Firma Agricola ISIDOR a.s. IČO 04422261


Agricola ISIDOR a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Agricola ISIDOR a.s. (04422261) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Thákurova 676/3, Praha 160 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 9. 2015 a je stále aktivní. Agricola ISIDOR a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Agricola ISIDOR a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Agricola ISIDOR a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Agricola ISIDOR a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Agricola ISIDOR a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Agricola ISIDOR a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 20960
IČO (identifikační číslo osoby) 04422261
Jméno Agricola ISIDOR a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 22.9.2015
Valná hromada rozhodla dne 6.6.2017 o zvýšení základního kapitálu takto: a) Rozsah zvýšení základního kapitálu Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 28 800 000,- Kč, s tím, že dle § 475 písm. a) ZOK se nepřipouští upisování akcií nad čá stku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Emisní kurz všech dříve upsaných akcií je zcela splacen. b) Nové akcie Zvýšení základního kapitálu se provede upsáním nových akcií, a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Emisní kurz upsaných akcií bude spla cen výhradně peněžitými vklady. Ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno 576 nových listinných, kmenových akcií, ve formě na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie je 50.000,- Kč. S novými akciemi jsou spojena stejná práva, která dle obecně závazných před pisů a stanov společnosti náleží ostatním kmenovým akciím vydaným Společností. c) Upisování akcií s využitím přednostního práva Upisování nových akcií proběhne ve dvou (2) kolech.V prvním kole mají všichni akcionáři přednostní právo upsat všechny nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu. V druhém kole upisování má každý akcionář přednostní právo na upsání těch akcií, které nebyly upsány v prvním kole upisování, a to v souladu s ustanovením § 484 odst. 2 ZOK. Způsob upisování nových akcií v prvním kole upisování: 1. v prvním kole mají všichni akcionáři přednostní právo upsat všechny nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu; 2. místem pro vykonání přednostního práva v prvním kole upisování je sídlo Společnosti Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6 Dejvice v pracovní dny v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin; 3. lhůta pro vykonání přednostního práva v prvním kole upisování činí dva (2) týdny a začne každému z akcionářů běžet dnem následujícím po dni, kdy příslušný akcionář obdrží informaci o p řednostním právu akcionářů podle § 485 ZOK, zaslanou na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů; v případě, že si akcionář zásilku nevyzvedne a zásilka bude vrácena společnosti jako nedoručená, má se za to, že k doručení informace o předno stním právu akcionářů došlo dnem uložení zásilky na poště k vyzvednutí; informace o přednostním právu akcionářů v prvním kole upisování podle § 485 ZOK bude Společností také zveřejněna v obchodním věstníku; 4. na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč přip adá 12,8 nových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč, upisovat lze pouze celé akcie; 5. upisovat lze 576 akcií; všechny nové akcie budou akciemi kmenovými, budou mít listinnou podobu a budou znít na jméno, přičemž každá akcie bude mít jmenovi tou hodnotu 50.000,- Kč; emisní kurz každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě, a činí 50.000,- Kč; 6. upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz upsaných akcií nejpozději v poslední den lhůty pro vykonání přednostního práva v prvním kole, a to přip sáním na zvláštní účet číslo: 2114568445/2700, který byl za tím účelem zřízen společností u UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s., Způsob upisování nových akcií v druhém kole upisování: 7. ve druhém kole upisování bude moci všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v prvním kole upisování, protože některý z akcionářů svého přednostního práva nevyužil nebo se svého přednostního práva vzdal nebo upsání všech nebo jen některých akcií bylo podle ZOK neúčinné, upsat kterýkoli z akcionářů nebo kterýkoli akcionáři společnosti, a to na základě využití přednostního práva podle ustanovení § 484 odst. 2 ZOK; 8. míst em pro vykonání přednostního práva v prvním kole upisování je sídlo Společnosti Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6 Dejvice v pracovní dny v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin; 9. lhůta pro vykonání přednostního práva v druhém kole upisování činí dva (2) týdny a začne běžet dnem následujícím po dni, který je posledním dnem pro vykonání přednostního práva u toho z akcionářů, jemuž lhůta skončila nejpozději ze všech, 10. upsat lze všechny nové akcie, k teré nebyly upsány s využitím přednostního práva v prvním kole upisování; upsat lze pouze celé akcie; všechny akcie budou akciemi kmenovými, budou mít listinou podobu a budou znít na jméno, přičemž každá akcie bude mít jmenovitou hodnotu 50.000,-Kč; emisn í kurz každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě, a činí 50.000,- Kč; 11. upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz upsaných akcií nejpozději v poslední den lhůty pro vykonání přednostního práva ve druhém kole, a to připsáním na zvláštní účet číslo : 2114568445/2700, který byl za tím účelem zřízen společností u UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s. d) Dohoda akcionářů o upisování akcií Všechny nové akcie, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, budou po skončení lhůty pro vykon ání přednostního práva ve druhém kole upsány dohodou akcionářů podle § 491 ZOK. 1. Lhůta pro upisování akcií je 14., slovy čtrnácti, denní. 2. Lhůta pro upisování akcií počne běžet upisovateli ode dne následujícího po dni, který je posledním dnem pro vyko nání přednostního práva u akcionářů ve druhém kole. 3. Emisní kurs každé nově upisované akcie, a to jedné kmenové akcie ve jmenovité hodnotě 50.000 Kč, znějící na jméno v listinné podobě činí pro každého akcionáře, jako upisovatele, 50.000 Kč, slovy pades át tisíc korun českých. 4. Emisní kurs nově upisovaných akcií je splatný v celé výši peněžitým vkladem najednou. 5. Pro splacení emisního kursu nově upisovaných akcií společnost určila účet u banky UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s., pod čís lem 2114568445/2700, IBAN CZ28 2700 0000 0021 1456 8445, SWIFT BACXCZPP. 6. Lhůta pro splacení emisního kursu nově upisovaných akcií bude obsažená v dohodě akcionářů, nejpozdější splatnost však bude poslední den lhůty pro upisování akcií. 7. Lhůta pro spl acení emisního kursu nově upisovaných akcií počne běžet upisovateli ode dne, kdy akcie upíše v dohodě akcionářů o upsání akcií uzavřené se společností. 20.7.2017 - 20.7.2017

Aktuální kontaktní údaje Agricola ISIDOR a.s.

Kapitál Agricola ISIDOR a.s.

zakladni jmění 31 050 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.7.2017
zakladni jmění 2 250 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.9.2015 - 20.7.2017

Akcie Agricola ISIDOR a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 50 000 Kč 621 20.7.2017
Akcie na jméno 50 000 Kč 45 22.9.2015 - 20.7.2017

Sídlo Agricola ISIDOR a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Thákurova 676/3 , Praha 160 00 22.9.2015

Předmět podnikání Agricola ISIDOR a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 22.9.2015

Předmět činnosti Agricola ISIDOR a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 22.9.2015

vedení firmy Agricola ISIDOR a.s.

Statutární orgán Agricola ISIDOR a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná a podepisuje vždy předseda představenstva spolu s dalším členem představenstva. V případě, že se jedná o právní jednání, jehož předmětem je hodnota či plnění vyšší než 10.000.000,-- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) pro jeden (1) případ, jednají a podepisují společně vždy předseda představenstva a další tři členové představenstva. 22.9.2015
člen představenstva Ing. Anna Brychcínová 22.9.2015
Vznik členství 22.9.2015
Adresa: U Hájovny 168/8 , Plzeň 301 00
člen představenstva Ing. Marta Hrušková 22.9.2015
Vznik členství 22.9.2015
Adresa: Beskydská 1030/1 , Bílovec 743 01
člen představenstva Ing. Mgr. Pavel Rathouský 22.9.2015
Vznik členství 22.9.2015
Adresa: Na Drahách 834 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
člen představenstva Ing. Petr Zelenka 22.9.2015
Vznik členství 22.9.2015
Adresa: Hluboká 83/5 , Brno 639 00
člen představenstva Miloš Kuba 20.7.2017
Vznik členství 6.6.2017
Adresa: Sokolovská 825/9 , Litoměřice 412 01
člen představenstva Martin Steiner 18.4.2019
Vznik členství 27.2.2019
Adresa: Sněženková 3075/14 , Praha 106 00
předseda představenstva Ing. Karel Štícha 14.6.2019
Vznik členství 22.9.2015
Vznik funkce 27.2.2019
Adresa: Nad Rybníkem 260 1, 252 62 Únětice Česká republika
člen představenstva Ing. Ludmila Sedláčková 14.6.2019
Vznik členství 21.5.2019
Adresa: Kolonka 89 , Hoštka 411 72
člen představenstva Ing. Marek Kovář 14.6.2019
Vznik členství 21.5.2019
Adresa: 171 , Újezd 763 25
člen představenstva Ilona Rajská 14.6.2019
Vznik členství 21.5.2019
Adresa: Heydukova 506/7 , České Budějovice 370 01
člen představenstva Ing. Olga Auerspergerová 22.9.2015 - 28.11.2016
Vznik členství 22.9.2015
Adresa: Nevanova 1057/28 , Praha 163 00
předseda představenstva Ing.Bc. Michal Mišun 22.9.2015 - 28.11.2016
Vznik členství 22.9.2015
Zánik členství 30.6.2016
Vznik funkce 22.9.2015
Zánik funkce 30.6.2016
Adresa: Šemberova 1142/18 , Brno 635 00
člen představenstva Ing. Dana Smolková 22.9.2015 - 28.11.2016
Vznik členství 22.9.2015
Zánik členství 20.9.2016
Adresa: Puklicova 926/51 , České Budějovice 370 04
člen představenstva Ing. Zuzana Bumbová 22.9.2015 - 20.7.2017
Vznik členství 22.9.2015
Zánik členství 6.6.2017
Adresa: 35 , Děčín 405 02
člen představenstva Ing. Karel Štícha 22.9.2015 - 20.9.2017
Vznik členství 22.9.2015
Adresa: Zahradníčkova 1127/20 , Praha 150 00
člen představenstva Ing. Karel Štícha 20.9.2017 - 5.5.2018
Vznik členství 22.9.2015
Adresa: Nad Rybníkem 254/3 , Únětice 252 62
předseda představenstva Ing. Olga Auerspergerová 28.11.2016 - 18.4.2019
Vznik členství 22.9.2015
Zánik členství 31.8.2018
Vznik funkce 20.9.2016
Zánik funkce 31.8.2018
Adresa: Nevanova 1057/28 , Praha 163 00
člen představenstva Ing. Karel Štícha 5.5.2018 - 18.4.2019
Vznik členství 22.9.2015
Zánik členství 27.2.2019
Adresa: Nad Rybníkem 260 1, 252 62 Únětice Česká republika
člen představenstva Ing. Vojtěch Kološ 22.9.2015 - 14.6.2019
Vznik členství 22.9.2015
Zánik členství 21.5.2019
Adresa: 6 , Hukvaldy 739 46
člen představenstva Ing. René Bouzek MBA 28.11.2016 - 14.6.2019
Vznik členství 20.9.2016
Zánik členství 21.5.2019
Adresa: Na Výsluní 119 , Borek 373 67
předseda představenstva Ing. Karel Štícha 18.4.2019 - 14.6.2019
Vznik členství 27.2.2019
Vznik funkce 27.2.2019
Adresa: Nad Rybníkem 260 1, 252 62 Únětice Česká republika

Dozorčí rada Agricola ISIDOR a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Jarmila Segéňová 22.9.2015
Vznik členství 22.9.2015
Adresa: Uničovská 2132/83 , Šternberk 785 01
člen dozorčí rady Ing. Jan Balák 22.9.2015
Vznik členství 22.9.2015
Adresa: Bělohorská 516/183 , Praha 169 00
předseda dozorčí rady Ing. Lubomír Poul 22.9.2015
Vznik členství 22.9.2015
Vznik funkce 22.9.2015
Adresa: Vidoulská 789/28 , Praha 158 00

Sbírka Listin Agricola ISIDOR a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 20960/SL 2 ostatní zápis ze zasedání dozorčí rady Městský soud v Praze 2.9.2015 22.9.2015 2

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Agricola ISIDOR a.s.

IČO (identifikační číslo) 04422261
Jméno Agricola ISIDOR a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 6
Vznik první živnosti: 22.9.2015
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Sídlo Agricola ISIDOR a.s.

Živnosti a provozovny Agricola ISIDOR a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Ubytovací služby

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.9.2015

Statutární orgán Agricola ISIDOR a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Miloš Kuba
Člen statutárního orgánu Ing. Anna Brychcínová
Člen statutárního orgánu Ing. Marta Hrušková
Člen statutárního orgánu Ing. Mgr. Pavel Rathouský
Člen statutárního orgánu Ing. Karel Štícha
Člen statutárního orgánu Ing. Petr Zelenka
Člen statutárního orgánu Martin Steiner
Člen statutárního orgánu Ing. Ludmila Sedláčková
Člen statutárního orgánu Ing. Marek Kovář
Člen statutárního orgánu Ilona Rajská

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Agricola ISIDOR a.s.

IČO: 04422261
Firma: Agricola ISIDOR a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 6
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 22.9.2015

Sídlo Agricola ISIDOR a.s.

Sídlo: Thákurova 676/3, Praha 160 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod, kromě motorových vozidel
Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Poradenství v oblasti řízení
Administrativní a kancelářské činnosti
tracking image