Firma AGRO PODLESÍ, a.s. IČO 25714350


AGRO PODLESÍ, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

AGRO PODLESÍ, a.s. (25714350) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 55, Červené Janovice 285 42. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 11. 1998 a je stále aktivní. AGRO PODLESÍ, a.s. má celkem pět provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o AGRO PODLESÍ, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o AGRO PODLESÍ, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o AGRO PODLESÍ, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro AGRO PODLESÍ, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje AGRO PODLESÍ, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 5662
IČO (identifikační číslo osoby) 25714350
Jméno AGRO PODLESÍ, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 30.11.1998
Počet členů statutárního orgánu: 7 31.3.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 31.3.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 31.3.2014
Omezení převoditelnosti akcií: K převodu akcií na jméno je třeba souhlasu představenstva. (čl. 6, písm. B odst. 7 stanov) 21.1.2014
Rozhodnutí valné hromady akciové apolečnosti AGRO PODLESÍ, a.s., IČ: 257 14 350 ze dne 2. června 2004, osvědčené notářským zápisem NZ 167/2004, N 163/2004, kterým bylo schváleno snížení základního kapitálu za účelem splnění povinnosti společnosti podle § 161b odst. 4 první věta obchodního zákoníku a bude provedeno za účelem úhrady ztráty, evidované v účetní závěrce společnosti ke dni 31.12.2003 a za účelem převodu do rezervního fondu společnosti na úhradu budoucí ztráty, při dodržení podmínek § 216a odst. 1 písm.a) a písm.b) obchodního zákoníku. Základní kapitál bude snížen o 12,000.000,-- Kč odpovídajících jmenovité hodnotě 120 ks listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě po 100 000,-- Kč. Snížení základního kapitálu bude provedeno použitím vlastníc h akcií v majetku společnosti ve smyslu § 213 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku. Po zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku bude těchto 120 ks akcií zničeno. 21.9.2004 - 28.12.2004
Rozhodnutí valné hromady akciové společnosti AGRO PODLESÍ, a.s. , IČ: 25714350 ze dne 25. června 2003, osvědčené notářským zápisem NZ 224/2003, N 194/2003, kterým bylo schváleno snížení základního kapitálu společnosti za účelem úhrady ztráty evidované k 3 1.12.2002 ve smyslu ustanovení § 216a odst. 1 písm.a) obchodního zákoníku a ke splnění povinnosti společnosti podle § 161b odst. 4 první věta obchodního zákoníku tak, že základní kapitál bude snížen o 12,000.000,-- Kč odpovídajících jmenovité hodnotě 120 ks listinných akcií na jméno ve jemnovité hodnotě po 100 000,-- Kč s tím, že snížení bude provedeno použitím vlastních akcií v majetku společnosti podle § 213 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku a po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku bude těchto 120 ks akcií zničeno. 18.9.2003 - 26.11.2003
Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady akciové společnosti AGRO PODLESÍ, a.s. ze dne 4. června 1999, sepsaného formou notářského zápisu NZ 177/99, N 180/99, kterým bylo rozhodnuto o zvýšení základního jmění společnosti o částku 139.776.000,- Kč upsáním a) 700 akcií ve jmenovité hodnotě po 100.000,- Kč znějících na jméno b) 1.000 akcií ve jmenovité hodnotě po 50.000,- Kč znějících na majitele c) 3.000 akcií ve jmenovité hodnotě po 5.000,- Kč znějících na majitele d) 4.776 akcií ve jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč znějících na majitele. Upisované akcie jsou kmenové, veřejně neobchodovatelné a jsou v listinné podobě. Emisní kurs upisovaných akcií: a) u akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč činí emisní kurs 105.000,- Kč za jednu akcii b) u akcií na majitele ve jmenovité hodnotě po 50.000,- Kč činí emisní kurs 52.500,- Kč za jednu akcii c) u akcií na majitele ve jmenovité hodnotě po 5.000,- Kč činí emisní kurs 5.250,- Kč za jednu akcii d) u akcií na majitele ve jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč činí emisní kurs 1.050,- Kč za jednu akcii. Upisování akcií bude provedeno předem určeným zájemcem Zemědělským družstvem Červené Janovice, sídlem Červené Janovice, PSČ 285 42, IČ: 00104329, jako jediným akcionářem. Upisování bude provedeno do 15 dnů po zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku v sídle společnosti. Sídlo společnosti je rovněž místem pro splacení nepeněžitého vkladu. Peněžitý vklad bude splacen na účet společnosti u Komerční banky, a.s., č. účtu 9351020207/0100. Emisní kurs upisovaných akcií bude předem určeným zájemcem Zemědělských družstvem Červené Janovice, sídlem Červené Janovice, PSČ 285 42, IČO: 00104329 jako jediným akcionářem splacen jednak nepeněžitým vkladem ve výši 146.764.000,- Kč a jednak peněžitým vkladem ve výši 800,- Kč, celkem 146.764.800,- Kč, vše před podáním návrhu na zápis zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku. Nepeněžitým vkladem, kterým předem určený zájemce Zemědělské družstvo Červené Janovice, sídlem Červené Janovice, PSČ 285 42, IČ: 00104329 splatí převážnou část emisního kurzu upisovaných akcií, je část podniku Zemědělského družstva Červené Janovice, tvořená samostatnými provozními středisky čislo 010, 020, 030, 320, 340, 350, 351, 481, 610 a 910, jako soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání tvořený movitými a nemovitými věcmi, právy a jinými majetkovými hodnotami, které patří Zemědělskému družstvu Červené Janovice a slouží k provozování podniku Zemědělského družstva Červené Janovice nebo mají tomuto účelu sloužit. Vkládaná část podniku je specifikována ve znaleckých posudcích soudních znalců Doc. Ing. Vladimíra Smejkala, CSc. ze dne 22.5.1999, č. 1631/99 a Ing. Václava Marhoula ze dne 22.5.1999, č. 85/1999 a byl shodně oceněn částkou 146.764.000,- Kč. Rozdíl mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotu upisovaných akcií a tedy rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého a peněžitého vkladu v částce 146.764.800,- Kč a hodnotou zvýšení základního jmění částkou 139.776.000,- Kč, činící 6.988.800,- Kč je emisní ážio a bude zaúčtováno v účetnictví společnosti. Do vkládané části podniku náleží soubor věcí ( nemovitostí ) zapsaných u Katastrálního úřadu v Kutné Hoře v katastru nemovitostí - pro obec Černíny, část Bahno a katastrální území Bahno na listu vlastnictví č. 3 - pro obec Černíny a katastrální území Předbořice na listu vlastnictví č. 3 - pro obec Černíny a katastrální území Černíny na listu vlastnictví č. 3 - pro obec Červené Janovice a katastrální území Červené Janovice na listu vlastnictví č. 11 - pro obec Opatovice I. a katastrální území Opatovice I. na listu vlastnictví č. 11 - pro obec Petrovice I. a katastrální území Petrovice I. na listu vlastnictví č. 35 - pro obec Petrovice I. a katastrální území Újezdec na listu vlastnictví č. 35 - pro obec Petrovice I. a katastrální území Senetín na listu vlastnictví č. 35 - pro obec Paběnice a katastrální území Paběnice na listu vlastnictví č. 35 - pro obec Třebětín a katastrální území Třebětín na listu vlastnictví č. 11 Podrobně je vkládaný soubor nemovitostí specifikován v článku osmém, odstavec A,B,C,D,E,F,G,H,CH a I, připojeného notářského zápisu JUDr. Jaroslava Hájka ze dne 4. června 1999, NZ 177/99, N 180/99. Část podniku tvořící nepeněžitý vklad předem určeného zájemce byl oceněn znaleckými posudky soudních znalců Doc. Ing. Vladimíra Smejkala, CSc. ze dne 22.5.1999, č. 1631/99 a Ing. Václava Marhoula ze dne 22.5.1999, č. 85/1999 a byl shodně oceněn částkou 146.764.000,- Kč. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady schválil ocenění uvedeného nepeněžitého vkladu ve výši hodnoty určené znaleckými posudky, t.j. ve výši 146.764.000,- Kč. 18.8.1999 - 9.11.1999
Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady akciové společnosti AGRO PODLESÍ, a.s. ze dne 4. června 1999, sepsaného formou notářského zápisu NZ 177/99, N 180/99, kterým bylo rozhodnuto o zvýšení základního jmění společnosti o částku 139.776.000,- Kč upsáním a) 700 akcií ve jmenovité hodnotě po 100.000,- Kč znějících na jméno b) 1.000 akcií ve jmenovité hodnotě po 50.000,- Kč znějících na majitele c) 3.000 akcií ve jmenovité hodnotě po 5.000,- Kč znějících na majitele d) 4.776 akcií ve jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč znějících na majitele. Upisované akcie jsou kmenové, veřejně neobchodovatelné a jsou v listinné podobě. Emisní kurs upisovaných akcií: a) u akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč činí emisní kurs 105.000,- Kč za jednu akcii b) u akcií na majitele ve jmenovité hodnotě po 50.000,- Kč činí emisní kurs 52.500,- Kč za jednu akcii c) u akcií na majitele ve jmenovité hodnotě po 5.000,- Kč činí emisní kurs 5.250,- Kč za jednu akcii d) u akcií na majitele ve jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč činí emisní kurs 1.050,- Kč za jednu akcii. Upisování akcií bude provedeno předem určeným zájemcem Zemědělským družstvem Červené Janovice, sídlem Červené Janovice, PSČ 285 42, IČ: 00104329, jako jediným akcionářem. Upisování bude provedeno do 15 dnů po zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné o zvýšení základního jměníé do rovněž místem pro splacení nepeněžitého vkladu. Sídlo společnosti je rovněž místem pro splacení nepeněžitého vkladu. Peněžitý vklad bude splacen na účet společnosti u Komerční banky, a.s., č. účtu 9351020207/0100. Emisní kurs upisovaných akcií bude předem určeným zájemcem Zemědělských družstvem Červené Janovice, sídlem Červené Janovice, PSČ 285 42, IČO: 00104329 jako jediným akcionářem splacen jednak nepeněžitým vkladem ve výši 146.764.000,- Kč a jednak peněžitým vkladem ve výši 800,- Kč, celkem 146.764.800,- Kč, vše před podáním návrhu na zápis zvýšení základního jmění společnosti do obhcodního rejstříku. Nepeněžitým vkladem, kterým předem určený zájemce Zemědělské družstvo Červené Janovice, sídlem Červené Janovice, PSČ 285 42, IČ: 00104329 splatí převážnou část emisního kurzu upisovaných akcií, je část podniku Zemědělského družstva Červené Janovice, tvořená samostatnými provozními středisky čislo 010, 020, 030, 320, 340, 350, 351, 481, 610 a 910, jako soubor hmorných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání tvořený movitými a nemovitými věcmi, právy a jinými majetkovými hodnotami, které patří Zemědělskému družstvu Červené Janovice a slouží k provozování podniku Zemědělského družstva Červené Janovice nebo mají tomuto účelu sloužit. Vkládaná část podniku je specifikována ve znaleckých posudcích soudních znalců Doc. Ing. Vladimíra Smejkala, CSc. ze dne 22.5.1999, č. 1631/99 a Ing. Václava Marhoula ze dne 22.5.1999, č. 85/1999 a byl shodně oceněn částkou 146.764.000,- Kč. Rozdíl mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotu upisovaných akcií a tedy rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého a peněžitého vkladu v částce 146.764.800,- Kč a hodnotou zvýšení základního jmění částkou 139.776.000,- Kč, činící 6.988.800,- Kč je emisní ážio a bude zaúčtováno v účetnictví společnosti. Do vkládané části podniku náleží soubor věcí ( nemovitostí ) zapsaných u Katastrálního úřadu v Kutné Hoře v katastru nemovitostí - pro obec Černíny, část Bahno a katastrální území Bahno na listu vlastnictví č. 3 - pro obec Černíny a katastrální území Předbořice na listu vlastnictví č. 3 - pro obec Černíny a katastrální území Černíny na listu vlastnictví č. 3 - pro obec Červené Janovice a katastrální území Červené Janovice na listu vlastnictví č. 11 - pro obec Opatovice I. a katastrální území Opatovice I. na listu vlastnictví č. 11 - pro obec Petrovice I. a katastrální území Petrovice I. na listu vlastnictví č. 35 - pro obec Petrovice I. a katastrální území Újezdec na listu vlastnictví č. 35 - pro obec Petrovice I. a katastrální území Senetín na listu vlastnictví č. 35 - pro obec Paběnice a katastrální území Paběnice na listu vlastnictví č. 35 - pro obec Třebětín a katastrální území Třebětín na listu vlastnictví č. 11 Podrobně je vkládaný soubor nemovitostí specifikován v článku osmém, odstavec A,B,C,D,E,F,G,H,CH a I, připojeného notářského zápisu JUDr. Jaroslava Hájka ze dne 4. června 1999, NZ 177/99, N 180/99. Část podniku tvořící nepeněžitý vklad předem určeného zájemce byl oceněn znaleckými posudky soudních znalců Doc. Ing. Vladimíra Smejkala, CSc. ze dne 22.5.1999, č. 1631/99 a Ing. Václava Marhoula ze dne 22.5.1999, č. 85/1999 a byl shodně oceněn částkou 146.764.000,- Kč. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady schválil ocenění uvedeného nepeněžitého vkladu ve výši hodnoty určené znaleckými posudky, t.j. ve výši 146.764.000,- Kč. 3.8.1999 - 18.8.1999

Aktuální kontaktní údaje AGRO PODLESÍ, a.s.

Kapitál AGRO PODLESÍ, a.s.

zakladni jmění 116 776 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.12.2004
zakladni jmění 128 776 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 26.11.2003 - 28.12.2004
zakladni jmění 140 776 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 9.11.1999 - 26.11.2003
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.11.1998 - 9.11.1999

Akcie AGRO PODLESÍ, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 50 000 Kč 1 000 12.2.2014
Akcie na jméno 5 000 Kč 3 000 12.2.2014
Akcie na jméno 1 000 Kč 4 776 12.2.2014
Akcie na jméno 100 000 Kč 460 28.12.2004
Akcie na jméno 100 000 Kč 580 26.11.2003 - 28.12.2004
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 9.11.1999
Akcie na jméno 100 000 Kč 700 9.11.1999 - 26.11.2003
Akcie na majitele 50 000 Kč 1 000 9.11.1999 - 12.2.2014
Akcie na majitele 5 000 Kč 3 000 9.11.1999 - 12.2.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 4 776 9.11.1999 - 12.2.2014
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 30.11.1998 - 9.11.1999

Sídlo AGRO PODLESÍ, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 55 , Červené Janovice 285 42 8.12.2016
Adresa 55 , Červené Janovice 285 42 4.12.2001 - 8.12.2016
Adresa 55 , Červené Janovice 285 42 30.11.1998 - 4.12.2001

Předmět podnikání AGRO PODLESÍ, a.s.

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti na d 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní. 15.1.2013
Výroba elektřiny. 15.1.2013
Zámečnictví, nástrojářství 24.6.2009
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 24.6.2009
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 24.6.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 24.6.2009
Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky 24.6.2009 - 15.1.2013
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní 24.6.2009 - 15.1.2013
hostinská činnost 21.8.2002
opravy silničních vozidel 4.12.2001
velkoobchod 4.12.2001 - 24.6.2009
specializovaný maloobchod 4.12.2001 - 24.6.2009
maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím 4.12.2001 - 24.6.2009
maloobchod použitým zbožím 4.12.2001 - 24.6.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 4.12.2001 - 24.6.2009
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 4.12.2001 - 24.6.2009
činnost organizačních a ekonomických poradců 4.12.2001 - 24.6.2009
nakládání s odpady (vyjma nebozpečných) 4.12.2001 - 24.6.2009
opravy pracovních strojů 4.12.2001 - 24.6.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 4.12.2001 - 24.6.2009
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 4.12.2001 - 15.1.2013
řeznictví a uzenářství 30.11.1998
zednictví 30.11.1998
zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků 30.11.1998
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 30.11.1998 - 4.12.2001
výroba a opravy zemědělských strojů 30.11.1998 - 4.12.2001
pronájem movitých věcí 30.11.1998 - 4.12.2001
účetní, organizační a ekonomické poradenství a služby 30.11.1998 - 4.12.2001
opravy motorových vozidel 30.11.1998 - 4.12.2001
zámečnictví 30.11.1998 - 24.6.2009
ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin 30.11.1998 - 24.6.2009
silniční motorová doprava nákladní 30.11.1998 - 24.6.2009
silničnní motorová doprava osobní 30.11.1998 - 24.6.2009

vedení firmy AGRO PODLESÍ, a.s.

Statutární orgán AGRO PODLESÍ, a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za společnost a před- stavenstvo jednají navenek jménem společnosti dva členové před- stavenstva nebo písemně pověřený člen představenstva nebo pro- kurista v rozsahu daném obchodním zákoníkem, pokud je prokura udělena. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otiš- těnému nebo napsanému názvu obchodní firmy připojí svůj vlast- noruční podpis dva členové představenstva nebo písemně pověřený člen představenstva, nebo prokurista s dodatkem "ppa". 4.12.2001
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti dva členové představenstva, nebo písemně pověřený člen představenstva, nebo prokurista v rozsahu daném obchodním zákoníkem, pokud je prokura udělena. Za společnost podepisují společně dva členové představenstva nebo písemně pověřený člen představenstva, nebo prokurista, a to tak, že k vytištěnému nebo napsanému jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis. Prokurista s dodatkem " ppa". 30.11.1998 - 4.12.2001
předseda představenstva Ing. Jan Procházka Ph.D. 6.8.2018
Vznik členství 27.6.2018
Vznik funkce 27.6.2018
Adresa: 14 , Červené Janovice 286 01
místopředseda představenstva Miroslav Liberský 6.8.2018
Vznik členství 27.6.2018
Vznik funkce 27.6.2018
Adresa: 22 , Petrovice I 286 01
člen představenstva Stanislav Veselý 6.8.2018
Vznik členství 27.6.2018
Adresa: 84 , Petrovice I 286 01
člen představenstva Ing. Antonín Šárovec 6.8.2018
Vznik členství 27.6.2018
Adresa: 65 , Opatovice I 286 01
člen představenstva Ladislav Mašín 6.8.2018
Vznik členství 27.6.2018
Adresa: 11 , Černíny 284 01
člen představenstva Jaroslava Unucková 6.8.2018
Vznik členství 27.6.2018
Adresa: 34 , Červené Janovice 285 42
člen představenstva Stanislav Petrus 6.8.2018
Vznik členství 27.6.2018
Adresa: 44 , Třebětín 285 22
předseda Josef Jirák 30.11.1998 - 18.9.2003
Vznik funkce 30.11.1998
Adresa: 20 , Třebětín 285 22
místopředseda Tomáš Dvořák 30.11.1998 - 18.9.2003
Vznik funkce 30.11.1998
Adresa: 172 , Červené Janovice 285 42
člen Roman Vlasák 30.11.1998 - 18.9.2003
Vznik funkce 30.11.1998
Adresa: 90 , 285 42 Petrovice I. Česká republika
člen Martin Zadražil 30.11.1998 - 18.9.2003
Vznik funkce 30.11.1998
Adresa: část Předbořice 3 , 285 21 Černíny Česká republika
člen Luděk Nulíček 30.11.1998 - 18.9.2003
Vznik funkce 30.11.1998
Adresa: 53 , Štipoklasy 284 01
člen Ing. Antonín Šárovec 30.11.1998 - 18.9.2003
Vznik funkce 30.11.1998
Adresa: 181 , Červené Janovice 285 42
člen Ing. Josef Dušek 30.11.1998 - 18.9.2003
Vznik funkce 30.11.1998
Adresa: 147 , Červené Janovice 285 42
člen Ing. Antonín Šárovec 18.9.2003 - 22.9.2004
Vznik funkce 25.6.2003
Adresa: 181 , Červené Janovice 285 42
místopředseda Tomáš Dvořák 18.9.2003 - 19.7.2007
Vznik funkce 25.6.2003
Adresa: 172 , Červené Janovice 285 42
předseda Josef Jirák 18.9.2003 - 26.6.2008
Vznik funkce 25.6.2003
Zánik funkce 11.6.2008
Adresa: 20 , Třebětín 285 22
člen Roman Vlasák 18.9.2003 - 26.6.2008
Vznik funkce 25.6.2003
Zánik funkce 11.6.2008
Adresa: Česká republika
Petrovice I. 90, PSČ 286 01, pošta Čáslav
člen Martin Zadražil 18.9.2003 - 26.6.2008
Vznik funkce 25.6.2003
Zánik funkce 11.6.2008
Adresa: 3 , Černíny 284 01
člen Luděk Nulíček 18.9.2003 - 26.6.2008
Vznik funkce 25.6.2003
Zánik funkce 11.6.2008
Adresa: 53 , Štipoklasy 284 01
člen Ing. Josef Dušek 18.9.2003 - 26.6.2008
Vznik funkce 25.6.2003
Zánik funkce 11.6.2008
Adresa: 147 , Červené Janovice 285 42
člen Ing. Antonín Šárovec 22.9.2004 - 26.6.2008
Vznik funkce 25.6.2003
Zánik funkce 11.6.2008
Adresa: Česká republika
Opatovice I. čp. 65, PSČ 286 01, pošta Čáslav
místopředseda Tomáš Dvořák 19.7.2007 - 26.6.2008
Vznik funkce 25.6.2003
Zánik funkce 11.6.2008
Adresa: 200 , Červené Janovice 285 42
předseda představenstva Josef Jirák 26.6.2008 - 10.6.2009
Vznik členství 11.6.2008
Zánik členství 20.5.2009
Vznik funkce 11.6.2008
Zánik funkce 20.5.2009
Adresa: 20 , Třebětín 285 22
místopředseda představenstva Tomáš Dvořák 26.6.2008 - 10.6.2009
Vznik členství 11.6.2008
Zánik členství 20.5.2009
Vznik funkce 11.6.2008
Zánik funkce 20.5.2009
Adresa: 200 , Červené Janovice 285 42
člen představenstva Roman Vlasák 26.6.2008 - 10.6.2009
Vznik členství 11.6.2008
Zánik členství 20.5.2009
Adresa: 90 , Petrovice I 286 01
člen představenstva Martin Zadražil 26.6.2008 - 10.6.2009
Vznik členství 11.6.2008
Zánik členství 20.5.2009
Adresa: 3 , Černíny 284 01
člen představenstva Luděk Nulíček 26.6.2008 - 10.6.2009
Vznik členství 11.6.2008
Zánik členství 20.5.2009
Adresa: 53 , Štipoklasy 284 01
člen představenstva Ing. Antonín Šárovec 26.6.2008 - 10.6.2009
Vznik členství 11.6.2008
Zánik členství 20.5.2009
Adresa: 65 , Opatovice I 286 01
člen představenstva Ing. Josef Dušek 26.6.2008 - 10.6.2009
Vznik členství 11.6.2008
Zánik členství 20.5.2009
Adresa: 147 , Červené Janovice 285 42
člen představenstva Stanislav Veselý 10.6.2009 - 24.6.2009
Vznik členství 20.5.2009
Adresa: 84 , Petrovice I 286 01
předseda představenstva Ing. Vladimír Čapek 10.6.2009 - 24.7.2013
Vznik členství 20.5.2009
Zánik členství 25.6.2013
Vznik funkce 20.5.2009
Zánik funkce 25.6.2013
Adresa: 147 , Červené Janovice 285 42
místopředseda představenstva Ing. Jan Procházka Ph.D. 10.6.2009 - 24.7.2013
Vznik členství 20.5.2009
Zánik členství 25.6.2013
Vznik funkce 20.5.2009
Zánik funkce 25.6.2013
Adresa: 14 , Červené Janovice 286 01
člen představenstva Luboš Daněk 10.6.2009 - 24.7.2013
Vznik členství 20.5.2009
Zánik členství 25.6.2013
Adresa: 122 , Červené Janovice 285 42
člen představenstva Ladislav Mašín 10.6.2009 - 24.7.2013
Vznik členství 20.5.2009
Zánik členství 25.6.2013
Adresa: 11 , Černíny 284 01
člen představenstva Ing. Antonín Šárovec 10.6.2009 - 24.7.2013
Vznik členství 20.5.2009
Zánik členství 25.6.2013
Adresa: 65 , Opatovice I 286 01
člen představenstva Věra Tvrdíková 10.6.2009 - 24.7.2013
Vznik členství 20.5.2009
Zánik členství 25.6.2013
Adresa: 61 , 284 01 Černíny Česká republika
člen představenstva Stanislav Veselý 24.6.2009 - 24.7.2013
Vznik členství 20.5.2009
Zánik členství 25.6.2013
Adresa: 84 , Petrovice I 286 01
člen Stanislav Veselý 24.7.2013 - 26.7.2013
Vznik členství 25.6.2013
Adresa: 84 , Petrovice I 286 01
člen Ladislav Mašín 24.7.2013 - 26.7.2013
Vznik členství 25.6.2013
Adresa: 11 , Černíny 284 01
člen Roman Vlasák 24.7.2013 - 26.7.2016
Vznik členství 25.6.2013
Zánik členství 16.5.2016
Adresa: 90 , Petrovice I 286 01
místopředseda Miroslav Liberský 24.7.2013 - 8.12.2016
Vznik členství 25.6.2013
Vznik funkce 25.6.2013
Adresa: 22 , Petrovice I 286 01
člen Antonín Šárovec 24.7.2013 - 8.12.2016
Vznik členství 25.6.2013
Adresa: 65 , Opatovice I 286 01
předseda Jan Procházka 24.7.2013 - 6.8.2018
Vznik členství 25.6.2013
Zánik členství 25.6.2018
Vznik funkce 25.6.2013
Zánik funkce 25.6.2018
Adresa: 14 , Červené Janovice 286 01
člen Vladimír Čapek 24.7.2013 - 6.8.2018
Vznik členství 25.6.2013
Zánik členství 25.6.2018
Adresa: 147 , Červené Janovice 285 42
člen Stanislav Veselý 26.7.2013 - 6.8.2018
Vznik členství 25.6.2013
Zánik členství 25.6.2018
Adresa: 84 , Petrovice I 286 01
člen Ladislav Mašín 26.7.2013 - 6.8.2018
Vznik členství 25.6.2013
Zánik členství 25.6.2018
Adresa: 11 , Černíny 284 01
člen Jaroslava Unucková 26.7.2016 - 6.8.2018
Vznik členství 24.6.2016
Zánik členství 25.6.2018
Adresa: 34 , Červené Janovice 285 42
místopředseda Miroslav Liberský 8.12.2016 - 6.8.2018
Vznik členství 25.6.2013
Zánik členství 25.6.2018
Vznik funkce 25.6.2013
Zánik funkce 25.6.2018
Adresa: 22 , Petrovice I 286 01
člen Antonín Šárovec 8.12.2016 - 6.8.2018
Vznik členství 25.6.2013
Zánik členství 25.6.2018
Adresa: 65 , Opatovice I 286 01

Dozorčí rada AGRO PODLESÍ, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Jana Procházková 6.8.2018
Vznik členství 27.6.2018
Vznik funkce 27.6.2018
Adresa: 169 , Červené Janovice 285 42
člen dozorčí rady Marie Kozlíková 6.8.2018
Vznik členství 27.6.2018
Adresa: 15 , Třebětín 285 22
člen dozorčí rady Ing. Simona Procházková 6.8.2018
Vznik členství 27.6.2018
Adresa: 14 , Červené Janovice 286 01
člen František Dynda 30.11.1998 - 18.9.2003
Vznik funkce 30.11.1998
Adresa: část Zdeslavice 4 , Černíny Česká republika
člen Ladislav Podrábský 30.11.1998 - 18.9.2003
Vznik funkce 30.11.1998
Adresa: Pionýrů 676 , Kosmonosy 293 06
předseda Josef Zelený 30.11.1998 - 19.7.2006
Zánik členství 14.6.2006
Vznik funkce 21.6.2001
Zánik funkce 14.6.2006
Adresa: 29 , 285 42 Opatovice I. Česká republika
člen Božena Hurtová 18.9.2003 - 26.6.2008
Vznik funkce 25.6.2003
Zánik funkce 11.6.2008
Adresa: 48 , Červené Janovice 285 42
člen Ladislav Podrábský 18.9.2003 - 26.6.2008
Vznik funkce 25.6.2003
Zánik funkce 11.6.2008
Adresa: Pionýrů 676 , Kosmonosy 293 06
předseda Josef Zelený 19.7.2006 - 24.7.2013
Vznik členství 15.6.2006
Zánik členství 25.6.2013
Vznik funkce 16.6.2006
Zánik funkce 25.6.2013
Adresa: 29 , Zbýšov 286 01
člen dozorčí rady Božena Hurtová 26.6.2008 - 24.7.2013
Vznik členství 11.6.2008
Zánik členství 25.6.2013
Adresa: 48 , Červené Janovice 285 42
člen dozorčí rady Ladislav Podrábský 26.6.2008 - 24.7.2013
Vznik členství 11.6.2008
Zánik členství 25.6.2013
Adresa: Pionýrů 676 , Kosmonosy 293 06
předseda Jana Procházková 24.7.2013 - 8.12.2016
Vznik členství 25.6.2013
Vznik funkce 25.6.2013
Adresa: 169 , Červené Janovice 285 42
člen Marie Kozlíková 24.7.2013 - 8.12.2016
Vznik členství 25.6.2013
Adresa: 15 , Třebětín 285 22
člen Simona Procházková 24.7.2013 - 8.12.2016
Vznik členství 25.6.2013
Adresa: 14 , Červené Janovice 286 01
předseda Jana Procházková 8.12.2016 - 6.8.2018
Vznik členství 25.6.2013
Zánik členství 25.6.2018
Vznik funkce 25.6.2013
Zánik funkce 25.6.2018
Adresa: 169 , Červené Janovice 285 42
člen Marie Kozlíková 8.12.2016 - 6.8.2018
Vznik členství 25.6.2013
Zánik členství 25.6.2018
Adresa: 15 , Třebětín 285 22
člen Simona Procházková 8.12.2016 - 6.8.2018
Vznik členství 25.6.2013
Zánik členství 25.6.2018
Adresa: 14 , Červené Janovice 286 01

Prokura AGRO PODLESÍ, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Jan Procházka Ph.D. 8.12.2016
Adresa: 14 , Červené Janovice 286 01
Jméno Ing. Antonín Šárovec 25.7.2000 - 22.9.2004
Adresa: 181 , Červené Janovice 285 42
Jméno Ing. Antonín Šárovec 22.9.2004 - 10.6.2009
Adresa: Česká republika
Opatovice I. čp. 65, PSČ 286 01, pošta Čáslav
Jméno Ing. Jan Procházka Ph.D. 10.6.2009 - 8.12.2016
Adresa: 14 , Červené Janovice 286 01

Sbírka Listin AGRO PODLESÍ, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 5662/SL 41 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 19.10.2015 21.10.2015 27
B 5662/SL 40 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 13.8.2014 24.10.2014 34
B 5662/SL 39 notářský zápis NZ 108/2014 Městský soud v Praze 12.3.2014 28.3.2014 3.4.2014 18
B 5662/SL 38 stanovy společnosti Městský soud v Praze 5.12.2012 10.2.0014 17.2.2014 16
B 5662/SL 37 účetní závěrka [2012], ostatní, výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora +zápis z VH Městský soud v Praze 31.12.2012 20.11.2013 21.11.2013 37
B 5662/SL 36 ostatní zápis ze schůze představenstva Městský soud v Praze 25.6.2013 19.7.2013 25.7.2013 1
B 5662/SL 35 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 25.6.2013 19.7.2013 25.7.2013 5
B 5662/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora -2011+zápis z VH Městský soud v Praze 31.12.2011 22.1.2013 28.1.2013 37
B 5662/SL 33 stanovy společnosti Městský soud v Praze 5.12.2012 16.1.2013 16.1.2013 16
B 5662/SL 32 notářský zápis Městský soud v Praze 5.12.2012 16.1.2013 16.1.2013 13
B 5662/SL 31 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 15.12.2011 16.12.2011 36
B 5662/SL 30 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 8.11.2010 8.11.2010 47
B 5662/SL 29 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 19.3.2010 19.3.2010 49
B 5662/SL 28 podpisové vzory + čest. prohl. 7x Městský soud v Praze 25.5.2009 15.6.2009 13
B 5662/SL 27 ostatní - zápis ze schůze představ. Městský soud v Praze 20.5.2009 15.6.2009 2
B 5662/SL 26 ostatní - zápis z VH Městský soud v Praze 20.5.2009 15.6.2009 8
B 5662/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2007+rozh. VH z 11.6.08 Městský soud v Praze 31.12.2007 16.7.2008 16.7.2008 50
B 5662/SL 25 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 11.6.2008 27.6.2008 7
B 5662/SL 24 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 11.6.2008 27.6.2008 1
B 5662/SL 23 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 11.6.2008 27.6.2008 0
B 5662/SL 22 podpisové vzory Městský soud v Praze 16.6.2008 27.6.2008 4
B 5662/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva r. 2006 + audit + zpr.vztaz. Městský soud v Praze 31.12.2006 9.7.2007 10.7.2007 48
B 5662/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 8.6.2006 12.6.2006 46
B 5662/SL 18 výroční zpráva r.2004+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2004 2.6.2005 15.6.2005 0
B 5662/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 30.9.2004 0
B 5662/SL 16 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.6.2004 30.9.2004 0
B 5662/SL 15 notářský zápis -NZ167/04 Městský soud v Praze 24.6.2004 30.9.2004 0
B 5662/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva 2002+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 19.2.2003 26.9.2003 0
B 5662/SL 13 notářský zápis, podpisové vzory NZ177/99 Městský soud v Praze 4.6.1999 26.9.2003 0
B 5662/SL 12 notářský zápis NZ234/2003 Městský soud v Praze 15.7.2003 26.9.2003 0
B 5662/SL 11 notářský zápis NZ224/2003 Městský soud v Praze 8.7.2003 26.9.2003 0
B 5662/SL 9 notářský zápis Městský soud v Praze 11.7.2002 10.10.2002 0
B 5662/SL 10 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2001+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2001 10.10.2002 0
B 5662/SL 4 notářský zápis -osvědčení VH + stanovy(22str) Městský soud v Praze 7.4.2000 30.8.2000 0
B 5662/SL 1 notářský zápis - včetně stanov Městský soud v Praze 22.10.1998 22.3.1999 0
B 5662/SL 8 výroční zpráva  za r. 2000 2x Městský soud v Praze 0
B 5662/SL 7 notářský zápis  - včetně stanov Městský soud v Praze 29.6.2001 0
B 5662/SL 6 stanovy společnosti  + zápis z VH Městský soud v Praze 27.6.2001 0
B 5662/SL 5 účetní závěrka za rok 1999 Městský soud v Praze 0
B 5662/SL 3 účetní závěrka k 01.09.1999 Městský soud v Praze 0
B 5662/SL 2 notářský zápis + stanovy Městský soud v Praze 10.9.1999 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje AGRO PODLESÍ, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25714350
Jméno AGRO PODLESÍ, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Kutná Hora
Vznik první živnosti: 30.11.1998
Celkový počet živností: 24
Aktivních živností: 9

Sídlo AGRO PODLESÍ, a.s.

Živnosti a provozovny AGRO PODLESÍ, a.s.

Živnost č. 1 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.11.1998

Živnost č. 2 Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.11.1998

Živnost č. 3 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.11.1998

Živnost č. 4 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.11.1998
Provozovna č. 1
Provozovna 55, Červené Janovice 285 42
Identifikační číslo provozovny 1001413270
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.11.1998

Živnost č. 5 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.11.1998

Živnost č. 6 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.11.1998
Provozovna č. 1
Provozovna 55, Červené Janovice 285 42
Identifikační číslo provozovny 1001413270
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.11.1998

Živnost č. 7 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba strojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.11.1998
Provozovna č. 1
Provozovna 55, Červené Janovice 285 42
Identifikační číslo provozovny 1001413270
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Zahájení provozování 30.11.1998

Živnost č. 8 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.11.1998
Provozovna č. 1
Provozovna 55, Červené Janovice 285 42
Identifikační číslo provozovny 1001413270
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.11.1998

Živnost č. 9 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.3.2000
Provozovna č. 1
Provozovna 55, Červené Janovice 285 42
Identifikační číslo provozovny 1001413270
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.3.2000

Živnost č. 10 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 účetní, organizační a ekonomické poradenství a služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1998
Zánik oprávnění 30.8.2000

Živnost č. 13 maloobchod použitým zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1998
Zánik oprávnění 30.6.2012

Živnost č. 16 výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1998
Zánik oprávnění 16.6.2000

Živnost č. 17 činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej upozornění: nevztahuje se na nákup a prodej zboží uvedený v přílohách zák.455/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1998
Zánik oprávnění 20.6.2001

Živnost č. 20 výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.3.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.6.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán AGRO PODLESÍ, a.s.

Člen statutárního orgánu Miroslav Liberský
Člen statutárního orgánu Jaroslava Unucková
Člen statutárního orgánu Ing. Antonín Šárovec
Člen statutárního orgánu Ladislav Mašín
Člen statutárního orgánu Ing. Jan Procházka PhD.
Člen statutárního orgánu Stanislav Veselý
Člen statutárního orgánu Stanislav Petrus

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje AGRO PODLESÍ, a.s.

IČO: 25714350
Firma: AGRO PODLESÍ, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Kutná Hora
Základní územní jednotka: Červené Janovice
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 30.11.1998

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Živočišná výroba
Sladkovodní akvakultura
Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků
Výroba zámků a kování
Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.
Výroba elektřiny
Výstavba bytových a nebytových budov
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Silniční nákladní doprava
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
tracking image