.2.2002 5
B 971/SL 8 změna právní formy, fúze -zpráva předst. k návrhu Krajský soud v Plzni 3.8.2001 5.11.2001 28.2.2002 6
B 971/SL 7 změna právní formy, fúze -návrh rozhodnutí o změně PF Krajský soud v Plzni 3.8.2001 5.11.2001 28.2.2002 43
B 971/SL 6 posudek znalce č.1649-53/01,č.1475-048/01 Krajský soud v Plzni 2.8.2001 5.11.2001 28.2.2002 128
B 971/SL 5 účetní závěrka /mezitimní/-k 30.6.2001 Krajský soud v Plzni 30.6.2001 5.11.2001 28.2.2002 22
B 971/SL 12 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 23.10.2001 5.11.2001 28.2.2002 11
B 971/SL 11 notářský zápis -NZ 216/2001,rozh+stanovy B971 Krajský soud v Plzni 12.10.2001 5.11.2001 28.2.2002 36
B 971/SL 10 změna právní formy, fúze -aktualizační doplněk návrhu Krajský soud v Plzni 7.9.2001 5.11.2001 28.2.2002 1
B 971/SL 4 podpisové vzory člena představenstva družstva Krajský soud v Plzni 30.10.2001 27.11.2001 20.12.2001 1
B 971/SL 3 rozhod. o statut. orgánu -usn. z výroční členské schůze Krajský soud v Plzni 6.4.2001 27.11.2001 20.12.2001 1
B 971/SL 2 rozhod. o statut. orgánu - NEDOLOŽENO Krajský soud v Plzni 7.3.2001 0
B 971/SL 14 změna právní formy, fúze - převedeno z DR XXIV 1493 Krajský soud v Plzni 0
B 971/SL 13 změna právní formy, fúze -převedeno do B 971 Krajský soud v Plzni 0
B 971/SL 1 zakladatelské dokumenty -NEDOLOŽENY Krajský soud v Plzni 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje AGRO Staňkov a.s.

IČO (identifikační číslo) 00115746
Jméno AGRO Staňkov a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Horšovský Týn
Vznik první živnosti: 30.9.1992
Celkový počet živností: 21
Aktivních živností: 9

Sídlo AGRO Staňkov a.s.

Živnosti a provozovny AGRO Staňkov a.s.

Živnost č. 1 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Plzeňská 350, Staňkov 345 61
Identifikační číslo provozovny 1003023860
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.2.1993

Živnost č. 2 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Plzeňská 350, Staňkov 345 61
Identifikační číslo provozovny 1003023860
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.2.1993

Živnost č. 3 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

  • Velkoobchod a maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Plzeňská 350, Staňkov 345 61
Identifikační číslo provozovny 1003023860
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 20.11.1992

Živnost č. 4 Malířství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Plzeňská 350, Staňkov 345 61
Identifikační číslo provozovny 1003023860
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.11.1992

Živnost č. 5 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.2.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Plzeňská 350, Staňkov 345 61
Identifikační číslo provozovny 1003023860
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.2.1993

Živnost č. 6 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.4.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Plzeňská 350, Staňkov 345 61
Identifikační číslo provozovny 1003023860
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.4.1993

Živnost č. 7 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.9.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Plzeňská 350, Staňkov 345 61
Identifikační číslo provozovny 1003023860
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.9.1995

Živnost č. 8 Kovářství, podkovářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.7.2003
Provozovna č. 1
Provozovna Plzeňská 350, Staňkov 345 61
Identifikační číslo provozovny 1003023860
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.7.2003

Živnost č. 9 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 14.2.2005
Přerušení oprávnění 13.5.2013

Živnost č. 10 provozování ubytovny

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1992
Zánik oprávnění 19.4.2002

Živnost č. 11 textilní výroba

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1992
Zánik oprávnění 19.4.2002

Živnost č. 12 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.2.1993
Zánik oprávnění 18.2.1994
Konec oprávnění 18.2.1994

Živnost č. 14 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.2.1993
Zánik oprávnění 13.4.2002

Živnost č. 15 Hostinská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.2.1993
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 16 Stavitel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.4.1993
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 17 práce autojeřábem a stavebními mechanismy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.4.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.12.1993
Zánik oprávnění 13.4.2002

Živnost č. 19 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.9.1995
Zánik oprávnění 31.12.1995
Konec oprávnění 8.9.2000

Živnost č. 20 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.9.1995
Zánik oprávnění 1.7.2001

Živnost č. 21 Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.7.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje AGRO Staňkov a.s.

IČO: 00115746
Firma: AGRO Staňkov a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Domažlice
Základní územní jednotka: Staňkov
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1976

Sídlo AGRO Staňkov a.s.

Sídlo: Plzeňská 350, Staňkov 345 61

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Živočišná výroba
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Podpůrné činnosti pro živočišnou výrobu
Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie
Výroba zámků a kování
Výroba nábytku
Demolice a příprava staveniště
Malířské a natěračské práce
Ostatní specializované stavební činnosti j. n.
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Silniční nákladní doprava
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
tracking image