Firma Agro Odersko, a.s. IČO 25366726


Agro Odersko, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Agro Odersko, a.s. (25366726) je Akciová společnost. Sídlí na adrese tř. Osvobození 930/25, Odry 742 35. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 3. 1997 a je stále aktivní. Agro Odersko, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Agro Odersko, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Agro Odersko, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Agro Odersko, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Agro Odersko, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Agro Odersko, a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 1582
IČO (identifikační číslo osoby) 25366726
Jméno Agro Odersko, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 5.3.1997
Omezení převoditelnosti akcií: Akcie jsou převoditelné se souhlasem představenstva. 6.6.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 6.6.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 6.6.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 6.6.2014
Základní jmění ve výši 69.425.000,-Kč (slovy: šedesátdevět- milionůčtyřistadvacetpěttisíckorun českých) se zvyšuje o částku 23.085.000,-Kč (slovy: dvacettřimilionyosmdesátpěttisíckorun českých) s tím, že se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení nepřipouští. 23.11.1999 - 7.4.2000
Bude upisováno 2.308,-Kč (slovy: dvatisícetřistaosm) kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: desettisíckorun českých) a 5 (slovy: pět) kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1000,-Kč (slovy: jedentisíckorun českých). 23.11.1999 - 7.4.2000
Emisní kurs akcií je ve výši jejich jmenovité hodnoty. Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužije se ustanovení § 204 obchodního zákoníku o přednostním právu. 23.11.1999 - 7.4.2000
Při nepoužití ustanovení o přednostním právu budou akcie nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to Zemědělskému družstvu Odersko, Odry, se sídlem Odry, tř. Osvobození 25, identifikační číslo organizace 00398039. 23.11.1999 - 7.4.2000
Místem úpisu nových akcií do listiny upisovatelů se určuje sídlo společnosti, kancelář předsedy představenstva. Lhůta pro úpis nových akcií se stanoví na 15 dnů ode dne zápisu rozhodnutí představenstva o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě. 23.11.1999 - 7.4.2000
Předmětem nepeněžitého vkladu jsou následující nemovitosti: 1. Středisko mechanizační dílny v obci Odry, katastrální území Odry, sestávající z dílny a sociálního zařízení, na zastavěné ploše číslo 1580 kotelny na zastavěné ploše číslo 1580 víceúčelové haly na zastavěné ploše číslo 1582/2 sýpky na zastavěné ploše číslo 1580 posklizňové linky na zastavěné ploše číslo 1581 přístřešku sýpky na zastavěné ploše číslo 1580 včetně venkovních úprav, a to vodovodní přípojky, kanalizační přípojky, dvoukomorového septiku, přípojky elektro-nízkého napětí a zpevněné betonové plochy 23.11.1999 - 7.4.2000
2. Středisko zemědělské výroby pro chov drůbeže v obci Odry, katastrální území Odry, sestávající z objektů: haly I na zastavěné ploše číslo 1443 haly II na zastavěné ploše číslo 1444 haly III na zastavěné ploše číslo 1445 včetně základů pro zásobníky, přístřešku na palivo a venkovních úprav - vodovodní přípojky, kanalizační přípojky, žumpy, zpevněné betonové a panelové plochy, ocelových venkovních schodů, oplocení střediska a ocelové brány s drátěnou výplní 23.11.1999 - 7.4.2000
3. Středisko živočišné výroby v obci Odry, katastrální území Pohoř, sestávající z objektů: výkrmny I na zastavěné ploše číslo 337 výkrmny II na zastavěné ploše číslo 338 sběrného kanálu tekutého hnoje na pozemku parcela číslo 340-ostatní ploše základů pod zásobníky ZJ-15 na zastavěné ploše číslo 336 porodny prasnic na zastavěné ploše číslo 334 včetně venkovních úprav, a to vodovodní přípojky k objektům, zpevněných štěrkových a betonových ploch, kalové jímky, oplocení střediska, ocelové brány s drátěnou výplní a ocelové branky s výplní 23.11.1999 - 7.4.2000
4. Středisko pro zemědělskou výrobu - zpracovna brambor v obci Odry, katastrální území Odry, sestávající z objektů: krytého silážního žlabu na zastavěné ploše číslo 1520/12 míchárny krmiv na zastavěné ploše číslo 1520/16 obilních věží na zastavěné ploše číslo 1520/17 základů pod obilními věžemi na zastavěné ploše číslo 1520/17 haly zpracovny na zastavěné ploše číslo 1520/4 plynové kotelny na zastavěné ploše číslo 1520/33 čistírny odpadních vod na zastavěné ploše číslo 1520/35, číslo 1520/36, a číslo 1520/37 úpravny vody na zastavěné ploše číslo 1520/32 monolitického vodojemu na zastavěné ploše číslo 1520/31 přívodu ústředního topení na pozemku parcele číslo 1520/24-ostatní ploše stanice PHM na zastavěné ploše číslo 1520/15 venkovního osvětlení pozemku parcele číslo 1520/24-ostatní ploše kanalizační sběrače na pozemku parcele číslo 1520/1-orné ploše zásobní jímky čerpané vody na zastavěné ploše číslo 1520/31 trafostanice na zastavěné ploše číslo 1520/10 obslužného objektu čístírny odpadních vod na zastavěné ploše číslo 1520/38 včetně venkovních úprav - vodovodní přípojky, kanalizační přípojky a šachty, přívodu teplé užitkové vody, přípojky elektro-nízkého napětí, zpevněných živičných ploch, betonových obrubníků, ploch s betonovým povrchem a ploch z betonových dlaždic. 23.11.1999 - 7.4.2000
Nepeněžité vklady - nemovitosti byly oceněny posudky dvou znalců, a to JUDr. Vratislava Dočkalíka, znalce v oboru ekonomika, stavebnictví, znalecký posudek číslo 789/10/99 ze dne 4.4.1999, číslo 790/11/99 ze dne 2.4.1999, číslo 800/21/99 ze dne 19.4.1999 a číslo 801/22/99 ze dne 25.4.1999 a Ing. Františka Simona, znalce v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, znalecký posudek číslo 278-8/99 ze dne 30.4.1999, číslo 277-7/99 ze dne 29.4.1999, číslo 249-9/99 ze dne 1.5.1999 a číslo 276-6/99 ze dne 28.4.1999. 23.11.1999 - 7.4.2000
Základní jmění společnosti ve výši 1,000.000,-Kč se zvyšuje o 10,000.000,-Kč s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení a to bez omezení. Bude upisováno nejméně 10.000 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. V případě překročení navrhovaného zvýšení o konečné částce zvýšení rozhodne představenstvo. Emisní kurs akcií je ve výši její jmenovité hodnoty. 10.6.1998 - 6.11.1998
Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužije se ustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu. 10.6.1998 - 6.11.1998
Při nepoužití ustanovení o přednostním právu budou akcie nabídnuty k upsání určitým zájemcům a to oprávněným osobám z transformace Zemědělského družstva Odersko, sídlo Odry, tř. Osvobození 25, jak jsou uvedeni v notářském zápisu ze dne 25.9.1997 NZ 258/97, N 264/97. 10.6.1998 - 6.11.1998
Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva se stanoví na 60 dnů a počíná běžet následující den po právní moci usnesení obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě o zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. 10.6.1998 - 6.11.1998
Akcie budou upisovány do listiny upisovatelů v sídle společnosti Odry, tř. Osvobození 25. Možným upisovatelům pokud splňují podmínky úpisu a nebudou se moci dostavit do sídla společnosti, bude zaslán individuální list upisovatele, který má všechny náležitosti upisovací listiny. Podpisem a vrácením na adresu sídla společnosti se tento akt považuje za platný úpis. Osoby, které splňují podmínky upisování, se mohou nechat při upisování do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná moc musí být přiložena k listině upisovatelů. 10.6.1998 - 6.11.1998
Předmětěm nepeněžitého vkladu jsou pohledávky majetkové podíly oprávněných osob dle zákona č. 42/1992 Sb. z transformace Zemědělského družstva Odersko se sídlem Odry, tř. Osvobození 25 zaokrouhlené na celé tisíce směrem dolů. Hodnota nepeněžitého vkladu je ve výši, jak byla oceněna posudky dvou znalců, a to ing. Pavla Josefíka, znalce z oboru ekonomiky, ceny a odhady nemovitostí, stavebnictví, stavby obytné a průmyslové, znalecký posudek č. 18/97 ze dne 21.8.1997 a ing. Zdeňka Maňáka, znalce z oboru ekonomiky, ceny a odhady nemovitostí, stavebnictví, obytné a zemědělské, znalecký posudek č. 1194-159/97 ze dne 22.8.1997. Valná hromada schvaluje hodnotu vkladu na základě posudků znalců. 10.6.1998 - 6.11.1998
Nepeněžité vklady budou splaceny dnem účinnosi smlouvy o převodu pohledávky z upisovatele na společnost. 10.6.1998 - 6.11.1998
Omezení převoditelnosti akcií: Akcie jsou převoditelné se souhlasem představenstva. 5.3.1997 - 6.6.2014
Rozsah splacení základního jmění: Základní jmění je zcela splaceno. 5.3.1997 - 6.6.2014

Aktuální kontaktní údaje Agro Odersko, a.s.

Kapitál Agro Odersko, a.s.

zakladni jmění 92 510 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.4.2000
zakladni jmění 69 425 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.11.1998 - 18.4.2000
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.3.1997 - 6.11.1998

Akcie Agro Odersko, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 498 6.6.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 2 330 6.6.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 4 038 6.6.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 2 330 18.4.2000 - 6.6.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 4 038 18.4.2000 - 6.6.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 2 325 28.2.2000 - 18.4.2000
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 730 28.2.2000 - 18.4.2000
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 498 28.2.2000 - 6.6.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 68 445 6.11.1998 - 28.2.2000
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 98 6.11.1998 - 28.2.2000
Akcie na jméno 10 000 Kč 98 5.3.1997 - 6.11.1998
Akcie na jméno 1 000 Kč 20 5.3.1997 - 6.11.1998

Sídlo Agro Odersko, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa tř. Osvobození 930/25 , Odry 742 35 6.6.2014
Adresa tř. Osvobození 930/25 , Odry 742 35 5.12.2001 - 6.6.2014
Adresa tř. Osvobození 930/25 , Odry 742 35 5.3.1997 - 5.12.2001

Předmět podnikání Agro Odersko, a.s.

Platnost údajů od - do
zámečnictví, nástrojářství 25.2.2013
obráběčství 25.2.2013
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 25.2.2013
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 25.2.2013
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 25.2.2013
myslivost 25.2.2013
provozování vodovodů pro veřejnou potřebu 21.5.2003 - 25.2.2013
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 21.5.2003 - 25.2.2013
opravy silničních vozidel 24.10.2002
činnost účetních poradců a vedení účetnictví 24.10.2002 - 25.2.2013
opravy pracovních strojů 24.10.2002 - 25.2.2013
řeznictví a uzenářství 6.11.1998
výroba a opravy zemědělských strojů 6.11.1998 - 24.10.2002
leasing 6.11.1998 - 24.10.2002
opravy motorových vozidel 6.11.1998 - 24.10.2002
vedení hospodářské a účetní agendy 6.11.1998 - 24.10.2002
opravy ostatních dopravních prostředků 6.11.1998 - 21.5.2003
truhlářství 6.11.1998 - 21.5.2003
pronájem jiných strojů a přístrojů 6.11.1998 - 25.2.2013
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 6.11.1998 - 25.2.2013
pronájem bytových a nebytových prostor 6.11.1998 - 25.2.2013
silniční motorová doprava nákladní 6.11.1998 - 25.2.2013
zámečnictví 6.11.1998 - 25.2.2013
kovoobráběčství 6.11.1998 - 25.2.2013
zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje 5.3.1997

vedení firmy Agro Odersko, a.s.

Statutární orgán Agro Odersko, a.s.

Platnost údajů od - do
Za Společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. 6.6.2014
Za společnost jedná: - předseda představenstva nebo - místopředseda představenstva 25.2.2013 - 6.6.2014
Jednání: - předseda představenstva nebo - místopředseda představenstva nebo - 2 členové představenstva 5.3.1997 - 25.2.2013
předseda představenstva Ing. Čestmír Tomáš 27.7.2017
Vznik členství 12.6.2017
Vznik funkce 12.6.2017
Adresa: 322 , Heřmánky 742 35
místopředseda představenstva Oldřich Šindler 27.7.2017
Vznik členství 12.6.2017
Vznik funkce 12.6.2017
Adresa: 13 , Odry 742 35
člen představenstva Ing. Andrea Tomášová 27.7.2017
Vznik členství 12.6.2017
Adresa: 322 , Heřmánky 742 35
člen představenstva Rudolf Andrešič 5.3.1997 - 6.11.1998
Adresa: Odry-Kaménka 16 Česká republika
člen představenstva Alois Mik 5.3.1997 - 6.11.1998
Adresa: Odry-Loučky 133 Česká republika
člen představenstva Stanislav Frydrych 5.3.1997 - 6.11.1998
Adresa: Odry-Pohoř 21 Česká republika
předseda představenstva Ing. Jindřich Lev 5.3.1997 - 5.12.2000
Adresa: Nádražní 411/3 , Odry 742 35
člen představenstva Ing. Pavel Kubáč 6.11.1998 - 5.12.2000
Adresa: Dukelských hrdinů 12 , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
místopředseda představenstva Jaroslav Horák 5.3.1997 - 5.12.2001
Zánik funkce 18.6.2001
Adresa: Odry-Dobešov 20 Česká republika
člen představenstva Ing. Petr Fárek 6.11.1998 - 5.12.2001
Adresa: 203 , Jeseník nad Odrou 742 33
předseda představenstva Ing. Miroslav Stratil 23.6.2001 - 5.12.2001
Vznik členství 17.12.2000
Vznik funkce 17.12.2000
Adresa: Suvorovova 951/50 , Nový Jičín 741 01
člen představenstva Oldřich Šindler 6.11.1998 - 24.10.2002
Vznik členství 18.6.2001
Zánik členství 22.5.2002
Adresa: Odry-Dobešov 13 Česká republika
předseda představenstva Jaroslav Horák 5.12.2001 - 24.10.2002
Vznik členství 5.3.1997
Zánik členství 22.5.2002
Vznik funkce 20.6.2001
Adresa: Odry-Dobešov 20 Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Petr Fárek 5.12.2001 - 24.10.2002
Vznik členství 10.9.1998
Zánik členství 22.5.2002
Vznik funkce 20.6.2001
Adresa: 203 , Jeseník nad Odrou 742 33
člen představenstva Ing. Jiří Chlebik 5.12.2000 - 6.8.2003
Vznik členství 18.6.2001
Zánik členství 22.5.2003
Adresa: část Jerlochovice 12 , Fulnek Česká republika
člen představenstva Ing. Čestmír Tomáš 5.12.2001 - 20.8.2004
Vznik členství 18.6.2001
Zánik členství 6.5.2004
Adresa: 0 Odry - Kaménka Česká republika
předseda představenstva Jaroslav Horák 24.10.2002 - 26.10.2004
Vznik členství 30.5.2002
Vznik funkce 6.6.2002
Zánik funkce 16.9.2004
Adresa: Odry-Dobešov 20 Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Petr Fárek 24.10.2002 - 26.10.2004
Vznik členství 30.5.2002
Vznik funkce 6.6.2002
Zánik funkce 16.9.2004
Adresa: 203 , Jeseník nad Odrou 742 33
člen představenstva Ing. Čestmír Tomáš 20.8.2004 - 26.10.2004
Vznik členství 20.5.2004
Adresa: 0 Odry Česká republika
člen představenstva Oldřich Šindler 24.10.2002 - 5.1.2005
Vznik členství 30.5.2002
Adresa: Odry-Dobešov 13 Česká republika
člen představenstva Pavlína Lesáková 6.8.2003 - 5.1.2005
Vznik členství 22.5.2003
Zánik členství 11.11.2004
Adresa: 211 , Odry 742 36
místopředseda představenstva Jaroslav Horák 26.10.2004 - 5.1.2005
Vznik členství 30.5.2002
Zánik členství 11.11.2004
Vznik funkce 16.9.2004
Zánik funkce 11.11.2004
Adresa: 20 , Odry 742 35
člen představenstva Ing. Petr Fárek 26.10.2004 - 5.1.2005
Vznik členství 30.5.2002
Zánik členství 11.11.2004
Adresa: 203 , Jeseník nad Odrou 742 33
místopředseda představenstva Oldřich Šindler 5.1.2005 - 24.11.2005
Vznik členství 30.5.2002
Zánik členství 29.8.2005
Vznik funkce 11.11.2004
Zánik funkce 29.8.2005
Adresa: 13 , Odry 742 35
předseda představenstva Ing. Čestmír Tomáš 26.10.2004 - 16.7.2007
Vznik členství 20.5.2004
Zánik členství 30.5.2007
Vznik funkce 16.9.2004
Zánik funkce 30.5.2007
Adresa: 0 Odry Česká republika
člen představenstva Ing. Karel Fuksík 5.1.2005 - 16.7.2007
Vznik členství 11.11.2004
Zánik členství 29.5.2007
Adresa: Kollárova 1225/4 , Opava 747 05
místopředseda představenstva Oldřich Šindler 24.11.2005 - 16.7.2007
Vznik členství 29.8.2005
Zánik členství 29.5.2007
Vznik funkce 29.8.2005
Zánik funkce 29.5.2007
Adresa: 13 , Odry 742 35
předseda představenstva Ing. Čestmír Tomáš 16.7.2007 - 28.5.2014
Vznik členství 30.5.2007
Zánik členství 30.8.2010
Vznik funkce 30.5.2007
Zánik funkce 30.8.2010
Adresa: 322 , Heřmánky 742 35
místopředseda představenstva Oldřich Šindler 16.7.2007 - 6.6.2014
Vznik členství 30.5.2007
Zánik členství 30.8.2010
Vznik funkce 30.5.2007
Zánik funkce 30.8.2010
Adresa: 13 , Odry 742 35
člen představenstva Ing. Karel Fuksík 16.7.2007 - 6.6.2014
Vznik členství 30.5.2007
Zánik členství 30.8.2010
Adresa: Kollárova 1225/4 , Opava 747 05
předseda představenstva Ing. Čestmír Tomáš 28.5.2014 - 6.6.2014
Vznik členství 30.5.2007
Zánik členství 30.8.2010
Vznik funkce 30.5.2007
Zánik funkce 30.8.2010
Adresa: 322 , Heřmánky 742 35
předseda představenstva Ing. Čestmír Tomáš 6.6.2014 - 27.7.2017
Vznik členství 21.5.2014
Zánik členství 21.5.2017
Vznik funkce 21.5.2014
Zánik funkce 21.5.2017
Adresa: 322 , Heřmánky 742 35
místopředseda představenstva Oldřich Šindler 6.6.2014 - 27.7.2017
Vznik členství 21.5.2014
Zánik členství 21.5.2017
Vznik funkce 21.5.2014
Zánik funkce 21.5.2017
Adresa: 13 , Odry 742 35
člen představenstva Ing. Andrea Tomášová 6.6.2014 - 27.7.2017
Vznik členství 21.5.2014
Zánik členství 21.5.2017
Adresa: 322 , Heřmánky 742 35

Dozorčí rada Agro Odersko, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Josef Susík 27.7.2017
Vznik členství 12.6.2017
Vznik funkce 12.6.2017
Adresa: 254 , Jeseník nad Odrou 742 33
člen dozorčí rady Ing. Karel Fuksík 27.7.2017
Vznik členství 12.6.2017
Adresa: Englišova 2149/70 , Opava 746 01
člen dozorčí rady Ing. David Tomáš 27.7.2017
Vznik členství 12.6.2017
Adresa: Příční 117/9 , Brno 602 00
předseda Oldřich Šindler 5.3.1997 - 6.11.1998
Adresa: Odry-Dobešov 13 Česká republika
místopředseda Marie Zábojová 5.3.1997 - 6.11.1998
Adresa: Odry-Kaménka 11 Česká republika
člen Josef Dobiáš 5.3.1997 - 28.2.2000
Adresa: Odry-Nové město 21 Česká republika
předseda Marie Zábojová 6.11.1998 - 24.10.2002
Vznik členství 5.3.1997
Zánik členství 22.5.2002
Vznik funkce 18.9.1998
Adresa: Odry-Kaménka 11 Česká republika
místopředseda Ludmila Buryová 6.11.1998 - 24.10.2002
Vznik členství 11.9.1998
Zánik členství 6.5.2002
Vznik funkce 18.9.1998
Adresa: Pramenní 573/8 , Odry 742 35
člen Josef Frydrych 28.2.2000 - 24.10.2002
Vznik členství 23.6.1999
Zánik členství 10.5.2002
Adresa: Tošovická 12 , 742 35 Odry Česká republika
předseda Josef Frydrych 24.10.2002 - 9.10.2003
Vznik členství 10.5.2002
Zánik členství 4.7.2003
Vznik funkce 29.7.2002
Adresa: Tošovická 12 , 742 35 Odry Česká republika
člen Mgr. Arnošta Dobiášová 24.10.2002 - 20.8.2004
Vznik členství 30.5.2002
Zánik členství 20.5.2004
Adresa: 28. října 1142/168 , Ostrava 709 00
člen Jana Machačová 24.10.2002 - 20.8.2004
Vznik členství 30.5.2002
Zánik členství 20.5.2004
Adresa: 55 , Odry - Tošovice Česká republika
místopředseda Ing. Libor Helis 20.8.2004 - 5.1.2005
Vznik členství 20.5.2004
Zánik členství 11.11.2004
Vznik funkce 27.5.2004
Zánik funkce 11.11.2004
Adresa: Skřivánčí 355/40 , Odry 742 35
předseda Ing. Josef Susík 20.8.2004 - 16.7.2007
Vznik členství 20.5.2004
Zánik členství 30.5.2007
Vznik funkce 27.5.2004
Zánik funkce 30.5.2007
Adresa: 254 , Jeseník nad Odrou 742 33
člen Miloš Král 20.8.2004 - 16.7.2007
Vznik členství 20.5.2004
Zánik členství 30.5.2007
Adresa: 323 , Odry 742 35
místopředseda dozorčí rady Ing. Andrea Tomášová 5.1.2005 - 16.7.2007
Vznik členství 11.11.2004
Zánik členství 29.5.2007
Vznik funkce 30.11.2004
Zánik funkce 29.5.2007
Adresa: Kaménka 52 , Odry Česká republika
předseda dozorčí rady Ing. Josef Susík 16.7.2007 - 6.6.2014
Vznik členství 30.5.2007
Zánik členství 30.8.2010
Vznik funkce 30.5.2007
Zánik funkce 30.8.2010
Adresa: 254 , Jeseník nad Odrou 742 33
místopředseda dozorčí rady Ing. Andrea Tomášová 16.7.2007 - 6.6.2014
Vznik členství 30.5.2007
Zánik členství 30.8.2010
Vznik funkce 30.5.2007
Zánik funkce 30.8.2010
Adresa: 322 , Heřmánky 742 35
člen dozorčí rady Miloš Král 16.7.2007 - 6.6.2014
Vznik členství 30.5.2007
Zánik členství 30.8.2010
Adresa: 323 , Odry 742 35
člen dozorčí rady Ing. David Tomáš 6.6.2014 - 28.5.2017
Vznik členství 21.5.2014
Adresa: 52 , Odry 742 35
předseda dozorčí rady Ing. Josef Susík 6.6.2014 - 27.7.2017
Vznik členství 21.5.2014
Zánik členství 21.5.2017
Vznik funkce 21.5.2014
Zánik funkce 21.5.2017
Adresa: 254 , Jeseník nad Odrou 742 33
člen dozorčí rady Ing. Karel Fuksík 6.6.2014 - 27.7.2017
Vznik členství 21.5.2014
Zánik členství 21.5.2017
Adresa: Englišova 2149/70 , Opava 746 01
člen dozorčí rady Ing. David Tomáš 28.5.2017 - 27.7.2017
Vznik členství 21.5.2014
Zánik členství 21.5.2017
Adresa: Příční 117/9 , Brno 602 00

Sbírka Listin Agro Odersko, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1582/SL 40 zpráva auditora r. 2014 úč. záv. vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 9.6.2015 16.6.2015 15
B 1582/SL 39 výroční zpráva [2014] úč. záv., zpráva auditora, zpráva o vztazích dle § 82, zápis z VH Krajský soud v Ostravě 9.6.2015 16.6.2015 21
B 1582/SL 38 zpráva auditora s úč.záv. s příl. Krajský soud v Ostravě 17.6.2014 19.6.2014 15
B 1582/SL 37 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Ostravě 17.6.2014 19.6.2014 22
B 1582/SL 36 notářský zápis Nz 440/2014 + stanovy Krajský soud v Ostravě 21.5.2014 26.5.2014 11.6.2014 24
B 1582/SL 35 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora s příl., zápis z řádné VH z 24.5.13 Krajský soud v Ostravě 17.7.2013 29.7.2013 35
B 1582/SL 26 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 21.11.2005 30.11.2005 1
B 1582/SL 19 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 13.6.2003 22.8.2003 1
B 1582/SL 16 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 4.11.2002 21
B 1582/SL 13 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 23.7.2002 4.11.2002 2
B 1582/SL 10 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 14.3.2000 7.4.2000 32
B 1582/SL 8 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 3.8.1999 28.2.2000 32
B 1582/SL 5 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 10.9.1998 32

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Agro Odersko, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25366726
Jméno Agro Odersko, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Odry
Vznik první živnosti: 10.8.1998
Celkový počet živností: 22
Aktivních živností: 7

Sídlo Agro Odersko, a.s.

Živnosti a provozovny Agro Odersko, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

  • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.8.1998
Provozovna č. 1
Provozovna tř. Osvobození 930/25, Odry 742 35
Identifikační číslo provozovny 1000691918
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování 10.8.1998

Živnost č. 2 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.8.1998
Provozovna č. 1
Provozovna 742 35 Odry
Identifikační číslo provozovny 1008735795
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 22.2.2013

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.8.1998
Provozovna č. 1
Provozovna tř. Osvobození 930/25, Odry 742 35
Identifikační číslo provozovny 1000691918
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.8.1998

Živnost č. 4 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.9.1998
Provozovna č. 1
Provozovna 742 35 Odry
Identifikační číslo provozovny 1008735795
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 22.2.2013

Živnost č. 5 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.9.1998
Provozovna č. 1
Provozovna 742 35 Odry
Identifikační číslo provozovny 1008735795
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 22.2.2013

Živnost č. 6 Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.9.1998
Provozovna č. 1
Provozovna tř. Osvobození 930/25, Odry 742 35
Identifikační číslo provozovny 1000691918
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.9.1998

Živnost č. 7 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.9.1998
Provozovna č. 1
Provozovna 742 35 Odry
Identifikační číslo provozovny 1008735795
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 22.2.2013

Živnost č. 8 Pronájem bytových a nebytových prostor

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.8.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Vedení hospodářské a účetní agendy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.8.1998
Zánik oprávnění 1.3.2000

Živnost č. 10 Pronájem jiných strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.8.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.8.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.8.1998
Zánik oprávnění 1.3.2000

Živnost č. 13 Výroba zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.8.1998
Zánik oprávnění 17.6.2003

Živnost č. 14 Leasing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.8.1998
Zánik oprávnění 17.6.2003

Živnost č. 15 Truhlářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.9.1998
Zánik oprávnění 17.6.2003

Živnost č. 16 Opravy ostatních dopravních prostředků

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.9.1998
Zánik oprávnění 17.6.2003

Živnost č. 17 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.9.1998
Zánik oprávnění 22.2.2013

Živnost č. 18 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.12.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.12.1998
Zánik oprávnění 1.3.2000

Živnost č. 20 Provozování vodovodů pro veřejnou potřebu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.12.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Provozování vodovodů

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.12.1998
Zánik oprávnění 1.1.2002

Živnost č. 22 Pěstitelské pálení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.8.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Agro Odersko, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Čestmír Tomáš
Člen statutárního orgánu Oldřich Šindler
Člen statutárního orgánu Ing. Andrea Tomášová

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Agro Odersko, a.s.

IČO: 25366726
Firma: Agro Odersko, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Nový Jičín
Základní územní jednotka: Odry
Počet zaměstnanců: 20 - 24 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 5.3.1997

Sídlo Agro Odersko, a.s.

Sídlo: tř. Osvobození 930/25, Odry 742 35

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen
Živočišná výroba
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti
Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků
Obrábění
Výroba zámků a kování
Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení
Shromažďování, úprava a rozvod vody
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Ostatní úklidové činnosti
tracking image