Firma AERO Vodochody a.s. IČO 00010545


AERO Vodochody a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

AERO Vodochody a.s. (00010545) je Akciová společnost. Sídlí na adrese U Letiště 374, Odolena Voda 250 70. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 1. 1991 a je stále aktivní. AERO Vodochody a.s. má celkem čtyři provozovny a jednu živnost.

Jako zdroj dat o AERO Vodochody a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o AERO Vodochody a.s. na Justice.cz
Detailní informace o AERO Vodochody a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro AERO Vodochody a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje AERO Vodochody a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 449
IČO (identifikační číslo osoby) 00010545
Jméno AERO Vodochody a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 2.1.1991
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 19.6.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 19.6.2014 - 12.4.2019
Počet členů kontrolního orgánu: 3 19.6.2014 - 12.4.2019
V důsledku rozdělení společnosti AERO Vodochody a.s., IČ: 00010545, se sídlem Odolena Voda-Dolínek, ul. U Letiště č.p. 374, PSČ: 250 70, ve formě odštěpení sloučením, došlo k odštěpení části jmění společnosti AERO Vodochody a.s. a k přechodu odštěpené čás ti jmění na nástupnickou společnost AERO Vodochody AEROSPACE a.s., IČ: 24194204, se sídlem Odolena Voda-Dolínek, ul. U Letiště č.p. 374, PSČ: 250 70, v souladu s projektem rozdělení, který byl za společnost AERO Vodochody a.s. uložen do sbírky listin obch odního rejstříku dne 26.11.2012. 1.5.2013
Došlo k vnitrostátní fúzi společnosti Technometra Radotín, a.s., IČ: 00238856, se sídlem: Odolena Voda, Dolínek, U Letiště 374, PSČ: 250 70, sloučením se společností AERO Vodochody a.s., IČ: 00010545, se sídlem: Odolena Voda, Dolínek, ul. U Letiště č.p. 3 74, PSČ: 250 70. V důsledku této vnitrostátní fúze sloučením došlo ke zrušení a zániku zanikající společnosti - Technometra Radotín, a.s., IČ: 00238856, se sídlem: Odolena Voda, Dolínek, U Letiště 374, PSČ: 250 70, bez likvidace s tím, že jmění této spole čnosti, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, přešlo na nástupnickou společnost AERO Vodochody a.s., IČ: 00010545, se sídlem Odolena Voda, Dolínek, ul. U Letiště č.p. 374, PSČ: 250 70. 16.11.2011
Dne 27.11.2009 rozhodla valná hromada společnosti o snížení základního kapitálu společnosti o částku 4.080.500.000,- Kč. Uvedené rozhodnutí je obsaženo v notářském zápise NZ 187/2009, N 214/2009, sepsaném JUDr. Petrem Hochmanem, notářem, se sídlem v Praze a obsahuje následující: - Základní kapitál společnosti AERO Vodochody a.s. (dále též společnost) se snižuje z částky 5.964.088.734,- Kč (slovy: pět miliard devět set šedesát čtyři milionů osmdesát osm tisíc sedm set třicet čtyři korun českých) o částku 4.080.500.000,- Kč (slovy: čtyři miliardy osmdesát milionů pět set tisíc korun českých), na částku 1.883.588.734,- Kč (slovy: jedna miliarda osm set osmdesát tři milionů pět set osmdesát osm tisíc sedm set třicet čtyři korun českých). - Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu. - Základní kapitál společnosti bude snížen o pevnou částku 4.080.500.000,- Kč (slovy: čtyři miliardy osmdesát milionů pět set tisíc korun českých). - Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada ztráty společnosti. Ztráta (neuhrazená ztráta minulých let) společnosti činí 4.080.558.290,72 Kč (slovy: čtyři miliardy osmdesát milionů pět set padesát osm tisíc dvě stě devadesát korun českých sedmdesát dva haléřů) a snížením základního kapitálu bude uhrazena ztráta ve výši 4.080.500.000,- Kč (slovy: čtyři miliardy osmdesát milionů pět set tisíc korun českých). - Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita k úhradě neuhrazené ztráty z minulých let společnosti ve výši 4.080.500.000,- Kč (slovy: čtyři miliardy osmdesát milionů pět set tisíc korun českých). - Představenstvo společnosti vyzve akcionáře společnosti, kteří přijali návrh na bezplatné vzetí akcií z oběhu, aby předložili společnosti akcie společnosti vzaté z oběhu za účelem jejich zničení nejpozději do 90 (devadesáti) dnů od provedení zápisu sníže ní základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, a to v sídle společnosti na adrese Odolena Voda, Dolínek, ul. U Letiště č.p. 374, PSČ: 250 70. 2.12.2009 - 22.12.2009
Dne 18.9.2009 rozhodla valná hromada společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií, a to o částku 950.000.000,- Kč. Uvedené rozhodnutí je obsaženo v notářském zápise NZ 156/2009, N 177/2009, sepsaném JUDr. Petrem Hochmanem, no tářem se sídlem v Praze a obsahuje následující: Základní kapitál společnosti AERO Vodochody a.s. (dále též Společnost) se zvyšuje z částky 5 014 088 734 Kč (slovy: pět miliard čtrnáct milionů osmdesát osm tisíc sedm set třicet čtyři korun českých) o částku 950.000.000 Kč (slovy: devět set padesát milio nů korun českých) na částku 5 964 088 734 Kč (slovy: pět miliard devět set šedesát čtyři milionů osmdesát osm tisíc sedm set třicet čtyři korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upisováním: (i) 494 000 (slovy: čtyři sta devadesát čtyři tisíc) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každé akcie, a (II) 456 000 (slovy: čtyři sta padesát šest tisíc) kusů nových prioritních akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každé akcie. Emisní kurz upisovaných akcií čini 950.000.000 Kč (slovy: devět set padesát milionů korun českých), emisní kurz na jednu upisovanou kmenovou akcii tak činí 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a emisní kurz na jednu upisovanou prioritní akcii činí 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). S upisovanými prioritními akciemi bude spojeno přednostní právo akcionáře na dividendu a na podíl na likvidačním zůstatku v souladu se stanovami Společnosti. Oba akcionáři společnosti AERO Vodochody a.s., a to: společnost TULAROSA a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 583/15, PSČ: 110 00, IČ: 27374548, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10140 (dále jen "TULAROSA a.s.") a společnost Salori Holding B.V. se sídlem Bussumergrintweg 14 A, 1217BP Hilversum, Nizozemí, zapsaná v rejstříku společností vedeném Obchodní komorou pro Gooi-, Eem-en Flevoland, číslo vložky 34215095 (dále jen "Salori Holding B.V."), se před hlasování m o zvýšení základního kapitálu vzdali svých přednostních práv na upisování akcií v souladu s § 203, odst. 2, písm.c) obchodního zákoníku. Valná hromada rozhodla, že nové akcie budou nabídnuty k upsání dvěma předem určeným zájemcům, a to takto: (i) 494 000 (slovy: čtyři sta devadesát čtyři tisíc) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každé akcie upíše určený zájemce - společnost TULAROSA a.s., a (ii) 456 000 (slovy: čtyři sta padesát šest tisíc) kusů nových prioritních akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každé akcie upíše určený zájemce - společnost Salori Holding B.V. Každý určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností. Místem pro upisování akcií formou uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo společnosti TULAROSA a.s. na adrese Praha 1, Na Příkopě 583/15, PSČ: 110 00 (dále jen "místo pro upisování"). Lhůta pro upisování akcií činí 60 (šedesát) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představenstvo Společnosti v Místě pro upisování určeným zájemcům, společnosti TULAROSA a.s. a společnosti Salori Holding B.V., do 15 (patnácit) dnů ode dne provedení zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Určení z ájemci budou povinni oznámit Společnosti svůj úmysl upsat akcie nejméně dva (2) pracovní dny předem. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Akcie budou splaceny peněžitým vkladem převodem na pro tento účel zřízený zvláštní účet Společnosti AERO Vodochody a.s. č. 43-5588380237/0100 vedený u Komerční banky, a.s., a to tak, že emisní kurs upsaných akcií bude nejméně z 30% splacen ve lhůtě 2 (dvo u) měsíců ode dne upsání akcií a zbytek emisního kursu bude splacen ve lhůtě 1 (jednoho) roku ode dne upsání akcií. 24.9.2009 - 13.11.2009
Dne 7.12.2007 rozhodla valná hromada společnosti navrhovatele o zvýšení základního kapitálu společnosti navrhovatele upsáním nové akcie, a to o částku 2,- Kč,- Kč na novou sumární výši základního kapitálu 5.014.088.734,- Kč. Uvedené rozhodnutí je obsaženo v notářském zápisu č.j. NZ 477/2007, N 495/2007 ze dne 7.12.2007, pořízeném JUDr. Janou Vaňkovou, notářem se sídlem v Praze: Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti AERO Vodochody a.s. o částku 2,-Kč (tj. slovy: dvě koruny české), z dosavadní výše základního kapitálu 5,014.088.732,-Kč (tj. slovy: pět miliard čtrnáct milionů osmdesát osm tisíc sedm set třicet dva korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 5,014.088.734,-Kč (tj. slovy: pět miliard čtrnáct milionů osmdesát osm tisíc sedm set třicet čtyři korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. - Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je potřeba posílit vnitřní zdroje financování obchodní společnosti AERO Vodochody a.s. Ke zvýšení základního kapitálu bude upsán 1 ks (tj. slovy: jeden kus) nové prioritní akcie na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 2,-Kč (tj. slovy. dvě koruny české); s prioritní akcií bude spojeno přednostní právo akcionáře na dividendu a na po díl na likvidačním zůstatku, v souladu se stanovami Společnosti. Emisní kurz upisované akcie činí 450,000.000,-Kč (tj. slovy: čtyři sta padesát milionů korun českých), emisní kurz na jednu upisovanou akcii tak činí 450,000.000,-Kč (tj. slovy: čtyři sta padesát milionů korun českých), nová prioritní akcie bude splacena peněžitým vkladem. Nová prioritní akcie, jejíž celková jmenovitá hodnota odpovídá částce zvýšení základního kapitálu ve výši 2,- Kč (tj. slovy: dvě koruny české), bude upsána bez využití přednostního práva a bude nabídnuta předem určenému zájemci, jímž je obchodní společno st Salori Holding B.V., se statutárním sídlem Amsterodam, podnikající na adrese Bussumergrintweg 14 A, 1217BP Hilversum, Nizozemsko, zapsaná u Obchodní komory pro Gooi-en Eemland, spisové číslo 34215095. Tento určený zájemce upíše akcii ve Smlouvě o upsá ní akcií, kterou uzavře se Společností. Místem pro upisování akcie formou uzavření Smlouvy o upsání akcií je sídlo Společnosti, Odolena Voda, Dolínek, ul. U Letiště č.p. 374, PSČ 250 70 (dále též jen ?Sídlo Společnosti). Lhůta pro upisování akcie činí 14 (tj. slovy: čtrnáct) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představenstvo S polečnosti v Sídle Společnosti předem určenému zájemci, tj. obchodní společnosti Salori Holding B.V., do 30 (tj. slovy: třiceti) dnů ode dne provedení zápisu tohoto rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Určený zájemce bude povinen oznámit Společnosti svůj úmysl upsat akcii nejméně dva (tj.2) pracovní dny předem. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky obchodní společnosti Salori Holding B.V. vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu akcie. Určený zájemce, tj. obchodní společnost Salori Holding B.V. splatí emisní kurz akcie výhradně započtením peněžité pohledávky společnosti Salori Holding B.V. vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu akcie. Jedná se o tuto pohledávku vzniklou na základě: (1) Smlouvy o záruce (za pohledávky vůči společnosti AERO Vodochody a.s.), uzavřené dne 17.listopadu 1998 mezi Českou republikou ? Ministerstvem financí (dále jen ?MF?) jako ručitelem a peněžním ústavem The Chase Manhattan Bank N.A., jako správcem jednají cím jménem majitelů dluhopisů; (2) Smlouvy o podmínkách poskytnutí státní záruky za splacení syndikovaného revolvingového úvěru ze dne 16. září 1998 uzavřené mezi ?MF? a společností AERO Vodochody a.s; (3) Smlouvy o poskytnutí státní záruky za zaplacení závazků dlužníka (dluhopisy) ze dne 3.3.2000 uzavřené mezi ?MF? a společností AERO Vodochody a.s.; (4) Smlouvy o postoupení pohledávek reg.č. 35/2005 uzavřené dne 22.prosince 2005 mezi ?MF? jako postupitelem a Českou konsolidační agenturou, se sídlem Janovského 438/2, 170 06 Praha 7, IČ : 701 09 966 (dále jen ?ČKA?), jako postupníkem; (5) Dohody o změně splátkového kalendáře postoupených pohledávek a o jejich zajištění reg.č. 3/06 uzavřené mezi ?ČKA? a společností AERO Vodochody a.s. dne 15.12.2006; (6) Smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 1.11.2006 mezi ?ČKA? jako postupitelem a společností TULAROSA, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 583/15, PSČ 110 00, IČ : 273 74 548 (dále jen ?TULAROSA?) jako postupníkem; (7) Smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 20.1.2007 mezi společností ?TULAROSA? jako postupitelem a společností Salori Holding B.V. jako postupníkem; (8) Dohody o změně splátkového kalendáře postoupených pohledávek uzavřené dne 11.6.2007, mezi společnostmi AERO Vodochody a.s. a TULAROSA a.s (9) Smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 17.7.2007 mezi společností TULAROSA a.s. jako postupitelem a společností Salori Holding B.V. jako postupníkem. ---------------------------------------------------------------------------------------- Obchodní společnost Salori Holding B.V., se statutárním sídlem Amsterodam, podnikající na adrese Bussumergrintweg 14 A, 1217BP Hilversum, Nizozemsko, měla k 30. listopadu 2007 vůči Společnosti zaúčtovanou pohledávku v celkové výši 1,169.728.092,91Kč (tj. slovy: jedna miliarda jedno sto šedesát devět milionů sedm set dvacet osm tisíc devadesát dva korun českých a 91/100). K započtení bude použita část této pohledávky ve výši 450,000.000,-Kč (tj. slovy: čtyři sta padesát milionů korun českých). Valná hromada stanoví tato pravidla postupu pro uzavření Smlouvy o započtení: Návrh Smlouvy o započtení připravený Společností, bude předložen představenstvem Společnosti v Sídle Společnosti určenému zájemci, tj. obchodní společnosti Salori Holding B.V. do třiceti (tj. 30) dnů od uzavření Smlouvy o upsání akcií. Smlouva o započtení bude uzavřena písemně, před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku, ve lhůtě čtrnácti (tj. 14) dnů od doručení návrhu Smlouvy o započtení určenému zájemci v Sídle Společnosti. 18.12.2007 - 30.1.2008
Dne 8.2.2007 rozhodl jediný akcionář společnosti navrhovatele - společnost TULAROSA a.s., IČ: 273 74 548 ?v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti navrhovatele upsáním nových akcií, a to o částku 2.322.314.000,- Kč na novou su mární výši základního kapitálu 5.014.088.732,- Kč. Uvedené rozhodnutí je obsaženo v notářském zápisu č.j. NZ 17/2007, N 21/2007 ze dne 8.2.2007, pořízeném JUDr. Petrem Hochmanem, notářem se sídlem v Praze: ?Základní kapitál společnosti AERO Vodochody a.s. (dále též Společnost) se zvyšuje z částky 2.691.774.732,- Kč (slovy dvě miliardy šest set devadesát jeden milion sedm set sedmdesát čtyři tisíce sedm set třicet dvě koruny české) o částku 2.322.314.000,- K č (slovy dvě miliardy tři sta dvacet dva miliony tři sta čtrnáct tisíc korun českých), na částku 5.014.088.732,- Kč (slovy pět miliard čtrnáct milionů osmdesát osm tisíc sedm set třicet dvě koruny české). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; Ke zvýšení základního kapitálu bude upsáno 2.322.314 kusů (slovy: dva milióny tři sta dvacet dva tisíce tři sta čtrnáct kusů) nových, prioritních akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) každé akcie; s prioritní akcií bude spojeno přednostní právo akcionáře na dividendu a na podíl na likvidačním zůstatku. Emisní kurz upisovaných akcií činí 8.000.000.159, 76 Kč (slovy: osm miliard sto padesát devět korun českých a sedmdesát šest haléřů), emisní kurz na jednu upisovanou akcii tak činí 3.444,84 Kč (slovy: tři tisíce čtyři sta čtyřicet čtyři koruny české a osm desát čtyři haléře), akcie budou splaceny peněžitým vkladem; Jediný akcionář se vzdává přednostního práva na upisování akcií. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jednomu předem určenému zájemci, jímž je společnost Salori Holding B.V., se sídlem: Olympia 1 a/b, 1213NS Hilversum, Amsterdam, Nizozemí, zapsaná v obchodním rejstříku nizozemské Obchodní komory pod č. spisu 342 15095.Tento určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností; Místem pro upisování akcií formou uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo Společnosti, Odolena Voda, Dolínek, ul. U Letiště č.p. 374, PSČ 250 70 (dále jen ?Sídlo Společnosti?); Lhůta pro upisování akcií činí 14 (čtrnáct) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představenstvo Společnosti v Sídle Společnosti určenému zájemci, společnosti Salori Holding B.V., do 30 (třiceti) dnů ode dne provedení zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti o zvýšeni základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Určený zájemce bude pov inen oznámit Společnosti svůj úmysl upsat akcie nejméně dva (2) pracovní dny předem; Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky společnosti Salori Holding B.V. vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií. Určený zájemce - společnost Salori Holding B.V. splatí emisní kurs akcií výhradně započtením peněžité po hledávky společnosti Salori Holding B.V. vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu akcií; Jedná se o tuto pohledávku: Na základě: - úvěrové smlouvy uzavřené dne 16. září 1998 mezi Společností na straně jedné, Českou republikou ? Ministerstvem financí (dále jen ?MF?) jako ručitelem na straně druhé a několika finančními ústavy zastoupenými agentem věřitelů - peněžním ústavem CIBC WOOD GUNDY PLC. na straně třetí (dále jen ?Pohledávka z ručení za úvěr?). Závazek vzniklý plněním MF z ručení podle předchozí věty byl co do důvodu a výše uznán Společností v notářském zápisu NZ 402/2005, N 424/2005 sepsaném dne 22.12.2005 JUDr. Janou Vaňkovo u, notářkou v Praze, - smlouvy o záruce uzavřené dne 17. listopadu 1998 mezi MF jako ručitelem a peněžním ústavem The Chase Manhattan Bank N.A., jako správcem jednajícím jménem majitelů dluhopisů (dále jen ?Pohledávka z ručení za dluhopisy?). Závazek vzniklý plněním MF z ruče ní podle předchozí věty byl co do důvodu a výše uznán Společností v notářském zápisu NZ 403/2005, N 425/2005 sepsaném dne 22.12.2005 JUDr. Janou Vaňkovou, notářkou v Praze, - smlouvy o podmínkách poskytnutí státní záruky za splacení syndikovaného revolvingového úvěru ze dne 16. září 1998 uzavřené mezi MF a Společností; - dohody uzavřené v souvislosti se Smlouvou o podmínkách poskytnutí státní záruky za splacení syndikovaného revolvingového úvěru ze dne 16.9.1998, kterou uzavřela Společnost s MF dne 22.12.2005; - smlouvy o poskytnutí státní záruky za zaplacení závazků dlužníka (dluhopisy) ze dne 3. března 2000 uzavřené mezi MF a Společností; - dohody uzavřené v souvislosti se Smlouvou o poskytnutí státní záruky za splacení závazků dlužníka ze dne 3.3.2000, kterou uzavřela Společnost s MF dne 22.12.2005; - smlouvy o postoupení pohledávek reg. č. 34/2005 uzavřené dne 22. prosince 2005 mezi MF jako postupitelem a Českou konsolidační agenturou se sídlem Janovského 438/2, 170 06 Praha 7, IČ: 701 09 966 (dále jen ?ČKA?) jako postupníkem; - smlouvy o postoupení pohledávek reg. č. 35/2005 uzavřené dne 22. prosince 2005 mezi MF jako postupitelem a ČKA jako postupníkem; - dohody o změně splátkového kalendáře postoupených pohledávek a o jejich zajištění reg. č. 2/06 uzavřené mezi ČKA a společností AERO dne 15.12.2006; - dohody o změně splátkového kalendáře postoupených pohledávek a o jejich zajištění reg. č. 3/06 uzavřené mezi ČKA a společností AERO dne 15.12.2006; - smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 1.11.2006 mezi ČKA jako postupitelem a společností TULAROSA a.s. se sídlem Na Příkopě 583/15, Praha 1, IČ: 273 74 548 (dále jen ?TULAROSA?), jako postupníkem; - smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 20.1.2007 mezi společností TULAROSA jako postupitelem a společností Salori Holding B.V. jako postupníkem; měla k 20. lednu 2007 společnost Salori Holding B.V. vůči Společnosti pohledávku v celkové výši 8.000.000.160,- Kč (slovy: osm miliard sto šedesát korun českých). K započtení bude použita část této pohledávky ve výši 8.000.000.159,76 Kč (slovy: osm miliard jedno sto padesát devět korun českých a sedmdesát šest haléřů), která je tvořena jistinou v celkové výši 7.768.157.032,50 (slovy sedm miliard sedm set šedesát os m milionů sto padesát sedm tisíc třicet dvě koruny české a padesát haléřů), sestávající z jistiny Pohledávky z ručení za úvěr ve výši 5.547.517.342,50 Kč (slovy: pět miliard pět set čtyřicet sedm milionů pět set sedmnáct tisíc tři sta čtyřicet dvě koruny české a padesát haléřů) a části jistiny Pohledávky z ručení za dluhopisy ve výši 2.220.639.690,- Kč (slovy: dvě miliardy dvě stě dvacet milionů šest set třicet devět tisíc šest set devadesát korun českých), a úroků Pohledávky z ručení za úvěr ve výši 231 .843.127,26 Kč (slovy: dvě stě třicet jeden milion osm set čtyřicet tři tisíce sto dvacet sedm korun českých a dvacet šest haléřů) ; Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení bude předložen představenstvem Společnosti v Sídle Společnosti určenému zájemci ? společnosti Salori Holding B.V. do 30 (třiceti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. Smlouva o započtení bude uzavřena písemně, před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku, ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od doručení návrhu smlouvy o započtení určenému zájemci v Sídle Společnosti. 22.2.2007 - 22.3.2007
Akcie společnosti se jmenovitou hodnotou Kč 1.000,- /kus mají omezenou převoditelnost dle § 156 odst. 4 obchodního zákoníku.Omezená převoditelnost znamená, že každý převod akcií společnosti a veškerých samostatně převoditekných práv, která jsou s nimi spo jena, je podmíněn souhlasem dozorčí rady společnosti.Pro jakýkoliv takový převos musí hlasovat nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. 13.1.2006 - 13.1.2006
Akcie společnosti se jmenovitou hodnotou Kč 1.000,- /kus mají omezenou převoditelnost dle § 156 odst. 4 obchodního zákoníku.Omezená převoditelnost znamená, že každý převod akcií společnosti a veškerých samostatně převoditelných práv, která jsou s nimi spo jena, je podmíněn souhlasem dozorčí rady společnosti.Pro jakýkoliv takový převod musí hlasovat nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. 13.1.2006 - 2.2.2007
Mimořádná valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti, a to z částky 2.691.925.662,- Kč (tj. dvě miliardy šest set devadesát jeden milion devět set dvacet pět tisíc šest set šedesát dvě koruny české) o částku 150.930,- Kč (tj. jedno sto padesát tisíc dvět set třicet korun českých) na částku 2.691.774.732,- Kč (tj. dvě miliardy šest set devadesát jeden milion sedm set sedmdesát čtyři tisíce sedm set třicet dvě koruny české). Snížení základního kapitálu se provede zrušením 75.465 kusů akcií společnosti s nominální hodnotou 2,- Kč každá, tj. o celkové nominální hodnotě 150.930,- Kč, jež jsou v současné době ve vlastnictví společnosti. Výše uvedené akcie budou v souladu s ustano vením § 213 odst. (2) Obchodního zákoníku zničeny. Důvodem snížení základního kapitálu je skutečnost, že společnost má ve svém majetku 75.465 kusů akcií společnosti na jméno, v listinné podobě, o nominální hodnotě 2,- Kč každé akce, tedy akcie s celkovou nominální hodnotou 150.930,- Kč, s podílem 00,0056% na základním kapitálu společnosti, přičemž společnost tyto akcie nabyla ve lhůtě před více než 18ti měsíci a v rozporu s ustanovením § 161a odst. (2) Obchodního zákoníku je nezcizila. 21.7.2004 - 14.2.2005
Akcie společnosti se jmenovitou hodnotou Kč 1.000,- mají omezenou převoditelnost dle § 156 odst. 4 obchodního zákoníku, tj. převod akcií, jakož i všech samostatně převoditelných práv podléhá souhlasu představenstva společnosti, přičemž pro takový převod musí vyslovit souhlas 3/4 všech členů představenstva. 13.4.1999 - 13.1.2006
Zapisuje se usnesení valné hromady společnosti o zvýšení stávajícího základního jmění společnosti z částky Kč 1.741.925.662,-Kč o částku Kč 4 950.000.000, s připuštěním upisování nad tuto částku až o částku Kč 1.081.603.000,-Kč. Na zvýšení základního jmění bude vydáno nejméně 950.000 a nejvýše 1.081.603 kusů běžných (kmenových) akcií, ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, znějících na jméno, vydaných v listinné podobě. Akcie budou nabídnuty k úpisu přímo, mimořádnou valnou hromadou konanou dne 6.5.1998 určenému zájemci, společnosti Boeing Česká s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 57/813, 110 00 Praha l, identifikační číslo 25662945. Místem úpisu akcií nabídnutých společnosti Boeing Česká s.r.o. bude sídlo společnosti AERO Vodochody a.s. Lhůtu k upisu společnosti Boeing Česká s.r.o., v délce 10 dnů, začne běžet první den následující po dni uvedeném v oznámení o zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku podle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku. Toto oznámení bude společnosti Boeing Česká s.r.o. odesláno doporučeným dopisem. Emisní kurs akcií upisovaných Boeing Česká s.ř.o. se rovná jmenovité hodnotě nových akcií, tj. 1.000,-Kč. Akcie upsané společnosti Boeing Česká s.r.o. budou splaceny jednorázově v plné výši na bankovní účet č. 2023030105/2600 vedený CITIBANK, a.s., Praha, a to ve lhůtě do 30 dnů po dni, kdy začala běžet příslušná lhůta k upisování. Konečnou částku zvýšení základního jmění, v závislosti na množství upisovaných akcií, stanoví po uplynutí lhůty k upisu akcií představenstvo společnosti. Tuto částku oznámí akcionářům doporučeným dopisem. 29.6.1998 - 29.6.1998
Zapisuje se usnesení valné hromady společnosti o zvýšení stávajícího základního jmění společnosti z částky Kč 1.741.925.662,-Kč o částku Kč 950.000.000, s připuštěním upisování nad tuto částku až o částku Kč 1.081.603.000. Na zvýšení základního jmění bude vydáno nejméně 950.000 a nejvýše 1.081.603 kusů běžných (kmenových) akcií, ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, znějících na jméno, vydaných v listinné podobě. Akcie budou nabídnuty k úpisu přímo, mimořádnou valnou hromadou konanou dne 6.5.1998 určenému zájemci, společnosti Boeing Česká s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 57/813, 110 00 Praha l, identifikační číslo 25662945. Místem úpisu akcií nabídnutých společnosti Boeing Česká s.r.o. bude sídlo společnosti AERO Vodochody a.s. Lhůta k upisu společnosti Boeing Česká s.r.o., v délce 10 dnů, začne běžet první den následující po dni uvedeném v oznámení o zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku podle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku. Toto oznámení bude společnosti Boeing Česká s.r.o. odesláno doporučeným dopisem. Emisní kurs akcií upisovaných Boeing Česká s.r.o. se rovná jmenovité hodnotě nových akcií, tj. 1.000,-Kč. Akcie upsané společnosti Boeing Česká s.r.o. budou splaceny jednorázově v plné výši na bankovní účet č. 2023030105/2600 vedený CITIBANK, a.s., Praha, a to ve lhůtě do 30 dnů po dni, kdy začala běžet příslušná lhůta k upisování. Konečnou částku zvýšení základního jmění, v závislosti na množství upsaných akcií, stanoví po uplynutí lhůty k upisu akcií představenstvo společnosti. Tuto částku oznámí akcionářům doporučeným dopisem. 29.6.1998 - 26.10.1998
Zapisuje se úmysl společnosti zvýšit stávající základní jmění společnosti z částky 1 925 662,- Kč o částku 1 740 000 000,- Kč s připuštěním upisování nad tuto částku až do výše 2 479 733 000,- Kč. Zvýšení základního jmění bude provedeno úpisem nových akcií všech stávajících akcionářů a upsané akcie budou splaceny peněžitými vklady. Stávající akcionáři mají právo přednostního úpisu v rozsahu svého podílu na základním jmění. V případě, že akcionáři nevyužijí svého práva úpisu ve stanovené lhůtě, bude upsání těchto akcií nabídnuto předem určenému zájemci - společnosti LETKA, a.s. se sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží 42, IČO: 25 13 41 32. Mělo by být vydáno minimálně 1 740 000 kusů kmenových akcií na jméno a maximálně 2 479 733 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, se jmenovitou hodnotou 1 000,- Kč každá, jejichž emisní kurz činí 1 666,- Kč na jednu akcii. Emisní ážio tedy činí 666,- Kč. 9.7.1997 - 20.10.1997
Dne 23.12.1996 mimořádná valná hromada společnosti rozhodla o snížení základního jmění z částky 962.831 000,- Kč o 960.905 338,- Kč tj. po snížení by základní jmění činilo 1.925 662,- Kč, přičemž snížení základního jmění bude provedeno snížením jmenovité hodnoty každé akcie z 1.000,- Kč na 2,- Kč. 21.4.1997 - 23.6.1997
akciová společnost byla založena jednorázově dle § 25 z. č. 104/90 Sb. rozhodnutím představenstva zakladatele AERO a.s. ze dne 19.12.1990, kterým byl schválen zakladatelský plán a sta- novy, složení představenstva, dozorčí rady a jmenován revizor účtů. 2.1.1991
Revizor účtů: 2.1.1991 - 28.1.1993
ing. Věra Vlasáková, Tupolevova 480, Praha 9, 190 00 2.1.1991 - 28.1.1993
celý upsaný kapitál byl splacen, přičemž se jedná o nepeněžité plnění oceněné soudním znalcem ing. Janem Křížem 2.1.1991 - 20.10.1997

Aktuální kontaktní údaje AERO Vodochody a.s.

Kapitál AERO Vodochody a.s.

zakladni jmění 1 883 590 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.12.2009
zakladni jmění 5 964 090 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.11.2009 - 22.12.2009
zakladni jmění 5 014 090 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.1.2008 - 13.11.2009
zakladni jmění 5 014 090 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.3.2007 - 30.1.2008
zakladni jmění 2 691 770 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 14.2.2005 - 22.3.2007
zakladni jmění 2 691 930 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 26.10.1998 - 14.2.2005
zakladni jmění 1 741 930 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.10.1997 - 26.10.1998
zakladni jmění 1 925 660 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.6.1997 - 20.10.1997
zakladni jmění 962 831 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.7.1994 - 23.6.1997
zakladni jmění 760 797 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 2.1.1991 - 18.7.1994

Akcie AERO Vodochody a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Prioritní akcie na jméno 1 000 Kč 913 458 22.12.2009
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 968 356 22.12.2009
Prioritní akcie na jméno 1 000 Kč 2 778 314 13.11.2009 - 22.12.2009
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 3 184 000 13.11.2009 - 22.12.2009
Prioritní akcie na jméno 2 Kč 1 30.1.2008
Prioritní akcie na jméno 1 000 Kč 2 322 314 22.3.2007 - 13.11.2009
Akcie na jméno 2 Kč 887 366 14.2.2005
Akcie na jméno 1 000 Kč 2 690 000 14.2.2005 - 13.11.2009
Akcie na jméno 1 000 Kč 2 690 000 26.10.1998 - 14.2.2005
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 740 000 20.10.1997 - 26.10.1998
Akcie na jméno 2 Kč 962 831 23.6.1997 - 14.2.2005
Akcie na jméno 1 000 Kč 962 831 21.4.1997 - 23.6.1997
Akcie na majitele 1 000 Kč 962 831 16.11.1994 - 21.4.1997
Akcie na jméno 1 000 Kč 962 831 18.7.1994 - 16.11.1994
Akcie na jméno 1 000 Kč 760 797 2.1.1991 - 18.7.1994

Sídlo AERO Vodochody a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa U Letiště 374 , Odolena Voda 250 70 20.10.2015
Adresa U Letiště 374 , Odolena Voda 250 70 23.2.2004 - 20.10.2015
Adresa U Letiště 374 , Odolena Voda 250 70 17.9.2003 - 23.2.2004
Adresa U Letiště 374 , Odolena Voda 250 70 14.6.2002 - 17.9.2003
Adresa U Letiště 374 , Odolena Voda 250 70 11.9.1995 - 14.6.2002
Adresa 250 70 Odolena Voda Česká republika
2.1.1991 - 11.9.1995

Předmět podnikání AERO Vodochody a.s.

Platnost údajů od - do
slévárenství, modelářství 14.9.2012 - 19.8.2016
truhlářství, podlahářství 14.9.2012 - 19.8.2016
zámečnictví, nástrojářství 14.9.2012 - 19.8.2016
opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej a uschovávání zbraní a střeliva 14.9.2012 - 19.8.2016
malířství, lakýrnictví, natěračství 14.9.2012 - 19.8.2016
galvanizérství, smaltérství 14.9.2012 - 19.8.2016
obráběčství 14.9.2012 - 19.8.2016
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 26.8.2008
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 26.8.2008 - 19.8.2016
nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu 2.2.2007
výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin 2.2.2007 - 19.8.2016
truhlářství 2.8.2006 - 14.9.2012
překladatelská a tlumočnická činnost 27.12.2005 - 14.9.2012
grafické práce a kresličské práce 27.12.2005 - 14.9.2012
kopírovací práce 27.12.2005 - 14.9.2012
vázání a konečné zpracování knih a dalších tiskovin 27.12.2005 - 14.9.2012
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 27.12.2005 - 14.9.2012
zpracování dat, služby databank, správa sítí 27.12.2005 - 14.9.2012
povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů 27.12.2005 - 14.9.2012
výroba rozvaděčů, baterií, kabelů, vodičů a televizních antén 27.12.2005 - 14.9.2012
správa a údržba nemovitostí 27.12.2005 - 14.9.2012
provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 27.12.2005 - 14.9.2012
modelářství 27.12.2005 - 14.9.2012
polygrafická výroba 27.12.2005 - 14.9.2012
pronájem a půjčování věcí movitých 27.12.2005 - 14.9.2012
testování, měření, analýzy a kontroly 27.12.2005 - 14.9.2012
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 27.12.2005 - 14.9.2012
technické činnosti v dopravě - integrovaná logistická podpora vojenských letadel 27.12.2005 - 14.9.2012
zpracování návrhu katalogizačních dat 27.12.2005 - 19.8.2016
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 27.12.2005 - 19.8.2016
provozování střelnic 27.12.2005 - 19.8.2016
nákup a prodej zbraní 21.3.2005 - 14.9.2012
nákup a prodej střeliva 21.3.2005 - 14.9.2012
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 21.3.2005 - 14.9.2012
letecké práce 14.2.2005 - 19.8.2016
vývoj, projektování, zkoušky a konstrukční změny letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky 14.6.2002 - 14.9.2012
vývoj, výroba, zkoušení, opravy, údržba, modernizace cvičných a bojových vojenských letadel, leteckých dílů a přípravků 14.6.2002 - 14.9.2012
vývoj,projektování, zkoušky a konstrukční změny letecké techniky 7.3.2000 - 14.6.2002
provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu povolení vydaného podle zákona č.38/1994 Sb. 28.9.1999 - 17.4.2019
vývoj,projektování a konstrukční změny letecké techniky 26.10.1998 - 7.3.2000
vývoj, výroba, zkoušení,opravy,údržba,modernizace cvičných a bojových vojenských letadel,leteckých dílů a přípravků 26.10.1998 - 14.6.2002
slévárenství 26.10.1998 - 14.9.2012
galvanizérství 26.10.1998 - 14.9.2012
kovoobráběčství 26.10.1998 - 14.9.2012
nástrojářství 26.10.1998 - 14.9.2012
poradenská činnost v oblasti strojírenské výroby 26.10.1998 - 14.9.2012
zkoušení materiálů 26.10.1998 - 14.9.2012
ověřování kvalitativních parametrů výrobků 26.10.1998 - 14.9.2012
zkoušky přístrojů hydraulických,pneumatických,elektrických a elektronických systémů 26.10.1998 - 14.9.2012
provozování neveřejného mezinárodního letiště 26.10.1998 - 19.8.2016
Silniční motorová doprava osobní. 19.1.1998 - 18.12.2007
Silniční motorová doprava nákladní. 19.1.1998 - 18.12.2007
Nákup a prodej vojenských zbraní. 23.6.1997 - 21.3.2005
Nákup a prodej vojenského střeliva. 23.6.1997 - 21.3.2005
Hostinská činnost. 23.6.1997 - 2.2.2007
Poskytování ubytování - turistická ubytovna. 23.6.1997 - 14.9.2012
Letecká doprava a letecké práce 1) vývoj, výroba, zkoušení, opravy, údržba, modernizace cvičných a bojových vojenský letadel, leteckých dílů a přípravků 2) provozování neveřejného mezinárodního letiště 3) nepravidelná vnitrostátní a mezinárodní doprava (30 a méně cestujících za úplatu) 11.9.1995 - 26.10.1998
Zahraniční obchod s vojenským materiálem v rozsahu Povolení Ministerstva průmyslu a obchodu č.j. P-46, č. R990994035 ze dne 29.9.1994. 7.10.1994 - 28.9.1999
Letecká doprava a letecké práce 1) vývoj, výroba, zkoušení, opravy, údržba a modernizace cvičných vojenských letadel, leteckých dílů a přípravků 2) provozování neveřejného mezinárodního letiště 3) nepravidelná vnitrostátní a mezinárodní doprava (30 a méně cestujících za úplatu). 18.7.1994 - 11.9.1995
Provoz soukromé mateřské školky. 13.8.1993 - 20.10.1997
Vývoj, výroba, zkoušení, opravy, údržba a modernizace cvičných vojenských letadel, leteckých dílů a přípravků. 28.1.1993 - 11.9.1995
Projektová činnost v investiční výstavbě - pozemní stavby. 28.1.1993 - 11.9.1995
Stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek pro inženýrské, průmyslové, bytové a občanské stavby). 28.1.1993 - 11.9.1995
Silniční motorová doprava. - veřejná osobní nehromadná nepravidelná vnitrostátní a mezinárodní - veřejná osobní hromadná nepravidelná vnitrostátní a mezi- národní - veřejná nákladní vnitrostátní a mezinárodní silniční moto- rová doprava vozidly-počet:pro vnitrostátní dop.8, pro mezinárodní dop.7 kategorie: nákladní 2x N3, 2x N2, osobní 2x M3, 2x M2 pro mezinár. dopravu. 28.1.1993 - 19.1.1998
Kovoobrábění. 28.1.1993 - 26.10.1998
Slévání železných i neželezných obecných kovů. 28.1.1993 - 26.10.1998
Galvanizace kovů. 28.1.1993 - 26.10.1998
Výroba nástrojů. 28.1.1993 - 26.10.1998
Stavba strojů s mechanickým pohonem. 28.1.1993 - 14.9.2012
Zámečnictví. 28.1.1993 - 14.9.2012
Obstaravatelská činnost v obchodní oblasti. 28.1.1993 - 14.9.2012
Zprostředkovatelská činnost v obchodní oblasti. 28.1.1993 - 14.9.2012
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 28.1.1993 - 14.9.2012
Pronájem strojů a zařízení. 28.1.1993 - 14.9.2012
vývoj, výroba, opravy, údržba, modernizace, servis, nákup a pro- dej, nájem a pronájem letadel, leteckých dílů a přípravků 2.1.1991 - 28.1.1993
ostatní strojírenská výroba 2.1.1991 - 28.1.1993
obstaravatelská a zprostředskovatelská činnost 2.1.1991 - 28.1.1993
obchodní činnost 2.1.1991 - 28.1.1993

vedení firmy AERO Vodochody a.s.

Statutární orgán AERO Vodochody a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná statutární ředitel samostatně. 12.4.2019
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva. 19.4.2017 - 12.4.2019
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají společně alespoň dva členové představenstva. Jde-li o právní úkony, z nichž vyplývá jakýkoli závazek společnosti (zejména právní úkony, na jejichž základě bude společnost nabývat či zcizov at jakýkoli majetek včetně pohledávek, poskytovat či přijímat půjčky a úvěry, poskytovat jakékoli zajištění a přijímat jakýkoli jiný závazek, včetně podmíněných závazků) až do celkové výše 100.000.000,-Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých) včetně, j e za představenstvo oprávněn jednat též člen představenstva samostatně, pokud je takový člen představenstva zároveň generálním ředitelem (prezidentem) společnosti. 24.9.2009 - 19.4.2017
Jménem společnosti jedná představenstvo, za představenstvo jednají společně alespoň dva členové představenstva. 22.2.2007 - 24.9.2009
Za společnost jedná a podepisuje buď společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva. 16.11.1994 - 22.2.2007
Za společnost jedná a podepisuje předseda (v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva nebo ten člen představenstva, který je současně ředitelem společnosti, každý z nich vždy spolu s kterýmkoliv dalším členem představenstva. 28.1.1993 - 16.11.1994
Podepisování: K vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva nebo ředitel společnosti. 2.1.1991 - 28.1.1993
statutární ředitel Marek Šmrha 12.4.2019
Vznik funkce 11.4.2019
Adresa: Kodaňská 572/47 , Praha 101 00
člen představenstva ing. Věra Pilátová 2.1.1991 - 9.1.1992
Adresa: Ciolkovského 856/4 , Praha 161 00
člen představenstva ing. Pavel Musela 9.1.1992 - 16.11.1992
Adresa: Výletní 354/26 , Praha 142 00
člen představenstva ing. Jiří Holub 2.1.1991 - 28.1.1993
Adresa: V Malém háji 358 , Odolena Voda 250 70
člen představenstva ing. Jiří Hron 2.1.1991 - 28.1.1993
Adresa: Mladé gardy 22 , 170 00 Praha 7 Česká republika
člen představenstva ing. Adam Stanák 2.1.1991 - 28.1.1993
Adresa: U cukrovaru 1082 , 278 01 Kralupy nad Vltavou Česká republika
člen představenstva ing. Dobroslav Rak 2.1.1991 - 28.1.1993
Adresa: U cukrovaru 1083 , 278 01 Kralupy nad Vltavou Česká republika
ředitel společnosti ing. Zdeněk Chalupník 2.1.1991 - 28.1.1993
Adresa: Atriová 105 , Odolena Voda 250 70
Člen představenstva ing. Zdeněk Pernica 28.1.1993 - 30.8.1994
Adresa: Mladé fronty 1620 , Praha 4 - Chodov Česká republika
Člen představenstva doc.ing. Jaroslav Turek 28.1.1993 - 30.8.1994
Adresa: Chotutická 496/12 , Praha 108 00
předseda představenstva ing. Zdeněk Chalupník 2.1.1991 - 16.11.1994
Adresa: Atriová 105 , Odolena Voda 250 70
místopředseda ing. Petr Král 2.1.1991 - 16.11.1994
Adresa: U Lékárny 130 , Odolena Voda 250 70
člen představenstva JUDr. Jindřich Vališ 16.11.1992 - 16.11.1994
Adresa: K rovinám 535/20 , Praha 158 00
Místopředseda představenstva ing. Milan Plašil 16.11.1994 - 13.2.1995
Adresa: Nad údolím 368 , 147 00 Praha 4 Česká republika
Člen představenstva ing. Jiří Tesař CSc. 16.11.1994 - 2.10.1996
Adresa: Arbesovo náměstí 314/10 , Praha 150 00
Člen představenstva ing. Jan Krob 16.11.1994 - 2.10.1996
Adresa: Soukupova 1528 , Rakovník 269 01
Člen představenstva ing. Zdeněk Chalupník 16.11.1994 - 2.10.1996
Adresa: Atriová 105 , Odolena Voda 250 70
Člen představenstva ing. František Petrášek CSc. 16.11.1994 - 20.10.1997
Adresa: Přeštická 1091/14 , Praha 102 00
Místopředseda představenstva ing. Vladimír Šulc 13.2.1995 - 19.1.1998
Adresa: 166 , 270 24 Sýkořice Česká republika
Člen představenstva ing. Zlata Gröningerová 2.10.1996 - 26.10.1998
Adresa: Makovského 1341/12 , Praha 163 00
Člen představenstva ing. Pavel Stejskal 20.10.1997 - 26.10.1998
Adresa: Vyžlovská 2242/34 , Praha 100 00
Předseda představenstva ing. Jaroslav Borák 16.11.1994 - 13.4.1999
Adresa: Chrudimská 2158/5 , Praha 130 00
Člen představenstva ing. Adam Straňák 16.11.1994 - 13.4.1999
Adresa: U Cukrovaru 1082 , 278 01 Kralupy nad Vltavou Česká republika
člen představenstva ing. Josef Jarabica 26.10.1998 - 13.4.1999
Adresa: Košťálkova 1103/2 , Praha 182 00
člen představenstva ing. Jaroslav Strouhal 26.10.1998 - 13.4.1999
Adresa: Na Vlčovce 1959/7 , Praha 160 00
místopředseda představenstva ing. Zlata Gröningerová 26.10.1998 - 13.4.1999
Adresa: Makovského 1341/12 , Praha 163 00
předseda představenstva ing. Antonín Jakubše CSc. 13.4.1999 - 28.9.1999
Adresa: Máchova 361/2 , Rudná 252 19
člen představenstva Jiří Lobkowitz 13.4.1999 - 28.9.1999
Adresa: Vlašská 348/17 , Praha 118 00
člen představenstva ing. Zlata Gröningerová 13.4.1999 - 28.9.1999
Adresa: Makovského 1341/12 , Praha 163 00
předseda Petr Hora 7.3.2000 - 26.5.2001
Adresa: Hvězdná 485/9 , Liberec 460 05
člen Ing. Igor Stratil 7.3.2000 - 26.5.2001
Zánik funkce 30.9.2000
Adresa: Kpt. Jaroše 1342 , Neratovice 277 11
člen představenstva Vladimír Nývlt 28.9.1999 - 16.11.2001
Zánik funkce 9.5.2001
Adresa: V Malém háji 353 , Odolena Voda 250 70
předseda Petr Hora 26.5.2001 - 16.11.2001
Zánik funkce 4.5.2001
Adresa: Dlouhá 715/38 , Praha 110 00
místopředseda představenstva ing. Jaroslav Borák 13.4.1999 - 21.11.2001
Zánik funkce 18.7.2001
Adresa: Chrudimská 2158/5 , Praha 130 00
člen představenstva Prof.Ing. Petr Zuna CSc. 13.4.1999 - 14.6.2002
Adresa: Nad Šárkou 1353/97 , Praha 160 00
člen Viktor Kučera 26.5.2001 - 14.6.2002
Vznik funkce 24.11.2000
Adresa: U studánky 520/31 , Praha 170 00
předseda představenstva ing. Antonín Jakubše 21.11.2001 - 14.6.2002
Vznik funkce 18.7.2001
Adresa: V. Nováka 1122 , Rudná 252 19
místopředseda představenstva Ing. Petr Kincel 14.6.2002 - 25.6.2003
Vznik členství 20.12.2001
Zánik členství 6.6.2003
Vznik funkce 20.12.2001
Zánik funkce 6.6.2003
Adresa: Mladenovova 3231/3 , Praha 143 00
člen Ing. Jiří Volf CSc 27.7.2002 - 25.6.2003
Zánik členství 6.6.2003
Vznik funkce 20.3.2002
Adresa: K zahrádkám 999/10 , Praha 155 00
předseda představenstva ing. Antonín Jakubše CSc. 14.6.2002 - 3.6.2004
Zánik členství 10.2.2004
Vznik funkce 18.7.2001
Zánik funkce 10.2.2004
Adresa: V. Nováka 1122 , Rudná 252 19
člen představenstva Ing. Viktor Kučera 14.6.2002 - 3.6.2004
Vznik funkce 24.11.2000
Zánik funkce 24.2.2004
Adresa: U studánky 520/31 , Praha 170 00
člen představenstva Ing. Vladimír Jaroš 14.6.2002 - 24.11.2004
Vznik členství 20.12.2001
Zánik členství 8.10.2004
Adresa: Žerotínova 2928/39 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Ing. Jiří Čapek 3.6.2004 - 24.11.2004
Vznik členství 10.2.2004
Zánik členství 8.10.2004
Adresa: Na baště sv. Ludmily 251/5 , Praha 160 00
místopředseda představenstva Ing. Václav Srba 17.9.2003 - 14.2.2005
Vznik členství 23.7.2003
Zánik členství 6.12.2004
Vznik funkce 23.7.2003
Zánik funkce 6.12.2004
Adresa: Randova 3167/5 , Praha 150 00
člen Miroslav Šifner 23.2.2004 - 14.2.2005
Vznik členství 12.11.2003
Zánik členství 6.12.2004
Adresa: V Štíhlách 1311/3 , Praha 142 00
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Sýkora 14.2.2005 - 21.9.2005
Vznik členství 6.12.2004
Zánik členství 14.7.2005
Vznik funkce 6.12.2004
Zánik funkce 14.7.2005
Adresa: Nad Štolami 462 , Odolena Voda 250 70
člen představenstva Ing. Olga Svědínková 14.2.2005 - 21.9.2005
Vznik členství 6.12.2004
Zánik členství 14.7.2005
Adresa: V pařezinách 579 , Praha 190 12
předseda představenstva Ing. Petr Klimeš 14.2.2005 - 2.2.2007
Vznik členství 6.12.2004
Zánik členství 8.1.2007
Vznik funkce 6.12.2004
Zánik funkce 8.1.2007
Adresa: Urxova 430/4 , Praha 186 00
člen představenstva Ing. Jan Vachek 14.2.2005 - 2.2.2007
Vznik členství 6.12.2004
Zánik členství 8.1.2007
Adresa: třída Edvarda Beneše 576/88 , Hradec Králové 500 12
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Stuchlík 21.9.2005 - 2.2.2007
Vznik členství 14.7.2005
Zánik členství 8.1.2007
Vznik funkce 14.7.2005
Zánik funkce 8.1.2007
Adresa: 138 , Bzová 267 43
člen představenstva Ing. Jan Štechr 21.9.2005 - 2.2.2007
Vznik členství 14.7.2005
Zánik členství 8.1.2007
Adresa: Feřtekova 542/17 , Praha 181 00
člen představenstva Ing. Zdeněk Vraný 27.12.2005 - 2.2.2007
Vznik členství 24.11.2005
Zánik členství 8.1.2007
Adresa: Šimáčkova 1378/2 , Praha 170 00
člen představenstva Ing. Jan Vachek 2.2.2007 - 31.7.2007
Vznik členství 8.1.2007
Zánik členství 17.7.2007
Adresa: třída Edvarda Beneše 576/88 , Hradec Králové 500 12
předseda představenstva Ing. Zdeněk Sýkora 2.2.2007 - 26.8.2008
Vznik členství 8.1.2007
Vznik funkce 8.1.2007
Adresa: K. Pazderského 1291 , Čáslav 286 01
předseda představenstva Ing. Zdeněk Sýkora 26.8.2008 - 1.3.2010
Vznik členství 8.1.2007
Zánik členství 15.1.2010
Vznik funkce 8.1.2007
Zánik funkce 15.1.2010
Adresa: K Vodrantům 1842 , Čáslav 286 01
člen představenstva Ing. Petr Brychta 2.2.2007 - 16.11.2011
Vznik členství 8.1.2007
Zánik členství 15.1.2010
Adresa: Irvingova 691/5 , Praha 198 00
člen představenstva Ondřej Benáček 31.7.2007 - 16.11.2011
Vznik členství 18.7.2007
Zánik členství 15.1.2010
Adresa: Jahodová 2194/20 , Praha 106 00
člen představenstva Ing. Petr Brychta 16.11.2011 - 16.10.2012
Vznik členství 15.1.2010
Zánik členství 1.4.2013
Adresa: Irvingova 691/5 , Praha 198 00
předseda představenstva Ing. Ladislav Šimek MBA 1.3.2010 - 22.5.2013
Vznik členství 15.1.2010
Zánik členství 1.4.2013
Vznik funkce 15.1.2010
Zánik funkce 1.4.2013
Adresa: Králova výšina 848/57 , Ústí nad Labem 400 01
člen představenstva Mgr. Ondřej Benáček 16.11.2011 - 22.5.2013
Vznik členství 15.1.2010
Zánik členství 1.4.2013
Adresa: Jahodová 2194/20 , Praha 106 00
člen představenstva Ing. Petr Brychta 16.10.2012 - 22.5.2013
Vznik členství 15.1.2010
Zánik členství 1.4.2013
Adresa: Pilská 371 , Praha 198 00
předseda představenstva Zdeněk Sýkora 22.5.2013 - 22.5.2013
Vznik členství 1.4.2013
Vznik funkce 1.4.2013
Adresa: K Vodrantům 1842 , Čáslav 286 01
předseda představenstva Ing. Ladislav Šimek 22.5.2013 - 24.7.2013
Vznik členství 1.4.2013
Vznik funkce 1.4.2013
Adresa: Králova výšina 848/57 , Ústí nad Labem 400 01
člen představenstva Ondřej Benáček 22.5.2013 - 10.9.2014
Vznik členství 1.4.2013
Zánik členství 31.8.2014
Zánik funkce 31.8.2014
Adresa: Jahodová 2194/20 , Praha 106 00
člen představenstva Dominika Kalinová 10.9.2014 - 29.4.2015
Vznik členství 1.9.2014
Vznik funkce 1.9.2014
Adresa: Rudlovská cesta , 974 11 Banská Bystrica Slovenská republika
člen představenstva Dominika Kalinová 29.4.2015 - 20.10.2015
Vznik členství 1.9.2014
Vznik funkce 1.9.2014
Adresa: Lysolajské údolí 256/47 , Praha 165 00
předseda představenstva Ladislav Šimek 24.7.2013 - 19.8.2016
Vznik členství 1.4.2013
Zánik členství 15.5.2016
Vznik funkce 1.4.2013
Zánik funkce 15.5.2016
Adresa: Králova výšina 848/57 , Ústí nad Labem 400 01
člen představenstva Petr Brychta 22.5.2013 - 19.4.2017
Vznik členství 1.4.2013
Zánik členství 20.3.2017
Zánik funkce 20.3.2017
Adresa: Pilská 371 , Praha 198 00
člen představenstva Dominika Kalinová 20.10.2015 - 19.4.2017
Vznik členství 1.9.2014
Zánik členství 20.3.2017
Vznik funkce 1.9.2014
Zánik funkce 20.3.2017
Adresa: Lysolajské údolí 256/47 , Praha 165 00
člen představenstva Giuseppe Giordo 19.4.2017 - 28.3.2019
Vznik členství 21.3.2017
Zánik členství 15.3.2019
Vznik funkce 21.3.2017
Zánik funkce 15.3.2019
Adresa: U sokolovny 922 , Praha 164 00
Člen představenstva Ing. Petr Brychta 28.3.2019 - 12.4.2019
Vznik členství 16.3.2019
Zánik členství 11.4.2019
Vznik funkce 16.3.2019
Zánik funkce 11.4.2019
Adresa: Pilská 371 , Praha 198 00

Dozorčí rada AERO Vodochody a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno ing. Josef Sedláček 2.1.1991 - 28.1.1993
Adresa: Na Krocínce 786/17 , Praha 190 00
Jméno ing. Zdeněk Hanák 2.1.1991 - 16.11.1994
Adresa: Kyselova 1188/5 , Praha 182 00
Člen Libor Kotek 28.1.1993 - 16.11.1994
Adresa: Seifertova 285 , Odolena Voda 250 70
Člen ing. Vladimír Plšek 16.11.1994 - 11.9.1995
Adresa: Svépomoci 2 , 156 00 Praha 4 Česká republika
Člen ing. Libor Procházka 16.11.1994 - 2.10.1996
Adresa: Hostivařská 149/33 , Praha 102 00
Člen ing. Pavel Svatoš CSc. 2.10.1996 - 26.10.1998
Adresa: Novosibřinská 858 , Praha 190 16
Jméno ing. Karel Primas 2.1.1991 - 13.4.1999
Adresa: Komenského 297 , Odolena Voda 250 70
Člen ing. Petr Anton 16.11.1994 - 13.4.1999
Adresa: Chudenická 1082/16 , Praha 102 00
Člen ing. Jan Bartoň 11.9.1995 - 13.4.1999
Adresa: Vyžlovská 2246/42 , Praha 100 00
člen Ing. Stanislav Procházka 21.4.1997 - 13.4.1999
Adresa: Augustinova 2072/3 , Praha 148 00
Člen ing. Jiří Kraus 16.11.1994 - 7.3.2000
Adresa: Československé armády 367 , Odolena Voda 250 70
člen ing. Jaroslav Strouhal 13.4.1999 - 21.11.2001
Zánik funkce 18.7.2001
Adresa: Na Vlčovce 1959/7 , Praha 160 00
člen Mark Reiser 13.4.1999 - 21.11.2001
Adresa: V Zahradách 636 , Horoměřice 252 62
člen ing. Martin Sušil 26.10.1998 - 14.6.2002
Zánik členství 12.11.2001
Adresa: Hlavní 2737/116 , Praha 141 00
předseda ing. Josef Jarabica 13.4.1999 - 14.6.2002
Zánik členství 11.11.2001
Zánik funkce 11.11.2001
Adresa: Košťálkova 1103/2 , Praha 182 00
místopředseda Jan Bubeník 13.4.1999 - 14.6.2002
Zánik členství 11.11.2001
Zánik funkce 11.11.2001
Adresa: Tylovo náměstí 650/4 , Praha 120 00
člen ing. Jaromír Hejda 13.4.1999 - 14.6.2002
Zánik členství 11.11.2001
Adresa: Jana Drdy 490 , Příbram 261 01
člen Jan Borýsek 13.4.1999 - 14.6.2002
Zánik členství 21.9.2001
Adresa: 28 , Zlončice Česká republika
člen PhDr. Václav Sedlák 13.4.1999 - 14.6.2002
Zánik členství 21.9.2001
Adresa: Petrohradská 4/35 , Praha 101 00
Člen Ing. Petr Král 7.3.2000 - 14.6.2002
Zánik členství 12.11.2001
Adresa: U Lékárny 130 , Odolena Voda 250 70
člen Jan Borýsek 14.6.2002 - 27.7.2002
Vznik členství 21.11.2001
Adresa: 58 , Zlončice Česká republika
člen Thomas Ryan 21.11.2001 - 21.7.2003
Vznik funkce 18.7.2001
Adresa:
30152, CA, Kennesaw, 5342 Tallgrass Way
člen Ing. Bohumil Štamberk CSc. 21.11.2001 - 21.7.2003
Vznik funkce 18.7.2001
Adresa: Ke Třebusicům 116 , Brandýsek 273 41
předseda Ing. Jaromír Hejda 14.6.2002 - 23.2.2004
Vznik členství 20.12.2001
Vznik funkce 7.2.2002
Adresa: Jana Drdy 490 , Příbram 261 01
člen Richard Alan White 21.7.2003 - 3.6.2004
Vznik funkce 27.5.2003
Zánik funkce 3.3.2004
Adresa: Janáčkovo nábřeží 138/59 , Praha 150 00
člen Ing. Josef Jarabica 14.6.2002 - 30.9.2004
Vznik členství 20.12.2001
Zánik členství 30.6.2004
Adresa: Košťálkova 1103/2 , Praha 182 00
člen Ing. Augustin Hulman 21.7.2003 - 30.9.2004
Vznik funkce 27.5.2003
Zánik funkce 30.6.2004
Adresa: Podbabská 994/8 , Praha 160 00
místopředseda Jan Bubeník 14.6.2002 - 24.11.2004
Vznik členství 20.12.2001
Zánik členství 6.10.2004
Vznik funkce 7.2.2002
Zánik funkce 6.10.2004
Adresa: Tylovo náměstí 650/4 , Praha 120 00
Člen Jaromír Kvapil 14.6.2002 - 14.2.2005
Vznik členství 21.11.2001
Zánik členství 21.11.2004
Adresa: Máchova 1414 , Roudnice nad Labem 413 01
člen Ing. Milan Ledvinka CSc. 14.6.2002 - 14.2.2005
Vznik členství 21.11.2001
Zánik členství 21.11.2004
Adresa: V Malém háji 356 , Odolena Voda 250 70
člen Ing. František Hamáček 14.6.2002 - 14.2.2005
Vznik členství 12.11.2001
Zánik členství 6.12.2004
Adresa: Trojmezní 2364/54 , Praha 190 00
člen Jan Borýsek 27.7.2002 - 14.2.2005
Vznik členství 21.11.2001
Zánik členství 21.11.2004
Adresa: 28 , Zlončice Česká republika
předseda Ing. Jaromír Hejda 23.2.2004 - 14.2.2005
Vznik členství 20.12.2001
Zánik členství 6.12.2004
Vznik funkce 7.2.2002
Zánik funkce 6.12.2004
Adresa: Sídlištní 245/18 , Praha 165 00
člen dozorčí rady Doc.Ing. Jiří Havel CSc. 30.9.2004 - 14.2.2005
Vznik členství 30.6.2004
Zánik členství 6.12.2004
Adresa: Na Balkáně 2118/130 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Ing. Ivana Krynesová 30.9.2004 - 14.2.2005
Vznik členství 30.6.2004
Zánik členství 6.12.2004
Adresa: Žitná 610/23 , Praha 110 00
předseda dozorčí rady Ing. Václav Srba 14.2.2005 - 21.9.2005
Vznik členství 6.12.2004
Vznik funkce 6.12.2004
Zánik funkce 29.6.2005
Adresa: Randova 3167/5 , Praha 150 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Jaromír Hejda 14.2.2005 - 21.9.2005
Vznik členství 6.12.2004
Zánik členství 27.6.2005
Vznik funkce 6.12.2004
Zánik funkce 27.6.2005
Adresa: Sídlištní 245/18 , Praha 165 00
člen dozorčí rady Doc. Ing. Jindřich Ploch CSc. 14.2.2005 - 21.9.2005
Vznik členství 6.12.2004
Zánik členství 29.6.2005
Adresa: Volutova 2522 , Praha 5 Česká republika
člen dozorčí rady Bc. Martin Prachař 14.2.2005 - 27.12.2005
Vznik členství 6.12.2004
Zánik členství 18.8.2005
Adresa: Hluboká 480 , Ústí nad Labem 403 31
člen dozorčí rady Ing. Aleš Cincibus 14.2.2005 - 2.8.2006
Vznik členství 6.12.2004
Zánik členství 20.4.2006
Adresa: Malinová 1669 , Čáslav 286 01
člen dozorčí rady Ing. Ján Dzvoník 14.2.2005 - 2.8.2006
Vznik členství 6.12.2004
Zánik členství 30.6.2006
Adresa: Píškova 1962/44 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Ing. Martin Bělík 27.12.2005 - 2.8.2006
Vznik členství 18.8.2005
Zánik členství 15.6.2006
Adresa: Skuteckého 1381/12 , Praha 163 00
předseda dozorčí rady Ing. Miloš Kebrdle 21.9.2005 - 11.9.2006
Vznik členství 29.6.2005
Zánik členství 31.8.2006
Vznik funkce 29.6.2005
Zánik funkce 31.8.2006
Adresa: Hyacintová 3181/20 , Praha 106 00
člen dozorčí rady Jaromír Kvapil 14.2.2005 - 2.2.2007
Vznik členství 26.11.2004
Zánik členství 8.1.2007
Adresa: Máchova 1414 , Roudnice nad Labem 413 01
člen dozorčí rady Jan Borýsek 14.2.2005 - 2.2.2007
Vznik členství 26.11.2004
Zánik členství 8.1.2007
Adresa: 28 , Zlončice Česká republika
člen dozorčí rady Ivan Pekárek 14.2.2005 - 2.2.2007
Vznik členství 26.11.2004
Zánik členství 8.1.2007
Adresa: Československé armády 367 , Odolena Voda 250 70
místopředseda dozorčí rady Ing. Václav Srba 21.9.2005 - 2.2.2007
Vznik členství 6.12.2004
Zánik členství 8.1.2007
Vznik funkce 29.6.2005
Zánik funkce 8.1.2007
Adresa: Randova 3167/5 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Ing. Petr Goldmann 21.9.2005 - 2.2.2007
Vznik členství 29.6.2005
Zánik členství 8.1.2007
Adresa: Mařákova 1106 , Litomyšl 570 01
člen dozorčí rady Ing. Jiří Chroustovský 2.8.2006 - 2.2.2007
Vznik členství 21.6.2006
Zánik členství 8.1.2007
Adresa: Chaplinovo náměstí 654/7 , Praha 152 00
člen dozorčí rady Ing. Václav Absolon 11.9.2006 - 2.2.2007
Vznik členství 17.8.2006
Zánik členství 8.1.2007
Adresa: Budapešťská 2786/1 , Tábor 390 05
člen dozorčí rady Ing. Miluška Vrlová 11.9.2006 - 2.2.2007
Vznik členství 17.8.2006
Zánik členství 8.1.2007
Adresa: Veleslavínova 94/8 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Ženatý 11.9.2006 - 2.2.2007
Vznik členství 1.9.2006
Zánik členství 8.1.2007
Adresa: Mrkvičkova 1370/8 , Praha 163 00
člen dozorčí rady JUDr. Karel Kühnl 2.2.2007 - 19.4.2007
Vznik členství 8.1.2007
Zánik členství 31.3.2007
Adresa: dr. Zikmunda Wintra 834/10 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Mgr. Václav Štajner 19.4.2007 - 31.7.2007
Vznik členství 1.4.2007
Adresa: V Zeleném údolí 1303/13 , Praha 148 00
člen dozorčí rady Bc. Martin Prachař 2.2.2007 - 1.3.2010
Vznik členství 8.1.2007
Zánik členství 8.1.2010
Adresa: Hluboká 480 , Ústí nad Labem 403 31
člen dozorčí rady Jan Borýsek 1.6.2007 - 16.11.2011
Vznik funkce 10.5.2007
Zánik funkce 10.8.2010
Adresa: 28 , 278 01 Zlončice Česká republika
předseda dozorčí rady Mgr. Václav Štajner 31.7.2007 - 16.11.2011
Vznik členství 1.4.2007
Zánik členství 15.1.2010
Vznik funkce 20.6.2007
Zánik funkce 15.1.2010
Adresa: V Zeleném údolí 1303/13 , Praha 148 00
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Sýkora 1.3.2010 - 22.5.2013
Vznik členství 15.1.2010
Zánik členství 1.4.2013
Vznik funkce 15.1.2010
Zánik funkce 1.4.2013
Adresa: K Vodrantům 1842 , Čáslav 286 01
předseda dozorčí rady Mgr. Václav Štajner 16.11.2011 - 22.5.2013
Vznik členství 15.1.2010
Zánik členství 1.4.2013
Vznik funkce 1.2.2010
Zánik funkce 1.4.2013
Adresa: V Zeleném údolí 1303/13 , Praha 148 00
člen dozorčí rady Jan Borýsek 16.11.2011 - 24.7.2013
Vznik členství 17.8.2010
Zánik členství 1.2.2014
Adresa: 28 , 278 01 Zlončice Česká republika
Jméno Jan Kříž 22.5.2013 - 24.7.2013
Vznik členství 1.4.2013
Adresa: Podvinný mlýn 2357/44 , Praha 190 00
člen představenstva Zdeněk Sýkora 22.5.2013 - 24.7.2013
Vznik členství 1.4.2013
Adresa: K Vodrantům 1842 , Čáslav 286 01
člen dozorčí rady Jan Borýsek 24.7.2013 - 18.3.2014
Vznik členství 17.8.2010
Zánik členství 1.2.2014
Adresa: 28 , Zlončice 278 01
člen dozorčí rady Jan Kříž 24.7.2013 - 22.5.2016
Vznik členství 1.4.2013
Adresa: Podvinný mlýn 2357/44 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Jan Borýsek 18.3.2014 - 19.8.2016
Vznik členství 1.2.2014
Zánik členství 2.5.2016
Adresa: 28 , Zlončice 278 01
předseda dozorčí rady Zdeněk Sýkora 24.7.2013 - 7.6.2017
Vznik členství 1.4.2013
Zánik členství 30.4.2017
Vznik funkce 4.6.2013
Zánik funkce 30.4.2017
Adresa: K Vodrantům 1842 , Čáslav 286 01
člen dozorčí rady Ing. Dominika Kalinová 7.6.2017 - 5.8.2017
Vznik členství 1.5.2017
Vznik funkce 1.5.2017
Zánik funkce 29.6.2017
Adresa: Lysolajské údolí 256/47 , Praha 165 00
člen dozorčí rady Jan Kříž 22.5.2016 - 15.6.2018
Vznik členství 1.4.2013
Zánik členství 1.4.2018
Adresa: Stojická 882/2 , Praha 190 17
předsedkyně dozorčí rady Ing. Dominika Kalinová 5.8.2017 - 30.8.2018
Vznik členství 1.5.2017
Vznik funkce 29.6.2017
Adresa: Lysolajské údolí 256/47 , Praha 165 00
předsedkyně dozorčí rady Ing. Dominika Kalinová 30.8.2018 - 1.9.2018
Vznik členství 1.5.2017
Vznik funkce 29.6.2017
Adresa: Kovárenská 8/5 , Praha 165 00
člen dozorčí rady Jan Borýsek 17.1.2017 - 12.4.2019
Vznik členství 1.12.2016
Zánik členství 11.4.2019
Adresa: 28 , Zlončice 278 01
člen dozorčí rady Jan Kříž 15.6.2018 - 12.4.2019
Vznik členství 2.4.2018
Zánik členství 11.4.2019
Adresa: Stojická 882/2 , Praha 190 17
předsedkyně dozorčí rady Ing. Dominika Kalinová 1.9.2018 - 12.4.2019
Vznik členství 1.5.2017
Zánik členství 11.4.2019
Vznik funkce 29.6.2017
Zánik funkce 11.4.2019
Adresa: Lysolajské údolí 256/47 , Praha 165 00

Sbírka Listin AERO Vodochody a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 449/SL 181 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora + zpráva o vztazích za rok 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 23.10.2015 27.10.2015 34
B 449/SL 180 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 8.6.2015 10.6.2015 25
B 449/SL 179 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora za rok 2013 Městský soud v Praze 31.12.2013 15.1.2015 21.1.2015 41
B 449/SL 178 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 9.9.2014 5.11.2014 34
B 449/SL 177 ostatní rozhod. jed. akci. Městský soud v Praze 28.6.2014 2.9.2014 29.9.2014 1
B 449/SL 176 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 152/2014 Městský soud v Praze 5.6.2014 13.6.2014 8.7.2014 21
B 449/SL 174 účetní závěrka, zpráva auditora NZ 217/2012-projekt rozdělení Městský soud v Praze 28.12.2012 28.12.2012 18.2.2013 87
B 449/SL 173 účetní závěrka, zpráva auditora zahaj.rozvaha k 1.1.2012 Městský soud v Praze 1.1.2012 28.12.2012 18.2.2013 18
B 449/SL 172 účetní závěrka, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 28.12.2012 18.2.2013 38
B 449/SL 171 ostatní -zápis z představenstva /zrušení projektu/ Městský soud v Praze 26.11.2012 21.12.2012 4.1.2013 1
B 449/SL 170 ostatní projekt rozděl.odštěp.slouč. Městský soud v Praze 26.11.2012 26.11.2012 26.11.2012 69
B 449/SL 169 ostatní - projekt rozdělení Městský soud v Praze 19.10.2012 22.10.2012 23.10.2012 68
B 449/SL 168 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora -za rok 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 22.8.2012 10.9.2012 46
B 449/SL 167 účetní závěrka, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 27.6.2012 17.7.2012 39
B 449/SL 166 notářský zápis NZ 617/2011-projekt fúze Městský soud v Praze 9.11.2011 22.11.2011 1.12.2011 46
B 449/SL 165 podpisové vzory Městský soud v Praze 11.11.2011 22.11.2011 1.12.2011 3
B 449/SL 164 podpisové vzory Městský soud v Praze 3.11.2011 22.11.2011 1.12.2011 2
B 449/SL 163 účetní závěrka, zpráva auditora k 31.7.2011 Městský soud v Praze 31.7.2011 22.11.2011 1.12.2011 33
B 449/SL 162 účetní závěrka, zpráva auditora k 1.1.2011 Městský soud v Praze 1.1.2011 22.11.2011 1.12.2011 17
B 449/SL 161 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 25.10.2011 27.10.2011 41
B 449/SL 160 účetní závěrka, zpráva auditora 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 3.10.2011 6.10.2011 36
B 449/SL 159 ostatní -plná moc Městský soud v Praze 12.9.2011 29.9.2011 30.9.2011 1
B 449/SL 158 ostatní -projekt fúze Městský soud v Praze 29.9.2011 29.9.2011 30.9.2011 5
B 449/SL 157 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora R.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 5.10.2010 5.10.2010 37
B 449/SL 156 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 19.7.2010 31.7.2010 38
B 449/SL 155 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.2.2010 22.4.2010 12
B 449/SL 154 podpisové vzory Městský soud v Praze 21.1.2010 11.3.2010 1
B 449/SL 153 ostatní -zápis z valné hromady Městský soud v Praze 15.1.2010 11.3.2010 4
B 449/SL 152 notářský zápis NZ 187/2009 Městský soud v Praze 27.11.2009 15.12.2009 21
B 449/SL 151 notářský zápis Městský soud v Praze 18.9.2009 21.10.2009 22
B 449/SL 150 účetní závěrka, zpráva auditora r.2008-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2008 9.9.2009 12.9.2009 42
B 449/SL 149 účetní závěrka, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 9.9.2009 12.9.2009 36
B 449/SL 148 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 9.9.2009 12.9.2009 37
B 449/SL 147 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.8.2008 14.10.2008 12
B 449/SL 146 notářský zápis -NZ280/08 Městský soud v Praze 19.8.2008 14.10.2008 16
B 449/SL 145 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 6.9.2008 74
B 449/SL 144 účetní závěrka, zpráva auditora r.2007-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2007 6.9.2008 42
B 449/SL 143 účetní závěrka, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 6.9.2008 38
B 449/SL 142 účetní závěrka, zpráva auditora - konsolidovaná ÚZ r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 21.8.2008 28.8.2008 42
B 449/SL 141 účetní závěrka, zpráva auditora - r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 21.8.2008 28.8.2008 38
B 449/SL 139 notářský zápis -NZ477/07 Městský soud v Praze 7.12.2007 1.2.2008 22
B 449/SL 138 ostatní -odstoup.z fun./ing.Vachek/ Městský soud v Praze 17.7.2007 19.10.2007 1
B 449/SL 137 ostatní -zápis č.1z jednání DR Městský soud v Praze 20.6.2007 19.10.2007 1
B 449/SL 136 ostatní -zápis z VH+přílohy Městský soud v Praze 18.7.2007 19.10.2007 22
B 449/SL 135 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 24.9.2007 72
B 449/SL 134 účetní závěrka 2006+audit-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2006 27.7.2007 1.8.2007 37
B 449/SL 133 účetní závěrka 2006+audit Městský soud v Praze 31.12.2006 27.7.2007 1.8.2007 36
B 449/SL 132 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 8.2.2007 8.6.2007 1
B 449/SL 131 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 26.3.2007 8.6.2007 2
B 449/SL 130 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.3.2007 29.3.2007 30.3.2007 16
B 449/SL 129 notářský zápis -NZ17/07 Městský soud v Praze 8.2.2007 14.3.2007 17
B 449/SL 128 podpisové vzory +ČP-3x Městský soud v Praze 8.1.2007 14.3.2007 6
B 449/SL 127 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.1.2007 14.3.2007 16
B 449/SL 126 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 8.1.2007 14.3.2007 2
B 449/SL 125 ostatní -zápis č.1z jed.představenstva Městský soud v Praze 8.1.2007 14.3.2007 3
B 449/SL 124 notářský zápis -NZ8/07 Městský soud v Praze 11.1.2007 14.3.2007 13
B 449/SL 120 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 21.6.2006 27.9.2006 5
B 449/SL 119 ostatní -zpr.o podnikat.činn.za r.2005 Městský soud v Praze 12.6.2006 27.9.2006 14
B 449/SL 140 účetní závěrka, zpráva auditora r.2005 konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2005 30.6.2006 12.7.2006 36
B 449/SL 115 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 30.6.2006 12.7.2006 66
B 449/SL 114 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 4.4.2006 5.4.2006 102
B 449/SL 113 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.7.2005 27.12.2005 29
B 449/SL 112 notářský zápis -NZ202/05 Městský soud v Praze 13.6.2005 27.12.2005 8
B 449/SL 110 podpisové vzory Městský soud v Praze 9.8.2005 27.12.2005 0
B 449/SL 109 ostatní -výp.zápisu jednání DR/předs/ Městský soud v Praze 24.11.2005 27.12.2005 3
B 449/SL 106 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 20.7.2005 11.10.2005 0
B 449/SL 105 ostatní záp. z mimoř. jed. předst. Městský soud v Praze 14.7.2005 11.10.2005 0
B 449/SL 104 ostatní záp. č. 9 z jed. DR/předst/ Městský soud v Praze 14.7.2005 11.10.2005 0
B 449/SL 101 ostatní záp. z VH+přílohy Městský soud v Praze 29.6.2005 11.10.2005 0
B 449/SL 99 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora za rok 2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 13.7.2005 20.7.2005 0
B 449/SL 98 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ339/04 Městský soud v Praze 6.12.2004 14.2.2005 0
B 449/SL 97 ostatní -odstoupení/p.Šifner/ Městský soud v Praze 6.12.2004 14.2.2005 0
B 449/SL 96 ostatní -odstoupení/ing.Srba/ Městský soud v Praze 3.12.2004 14.2.2005 0
B 449/SL 95 stanovy společnosti, ostatní -zápis z jed.mimořádné VH Městský soud v Praze 6.12.2004 14.2.2005 0
B 449/SL 94 ostatní -zápis č.1jed.představenstva Městský soud v Praze 6.12.2004 14.2.2005 0
B 449/SL 93 ostatní -výpis ze záp. 2 jed. DR/před/ Městský soud v Praze 13.1.2005 14.2.2005 0
B 449/SL 92 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.1.2005 14.2.2005 0
B 449/SL 91 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 14.2.2005 0
B 449/SL 90 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 14.2.2005 0
B 449/SL 89 ostatní -zápis č.1z jednání DR/před/ Městský soud v Praze 6.12.2004 14.2.2005 0
B 449/SL 81 ostatní doplňující návrh akcionáře Městský soud v Praze 8.10.2004 25.11.2004 0
B 449/SL 80 ostatní jednací řád mimoř.VH Městský soud v Praze 8.10.2004 25.11.2004 0
B 449/SL 79 notářský zápis NZ 11/2003 Městský soud v Praze 17.1.2003 25.11.2004 0
B 449/SL 78 ostatní listina akcion.,listina přítom Městský soud v Praze 8.10.2004 25.11.2004 0
B 449/SL 77 ostatní žádost o svol. mimoř. VH Městský soud v Praze 23.9.2004 25.11.2004 0
B 449/SL 76 ostatní zápis z jednání mimoř.VH Městský soud v Praze 8.10.2004 25.11.2004 0
B 449/SL 75 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 269/2004 Městský soud v Praze 8.10.2004 25.11.2004 0
B 449/SL 74 výroční zpráva r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 23.9.2004 23.9.2004 0
B 449/SL 65 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 19.8.2004 31.8.2004 0
B 449/SL 87 ostatní - plná moc Městský soud v Praze 25.5.2004 19.8.2004 0
B 449/SL 86 ostatní podkladový mater.pro VH 2x Městský soud v Praze 21.6.2004 19.8.2004 0
B 449/SL 85 ostatní -jednací řád Vh Městský soud v Praze 30.6.2004 19.8.2004 0
B 449/SL 84 ostatní zápis z řádné Vh + příl. Městský soud v Praze 30.6.2004 19.8.2004 0
B 449/SL 67 notářský zápis -NZ11/03+přílohy Městský soud v Praze 17.1.2003 22.7.2004 0
B 449/SL 66 notářský zápis -NZ151/2004+přílohy Městský soud v Praze 10.6.2004 22.7.2004 0
B 449/SL 73 podpisové vzory +čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 18.2.2004 3.6.2004 0
B 449/SL 70 notářský zápis -NZ11/03+přílohy Městský soud v Praze 17.1.2003 3.6.2004 0
B 449/SL 68 ostatní -záznam o nekonání mimoř.VH Městský soud v Praze 30.12.2003 3.6.2004 0
B 449/SL 63 podpisové vzory ,čestné prohlášení Městský soud v Praze 13.10.2003 24.2.2004 0
B 449/SL 62 ostatní -zápis z mim. VH+přílohy Městský soud v Praze 12.11.2003 24.2.2004 0
B 449/SL 61 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 22.12.2003 20.1.2004 0
B 449/SL 60 ostatní -zápis z V.H. Městský soud v Praze 23.7.2003 19.9.2003 0
B 449/SL 59 ostatní -jednací řád+list.akcionářů Městský soud v Praze 23.7.2003 19.9.2003 0
B 449/SL 57 ostatní -protest akcion.pro V.H. Městský soud v Praze 23.7.2003 19.9.2003 0
B 449/SL 56 ostatní -zápis z předst. Městský soud v Praze 6.6.2003 19.9.2003 0
B 449/SL 55 ostatní -zpr.o hospodaření společ. Městský soud v Praze 31.12.2002 19.9.2003 0
B 449/SL 54 účetní závěrka, zpráva auditora r.2002/2002 Městský soud v Praze 19.9.2003 0
B 449/SL 53 ostatní -zápis z předst. Městský soud v Praze 25.7.2003 19.9.2003 0
B 449/SL 52 podpisové vzory Městský soud v Praze 25.7.2003 19.9.2003 0
B 449/SL 46 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 20.8.2003 27.8.2003 0
B 449/SL 45 ostatní -zpráva o vztazích za rok 2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 20.8.2003 27.8.2003 0
B 449/SL 47 ostatní zálpis z jed.mimořád.VH+příloh Městský soud v Praze 27.5.2003 22.7.2003 0
B 449/SL 44 ostatní zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 6.6.2003 26.6.2003 0
B 449/SL 43 ostatní odstoupení/ing.Kincel/ Městský soud v Praze 22.5.2003 26.6.2003 0
B 449/SL 41 ostatní -zpráva o vztazích za rok 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 2.6.2003 2.6.2003 0
B 449/SL 40 výroční zpráva za rok 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 2.6.2003 2.6.2003 0
B 449/SL 39 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 18.2.2003 0
B 449/SL 38 notářský zápis, stanovy společnosti, podpisové vzory NZ 300/2001 Městský soud v Praze 28.12.2001 18.2.2003 0
B 449/SL 37 ostatní -zápis VH, předst. Městský soud v Praze 20.12.2001 18.2.2003 0
B 449/SL 36 ostatní - zápis z VH+příl. Městský soud v Praze 20.3.2002 18.2.2003 0
B 449/SL 35 podpisové vzory Městský soud v Praze 15.5.2002 18.2.2003 0
B 449/SL 9 ostatní -rozh.jediného akcionáře Městský soud v Praze 30.1.2001 4.3.2002 4.3.2002 0
B 449/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 4.3.2002 4.3.2002 0
B 449/SL 33 ostatní - zápis z řádné valné hromady Městský soud v Praze 18.7.2001 4.3.2002 4.3.2002 0
B 449/SL 32 ostatní -zápis z mimoř.jedn.předst. Městský soud v Praze 18.7.2001 4.3.2002 4.3.2002 0
B 449/SL 31 ostatní -zápis z jedn,představenstva Městský soud v Praze 13.8.2001 4.3.2002 4.3.2002 0
B 449/SL 30 ostatní -listina přít.akcionářů+ přít. Městský soud v Praze 18.7.2001 4.3.2002 4.3.2002 0
B 449/SL 24 ostatní -jednací řád valné hromady Městský soud v Praze 18.7.2001 4.3.2002 4.3.2002 0
B 449/SL 19 ostatní - plná moc Tomas Oblonsky Městský soud v Praze 16.7.2001 4.3.2002 4.3.2002 0
B 449/SL 18 ostatní -plná moc Dušan Lojka Městský soud v Praze 9.7.0201 4.3.2002 4.3.2002 0
B 449/SL 17 ostatní -jmenování Pavla Řežábka Městský soud v Praze 16.5.2001 4.3.2002 4.3.2002 0
B 449/SL 16 ostatní -plná moc Martin Drinka Městský soud v Praze 17.7.2001 4.3.2002 4.3.2002 0
B 449/SL 15 ostatní -plná moc JUDr.P.Virag AJ,ČJ Městský soud v Praze 9.8.2001 4.3.2002 4.3.2002 0
B 449/SL 14 ostatní -plná moc JUDr.M.Tenkl Městský soud v Praze 16.7.2001 4.3.2002 4.3.2002 0
B 449/SL 13 podpisové vzory + čestné prohlášení A.Jakubše Městský soud v Praze 16.7.2001 4.3.2002 4.3.2002 0
B 449/SL 8 ostatní -zápis z mimoř.zased.předst. Městský soud v Praze 4.5.2001 1.3.2002 1.3.2002 0
B 449/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 660/98 Městský soud v Praze 11.11.1998 15.4.1999 0
B 449/SL 7 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 516/98 Městský soud v Praze 4.9.1998 10.11.1998 0
B 449/SL 3 notářský zápis NZ 364/98 Městský soud v Praze 23.6.1998 26.10.1998 0
B 449/SL 2 notářský zápis NZ 260/98 Městský soud v Praze 6.5.1998 26.10.1998 0
B 449/SL 6 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.1996 Městský soud v Praze 31.12.1996 20.1.1998 0
B 449/SL 5 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.8.1997 29.10.1997 0
B 449/SL 4 notářský zápis NZ 523/97 Městský soud v Praze 2.10.1997 29.10.1997 0
B 449/SL 88 ostatní 2x ČP vč výp.z RT Městský soud v Praze 23.6.2004 0
B 449/SL 83 ostatní zápis č.18 z jednání doz. rady Městský soud v Praze 8.10.2004 3
B 449/SL 72 ostatní -odstoupení z funkce/R.A.White Městský soud v Praze 3.3.2004 0
B 449/SL 71 ostatní -zápis č.14 z jednání DR Městský soud v Praze 3.3.2004 0
B 449/SL 64 ostatní -ozn.změny adresy trv.bydliště Městský soud v Praze 19.11.2003 0
B 449/SL 122 ostatní -výpis z jed.DR Městský soud v Praze 17.8.2006 5
B 449/SL 121 ostatní -odstoupení z funkce čl.DR Městský soud v Praze 4.8.2005 5
B 449/SL 118 ostatní -výp.ze záp.č.20 z jednání DR Městský soud v Praze 15.6.2006 6
B 449/SL 117 ostatní -výp.ze záp.č.18 z jednání DR Městský soud v Praze 20.4.2006 4
B 449/SL 111 podpisové vzory +čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 21.11.2005 1
B 449/SL 108 ostatní -odstoupení/p.Prachař/ Městský soud v Praze 4.8.2005 2
B 449/SL 107 ostatní -výp.záp.č.10 z jednání DR Městský soud v Praze 18.8.2005 2
B 449/SL 103 ostatní záp. z mimoř. jed. DR Městský soud v Praze 29.6.2005 0
B 449/SL 102 ostatní záp. č. 8 z jed. DR Městský soud v Praze 27.6.2005 0
B 449/SL 100 ostatní odstoupení Městský soud v Praze 17.6.2005 1

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje AERO Vodochody a.s.

IČO (identifikační číslo) 00010545
Jméno AERO Vodochody a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Brandýs nad Labem
Vznik první živnosti: 30.9.1992
Celkový počet živností: 59
Aktivních živností: 1

Sídlo AERO Vodochody a.s.

Živnosti a provozovny AERO Vodochody a.s.

Živnost č. 1 Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.10.2006
Provozovna č. 1
Provozovna U Letiště 374, Odolena Voda 250 70
Identifikační číslo provozovny 1010359045
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.6.2015
Provozovna č. 2
Provozovna U Letiště 374, Odolena Voda 250 70
Identifikační číslo provozovny 1010359061
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.6.2015
Provozovna č. 3
Provozovna U Letiště 374, Odolena Voda 250 70
Identifikační číslo provozovny 1010359053
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.6.2015
Provozovna č. 4
Provozovna U Letiště 374, Odolena Voda 250 70
Identifikační číslo provozovny 1010359037
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.6.2015

Živnost č. 2 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 17.2.2016

Živnost č. 4 zprostředkovatelská činnost v obchodní oblasti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 obstaravatelská činnost v obchodní oblasti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.10.1992
Zánik oprávnění 17.2.2016

Živnost č. 8 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.10.1992
Zánik oprávnění 16.1.1996

Živnost č. 9 Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.10.1992
Zánik oprávnění 17.2.2016

Živnost č. 10 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.10.1992
Zánik oprávnění 17.2.2016

Živnost č. 11 Nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Letecká doprava a letecké práce 1) vývoj,výroba,zkoušení,opravy,údržba, modernizace cvičných a bojových vojenských letadel,letec. dílů a přípravků 2) provozování neveřejného mezinárodního letiště 3) nepravidelná vnitrostátní a mezinárodní doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.12.1992
Zánik oprávnění 1.4.1998

Živnost č. 14 Projektová činnost v investiční výstavbě - pozemní stavby

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.1.1993
Zánik oprávnění 7.6.1995

Živnost č. 15 Slévárenství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.1.1993
Zánik oprávnění 25.4.2007

Živnost č. 16 pronájem strojů a zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek pro shora uvedené stavby)

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.1.1993
Zánik oprávnění 7.6.1995

Živnost č. 18 Silniční motorová doprava nákladní v rozsahu: - vnitrostátní, provozovaná vozidly o celkové hmotnosti i nad 3,5 t - mezinárodní, provozovaná vozidly o celkové hmotnosti i nad 3,5 t

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.1.1993
Zánik oprávnění 5.11.2007

Živnost č. 19 Silniční motorová doprava osobní v rozsahu: - příležitostná vnitrostátní, provozovaná vozidly o celkové obsaditelnosti do 9 míst vč. řidiče i autobusy - příležitostná mezinárodní, provozovaná vozidly o celkové obsaditelnosti do 9 míst vč. řidiče i autobu

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.1.1993
Zánik oprávnění 5.11.2007

Živnost č. 20 poskytování ubytování - turistická ubytovna

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.1.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.1.1997
Zánik oprávnění 30.11.2006

Živnost č. 22 vývoj, výroba, zkoušení, opravy, údržba, modernizace cvičných a bojových vojenských letadel, leteckých dílů a přípravků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.3.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Nákup a prodej zbraní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.5.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Nákup a prodej střeliva

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.5.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Nákup a prodej vojenských zbraní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.5.1997
Zánik oprávnění 5.12.2003

Živnost č. 26 Nákup a prodej vojenského střeliva

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.5.1997
Zánik oprávnění 5.12.2003

Živnost č. 27 Opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej a uschovávání zbraní a střeliva

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.5.1997
Zánik oprávnění 17.2.2016

Živnost č. 28 ověřování kvalitativních parametrů výrobků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.6.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 zkoušky přístrojů hydraulických, pneumatických, elektrických a elektronických systémů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.6.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 30 zkoušení materiálů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.6.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 31 poradenská činnost v oblasti strojírenské výroby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.6.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 32 Vývoj, projektování, zkoušky a konstrukční změny letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.6.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 33 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 34 Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.10.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 35 Polygrafická výroba

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.10.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 36 Vázání a konečné zpracování knih a dalších tiskovin

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.10.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 37 Slévárenství, modelářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.10.2005
Zánik oprávnění 17.2.2016

Živnost č. 38 Testování, měření, analýzy a kontroly

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.10.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 39 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.10.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 40 Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.10.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 41 Výroba rozvaděčů, baterií, kabelů, vodičů a televizních antén

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.10.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 42 Technické činnosti v dopravě - integrovaná logistická podpora vojenských letadel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.10.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 43 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.10.2005
Zánik oprávnění 17.2.2016

Živnost č. 44 Grafické práce a kresličské práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.10.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 45 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.10.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 46 Kopírovací práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.10.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 47 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.10.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 48 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.10.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 49 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.10.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 50 Překladatelská a tlumočnická činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.10.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 51 Zpracování návrhu katalogizačních dat

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.10.2005
Zánik oprávnění 17.2.2016

Živnost č. 52 Provozování střelnic

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.11.2005
Zánik oprávnění 17.2.2016

Živnost č. 53 Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.2005
Zánik oprávnění 1.10.2015

Živnost č. 54 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.2.2006
Zánik oprávnění 17.2.2016

Živnost č. 55 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.3.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 56 Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.3.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 57 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.5.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 58 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.5.2008
Zánik oprávnění 17.2.2016

Živnost č. 59 Malířství, lakýrnictví, natěračství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.2.2010
Zánik oprávnění 17.2.2016
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán AERO Vodochody a.s.

Člen statutárního orgánu Marek Šmrha

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje AERO Vodochody a.s.

IČO: 00010545
Firma: AERO Vodochody a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha-východ
Základní územní jednotka: Odolena Voda
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.5.1988

Sídlo AERO Vodochody a.s.

Sídlo: U Letiště 374, Odolena Voda 250 70

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba zbraní a střeliva
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Obrábění
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení
Truhlářské práce
Malířské a natěračské práce
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách j. n.
Mezinárodní nepravidelná letecká osobní doprava
Činnosti související s leteckou dopravou
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Provozování sportovních zařízení
tracking image