Hlavní navigace

FIRMA AGRICOOP Třinec a.s. IČO: 65138287

AGRICOOP Třinec a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

AGRICOOP Třinec a.s. (65138287) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 156, 73961 Třinec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 3. 1996 a je stále aktivní. AGRICOOP Třinec a.s. má více živností.

Jako zdroj dat o AGRICOOP Třinec a.s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro AGRICOOP Třinec a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje AGRICOOP Třinec a.s.

Soud: Krajský soud v Ostravě 6. 3. 1996
Spisová značka: B 1250
IČO (identifikační číslo osoby): 65138287
Jméno: AGRICOOP Třinec a.s.
Právní forma: Akciová společnost 6.3.1996
Zapsána dne: 6.3.1996
Počet členů statutárního orgánu: 3 11.9.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 11.9.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 11.9.2014
Exekuce, nařízená usnesením Okresního soudu ve Frýdku-Místku, č.j. 30 Nc 6454/2004-5 ze dne 29.11.2004, byla ukončena z důvodu vymožení pohledávky. 9.6.2005 - 9.6.2005
Usnesením Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 29.11.2004, č.j. 30 Nc 6454/2004-5 nařídil soud exekuci podle pravomocného vykonatelného platebního rozkazu Krajského soudu v Ostravě ze dne 3.5.2004, č.j. 18 Cm 234/2003-17 na majetek povinného AGRICOOP T řinec a.s. se sídlem Třinec, Oldřichovice 156 k uspokojení pohledávky oprávněného NAVOS a.s. se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858 ve výši 107.503,60 Kč. Provedením exekuce je pověřen JUDr. Ivo Dědek, soudní exekutor Exekutorského úřadu se sídlem Zlín, Z arámí 92. 29.12.2004 - 9.6.2005
Mimořádná valná hromada dne 27.11.2002 schválila usnesení o snížení základního kapitálu v následujícím znění: 22.1.2003
Důvod snížení základního kapitálu: - v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., a s doporučením auditora se navrhuje snížení základního kapitálu společnosti za účelem úhrady ztráty z minulých let a za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty 22.1.2003
Rozsah snížení základního kapitálu: - základní kapitál bude snížen z celkové částky 174.241.000,- Kč o částku 34.848.200,- Kč, slovy třicetčtyřimilionyosmsetčtyřicetosmtisícdvěstě korun českých, na částku ve výši 139.392.800,- Kč slovy jednostotřicetdevětmilionůtřistadevadesátdvatisíceosmset korun českých, - snížení základního kapitálu bude zaúčtováno tak, že částka 28.873.679,26 Kč bude použita k úhradě ztráty společnosti v souladu s ustanovením čl.XV stanov společnosti a částka 5.974.520,74 Kč bude použita k tvorbě rezervního fondu v souladu s ustanovením čl.XVI stanov společnosti 22.1.2003
Způsob snížení základního kapitálu: -snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií o jednu pětinu (1/5) jejich jmenovité hodnoty takto: 22.1.2003
u 18241 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč bude snížena jmenovitá hodnota z 1.000,- Kč na novou jmenovitou hodnotu ve výši 800,- Kč 22.1.2003
u 7000 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč bude snížena jmenovitá hodnota z 10.000,- Kč na novou jmenovitou hodnotu ve výši 8.000,- Kč 22.1.2003
u 720 ks akcií o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč bude snížena jmenovitá hodnota z 50.000,- Kč na novou jmenovitou hodnotu ve výši 40.000,- Kč 22.1.2003
u 500 ks akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč bude snížena jmenovitá hodnota z 100.000,- Kč na novou jmenovitou hodnotu ve výši 80.000,- Kč 22.1.2003
Lhůta pro předložení akcií k vyznačení změny jmenovité hodnoty: - lhůta pro předložení listinných akcií k vyznačení změny jmenovité hodnoty činí 90 dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 22.1.2003
Dne 10.9.1997 rozhodl jediný akcionář společnosti AGRICOOP Třinec a.s. ve smyslu ustanovení § 190 obchodního zákoníku o zvýšení základního jmění upsáním nových akcií. Rozhodnutí jediného akcionáře je ve formě notářského zápisu NZ 352/97, N 362/97 ze dne 10.9.1997. ---------------------------------------------------------------- 23.10.1997 - 1.4.1998
Rozsah zvýšení základního jmění upsáním nových akcií činí 173.155.000,-Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení. 23.10.1997 - 1.4.1998
Bude upisováno 173.155 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. 23.10.1997 - 1.4.1998
Emisní kurs akcií je ve výši její jmenovité hodnoty. 23.10.1997 - 1.4.1998
Vzhledem k upisování akcií, jejichž emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady, nepoužije se ustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu. 23.10.1997 - 1.4.1998
Úpis nových akcií bude nabídnut předem určenému zájemci - Agrodružstvu Třinec se sídlem Třinec, IČO: 00 14 60 21 23.10.1997 - 1.4.1998
Místem úpisu nových akcií je sídlo společnosti Třinec - Oldřichovice 44, okres Frýdek Místek. Lhůta pro úpis se stanovuje na 30 dnů a počíná běžet dne po dni, kdy usnesení obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě nabude právní moc. 23.10.1997 - 1.4.1998
Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti a věci movité. 23.10.1997 - 1.4.1998
I. Nemovitosti jsou stavby včetně jejich příslušenství, venkovních úprav, vedlejší stavby a pozemky ve vlastnictví upisovatele, jak jsou specifikovány v notářském zápisu notářky JUDr. Magdy Fajové o rozhodnutí jediného akcionáře. ----- 23.10.1997 - 1.4.1998
Hodnota nepeněžitého vkladu nemovitosti je ve výši 123.265.000,-Kč, jak byla oceněna posudky dvou znalců a to Ing. Rudolfa Bystroně, znalec z oboru ekonomika, stavebnictví, odvětví 1. ceny a odhady nemovitostí, 2. stavebnictví a různé, č. posudku 1133-58/96 ze dne 26.6.1996 a jeho dodatku č. 036-16/97 ze dne 15.6.1997 a Ing. Luboslavy Michnové, znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, znalecký posudek č. 334-19/97 ze dne 15.6.1997, 335-20/97 z 15.6.1997, 336-21/97 z 15.6.1997, 327-22/97 z 15.6.1997, 338-23/97 z 15.6.1997, 339-24/97 z 15.6.1997, 340-25/97 z 15.6.1997, 341-26/97 z 15.6.1997, 342-27/97 z 15.6.1997, 343-28/97 z 15.6.1997, 344-29/97 z 15.6.1997, 345-30 z 15.6.1997, 346-31/97 z 15.6.1997, 347-32/97 z 15.6.1997, 348-33/97 z 15.6.1997 a 349-34/97 z 15.6.1997. 23.10.1997 - 1.4.1998
II. Nepeněžitý vklad - věci movité, jak jsou uvedeny v notářském zápisu notářky JUDr. Magdy Fajové z rozhodnutí jediného akcionáře ve složení: - 1. A - Dopravní prostředky: ----------------------------- - osobní, nákladní auta, traktory a buldozery, vleky, přívěsy a návěsy. Osobní auta, nákladní auta, traktory, vleky a přívěsy v celkové výši 5.026.000,-Kč byly oceněny posudky dvou znalců a to Ing. Stanislava Míky, znalce z oboru ekonomika, odvětví a odhady věcí movitých, znalecký posudek č. 812/96A z 24.4.1996 a dodatek z 7.4.1997 a Jaroslava Viačeka, znalce z oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí, znalecký posudek č. 1077/97C z 14.3.1997. 23.10.1997 - 1.4.1998
B - vysokozdvižné vozíky ------------------------- Oceněné v celkové výši 131.000,-Kč posudky dvou znalců a to Ing. Stanislava Míky, znalce z oboru dřevozpracování, ekonomika a odhady nemovitostí, znalecký posudek č. 812/96B ze dne 25.4.1996 a dodatek z 7.4.1997 a znalce Jaroslava Viačeka, znalce z oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí, znalecký posudek č. 1077/97E z 21.3.1997. 23.10.1997 - 1.4.1998
C - technologie výměníku ------------------------- oceněné v celkové výši 298.000,-Kč posudky dvou znalců a to Ing. Stanislava Míky, znalce z oboru dřevozpracování, ekonomika, ceny a odhady movitostí, znalecký posudek č. 812/96C ze dne 25.4.1996 a dodatek z 7.4.1997 a znalce Jaroslava Viačeka, znalce z oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí, znalecký posudek č. 1077/97F z 21.3.1997. 23.10.1997 - 1.4.1998
D - drobný hmotný investiční majetek v hodnotě 10.000,-Kč ---------------------------------------------------------- oceněné v celkové výši 1.432.000,-Kč posudky dvou znalců a to Ing. Stanislava Míky, znalce z oboru dřevozpracování, ekonomika, ceny a odhady movitostí, znalecký posudek č. 812/96D ze dne 25.4.1996 a dodatek z 7.4.1997 a znalce Jaroslava Viačeka, znalce z oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí, znalecký posudek č. 1077/97H z 22.3.1997. 23.10.1997 - 1.4.1998
E - návěsy a přívěsy --------------------- oceněné v celkové hodnotě 110.000,-Kč posudky dvou znalců a to Ing. Stanislava Míky, znalce z oboru dřevozpracování, ekonomika, ceny a odhady movitostí, znalecký posudek č. 812/96E ze dne 25.4.1996 a dodatek z 7.4.1997 a znalce Jaroslava Viačeka, znalce z oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí, znalecký posudek č. 1077/97C z 14.3.1997. 23.10.1997 - 1.4.1998
F - hmotný investiční majetek do 100.000,-Kč --------------------------------------------- oceněné posudky v celkové hodnotě 4.443.000,-Kč posudky dvou znalců a to Ing. Stanislava Míky, znalce z oboru dřevozpracování, ekonomika, ceny a odhady movitostí, znalecký posudek č. 812/96F ze dne 25.4.1996 a dodatek z 7.4.1997 a znalce Jaroslava Viačeka, znalce z oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí, znalecký posudek č. 1077/97G z 21.3.1997. 23.10.1997 - 1.4.1998
G - chladírny -------------- oceněné posudky v celkové hodnotě 681.000,-Kč posudky dvou znalců a to Ing. Stanislava Míky, znalce z oboru dřevozpracování, ekonomika, ceny a odhady movitostí, znalecký posudek č. 812/96H ze dne 25.4.1996 a dodatek z 7.4.1997 a znalce Jaroslava Viačeka, znalce z oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí, znalecký posudek č. 1077/97B z 14.3.1997. 23.10.1997 - 1.4.1998
H - jeřáby mostové a dráhy --------------------------- oceněné v celkové hodnotě 290.000,-Kč posudky dvou znalců a to Ing. Stanislava Míky, znalce z oboru dřevozpracování, ekonomika, ceny a odhady movitostí, znalecký posudek č. 812/96I ze dne 25.4.1996 a dodatek z 7.4.1997 a znalce Jaroslava Viačeka, znalce z oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí, znalecký posudek č. 1077/97D z 19.3.1997. 23.10.1997 - 1.4.1998
CH - věci nůžky, lisy ---------------------- oceněné v celkové hodnotě 456.000,-Kč posudky dvou znalců a to Ing. Stanislava Míky, znalce z oboru dřevozpracování, ekonomika, ceny a odhady movitostí, znalecký posudek č. 812/96J ze dne 25.4.1996 a dodatek z 7.4.1997 a znalce Jaroslava Viačeka, znalce z oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí, znalecký posudek č. 1077/97F z 21.3.1997. 23.10.1997 - 1.4.1998
I - zemědělské stroje ---------------------- oceněné v celkové hodnotě 873.000,-Kč posudky dvou znalců a to Ing. Stanislava Míky, znalce z oboru dřevozpracování, ekonomika, ceny a odhady movitostí, znalecký posudek č. 812/96K ze dne 25.4.1996 a dodatek z 7.4.1997 a znalce Jaroslava Viačeka, znalce z oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí, znalecký posudek č. 1077/97F z 21.3.1997. 23.10.1997 - 1.4.1998
J - jeřábová dráha ------------------- oceněné v celkové hodnotě 222.000,-Kč posudky dvou znalců a to Ing. Stanislava Míky, znalce z oboru dřevozpracování, ekonomika, ceny a odhady movitostí, znalecký posudek č. 812/96L ze dne 25.4.1996 a dodatek z 7.4.1997 a znalce Jaroslava Viačeka, znalce z oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí, znalecký posudek č. 1077/97D z 19.3.1997. 23.10.1997 - 1.4.1998
K - skleníky ------------- oceněné v celkové hodnotě 558.000,-Kč posudky dvou znalců a to Ing. Stanislava Míky, znalec z oboru dřevozpracování, ekonomika - ceny a odhady nemovitostí, znalecký posudek č. 846/96 z 31.5.1996 a dodatek z 7.4.1997 a Jaroslava Viačeka, znalce z oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí, znalecký posudek č. 1077/97A z 14.3.1997. 23.10.1997 - 1.4.1998
L - váhy --------- oceněné v celkové hodnotě 190.000,-Kč posudky dvou znalců a to Ing. Stanislava Míky, znalce z oboru dřevozpracování, ekonomika - ceny a odhady nemovitostí, znalecký posudek č. 846/96B ze dne 31.5.1996 a dodatku ze dne 7.4.1997 a Jaroslava Viačeka, znalce z oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí, znalecký posudek č. 1077/97G z 21.3.1997. 23.10.1997 - 1.4.1998
2. Hospodářská zvířata ----------------------- oceněné v celkové hodnotě 21.863.000,-Kč posudky dvou znalců MVDr. Miroslava Vyněchala, znalce z oboru zemědělství, odvětví veterinářství, znalecký posudek č. 91/96 ze dne 19.6.1996 včetně dodatku ze dne 16.7.1996 a dodatku ze dne 18.8.1997 a Ing. Josefa Chuchmy, znalce z oboru ekonomika zemědělství, ceny a odhady hospodářských zvířat, živočišných výrobků, posudek č. 22/97 ze dne 27.4.1997. 23.10.1997 - 1.4.1998
3. Nedokončená výroba ---------------------- oceněné v celkové hodnotě 9.279.000,-Kč dvou znalců a to Ing. Stanislava Míky, znalce z oboru dřevozpracování, ekonomika - ceny a odhady nemovitostí, znalecký posudek č. 1265/97 z 21.7.1997 a Jaroslava Viačeka, znalce z oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí, znalecký posudek č. 1157/97 ze dne 22.7.1997. 23.10.1997 - 1.4.1998
4. Zásoby materiálů -------------------- Hodnota tohoto vkladu byla oceněna v celkové výši 4.038.000,-Kč posudky dvou znalců a to Ing. Stanislava Míky, znalce z oboru dřevozpracování, ekonomika - ceny a odhady movitostí, znalecký posudek č. 1265/97 z 21.7.1997 a Jaroslava Viačeka, znalce z oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí, znalecký posudek č. 1157/97 ze dne 22.7.1997. ----- Hodnota nepeněžitého vkladu - věcí movitých je ve výši celkem 49.890.000,-Kč, jak byla oceněna shora uvedenými znaleckými posudky. 23.10.1997 - 1.4.1998
Jediný akcionář: AGRODRUŽSTVO Třinec se sídlem Třinec, IČO 00 14 60 21. 11.7.1997 - 14.8.2000

Kapitál AGRICOOP Třinec a.s.

Základní kapitál
Splaceno -
Platnost od - do 2.9.2011
Základní kapitál
Splaceno -
Platnost od - do 29.12.1997  - 2.9.2011
Základní kapitál
Splaceno -
Platnost od - do 6.3.1996  - 29.12.1997

Akcie AGRICOOP Třinec a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 8 000 Kč 7 000 2.9.2011
Kmenové akcie na jméno 40 000 Kč 720 2.9.2011
Kmenové akcie na jméno 80 000 Kč 500 2.9.2011
Kmenové akcie na jméno 800 Kč 18 241 2.9.2011
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 18 241 10.2.2003  - 2.9.2011
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 18 241 22.5.1998  - 10.2.2003
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 7 000 22.5.1998  - 2.9.2011
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 720 22.5.1998  - 2.9.2011
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 500 22.5.1998  - 2.9.2011
Akcie na jméno 1 000 Kč 174 241 29.12.1997  - 22.5.1998
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 086 6.3.1996  - 29.12.1997

Sídlo AGRICOOP Třinec a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa: 156, Třinec 73961, Česká republika 11.9.2014
Adresa: čp. 156, Třinec , Česká republika 12.3.2004 - 11.9.2014
Adresa: , Třinec-Oldřichovice čp. 44 , Česká republika 6.3.1996 - 12.3.2004

Předmět podnikání AGRICOOP Třinec a.s.

Platnost údajů od - do
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. - Zámečnictví, nástrojářství - Kovářství, podkovářství - Obráběčství - Opravy silničních vozidel - Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí - Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů -Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence - Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 11.9.2014
zemědělská výroba zámečnictví, nástrojářství kovářství, podkovářství obráběčství opravy silničních vozidel silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti n ad 3,5 tuny opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 31.5.2013 - 11.9.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 16.8.2010 - 31.5.2013
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 12.9.2006 - 16.8.2010
nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách včetně jejich dopravy 12.9.2006 - 31.5.2013
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod 26.4.2001 - 31.5.2013
pronájmy nemovitostí, bytových a nebytových prostor 11.7.1997 - 16.8.2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 11.7.1997 - 16.8.2010
poskytování služeb občanům i organizacím v oblasti zemědělských prací, nakládky a vykládky materiálu 11.7.1997 - 16.8.2010
úprava a zpracování zemědělských výrobků - úprava, výroba krmných směsí, sušení krmných plodin, zrnin a olejnin včetně jejich dalšího prodeje 11.7.1997 - 16.8.2010
zemní výkopové práce 11.7.1997 - 16.8.2010
oprava zemědělských strojů 11.7.1997 - 31.5.2013
kovoobráběčství 11.7.1997 - 31.5.2013
vedení účetnictví 11.7.1997 - 31.5.2013
zámečnictví 11.7.1997 - 31.5.2013
kovářství 11.7.1997 - 31.5.2013
opravy motorových vozidel 11.7.1997 - 31.5.2013
silniční motorová doprava nákladní 11.7.1997 - 31.5.2013
zemědělská výroba 6.3.1996 - 31.5.2013

Vedení firmy AGRICOOP Třinec a.s.

Statutární orgán AGRICOOP Třinec a.s.

člen představenstva Ing. Petr Pilch
Ve funkci od 16.3.2021
Adresa Nábřežní 1213, 73961 Třinec
člen představenstva Bc. Sylva Pilchová
Ve funkci od 16.3.2021
Adresa Nábřežní 987, 73961 Třinec
předseda představenstva Gustav Pilch
Ve funkci od 16.3.2021
Adresa Nábřežní 50, 73961 Třinec
člen představenstva Gustav Pilch
Ve funkci od 10.9.2019 do 16.3.2021
Adresa Nábřežní 50, 73961 Třinec
člen představenstva Ing. Petr Pilch
Ve funkci od 7.10.2017 do 16.3.2021
Adresa Nábřežní 1213, 73961 Třinec
předseda představenstva Ing. Gustav Pilch
Ve funkci od 7.10.2017 do 16.3.2021
Adresa Nábřežní 987, 73961 Třinec
člen představenstva Gustav Pilch
Ve funkci od 18.6.2016 do 10.9.2019
Adresa Nábřežní 50, 73961 Třinec
předseda představenstva Ing. Gustav Pilch
Ve funkci od 11.9.2014 do 7.10.2017
Adresa Nábřežní 987, 73961 Třinec
člen představenstva Ing. Bronislav Wojnar
Ve funkci od 11.9.2014 do 7.10.2017
Adresa 229, 73961 Třinec
člen představenstva Ing. Bronislav Wojnar
Ve funkci od 11.9.2014 do 7.10.2017
Adresa 229, 73961 Třinec
předseda představenstva Ing. Gustav Pilch
Ve funkci od 11.9.2014 do 7.10.2017
Adresa Nábřežní 987, 73961 Třinec
člen představenstva Klára Kasíková
Ve funkci od 20.1.2016 do 18.6.2016
Adresa Jablunkovská 696, 73961 Třinec
člen představenstva Klára Kasíková
Ve funkci od 11.9.2014 do 20.1.2016
Adresa 983, 73994 Vendryně
předseda představenstva Ing. Gustav Pilch
Ve funkci od 2.9.2011 do 11.9.2014
Adresa Nábřežní 987, 73961 Třinec
místopředseda představenstva Klára Kasíková
Ve funkci od 20.6.2013 do 11.9.2014
Adresa 983, 73994 Vendryně
člen představentva Bronislav Wojnar
Ve funkci od 3.10.2013 do 11.9.2014
Adresa 229, 73961 Třinec
člen představenstva Ing. Jan Mrozek CSc.
Ve funkci od 2.9.2011 do 16.8.2013
Adresa 139, 73961 Třinec
místopředseda představenstva Klára Kasíková
Ve funkci od 7.8.2009 do 20.6.2013
Adresa Máchova 657, 73961 Třinec
předseda představenstva Ing. Gustav Pilch
Ve funkci od 2.9.2008 do 2.9.2011
Adresa Nábřežní 987, 73961 Třinec
člen představenstva Ing. Jan Mrozek CSc.
Ve funkci od 2.9.2008 do 2.9.2011
Adresa 139, 73961 Třinec
místopředseda představenstva Klára Kasíková
Ve funkci od 12.9.2006 do 7.8.2009
Adresa Boženy Němcové 503, 73961 Třinec
předseda představenstva Ing. Gustav Pilch
Ve funkci od 26.9.2005 do 2.9.2008
Adresa Nábřežní 987, 73961 Třinec
člen představenstva Ing. Jan Mrozek CSc.
Ve funkci od 26.9.2005 do 2.9.2008
Adresa 139, 73961 Třinec
člen představenstva Ing. Bronislav Wojnar
Ve funkci od 26.9.2005 do 12.9.2006
Adresa Konská 229, 73961 Třinec
místopředseda představenstva Klára Kasíková
Ve funkci od 26.9.2005 do 12.9.2006
Adresa Boženy Němcové 503, 73961 Třinec
člen představenstva Václav Škuta
Ve funkci od 26.9.2005 do 12.9.2006
Adresa 530, 73961 Třinec
člen představenstva Ing. Jan Mrozek
Ve funkci od 19.6.2002 do 26.9.2005
Adresa Oldřichovice č.139, 73961 Třinec IX
předseda představenstva Ing. Gustav Pilch
Ve funkci od 10.2.2003 do 26.9.2005
Adresa Nábřežní č.987, 73961 Třinec
člen představenstva Ing. Bronislav Wojnar
Ve funkci od 10.2.2003 do 26.9.2005
Adresa Konská 229, 73961 Třinec
člen představenstva Klára Kasíková
Ve funkci od 12.3.2004 do 26.9.2005
Adresa Boženy Němcové 503, 73961 Třinec
místopředseda představenstva Václav Škuta
Ve funkci od 30.11.2004 do 26.9.2005
Adresa č. 530, 73961 Třinec
místopředseda představenstva Václav Škuta
Ve funkci od 10.2.2003 do 30.11.2004
Adresa č.503, 73961 Třinec
člen představenstva Ing. Karel Madeja
Ve funkci od 19.6.2002 do 12.3.2004
Adresa Nebory č.352, 73961 Třinec IV
člen představenstva Václav Škuta
Ve funkci od 19.6.2002 do 10.2.2003
Adresa Oldřichovice č.530, 73961 Třinec IX
předseda představenstva Ing. Gustav Pilch
Ve funkci od 19.6.2002 do 10.2.2003
Adresa Nábřeží č.987, 73961 Třinec VI
místopředseda představenstva Ing. Vladislav Waclawik
Ve funkci od 13.11.2002 do 10.2.2003
Adresa Dolní Lištná č.59, 73961 Třinec V
místopředseda představenstva Ing. Vladislav Waclawik
Ve funkci od 19.6.2002 do 13.11.2002
Adresa Dolní Lištná č.59, 73961 Třinec V
člen představenstva Václav Škuta
Ve funkci od 6.3.1996 do 19.6.2002
Adresa Oldřichovice 530, Třinec IX
člen představenstva Ing. Karel Madeja
Ve funkci od 6.3.1996 do 19.6.2002
Adresa Nebory 352, Třinec IV
místopředseda představenstva Ing. Vladislav Waclawik
Ve funkci od 6.3.1996 do 19.6.2002
Adresa Dolní Líštná 59, Třinec V
předseda představenstva Ing. Gustav Pilch
Ve funkci od 6.3.1996 do 19.6.2002
Adresa Nábřeží 987, Třinec VI
člen představenstva Ing. Jan Mrozek
Ve funkci od 6.3.1996 do 19.6.2002
Adresa Oldřichovice 139, Třinec IX

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje AGRICOOP Třinec a.s.

IČO (identifikační číslo): 65138287
Jméno: AGRICOOP Třinec a.s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 6. 3. 1996
Celkový počet živností: 21
Aktivních živností: 9

Sídlo AGRICOOP Třinec a.s.

Sídlo: 156, Třinec 73961

Živnosti AGRICOOP Třinec a.s.

Živnost č. 1 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 1. 12. 2016

Živnost č. 2 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 16. 12. 2013

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 22. 3. 2002

Živnost č. 4 Kovářství, podkovářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 11. 11. 1996

Živnost č. 5 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti přerušená
Vznik oprávnění 11. 11. 1996
Přerušeno od 15. 2. 2021

Živnost č. 6 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti přerušená
Vznik oprávnění 11. 11. 1996
Přerušeno od 1. 2. 2016

Živnost č. 7 Obráběčství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti přerušená
Vznik oprávnění 11. 11. 1996
Přerušeno od 15. 2. 2021

Živnost č. 8 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 7. 11. 1996

Živnost č. 9 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
  • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
  • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 7. 11. 1996

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje AGRICOOP Třinec a.s.

IČO: 65138287
Firma: AGRICOOP Třinec a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Frýdek-Místek
Základní územní jednotka: Třinec
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 6. 3. 1996

Sídlo AGRICOOP Třinec a.s.

Sídlo: 156, Třinec 73961

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Živočišná výroba
Chov mléčného skotu
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Destilace, rektifikace a míchání lihovin
Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů&#59^ prášková metalurgie
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Výroba zámků a kování
Výroba zemědělských a lesnických strojů
Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Demolice a příprava staveniště
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Skladování
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství