Firma AGRO PODLESÍ, a.s. IČO 25714350


AGRO PODLESÍ, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

AGRO PODLESÍ, a.s. (25714350) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 55, 285 42 Červené Janovice Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 11. 1998 a je stále aktivní. AGRO PODLESÍ, a.s. má celkem pět provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o AGRO PODLESÍ, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o AGRO PODLESÍ, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o AGRO PODLESÍ, a.s. na rzp.cz
Detailní informace o AGRO PODLESÍ, a.s. na portal.gov.cz

Výpis dat pro AGRO PODLESÍ, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje AGRO PODLESÍ, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 5662
IČO (identifikační číslo osoby) 25714350
Jméno AGRO PODLESÍ, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 30.11.1998
Počet členů statutárního orgánu: 7 31.3.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 31.3.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 31.3.2014
Omezení převoditelnosti akcií: K převodu akcií na jméno je třeba souhlasu představenstva. (čl. 6, písm. B odst. 7 stanov) 21.1.2014
Rozhodnutí valné hromady akciové apolečnosti AGRO PODLESÍ, a.s., IČ: 257 14 350 ze dne 2. června 2004, osvědčené notářským zápisem NZ 167/2004, N 163/2004, kterým bylo schváleno snížení základního kapitálu za účelem splnění povinnosti společnosti podle § 161b odst. 4 první věta obchodního zákoníku abude provedeno za účelem úhrady ztráty, evidované vúčetní závěrce společnosti ke dni 31.12.2003 aza účelem převodu do rezervního fondu společnosti na úhradu budoucí ztráty, při dodržení podmínek § 216a odst. 1 písm.a) apísm.b) obchodního zákoníku. Základní kapitál bude snížen o 12,000.000,-- Kč odpovídajících jmenovité hodnotě 120 ks listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě po 100 000,-- Kč. Snížení základního kapitálu bude provedeno použitím vlastních akcií vmajetku společnosti ve smyslu § 213 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku. Po zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku bude těchto 120 ks akcií zničeno. 21.9.2004 - 28.12.2004
Rozhodnutí valné hromady akciové společnosti AGRO PODLESÍ, a.s. , IČ: 25714350 ze dne 25. června 2003, osvědčené notářským zápisem NZ 224/2003, N 194/2003, kterým bylo schváleno snížení základního kapitálu společnosti za účelem úhrady ztráty evidované k 31.12.2002 ve smyslu ustanovení § 216a odst. 1 písm.a) obchodního zákoníku a ke splnění povinnosti společnosti podle § 161b odst. 4 první věta obchodního zákoníku tak, že základní kapitál bude snížen o 12,000.000,-- Kč odpovídajících jmenovité hodnotě 120 ks listinných akcií na jméno ve jemnovité hodnotě po 100 000,-- Kč s tím, že snížení bude provedeno použitím vlastních akcií v majetku společnosti podle § 213 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku a po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku bude těchto 120 ks akcií zničeno. 18.9.2003 - 26.11.2003
Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady akciovéspolečnosti AGRO PODLESÍ, a.s. ze dne 4. června 1999, sepsanéhoformou notářského zápisu NZ 177/99, N 180/99, kterým bylorozhodnuto o zvýšení základního jmění společnosti o částku139.776.000,- Kč upsáníma) 700 akcií ve jmenovité hodnotě po 100.000,- Kč znějících najménob) 1.000 akcií ve jmenovité hodnotě po 50.000,- Kč znějících namajitelec) 3.000 akcií ve jmenovité hodnotě po 5.000,- Kč znějících namajiteled) 4.776 akcií ve jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč znějících namajitele.Upisované akcie jsou kmenové, veřejně neobchodovatelné a jsou vlistinné podobě.Emisní kurs upisovaných akcií:a) u akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč činíemisní kurs 105.000,- Kč za jednu akciib) u akcií na majitele ve jmenovité hodnotě po 50.000,- Kč činíemisní kurs 52.500,- Kč za jednu akciic) u akcií na majitele ve jmenovité hodnotě po 5.000,- Kč činíemisní kurs 5.250,- Kč za jednu akciid) u akcií na majitele ve jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč činíemisní kurs 1.050,- Kč za jednu akcii.Upisování akcií bude provedeno předem určeným zájemcemZemědělským družstvem Červené Janovice, sídlem Červené Janovice,PSČ 285 42, IČ: 00104329, jako jediným akcionářem. Upisováníbude provedeno do 15 dnů po zápisu rozhodnutí jediného akcionářev působnosti valné hromady o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku v sídle společnosti. Sídlo společnosti jerovněž místem pro splacení nepeněžitého vkladu. Peněžitý vkladbude splacen na účet společnosti u Komerční banky, a.s., č. účtu9351020207/0100.Emisní kurs upisovaných akcií bude předem určeným zájemcemZemědělských družstvem Červené Janovice, sídlem ČervenéJanovice, PSČ 285 42, IČO: 00104329 jako jediným akcionářemsplacen jednak nepeněžitým vkladem ve výši 146.764.000,- Kč ajednak peněžitým vkladem ve výši 800,- Kč, celkem 146.764.800,-Kč, vše před podáním návrhu na zápis zvýšení základního jměníspolečnosti do obchodního rejstříku.Nepeněžitým vkladem, kterým předem určený zájemce Zemědělskédružstvo Červené Janovice, sídlem Červené Janovice, PSČ 285 42,IČ: 00104329 splatí převážnou část emisního kurzu upisovanýchakcií, je část podniku Zemědělského družstva Červené Janovice,tvořená samostatnými provozními středisky čislo 010, 020, 030,320, 340, 350, 351, 481, 610 a 910, jako soubor hmotných, jakoži osobních a nehmotných složek podnikání tvořený movitými anemovitými věcmi, právy a jinými majetkovými hodnotami, kterépatří Zemědělskému družstvu Červené Janovice a slouží kprovozování podniku Zemědělského družstva Červené Janovice nebomají tomuto účelu sloužit. Vkládaná část podniku jespecifikována ve znaleckých posudcích soudních znalců Doc. Ing.Vladimíra Smejkala, CSc. ze dne 22.5.1999, č. 1631/99 a Ing.Václava Marhoula ze dne 22.5.1999, č. 85/1999 a byl shodněoceněn částkou 146.764.000,- Kč.Rozdíl mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotu upisovanýchakcií a tedy rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého a peněžitéhovkla 18.8.1999 - 9.11.1999
Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady akciovéspolečnosti AGRO PODLESÍ, a.s. ze dne 4. června 1999, sepsanéhoformou notářského zápisu NZ 177/99, N 180/99, kterým bylorozhodnuto o zvýšení základního jmění společnosti o částku139.776.000,- Kč upsáníma) 700 akcií ve jmenovité hodnotě po 100.000,- Kč znějících najménob) 1.000 akcií ve jmenovité hodnotě po 50.000,- Kč znějících namajitelec) 3.000 akcií ve jmenovité hodnotě po 5.000,- Kč znějících namajiteled) 4.776 akcií ve jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč znějících namajitele.Upisované akcie jsou kmenové, veřejně neobchodovatelné a jsou vlistinné podobě.Emisní kurs upisovaných akcií:a) u akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč činíemisní kurs 105.000,- Kč za jednu akciib) u akcií na majitele ve jmenovité hodnotě po 50.000,- Kč činíemisní kurs 52.500,- Kč za jednu akciic) u akcií na majitele ve jmenovité hodnotě po 5.000,- Kč činíemisní kurs 5.250,- Kč za jednu akciid) u akcií na majitele ve jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč činíemisní kurs 1.050,- Kč za jednu akcii.Upisování akcií bude provedeno předem určeným zájemcemZemědělským družstvem Červené Janovice, sídlem Červené Janovice,PSČ 285 42, IČ: 00104329, jako jediným akcionářem. Upisováníbude provedeno do 15 dnů po zápisu rozhodnutí jediného akcionářev působnosti valné o zvýšení základního jměníé do rovněž místempro splacení nepeněžitého vkladu. Sídlo společnosti je rovněžmístem pro splacení nepeněžitého vkladu. Peněžitý vklad budesplacen na účet společnosti u Komerční banky, a.s., č. účtu9351020207/0100.Emisní kurs upisovaných akcií bude předem určeným zájemcemZemědělských družstvem Červené Janovice, sídlem ČervenéJanovice, PSČ 285 42, IČO: 00104329 jako jediným akcionářemsplacen jednak nepeněžitým vkladem ve výši 146.764.000,- Kč ajednak peněžitým vkladem ve výši 800,- Kč, celkem 146.764.800,-Kč, vše před podáním návrhu na zápis zvýšení základního jměníspolečnosti do obhcodního rejstříku.Nepeněžitým vkladem, kterým předem určený zájemce Zemědělskédružstvo Červené Janovice, sídlem Červené Janovice, PSČ 285 42,IČ: 00104329 splatí převážnou část emisního kurzu upisovanýchakcií, je část podniku Zemědělského družstva Červené Janovice,tvořená samostatnými provozními středisky čislo 010, 020, 030,320, 340, 350, 351, 481, 610 a 910, jako soubor hmorných, jakoži osobních a nehmotných složek podnikání tvořený movitými anemovitými věcmi, právy a jinými majetkovými hodnotami, kterépatří Zemědělskému družstvu Červené Janovice a slouží kprovozování podniku Zemědělského družstva Červené Janovice nebomají tomuto účelu sloužit. Vkládaná část podniku jespecifikována ve znaleckých posudcích soudních znalců Doc. Ing.Vladimíra Smejkala, CSc. ze dne 22.5.1999, č. 1631/99 a Ing.Václava Marhoula ze dne 22.5.1999, č. 85/1999 a byl shodněoceněn částkou 146.764.000,- Kč.Rozdíl mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotu upisovanýchakcií a tedy rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého a peněžitéhovklad 3.8.1999 - 18.8.1999

Aktuální kontaktní údaje AGRO PODLESÍ, a.s.

Kapitál AGRO PODLESÍ, a.s.

zakladni jmění 116 776 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.12.2004
zakladni jmění 128 776 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 26.11.2003 - 28.12.2004
zakladni jmění 140 776 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 9.11.1999 - 26.11.2003
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.11.1998 - 9.11.1999

Sídlo AGRO PODLESÍ, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 55 , 285 42 Červené Janovice Česká republika
č.p. 55, 285 42 Červené Janovice
8.12.2016
Adresa 55 , 285 42 Červené Janovice Česká republika
Červené Janovice čp. 55, okres Kutná Hora, PSČ 28542
4.12.2001 - 8.12.2016
Adresa 55 , 285 42 Červené Janovice Česká republika
Červené Janovice 55, okres Kutná Hora, PSČ 28542
30.11.1998 - 4.12.2001

Předmět podnikání AGRO PODLESÍ, a.s.

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní. 15.1.2013
Výroba elektřiny. 15.1.2013
Zámečnictví, nástrojářství 24.6.2009
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 24.6.2009
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 24.6.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 24.6.2009
Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky 24.6.2009 - 15.1.2013
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní 24.6.2009 - 15.1.2013
hostinská činnost 21.8.2002
opravy silničních vozidel 4.12.2001
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 4.12.2001 - 15.1.2013
velkoobchod 4.12.2001 - 24.6.2009
specializovaný maloobchod 4.12.2001 - 24.6.2009
maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím 4.12.2001 - 24.6.2009
maloobchod použitým zbožím 4.12.2001 - 24.6.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 4.12.2001 - 24.6.2009
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 4.12.2001 - 24.6.2009
činnost organizačních a ekonomických poradců 4.12.2001 - 24.6.2009
nakládání s odpady (vyjma nebozpečných) 4.12.2001 - 24.6.2009
opravy pracovních strojů 4.12.2001 - 24.6.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 4.12.2001 - 24.6.2009
řeznictví a uzenářství 30.11.1998
zednictví 30.11.1998
zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků 30.11.1998
zámečnictví 30.11.1998 - 24.6.2009
ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy protiškodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin 30.11.1998 - 24.6.2009
silniční motorová doprava nákladní 30.11.1998 - 24.6.2009
silničnní motorová doprava osobní 30.11.1998 - 24.6.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 30.11.1998 - 4.12.2001
výroba a opravy zemědělských strojů 30.11.1998 - 4.12.2001
pronájem movitých věcí 30.11.1998 - 4.12.2001
účetní, organizační a ekonomické poradenství a služby 30.11.1998 - 4.12.2001
opravy motorových vozidel 30.11.1998 - 4.12.2001

vedení firmy AGRO PODLESÍ, a.s.

Statutární orgán AGRO PODLESÍ, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda Jan Procházka 24.7.2013
Vznik členství 25.6.2013
Vznik funkce 25.6.2013
Adresa: Vilémovice 14 , 286 01 Červené Janovice Česká republika
Vilémovice 14, 286 01 Červené Janovice
člen Vladimír Čapek 24.7.2013
Vznik členství 25.6.2013
Adresa: 147 , 285 42 Červené Janovice Česká republika
č.p. 147, 285 42 Červené Janovice
člen Ladislav Mašín 26.7.2013
Vznik členství 25.6.2013
Adresa: Krasoňovice 11 , 284 01 Černíny Česká republika
Krasoňovice 11, 284 01 Černíny
člen Stanislav Veselý 26.7.2013
Vznik členství 25.6.2013
Adresa: 84 , 286 01 Petrovice I Česká republika
č.p. 84, 286 01 Petrovice I
člen Jaroslava Unucková 26.7.2016
Vznik členství 24.6.2016
Adresa: 34 , 285 42 Červené Janovice Česká republika
č.p. 34, 285 42 Červené Janovice
místopředseda Miroslav Liberský 8.12.2016
Vznik členství 25.6.2013
Vznik funkce 25.6.2013
Adresa: Újezdec 22 , 286 01 Petrovice I Česká republika
Újezdec 22, 286 01 Petrovice I
člen Antonín Šárovec 8.12.2016
Vznik členství 25.6.2013
Adresa: 65 , 286 01 Opatovice I Česká republika
č.p. 65, 286 01 Opatovice I
předseda Josef Jirák 30.11.1998 - 18.9.2003
Vznik funkce 30.11.1998
Adresa: 20 , 285 21 Třebětín Česká republika
Třebětín 20, okres Kutná Hora, PSČ 28521
místopředseda Tomáš Dvořák 30.11.1998 - 18.9.2003
Vznik funkce 30.11.1998
Adresa: 172 , 285 42 Červené Janovice Česká republika
Červené Janovice 172, okres Kutná Hora, PSČ 28542
člen Roman Vlasák 30.11.1998 - 18.9.2003
Vznik funkce 30.11.1998
Adresa: 285 42 Petrovice I. 90 Česká republika
Petrovice I. 90, PSČ 28542
člen Martin Zadražil 30.11.1998 - 18.9.2003
Vznik funkce 30.11.1998
Adresa: část Předbořice 3 , Černíny Česká republika
Černíny, část Předbořice 3, okres Kutná Hora, PSČ 28521
člen Luděk Nulíček 30.11.1998 - 18.9.2003
Vznik funkce 30.11.1998
Adresa: 53 , 285 21 Štipoklasy Česká republika
Štipoklasy 53, okres Kutná Hora, PSČ 28521
člen Ing. Antonín Šárovec 30.11.1998 - 18.9.2003
Vznik funkce 30.11.1998
Adresa: 181 , 285 42 Červené Janovice Česká republika
Červené Janovice 181, okres Kutná Hora, PSČ 28542
člen Ing. Josef Dušek 30.11.1998 - 18.9.2003
Vznik funkce 30.11.1998
Adresa: 147 , 285 42 Červené Janovice Česká republika
Červené Janovice 147, okres Kutná Hora, PSČ 28542
člen Ing. Antonín Šárovec 18.9.2003 - 22.9.2004
Vznik funkce 25.6.2003
Adresa: 285 42 Červené Janovice 181 Česká republika
Červené Janovice 181, PSČ 28542
místopředseda Tomáš Dvořák 18.9.2003 - 19.7.2007
Vznik funkce 25.6.2003
Adresa: 172 , 285 42 Červené Janovice Česká republika
Červené Janovice 172, okres Kutná Hora, PSČ 28542
předseda Josef Jirák 18.9.2003 - 26.6.2008
Vznik funkce 25.6.2003
Zánik funkce 11.6.2008
Adresa: 285 22 Třebětín 20 Česká republika
Třebětín 20, PSČ 285 22, pošta Zruč nad Sázavou
člen Roman Vlasák 18.9.2003 - 26.6.2008
Vznik funkce 25.6.2003
Zánik funkce 11.6.2008
Adresa: Petrovice I. 90 , 286 01 PSČ 286 01 Česká republika
Petrovice I. 90, PSČ 286 01, pošta Čáslav
člen Martin Zadražil 18.9.2003 - 26.6.2008
Vznik funkce 25.6.2003
Zánik funkce 11.6.2008
Adresa: 284 01 Předbořice 3 Česká republika
Předbořice 3, PSČ 284 01, pošta Kutná Hora
člen Luděk Nulíček 18.9.2003 - 26.6.2008
Vznik funkce 25.6.2003
Zánik funkce 11.6.2008
Adresa: 284 01 Štipoklasy 53 Česká republika
Štipoklasy 53, PSČ 284 01, pošta Kutná Hora
člen Ing. Josef Dušek 18.9.2003 - 26.6.2008
Vznik funkce 25.6.2003
Zánik funkce 11.6.2008
Adresa: 285 42 Červené Janovice 147 Česká republika
Červené Janovice 147, PSČ 28542
člen Ing. Antonín Šárovec 22.9.2004 - 26.6.2008
Vznik funkce 25.6.2003
Zánik funkce 11.6.2008
Adresa: Opatovice I. 65 , 286 01 PSČ 286 01 Česká republika
Opatovice I. čp. 65, PSČ 286 01, pošta Čáslav
místopředseda Tomáš Dvořák 19.7.2007 - 26.6.2008
Vznik funkce 25.6.2003
Zánik funkce 11.6.2008
Adresa: 200 , 285 42 Červené Janovice Česká republika
Červené Janovice 200, okres Kutná Hora, PSČ 28542
předseda představenstva Josef Jirák 26.6.2008 - 10.6.2009
Vznik členství 11.6.2008
Zánik členství 20.5.2009
Vznik funkce 11.6.2008
Zánik funkce 20.5.2009
Adresa: 20 , 285 22 Třebětín Česká republika
Třebětín 20, okres Kutná Hora, PSČ 28522
místopředseda představenstva Tomáš Dvořák 26.6.2008 - 10.6.2009
Vznik členství 11.6.2008
Zánik členství 20.5.2009
Vznik funkce 11.6.2008
Zánik funkce 20.5.2009
Adresa: 200 , 285 42 Červené Janovice Česká republika
Červené Janovice 200, okres Kutná Hora, PSČ 28542
člen představenstva Roman Vlasák 26.6.2008 - 10.6.2009
Vznik členství 11.6.2008
Zánik členství 20.5.2009
Adresa: 90 , 286 01 Petrovice I Česká republika
Petrovice I 90, okres Kutná Hora, PSČ 28601
člen představenstva Martin Zadražil 26.6.2008 - 10.6.2009
Vznik členství 11.6.2008
Zánik členství 20.5.2009
Adresa: 3 , 284 01 Předbořice Česká republika
Předbořice 3, okres Kutná Hora, PSČ 28401
člen představenstva Luděk Nulíček 26.6.2008 - 10.6.2009
Vznik členství 11.6.2008
Zánik členství 20.5.2009
Adresa: 53 , 284 01 Štipoklasy Česká republika
Štipoklasy 53, okres Kutná Hora, PSČ 28401
člen představenstva Ing. Antonín Šárovec 26.6.2008 - 10.6.2009
Vznik členství 11.6.2008
Zánik členství 20.5.2009
Adresa: 65 , 286 01 Opatovice I Česká republika
Opatovice I 65, okres Kutná Hora, PSČ 28601
člen představenstva Ing. Josef Dušek 26.6.2008 - 10.6.2009
Vznik členství 11.6.2008
Zánik členství 20.5.2009
Adresa: 147 , 285 42 Červené Janovice Česká republika
Červené Janovice 147, okres Kutná Hora, PSČ 28542
člen představenstva Stanislav Veselý 10.6.2009 - 24.6.2009
Vznik členství 20.5.2009
Adresa: 262 55 Petrovice I 84 Česká republika
Petrovice I 84, PSČ 26255
předseda představenstva Ing. Vladimír Čapek 10.6.2009 - 24.7.2013
Vznik členství 20.5.2009
Zánik členství 25.6.2013
Vznik funkce 20.5.2009
Zánik funkce 25.6.2013
Adresa: 285 42 Červené Janovice 147 Česká republika
Červené Janovice 147, PSČ 28542
místopředseda představenstva Ing. Jan Procházka Ph.D. 10.6.2009 - 24.7.2013
Vznik členství 20.5.2009
Zánik členství 25.6.2013
Vznik funkce 20.5.2009
Zánik funkce 25.6.2013
Adresa: 286 01 Červené Janovice - Vilémovice 14 Česká republika
Červené Janovice - Vilémovice 14, PSČ 28601
člen představenstva Luboš Daněk 10.6.2009 - 24.7.2013
Vznik členství 20.5.2009
Zánik členství 25.6.2013
Adresa: 285 42 Červené Janovice 122 Česká republika
Červené Janovice 122, PSČ 28542
člen představenstva Ladislav Mašín 10.6.2009 - 24.7.2013
Vznik členství 20.5.2009
Zánik členství 25.6.2013
Adresa: 284 01 Černíny - Krasoňovice 11 Česká republika
Černíny - Krasoňovice 11, PSČ 28401
člen představenstva Ing. Antonín Šárovec 10.6.2009 - 24.7.2013
Vznik členství 20.5.2009
Zánik členství 25.6.2013
Adresa: 286 01 Opatovice I 65 Česká republika
Opatovice I 65, PSČ 28601
člen představenstva Věra Tvrdíková 10.6.2009 - 24.7.2013
Vznik členství 20.5.2009
Zánik členství 25.6.2013
Adresa: 284 01 Černíny 61 Česká republika
Černíny 61, PSČ 28401
člen představenstva Stanislav Veselý 24.6.2009 - 24.7.2013
Vznik členství 20.5.2009
Zánik členství 25.6.2013
Adresa: 286 01 Petrovice I 84 Česká republika
Petrovice I 84, PSČ 28601
člen Stanislav Veselý 24.7.2013 - 26.7.2013
Vznik členství 25.6.2013
Adresa: 286 01 Petrovice I Česká republika
Petrovice I, PSČ 28601
člen Ladislav Mašín 24.7.2013 - 26.7.2013
Vznik členství 25.6.2013
Adresa: 284 01 Černíny - Krasoňovice Česká republika
Černíny - Krasoňovice, PSČ 28401
člen Roman Vlasák 24.7.2013 - 26.7.2016
Vznik členství 25.6.2013
Zánik členství 16.5.2016
Adresa: 90 , 286 01 Petrovice I Česká republika
č.p. 90, 286 01 Petrovice I
místopředseda Miroslav Liberský 24.7.2013 - 8.12.2016
Vznik členství 25.6.2013
Vznik funkce 25.6.2013
Adresa: 286 01 Petrovice I - Újezdec 22 Česká republika
Petrovice I - Újezdec 22, PSČ 28601
člen Antonín Šárovec 24.7.2013 - 8.12.2016
Vznik členství 25.6.2013
Adresa: 65 , 286 01 Opatovice I Česká republika
č.p. 65, 286 01 Opatovice I

Dozorčí rada AGRO PODLESÍ, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda Jana Procházková 8.12.2016
Vznik členství 25.6.2013
Vznik funkce 25.6.2013
Adresa: 169 , 285 42 Červené Janovice Česká republika
č.p. 169, 285 42 Červené Janovice
člen Marie Kozlíková 8.12.2016
Vznik členství 25.6.2013
Adresa: 15 , 285 22 Třebětín Česká republika
č.p. 15, 285 22 Třebětín
člen Simona Procházková 8.12.2016
Vznik členství 25.6.2013
Adresa: Vilémovice 14 , 286 01 Červené Janovice Česká republika
Vilémovice 14, 286 01 Červené Janovice
člen František Dynda 30.11.1998 - 18.9.2003
Vznik funkce 30.11.1998
Adresa: část Zdeslavice 4 , Černíny Česká republika
Černíny, část Zdeslavice 4, okres Kutná Hora
člen Ladislav Podrábský 30.11.1998 - 18.9.2003
Vznik funkce 30.11.1998
Adresa: Pionýrů 676 , Kosmonosy Česká republika
Kosmonosy, Pionýrů 676, okres Mladá Boleslav, PSČ 29462
předseda Josef Zelený 30.11.1998 - 19.7.2006
Zánik členství 14.6.2006
Vznik funkce 21.6.2001
Zánik funkce 14.6.2006
Adresa: 285 42 Opatovice I. 29 Česká republika
Opatovice I. 29, PSČ 28542
člen Božena Hurtová 18.9.2003 - 26.6.2008
Vznik funkce 25.6.2003
Zánik funkce 11.6.2008
Adresa: 285 42 Červené Janovice 48 Česká republika
Červené Janovice 48, PSČ 28542
člen Ladislav Podrábský 18.9.2003 - 26.6.2008
Vznik funkce 25.6.2003
Zánik funkce 11.6.2008
Adresa: Pionýrů 676 , 293 06 Kosmonosy Česká republika
Kosmonosy, Pionýrů 676, PSČ 29306
předseda Josef Zelený 19.7.2006 - 24.7.2013
Vznik členství 15.6.2006
Zánik členství 25.6.2013
Vznik funkce 16.6.2006
Zánik funkce 25.6.2013
Adresa: 286 01 Opatovice I. 29 Česká republika
Opatovice I. 29, PSČ 28601
člen dozorčí rady Božena Hurtová 26.6.2008 - 24.7.2013
Vznik členství 11.6.2008
Zánik členství 25.6.2013
Adresa: 48 , 285 42 Červené Janovice Česká republika
Červené Janovice 48, okres Kutná Hora, PSČ 28542
člen dozorčí rady Ladislav Podrábský 26.6.2008 - 24.7.2013
Vznik členství 11.6.2008
Zánik členství 25.6.2013
Adresa: Pionýrů 676 , 293 06 Kosmonosy Česká republika
Kosmonosy, Pionýrů 676, PSČ 29306
předseda Jana Procházková 24.7.2013 - 8.12.2016
Vznik členství 25.6.2013
Vznik funkce 25.6.2013
Adresa: 169 , 285 42 Červené Janovice Česká republika
č.p. 169, 285 42 Červené Janovice
člen Marie Kozlíková 24.7.2013 - 8.12.2016
Vznik členství 25.6.2013
Adresa: 15 , 285 22 Třebětín Česká republika
č.p. 15, 285 22 Třebětín
člen Simona Procházková 24.7.2013 - 8.12.2016
Vznik členství 25.6.2013
Adresa: Vilémovice 14 , 286 01 Červené Janovice Česká republika
Vilémovice 14, 286 01 Červené Janovice

Prokura AGRO PODLESÍ, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Jan Procházka Ph.D. 8.12.2016
Adresa: Vilémovice 14 , 286 01 Červené Janovice Česká republika
Vilémovice 14, 286 01 Červené Janovice
Jméno Ing. Antonín Šárovec 25.7.2000 - 22.9.2004
Adresa: 181 , 285 42 Červené Janovice Česká republika
Červené Janovice 181, okres Kutná Hora, PSČ 28542
Jméno Ing. Antonín Šárovec 22.9.2004 - 10.6.2009
Adresa: Opatovice I. 65 , 286 01 PSČ 286 01 Česká republika
Opatovice I. čp. 65, PSČ 286 01, pošta Čáslav
Jméno Ing. Jan Procházka Ph.D. 10.6.2009 - 8.12.2016
Adresa: 286 01 Červené Janovice - Vilémovice 14 Česká republika
Červené Janovice - Vilémovice 14, PSČ 28601

Sbírka Listin AGRO PODLESÍ, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 5662/SL 41 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 19.10.2015 21.10.2015 27
B 5662/SL 40 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 13.8.2014 24.10.2014 34
B 5662/SL 39 notářský zápis NZ 108/2014 Městský soud v Praze 12.3.2014 28.3.2014 3.4.2014 18
B 5662/SL 38 stanovy společnosti Městský soud v Praze 5.12.2012 10.2.0014 17.2.2014 16
B 5662/SL 37 účetní závěrka [2012], ostatní, výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora +zápis z VH Městský soud v Praze 31.12.2012 20.11.2013 21.11.2013 37
B 5662/SL 36 ostatní zápis ze schůze představenstva Městský soud v Praze 25.6.2013 19.7.2013 25.7.2013 1
B 5662/SL 35 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 25.6.2013 19.7.2013 25.7.2013 5
B 5662/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora -2011+zápis z VH Městský soud v Praze 31.12.2011 22.1.2013 28.1.2013 37
B 5662/SL 33 stanovy společnosti Městský soud v Praze 5.12.2012 16.1.2013 16.1.2013 16
B 5662/SL 32 notářský zápis Městský soud v Praze 5.12.2012 16.1.2013 16.1.2013 13
B 5662/SL 31 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 15.12.2011 16.12.2011 36
B 5662/SL 30 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 8.11.2010 8.11.2010 47
B 5662/SL 29 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 19.3.2010 19.3.2010 49
B 5662/SL 28 podpisové vzory + čest. prohl. 7x Městský soud v Praze 25.5.2009 15.6.2009 13
B 5662/SL 27 ostatní - zápis ze schůze představ. Městský soud v Praze 20.5.2009 15.6.2009 2
B 5662/SL 26 ostatní - zápis z VH Městský soud v Praze 20.5.2009 15.6.2009 8
B 5662/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2007+rozh. VH z 11.6.08 Městský soud v Praze 31.12.2007 16.7.2008 16.7.2008 50
B 5662/SL 25 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 11.6.2008 27.6.2008 7
B 5662/SL 24 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 11.6.2008 27.6.2008 1
B 5662/SL 23 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 11.6.2008 27.6.2008 0
B 5662/SL 22 podpisové vzory Městský soud v Praze 16.6.2008 27.6.2008 4
B 5662/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva r. 2006 + audit + zpr.vztaz. Městský soud v Praze 31.12.2006 9.7.2007 10.7.2007 48
B 5662/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 8.6.2006 12.6.2006 46
B 5662/SL 18 výroční zpráva r.2004+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2004 2.6.2005 15.6.2005 0
B 5662/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 30.9.2004 0
B 5662/SL 16 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.6.2004 30.9.2004 0
B 5662/SL 15 notářský zápis -NZ167/04 Městský soud v Praze 24.6.2004 30.9.2004 0
B 5662/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva 2002+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 19.2.2003 26.9.2003 0
B 5662/SL 13 notářský zápis, podpisové vzory NZ177/99 Městský soud v Praze 4.6.1999 26.9.2003 0
B 5662/SL 12 notářský zápis NZ234/2003 Městský soud v Praze 15.7.2003 26.9.2003 0
B 5662/SL 11 notářský zápis NZ224/2003 Městský soud v Praze 8.7.2003 26.9.2003 0
B 5662/SL 9 notářský zápis Městský soud v Praze 11.7.2002 10.10.2002 0
B 5662/SL 10 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2001+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2001 10.10.2002 0
B 5662/SL 4 notářský zápis -osvědčení VH + stanovy(22str) Městský soud v Praze 7.4.2000 30.8.2000 0
B 5662/SL 1 notářský zápis - včetně stanov Městský soud v Praze 22.10.1998 22.3.1999 0
B 5662/SL 8 výroční zpráva  za r. 2000 2x Městský soud v Praze 0
B 5662/SL 7 notářský zápis  - včetně stanov Městský soud v Praze 29.6.2001 0
B 5662/SL 6 stanovy společnosti  + zápis z VH Městský soud v Praze 27.6.2001 0
B 5662/SL 5 účetní závěrka za rok 1999 Městský soud v Praze 0
B 5662/SL 3 účetní závěrka k 01.09.1999 Městský soud v Praze 0
B 5662/SL 2 notářský zápis + stanovy Městský soud v Praze 10.9.1999 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje AGRO PODLESÍ, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25714350
Jméno AGRO PODLESÍ, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Kutná Hora
Vznik první živnosti: 30.11.1998
Celkový počet živností: 24
Aktivních živností: 9

Sídlo AGRO PODLESÍ, a.s.

Živnosti a provozovny AGRO PODLESÍ, a.s.

Živnost č. 1 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.11.1998

Živnost č. 2 Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.11.1998

Živnost č. 3 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.11.1998

Živnost č. 4 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.11.1998
Provozovna č. 1
Provozovna 55, Červené Janovice 285 42
Identifikační číslo provozovny 1001413270
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.11.1998

Živnost č. 5 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.11.1998

Živnost č. 6 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.11.1998
Provozovna č. 1
Provozovna 55, Červené Janovice 285 42
Identifikační číslo provozovny 1001413270
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.11.1998

Živnost č. 7 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba strojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.11.1998
Provozovna č. 1
Provozovna 55, Červené Janovice 285 42
Identifikační číslo provozovny 1001413270
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Zahájení provozování 30.11.1998

Živnost č. 8 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.11.1998
Provozovna č. 1
Provozovna 55, Červené Janovice 285 42
Identifikační číslo provozovny 1001413270
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.11.1998

Živnost č. 9 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.3.2000
Provozovna č. 1
Provozovna 55, Červené Janovice 285 42
Identifikační číslo provozovny 1001413270
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.3.2000

Živnost č. 10 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 účetní, organizační a ekonomické poradenství a služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1998
Zánik oprávnění 30.8.2000

Živnost č. 13 maloobchod použitým zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1998
Zánik oprávnění 30.6.2012

Živnost č. 16 výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1998
Zánik oprávnění 16.6.2000

Živnost č. 17 činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej upozornění: nevztahuje se na nákup a prodej zboží uvedený v přílohách zák.455/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1998
Zánik oprávnění 20.6.2001

Živnost č. 20 výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.3.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.6.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán AGRO PODLESÍ, a.s.

Člen statutárního orgánu Miroslav Liberský
Člen statutárního orgánu Jaroslava Unucková
Člen statutárního orgánu Ing. Antonín Šárovec
Člen statutárního orgánu Ladislav Mašín
Člen statutárního orgánu Ing. Jan Procházka PhD.
Člen statutárního orgánu Stanislav Veselý
Člen statutárního orgánu Stanislav Petrus

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje AGRO PODLESÍ, a.s.

IČO: 25714350
Firma: AGRO PODLESÍ, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Kutná Hora
Základní územní jednotka: Červené Janovice
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 30.11.1998

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Živočišná výroba
Sladkovodní akvakultura
Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků
Výroba zámků a kování
Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.
Výroba elektřiny
Výstavba bytových a nebytových budov
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Silniční nákladní doprava
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje AGRO PODLESÍ, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25714350
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ25714350
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno AGRO PODLESÍ, a.s.
Sídlo ČERVENÉ JANOVICE 55 285 42 ČERVENÉ JANOVICE
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro Středočeský kraj
Územní pracoviště v Kutné Hoře, U Lorce 39, KUTNÁ HORA, tel.: 327 536 311
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
9351020207/0100 1.4.2013
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.4.1999

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 25714350
Jméno firmy AGRO PODLESÍ, a.s.
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka sztcm6i
tracking image