Firma AGAMA a. s. IČO 00544965


AGAMA a. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

AGAMA a. s. (00544965) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Huštěnovská 2001, 686 03 Staré Město Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 7. 1990 a je stále aktivní. AGAMA a. s. má celkem tři provozovny a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o AGAMA a. s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o AGAMA a. s. na Justice.cz
Detailní informace o AGAMA a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro AGAMA a. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje AGAMA a. s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 64
IČO (identifikační číslo osoby) 00544965
Jméno AGAMA a. s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 18.7.1990
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 29.12.2014
Valná hromada společnosti rozhodla dne 31.10.2007 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Akcionáři společnosti se před hlasováním valné hromady o zvýšení základního kapitálu prohlásili, že se vzdávají svého přednostního práva na upisování akcií na zvýšení základního kapitálu o 41.000.000,-- Kč (slovy: čtyřicetjednamilionů korun českých).a) částka, o níž má být základní kapitál zvýšen: základní kapitál se zvyšuje o 41.000.000,-- Kč (slovy: čtyřicetjednamilionů korun českých), tj. zčástky 8.909.000,-- Kč (slovy: osmmilionůdevětsetdevěttisíc korun českých) na částku 49.909.000,-- Kč (slovy:čtyřicetdevětmilionůdevětsetdevěttisíc korun českých). Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;b) počet a jmenovitá hodnota, druh, forma apodoba nových akcií: 4 (slovy: čtyři) kusy kmenových akcií na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000.000,-- Kč (slovy: desetmilionů korun českých) za akcii, neregistrovaných a 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) za akcii, neregistrovaných. Výše emisního kursu nově upsaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. S nově upsanými akciemi jsou spojena stejná práva jako sakciemi dříve upsanými;c) všechny nově upsané akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci takto:4 (slovy: čtyři) kusy kmenových akcií na jméno, vlistinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000.000,-- Kč (slovy: desetmilionů korun českých) za akcii, neregistrovaných a 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) za akcii, neregistrovaných bude nabídnuto obchodní společnosti Rochus Penz GmbH, Bundesstraße 8, A-8753 Fohnsdorf-Aichdorf UID-Nr. ATU29257700;d) místo a lhůta pro upisování akcií:místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti Staré Město, Huštěnovská 2001, PSČ 686 03, v době od 9:00 hod do 16:00 hod během lhůty k upisování. Lhůta pro upisování činí 30 (slovy: třicet) dnů a počne běžet prvním dnem po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. Společnost zašle tomuto zájemci do deseti dnů od právní moci rozhodnutí příslušného soudu o zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku návrh smlouvy o upsání akcií doporučeným dopisem nebo tento návrh bude doručen osobně jedinému zájemci;e) způsob splacení emisního kursu 5 (slovy: pěti) kusů upsaných akcií je určen tak, že ve lhůtě pro splacení emisního kursu upsaných akcií bude uzavřena smlouva o započtení peněžité pohledávky určitého zájemce společnosti Rochus Penz GmbH, Bundesstraße 8, A-8753 Fohnsdorf-Aichdorf UID-Nr. ATU29257700 vůči společnosti AGAMA a.s. proti pohledávce na splacení emisního kursu podle ust. § 203 odst. 2 písm. j) zák.č. 513/1991 Sb. Určují se pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto:Smlouva o započtení bude uzavřena mezi společností AGAMA a.s. a určitým zájemcem, tj. společností R 27.11.2007 - 25.1.2008
Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadouspolečnosti dne 6.12.2000. 15.1.2001 - 25.6.2003
Zapisuje se usnesení valné hromady konané dne 16.12.1999 ozvýšení základního jmění společnosti: 29.3.2000 - 15.1.2001
Základní jmění společnost se zvyšuje o 2.909.000,-Kč peněžitýmvkladem upisování akcií nad navrhovanou částku se nepřipouští. 29.3.2000 - 15.1.2001
Ke zvýšení základního jmění bude vydáno 29 kusů listinných akciína jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč a 9 kusů listinnýchakcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, druh upisovanýchakcií kmenové. 29.3.2000 - 15.1.2001
Přednostní právo dosavadních akcionářů upsat nové akcie kezvýšení základního jmění v rozsahu jejich podílů na základnímjmění se nepřipouští, neboť akcie budou upsány peněžitým vkladempředem vybraným zájemcem: obchodní společnosti Rochus PenzBeteiligungs GmbH, se sídlem Bundesstraße 8, Fohnsdorf -Aichdorf, A-8753, Rakouská republika. 29.3.2000 - 15.1.2001
Lhůta pro upisování akcií je 15-ti denní a počíná běžetnásledující den po právní moci zápisu usnesení valné hromady ozvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. 29.3.2000 - 15.1.2001
Předem vybraný zájemce je povinen splatit 30 % emisního kurzu, ato na účet u Československé obchodní banky, a.s.č.ú.: 8010-0803864953/300. Lhůta pro splácení akcií je jedenměsíc od konce lhůty pro upisování akcií. 29.3.2000 - 15.1.2001
Emisní kurz je shodný se jmenovitou hodnotou upisovaných akcií. 29.3.2000 - 15.1.2001
Nový druh akcií se nevydává. 29.3.2000 - 15.1.2001
Společnost se řídí stanovami schválenými na valné hromaděspolečnosti dne 26.8.1999. 4.10.1999 - 15.1.2001
Poznamenává se záměr zvýšit základní kapitál o 550.000,-- Kčs ztoho o 550 akcií v nominální hodnotě po 1.000,-- Kčs na jméno nacelkových 750.000,-Kčs rozdělených na 750 akcií v nominálníhodnotě po 1.000,-- Kčs na jméno. 30.12.1991 - 30.12.1991
Způsob zřízení: Dle notářského zápisu ustavující valnéhromady č. NZ 910/90, 5 N 904/90 ze dne 04.07.1990a dle zakladatelské smlouvy uzavřené dne 02.07.1990. 18.7.1990 - 29.12.2014
Základní kapitál společnosti činí 200.000,- Kčs a je rozdělenna 200 akckií znějícíh na jméno po 1.000,- Kčs. 18.7.1990 - 23.4.1993

Kapitál AGAMA a. s.

zakladni jmění 49 909 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 25.1.2008
zakladni jmění 8 909 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 15.1.2001 - 25.1.2008
zakladni jmění 6 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.4.1995 - 15.1.2001
zakladni jmění 1 544 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.4.1993 - 14.4.1995

Sídlo AGAMA a. s.

Platnost údajů od - do
Adresa Huštěnovská 2001 , 686 03 Staré Město Česká republika
Huštěnovská 2001, 686 03 Staré Město
29.10.2015
Adresa Huštěnovská 2001 , 686 03 Staré Město Česká republika
Huštěnovská 2001, 686 03 Staré Město
3.1.2014 - 29.10.2015
Adresa Huštěnovská 2001 , 686 03 Staré Město Česká republika
Staré Město, Huštěnovská 2001, PSČ 68603
21.6.1999 - 3.1.2014
Adresa Hustěnovská 2001 , 686 03 Staré Město Česká republika
Staré Město, Hustěnovská 2001, PSČ 68603
19.8.1997 - 21.6.1999
Adresa Hustěnovská 2001 , 686 02 Staré Město u Uherského Hradiště Česká republika
Staré Město u Uherského Hradiště, Hustěnovská 2001, PSČ 686 02
14.4.1995 - 19.8.1997
Adresa Hustěnovská 2001 , 686 02 Staré Město u Uherské Hradiště Česká republika
Staré Město u Uherské Hradiště, Hustěnovská 2001, PSČ 68602
14.4.1995 - 14.4.1995
Adresa Všehrdova 525 , 686 01 Uherské Hradiště Česká republika
Uherské Hradiště, Všehrdova 525, PSČ 68601
18.7.1990 - 14.4.1995

Předmět podnikání AGAMA a. s.

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 7.1.2010
Zámečnictví, nástrojářství 7.1.2010
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 7.1.2010
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 7.1.2010
velkoobchod 24.4.2002 - 7.1.2010
specializovaný maloobchod 24.4.2002 - 7.1.2010
maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím 24.4.2002 - 7.1.2010
pronájem a půjčování věcí movitých 24.4.2002 - 7.1.2010
výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely 24.4.2002 - 7.1.2010
zámečnictví 4.10.1999 - 7.1.2010
výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce a prováděnírevizních zkoušek zdvihacích zařízení mimo činnosti uvedené vpřílohách živnostenského zákona 4.10.1999 - 24.4.2002
činnost organizačních a ekonomických poradců 14.4.1995 - 24.4.2002
projektová činnost v investiční výstavbě 14.4.1995 - 24.4.2002
inženýrská činnost v investiční výstavbě 14.4.1995 - 24.4.2002
leasing movitých věcí 15.11.1993 - 24.4.2002
- montáž, generální opravy a rekonstrukce a provádění revizníchzkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení 10.2.1993 - 7.1.2010
silniční motorová doprava 10.2.1993 - 7.1.2010
obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje aprodej 10.2.1993 - 24.4.2002
- montáž, servis a opravy strojírenských a elektro- technických výrobků,- zprostředkování prodeje v oboru strojírenství, elektrotechniky, potravinářství, jakož i náhradních dílů,- velkoobchodní a maloobchodní činnost,- zahraničně-obchodní činnost v rozsahu ne- vyžadující zvláštní povolení. 12.8.1991 - 10.2.1993
Předmět podnikání společnosti tvoří:- obchodní a konsultační činnost v oborech strojírenství,zemědělství a zemědělské techniky, dopravy a dopravníchprostředů, provozování silniční nákladní dopravya to i speciálními vozidly, zprostředkování dopravnía přepravní činnosti,- výstavby, údržba a rekonstrukce nemovitostí včetně jejichnákupu a pronájmu, jakož i zprostředkovatelská činnost v tétooblasti,- kapitálová účast ve společnostech s obdobným předmětempodnikání. 18.7.1990 - 10.2.1993

vedení firmy AGAMA a. s.

Statutární orgán AGAMA a. s.

Platnost údajů od - do
Statutární ředitel Ing. Josef Juřík 29.10.2015
Vznik funkce 29.12.2014
Adresa: Šlerkova 1567 , 686 04 Kunovice Česká republika
Šlerkova 1567, 686 04 Kunovice
místopředseda představenstva JUDr. Jaroslav Váňa 18.7.1990 - 23.4.1993
Adresa: Šlerkova 1568 , 686 01 Uherské Hradiště Česká republika
Uherské Hradiště, Šlerkova 1568, PSČ 68601
člen představenstva Ing. Jaroslav Vaněk 25.5.1993 - 20.6.1995
Adresa: U školy 2 , České Budějovice Česká republika
České Budějovice, U školy 2
člen představenstva Jaroslav Láf 18.7.1990 - 25.11.1997
Adresa: 306 , Nové Hrady Česká republika
Nové Hrady č. 306
předseda představenstva Ing. Josef Juřík 18.7.1990 - 25.11.1997
Adresa: Šlerkova 1567 , 686 01 Uherské Hradiště Česká republika
Uherské Hradiště, Šlerkova 1567, PSČ 68601
člen představenstva Vít Janík 18.7.1990 - 25.11.1997
Adresa: 258 , Těmice Česká republika
Těmice č. 258
místopředseda představenstva JUDr. Rudolf Váňa 23.4.1993 - 25.11.1997
Adresa: Šlerkova 1568 , Uherské Hradiště Česká republika
Uherské Hradiště, Šlerkova 1568
člen představenstva Ing. František Fišer 20.6.1995 - 25.11.1997
Adresa: Dlouhá 448 , Hrdějovice Česká republika
Hrdějovice, Dlouhá 448
člen představenstva Vít Janík 25.11.1997 - 29.3.2000
Adresa: 258 , Těmice Česká republika
Těmice 258
místopředseda představenstva Jaroslav Láf 25.11.1997 - 25.6.2003
Vznik funkce 18.7.1990
Zánik funkce 15.1.2003
Adresa: 306 , Nové Hrady Česká republika
Nové Hrady 306
člen představenstva Vít Janík 15.1.2001 - 25.6.2003
Vznik funkce 6.12.2000
Zánik funkce 15.1.2003
Adresa: 162 , 687 07 Břestek Česká republika
Břestek 162, okres Uherské Hradiště, PSČ 68707
předseda představenstva Ing. Josef Juřík 25.11.1997 - 10.1.2012
Vznik funkce 18.7.1990
Adresa: Šlerkova 1567 , Kunovice Česká republika
Kunovice, Šlerkova 1567
místopředseda představenstva Vít Janík 25.6.2003 - 3.2.2012
Vznik funkce 15.1.2003
Zánik funkce 24.1.2012
Adresa: 687 07 Břestek 162 Česká republika
Břestek 162, PSČ 68707
člen představenstva Petr Jakšík 25.6.2003 - 3.2.2012
Vznik funkce 15.1.2003
Zánik funkce 24.1.2012
Adresa: 687 12 Kněžpole 208 Česká republika
Kněžpole 208, PSČ 68712
předseda představenstva Ing. Josef Juřík 10.1.2012 - 3.2.2012
Vznik funkce 18.7.1990
Zánik funkce 24.1.2012
Adresa: Šlerkova 1567 , 686 04 Kunovice Česká republika
Kunovice, Šlerkova 1567, PSČ 68604
předseda představenstva Ing. Josef Juřík 3.2.2012 - 3.1.2014
Vznik členství 24.1.2012
Vznik funkce 24.1.2012
Adresa: Šlerkova 1567 , 686 04 Kunovice Česká republika
Kunovice, Šlerkova 1567, PSČ 68604
člen představenstva Vít Janík 3.2.2012 - 3.1.2014
Vznik členství 24.1.2012
Adresa: 687 08 Břestek 162 Česká republika
Břestek 162, PSČ 68708
člen představenstva Petr Jakšík 3.2.2012 - 3.1.2014
Vznik členství 24.1.2012
Adresa: 687 12 Kněžpole 208 Česká republika
Kněžpole 208, PSČ 68712
předseda představenstva Ing. Josef Juřík 3.1.2014 - 29.12.2014
Vznik členství 24.1.2012
Zánik členství 29.12.2014
Vznik funkce 24.1.2012
Zánik funkce 29.12.2014
Adresa: Šlerkova 1567 , 686 04 Kunovice Česká republika
Šlerkova 1567, 686 04 Kunovice
člen představenstva Vít Janík 3.1.2014 - 29.12.2014
Vznik členství 24.1.2012
Zánik členství 29.12.2014
Adresa: 162 , 687 08 Břestek Česká republika
č.p. 162, 687 08 Břestek
člen představenstva Petr Jakšík 3.1.2014 - 29.12.2014
Vznik členství 24.1.2012
Zánik členství 29.12.2014
Adresa: 208 , 687 12 Kněžpole Česká republika
č.p. 208, 687 12 Kněžpole
Statutární ředitel Ing. Josef Juřík 29.12.2014 - 29.10.2015
Vznik funkce 29.12.2014
Adresa: Šlerkova 1567 , 686 04 Kunovice Česká republika
Šlerkova 1567, 686 04 Kunovice

Dozorčí rada AGAMA a. s.

Platnost údajů od - do
Jméno Jiří Chytil 15.11.1993 - 25.11.1997
Adresa: 258 , Těmice Česká republika
Těmice 258
Jméno Jarmila Kaplanová 15.11.1993 - 21.6.1999
Adresa: Zemědělská 30 , Uherský Ostroh III Česká republika
Uherský Ostroh III, Zemědělská 30
Jméno Eva Juříková 15.11.1993 - 21.6.1999
Adresa: Šlerkova 1567 , Kunovice Česká republika
Kunovice, Šlerkova 1567
člen Ing. František Fišer 25.11.1997 - 21.6.1999
Adresa: Dlouhá 448 , Hrdějovice Česká republika
Hrdějovice, Dlouhá 448, okres České Budějovice
člen Ing. František Fišer 21.6.1999 - 22.11.1999
Adresa: Dlouhá 448 , Hrdějovice Česká republika
Hrdějovice, Dlouhá 448, okres České Budějovice
člen Ing. Stanislav Šubrt 21.6.1999 - 22.11.1999
Adresa: Nádražní 696 , Velká Bystřice Česká republika
Velká Bystřice, Nádražní 696, okres Olomouc
člen Ing. Miroslav Řepický 21.6.1999 - 29.3.2000
Adresa: Neředínská 268 , Olomouc Česká republika
Olomouc, Neředínská 268/21
člen Rudolf Karl Franz 22.11.1999 - 29.3.2000
Adresa: Rakouská republika
Roseggerweg 140, A-8044, Graz
člen Vít Janík 29.3.2000 - 15.1.2001
Adresa: 162 , Břestek Česká republika
Břestek 162, okres Uherské Hradiště
člen Eva Juříková 15.1.2001 - 24.4.2002
Zánik funkce 6.3.2002
Adresa: Šlerkova 1567 , 686 04 Kunovice Česká republika
Kunovice, Šlerkova 1567, PSČ 68604
člen Jaroslav Láf 24.4.2002 - 25.6.2003
Vznik funkce 15.3.2002
Zánik funkce 15.1.2003
Adresa: Nové hrady , Jižní Město 306 Česká republika
Jižní Město 306, Nové hrady, PSČ:373 33
člen Rochus Penz 22.11.1999 - 2.2.2012
Vznik funkce 26.8.1999
Adresa: Pölsweg 17 , Fohnsdorf/Aichdorf Rakouská republika
Pölsweg 17, Fohnsdorf/Aichdorf
člen Dipl.Ing. Wolfgang Haag 29.3.2000 - 3.2.2012
Vznik funkce 16.12.1999
Zánik funkce 24.1.2012
Adresa: Hörgas 183 , Rein Rakouská republika
Hörgas 183, Rein
člen Christian Staller 25.6.2003 - 3.2.2012
Vznik funkce 15.1.2003
Zánik funkce 24.1.2012
Adresa: Waldweg 4 , Zeltweg Rakouská republika
Waldweg 4, 8740 Zeltweg
člen Rochus Penz 2.2.2012 - 3.2.2012
Vznik funkce 26.8.1999
Zánik funkce 24.1.2012
Adresa: Pölsweg 17 , Fohnsdorf/Aichdorf Rakouská republika
Pölsweg 17, Fohnsdorf/Aichdorf
předseda dozorčí rady Ing. Pavel Kučera 3.2.2012 - 3.1.2014
Vznik členství 24.1.2012
Vznik funkce 24.1.2012
Adresa: 686 01 Staré Hutě 13 Česká republika
Staré Hutě 13, PSČ 68601
člen dozorčí rady Josef Juřík 3.2.2012 - 3.1.2014
Vznik členství 24.1.2012
Adresa: Huštěnovská 2001 , 686 03 Staré Město Česká republika
Staré Město, Huštěnovská 2001, PSČ 68603
člen dozorčí rady Eva Juříková 3.2.2012 - 3.1.2014
Vznik členství 24.1.2012
Adresa: Šlerkova 1567 , 686 04 Kunovice Česká republika
Kunovice, Šlerkova 1567, PSČ 68604
předseda dozorčí rady Ing. Pavel Kučera 3.1.2014 - 29.12.2014
Vznik členství 24.1.2012
Zánik členství 29.12.2014
Vznik funkce 24.1.2012
Zánik funkce 29.12.2014
Adresa: 13 , 686 01 Staré Hutě Česká republika
č.p. 13, 686 01 Staré Hutě
člen dozorčí rady Josef Juřík 3.1.2014 - 29.12.2014
Vznik členství 24.1.2012
Zánik členství 29.12.2014
Adresa: Huštěnovská 2001 , 686 03 Staré Město Česká republika
Huštěnovská 2001, 686 03 Staré Město
člen dozorčí rady Eva Juříková 3.1.2014 - 29.12.2014
Vznik členství 24.1.2012
Zánik členství 29.12.2014
Adresa: Šlerkova 1567 , 686 04 Kunovice Česká republika
Šlerkova 1567, 686 04 Kunovice

Sbírka Listin AGAMA a. s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 64/SL 40 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 2.7.2015 23.9.2015 25.9.2015 21
B 64/SL 39 notářský zápis [NZ 1371/14] stanovy Krajský soud v Brně 24.11.2014 8.12.2014 13.1.2015 19
B 64/SL 38 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Krajský soud v Brně 25.6.2014 3.10.2014 16.10.2014 20
B 64/SL 37 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 28.6.2013 16.4.2014 18.4.2014 21
B 64/SL 36 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 25.6.2012 17.9.2012 21
B 64/SL 35 ostatní - rozhodnutí představenstva Krajský soud v Brně 24.1.2012 9.2.2012 1
B 64/SL 34 ostatní - zápis z mimořádné VH Krajský soud v Brně 24.1.2012 9.2.2012 4
B 64/SL 33 ostatní - zápis a usnesení z řádné VH Krajský soud v Brně 27.6.2007 9.2.2012 3
B 64/SL 32 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 25.6.2011 9.8.2011 21
B 64/SL 31 insolvenční rozhodnutí - insolv. návrh se odmítá Krajský soud v Brně 22.12.2010 9.2.2011 2
B 64/SL 30 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 22.6.2010 23.12.2010 23
B 64/SL 29 insolvenční rozhodnutí -zahájení řízení Krajský soud v Brně 16.12.2010 20.12.2010 2
B 64/SL 28 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 22.6.2009 23.2.2010 24
B 64/SL 27 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 22.6.2008 23.2.2010 25
B 64/SL 26 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 10.6.2007 14.2.2008 28
B 64/SL 25 ostatní - příloha ke smlouvě Krajský soud v Brně 1.2.2008 12
B 64/SL 24 ostatní - sml. o upsání akcií Krajský soud v Brně 10.12.2007 1.2.2008 11
B 64/SL 23 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 176/07 Krajský soud v Brně 31.10.2007 4.12.2007 16
B 64/SL 22 účetní závěrka 2005 Krajský soud v Brně 29.6.2006 2.10.2006 21
B 64/SL 21 výroční zpráva -2004 Krajský soud v Brně 7.4.2005 5.4.2006 13
B 64/SL 20 účetní závěrka -2003 Krajský soud v Brně 27.6.2004 23.11.2004 25
B 64/SL 19 účetní závěrka -2002 Krajský soud v Brně 31.12.2002 22.3.2004 51
B 64/SL 18 účetní závěrka -2001 Krajský soud v Brně 31.12.2001 22.3.2004 19
B 64/SL 17 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 15.1.2003 22.7.2003 2
B 64/SL 16 notářský zápis -osvědčení VH Krajský soud v Brně 15.1.2003 22.7.2003 6
B 64/SL 15 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 6.3.2002 10.5.2002 13
B 64/SL 14 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 6.3.2002 10.5.2002 14
B 64/SL 13 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 30.6.2001 18.3.2002 21
B 64/SL 12 účetní závěrka 1999 Krajský soud v Brně 16.3.2000 16.2.2001 30
B 64/SL 11 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 6.12.2000 16.2.2001 10
B 64/SL 10 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 6.12.2000 16.2.2001 3
B 64/SL 9 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 13.12.1999 3.4.2000 3
B 64/SL 8 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 26.8.1999 25.11.1999 12
B 64/SL 7 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 26.8.1999 7.10.1999 12
B 64/SL 6 účetní závěrka - 1998 Krajský soud v Brně 31.12.1998 7.10.1999 14
B 64/SL 5 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 5.2.1999 13.8.1999 3
B 64/SL 4 účetní závěrka 1997 Krajský soud v Brně 30.6.1998 13.8.1999 25
B 64/SL 3 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 6.6.1997 23.2.1998 16
B 64/SL 2 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 14.8.1997 23.2.1998 4
B 64/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 3.7.1990 23.2.1998 6

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje AGAMA a.s.

IČO (identifikační číslo) 00544965
Jméno AGAMA a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Uherské Hradiště
Vznik první živnosti: 24.10.1992
Celkový počet živností: 19
Aktivních živností: 4

Sídlo AGAMA a.s.

Živnosti a provozovny AGAMA a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

  • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

  • Výroba strojů a zařízení

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Huštěnovská 2001, Staré Město 686 03
Identifikační číslo provozovny 1000942660
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

  • Výroba strojů a zařízení

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování 7.6.1995

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.6.1997

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.9.1999
Provozovna č. 1
Provozovna Huštěnovská 2001, Staré Město 686 03
Identifikační číslo provozovny 1000942660
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.1999

Živnost č. 4 Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.10.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Huštěnovská 2001, Staré Město 686 03
Identifikační číslo provozovny 1000942660
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.10.2004

Živnost č. 5 silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.10.1992
Zánik oprávnění 20.10.1994

Živnost č. 6 Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 montáž, generální opravy a rekonstrukce a provádění revizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.11.1992
Zánik oprávnění 7.4.1997

Živnost č. 10 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.11.1992
Zánik oprávnění 19.12.2001

Živnost č. 11 Leasing movitých věcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.10.1993
Zánik oprávnění 19.12.2001

Živnost č. 12 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.10.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.4.1995
Zánik oprávnění 28.4.2005

Živnost č. 14 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.4.1995
Zánik oprávnění 31.1.2002

Živnost č. 15 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.4.1995
Zánik oprávnění 31.1.2002

Živnost č. 16 Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.2.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Montáž, generální opravy a rekonstrukce a provádění revizních zkoušek zdvihacích zařízení mimo činnosti uvedené v přílohách živnostenského zákona

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.2.1997
Zánik oprávnění 19.12.2001

Živnost č. 18 Výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce a provádění revizních zkoušek zdvihacích zařízení mimo činnosti uvedené v přílohách živnostenského zákona

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.8.1999
Zánik oprávnění 19.12.2001

Živnost č. 19 Poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.3.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán AGAMA a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Josef Juřík

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje AGAMA a. s.

IČO: 00544965
Firma: AGAMA a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Uherské Hradiště
Základní územní jednotka: Staré Město
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.6.1991

Sídlo AGAMA a. s.

Sídlo: Huštěnovská 2001, Staré Město 686 03

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
Výroba pilařská a impregnace dřeva
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výroba strojů a zařízení j. n.
Opravy a instalace strojů a zařízení
Silniční nákladní doprava
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
tracking image