Hlavní navigace

FIRMA Agricola ISIDOR a.s. IČO: 04422261

Agricola ISIDOR a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.

Agricola ISIDOR a.s. (04422261) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Thákurova 676/3, 16000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 9. 2015 a je stále aktivní. Agricola ISIDOR a.s. má více oborů činností.

Jako zdroj dat o Agricola ISIDOR a.s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro Agricola ISIDOR a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Agricola ISIDOR a.s.

Soud: Městský soud v Praze 22. 9. 2015
Spisová značka: B 20960
IČO (identifikační číslo osoby): 04422261
Jméno: Agricola ISIDOR a.s.
Právní forma: Akciová společnost 22.9.2015 22.9.2015
Zapsána dne: 22.9.2015
Valná hromada rozhodla dne 6.6.2017 o zvýšení základního kapitálu takto: a) Rozsah zvýšení základního kapitálu Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 28 800 000,- Kč, s tím, že dle § 475 písm. a) ZOK se nepřipouští upisování akcií nad čá stku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Emisní kurz všech dříve upsaných akcií je zcela splacen. b) Nové akcie Zvýšení základního kapitálu se provede upsáním nových akcií, a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Emisní kurz upsaných akcií bude spla cen výhradně peněžitými vklady. Ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno 576 nových listinných, kmenových akcií, ve formě na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie je 50.000,- Kč. S novými akciemi jsou spojena stejná práva, která dle obecně závazných před pisů a stanov společnosti náleží ostatním kmenovým akciím vydaným Společností. c) Upisování akcií s využitím přednostního práva Upisování nových akcií proběhne ve dvou (2) kolech.V prvním kole mají všichni akcionáři přednostní právo upsat všechny nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu. V druhém kole upisování má každý akcionář přednostní právo na upsání těch akcií, které nebyly upsány v prvním kole upisování, a to v souladu s ustanovením § 484 odst. 2 ZOK. Způsob upisování nových akcií v prvním kole upisování: 1. v prvním kole mají všichni akcionáři přednostní právo upsat všechny nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu; 2. místem pro vykonání přednostního práva v prvním kole upisování je sídlo Společnosti Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6 Dejvice v pracovní dny v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin; 3. lhůta pro vykonání přednostního práva v prvním kole upisování činí dva (2) týdny a začne každému z akcionářů běžet dnem následujícím po dni, kdy příslušný akcionář obdrží informaci o p řednostním právu akcionářů podle § 485 ZOK, zaslanou na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů; v případě, že si akcionář zásilku nevyzvedne a zásilka bude vrácena společnosti jako nedoručená, má se za to, že k doručení informace o předno stním právu akcionářů došlo dnem uložení zásilky na poště k vyzvednutí; informace o přednostním právu akcionářů v prvním kole upisování podle § 485 ZOK bude Společností také zveřejněna v obchodním věstníku; 4. na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč přip adá 12,8 nových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč, upisovat lze pouze celé akcie; 5. upisovat lze 576 akcií; všechny nové akcie budou akciemi kmenovými, budou mít listinnou podobu a budou znít na jméno, přičemž každá akcie bude mít jmenovi tou hodnotu 50.000,- Kč; emisní kurz každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě, a činí 50.000,- Kč; 6. upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz upsaných akcií nejpozději v poslední den lhůty pro vykonání přednostního práva v prvním kole, a to přip sáním na zvláštní účet číslo: 2114568445/2700, který byl za tím účelem zřízen společností u UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s., Způsob upisování nových akcií v druhém kole upisování: 7. ve druhém kole upisování bude moci všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v prvním kole upisování, protože některý z akcionářů svého přednostního práva nevyužil nebo se svého přednostního práva vzdal nebo upsání všech nebo jen některých akcií bylo podle ZOK neúčinné, upsat kterýkoli z akcionářů nebo kterýkoli akcionáři společnosti, a to na základě využití přednostního práva podle ustanovení § 484 odst. 2 ZOK; 8. míst em pro vykonání přednostního práva v prvním kole upisování je sídlo Společnosti Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6 Dejvice v pracovní dny v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin; 9. lhůta pro vykonání přednostního práva v druhém kole upisování činí dva (2) týdny a začne běžet dnem následujícím po dni, který je posledním dnem pro vykonání přednostního práva u toho z akcionářů, jemuž lhůta skončila nejpozději ze všech, 10. upsat lze všechny nové akcie, k teré nebyly upsány s využitím přednostního práva v prvním kole upisování; upsat lze pouze celé akcie; všechny akcie budou akciemi kmenovými, budou mít listinou podobu a budou znít na jméno, přičemž každá akcie bude mít jmenovitou hodnotu 50.000,-Kč; emisn í kurz každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě, a činí 50.000,- Kč; 11. upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz upsaných akcií nejpozději v poslední den lhůty pro vykonání přednostního práva ve druhém kole, a to připsáním na zvláštní účet číslo : 2114568445/2700, který byl za tím účelem zřízen společností u UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s. d) Dohoda akcionářů o upisování akcií Všechny nové akcie, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, budou po skončení lhůty pro vykon ání přednostního práva ve druhém kole upsány dohodou akcionářů podle § 491 ZOK. 1. Lhůta pro upisování akcií je 14., slovy čtrnácti, denní. 2. Lhůta pro upisování akcií počne běžet upisovateli ode dne následujícího po dni, který je posledním dnem pro vyko nání přednostního práva u akcionářů ve druhém kole. 3. Emisní kurs každé nově upisované akcie, a to jedné kmenové akcie ve jmenovité hodnotě 50.000 Kč, znějící na jméno v listinné podobě činí pro každého akcionáře, jako upisovatele, 50.000 Kč, slovy pades át tisíc korun českých. 4. Emisní kurs nově upisovaných akcií je splatný v celé výši peněžitým vkladem najednou. 5. Pro splacení emisního kursu nově upisovaných akcií společnost určila účet u banky UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s., pod čís lem 2114568445/2700, IBAN CZ28 2700 0000 0021 1456 8445, SWIFT BACXCZPP. 6. Lhůta pro splacení emisního kursu nově upisovaných akcií bude obsažená v dohodě akcionářů, nejpozdější splatnost však bude poslední den lhůty pro upisování akcií. 7. Lhůta pro spl acení emisního kursu nově upisovaných akcií počne běžet upisovateli ode dne, kdy akcie upíše v dohodě akcionářů o upsání akcií uzavřené se společností. 20.7.2017 - 20.7.2017

Kapitál Agricola ISIDOR a.s.

Základní kapitál 31 050 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.7.2017
Základní kapitál 2 250 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.9.2015  - 20.7.2017

Akcie Agricola ISIDOR a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 50 000 Kč 621 20.7.2017
Akcie na jméno 50 000 Kč 45 22.9.2015  - 20.7.2017

Sídlo Agricola ISIDOR a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa: Thákurova 676/3, Praha 16000, Česká republika 22.9.2015

Předmět podnikání Agricola ISIDOR a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 22.9.2015

Vedení firmy Agricola ISIDOR a.s.

Statutární orgán Agricola ISIDOR a.s.

člen představenstva Ing. Martin Pirkl
Ve funkci od 17.9.2021
Adresa Na Tiché Orlici 137, 56201 Ústí nad Orlicí
člen představenstva Ing. Martin Kala
Ve funkci od 17.9.2021
Adresa Feřtekova 545/11, 18100 Praha
člen představenstva Martin Steiner
Ve funkci od 18.4.2019
Adresa Sněženková 3075/14, 10600 Praha
člen představenstva Ilona Rajská
Ve funkci od 14.6.2019
Adresa Heydukova 506/7, 37001 České Budějovice
člen představenstva Miloš Kuba
Ve funkci od 20.7.2017
Adresa Sokolovská 825/9, 41201 Litoměřice
člen představenstva Ing. Marta Hrušková
Ve funkci od 8.12.2020
Adresa Beskydská 1030/1, 74301 Bílovec
předseda představenstva Ing. Karel Štícha
Ve funkci od 8.12.2020
Adresa Nad Rybníkem 260/1, 25262 Únětice
člen představenstva Ing Petr Zelenka
Ve funkci od 8.12.2020
Adresa Hluboká 83/5, 63900 Brno
člen představenstva Mgr. Ing. Pavel Rathouský
Ve funkci od 8.12.2020
Adresa Na Drahách 834, 51601 Rychnov nad Kněžnou
člen představenstva Ing. Ludmila Sedláčková
Ve funkci od 14.6.2019 do 11.11.2021
Adresa Kolonka 89, 41172 Hoštka
člen představenstva Ing. Anna Brychcínová
Ve funkci od 8.12.2020 do 17.9.2021
Adresa U Hájovny 168/8, 30100 Plzeň
člen představenstva Ing. Marek Kovář
Ve funkci od 14.6.2019 do 23.2.2021
Adresa 171, 76325 Újezd
člen představenstva Ing. Petr Zelenka
Ve funkci od 22.9.2015 do 8.12.2020
Adresa Hluboká 83/5, 63900 Brno
člen představenstva Ing. Mgr. Pavel Rathouský
Ve funkci od 22.9.2015 do 8.12.2020
Adresa Na Drahách 834, 51601 Rychnov nad Kněžnou
člen představenstva Ing. Anna Brychcínová
Ve funkci od 22.9.2015 do 8.12.2020
Adresa U Hájovny 168/8, 30100 Plzeň
člen představenstva Ing. Marta Hrušková
Ve funkci od 22.9.2015 do 8.12.2020
Adresa Beskydská 1030/1, 74301 Bílovec
předseda představenstva Ing. Karel Štícha
Ve funkci od 14.6.2019 do 8.12.2020
Adresa Nad Rybníkem 260/1, 25262 Únětice
člen představenstva Ing. Vojtěch Kološ
Ve funkci od 22.9.2015 do 14.6.2019
Adresa 6, 73946 Hukvaldy
předseda představenstva Ing. Karel Štícha
Ve funkci od 18.4.2019 do 14.6.2019
Adresa Nad Rybníkem 260/1, 25262 Únětice
člen představenstva Ing. René Bouzek MBA
Ve funkci od 28.11.2016 do 14.6.2019
Adresa Na Výsluní 119, 37367 Borek
člen představenstva Ing. Karel Štícha
Ve funkci od 5.5.2018 do 18.4.2019
Adresa Nad Rybníkem 260/1, 25262 Únětice
předseda představenstva Ing. Olga Auerspergerová
Ve funkci od 28.11.2016 do 18.4.2019
Adresa Nevanova 1057/28, 16300 Praha
člen představenstva Ing. Karel Štícha
Ve funkci od 20.9.2017 do 5.5.2018
Adresa Nad Rybníkem 254/3, 25262 Únětice
člen představenstva Ing. Karel Štícha
Ve funkci od 20.9.2017 do 5.5.2018
Adresa Nad Rybníkem 254/3, 25262 Únětice
člen představenstva Ing. Karel Štícha
Ve funkci od 22.9.2015 do 20.9.2017
Adresa Zahradníčkova 1127/20, 15000 Praha
člen představenstva Ing. Karel Štícha
Ve funkci od 22.9.2015 do 20.9.2017
Adresa Zahradníčkova 1127/20, 15000 Praha
člen představenstva Ing. Zuzana Bumbová
Ve funkci od 22.9.2015 do 20.7.2017
Adresa 35, 40502 Děčín
člen představenstva Ing. Zuzana Bumbová
Ve funkci od 22.9.2015 do 20.7.2017
Adresa 35, 40502 Děčín
člen představenstva Ing. Dana Smolková
Ve funkci od 22.9.2015 do 28.11.2016
Adresa Puklicova 926/51, 37004 České Budějovice
předseda představenstva Ing.Bc. Michal Mišun
Ve funkci od 22.9.2015 do 28.11.2016
Adresa Šemberova 1142/18, 63500 Brno
člen představenstva Ing. Olga Auerspergerová
Ve funkci od 22.9.2015 do 28.11.2016
Adresa Nevanova 1057/28, 16300 Praha
předseda představenstva Ing.Bc. Michal Mišun
Ve funkci od 22.9.2015 do 28.11.2016
Adresa Šemberova 1142/18, 63500 Brno
člen představenstva Ing. Olga Auerspergerová
Ve funkci od 22.9.2015 do 28.11.2016
Adresa Nevanova 1057/28, 16300 Praha
člen představenstva Ing. Dana Smolková
Ve funkci od 22.9.2015 do 28.11.2016
Adresa Puklicova 926/51, 37004 České Budějovice

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Agricola ISIDOR a.s.

IČO (identifikační číslo): 04422261
Jméno: Agricola ISIDOR a.s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 22. 9. 2015
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Sídlo Agricola ISIDOR a.s.

Sídlo: Thákurova 676/3, Praha 16000

Živnosti Agricola ISIDOR a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Ubytovací služby
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 22. 9. 2015

Statutární orgán Agricola ISIDOR a.s.

Člen statutárního orgánu: Ing. Marta Hrušková
Člen statutárního orgánu: Martin Steiner
Člen statutárního orgánu: Ing. Anna Brychcínová
Člen statutárního orgánu: Ing. Petr Zelenka
Člen statutárního orgánu: Ing. Karel Štícha
Člen statutárního orgánu: Ing. Mgr. Pavel Rathouský
Člen statutárního orgánu: Ing. Miloš Kuba
Člen statutárního orgánu: Ilona Rajská
Člen statutárního orgánu: Ing. Ludmila Sedláčková
Člen statutárního orgánu: Ing. Marek Kovář

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Agricola ISIDOR a.s.

IČO: 04422261
Firma: Agricola ISIDOR a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 6
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 22. 9. 2015

Sídlo Agricola ISIDOR a.s.

Sídlo: Thákurova 676/3, Praha 16000

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod, kromě motorových vozidel
Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Poradenství v oblasti řízení
Administrativní a kancelářské činnosti