Firma ADAST a.s. v likvidaci IČO 26699451


ADAST a.s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ADAST a.s. v likvidaci (26699451) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Mírová 87/2, Adamov 679 04. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 6. 2002 a není již aktivní. ADAST a.s. v likvidaci nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o ADAST a.s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ADAST a.s. v likvidaci na Justice.cz
Detailní informace o ADAST a.s. v likvidaci na rzp.cz

Výpis dat pro ADAST a.s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ADAST a.s. v likvidaci

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 3897
IČO (identifikační číslo osoby) 26699451
Jméno ADAST a.s. v likvidaci
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní NE
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 17.6.2002
Zaniklá dne 2.2.2019
Na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dne 19.3.2009 byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. 24.3.2009 - 2.2.2019
Dne 05.02.2008 rozhodl jediný akcionář společnosti navrhovatele (společnost LOREA INVESTMENTS LIMITED) v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti navrhovatele upsáním nových akcií, a to o částku 53.150.000,-Kč. Uvedené rozhodnutí je obsaženo v notářském zápise č.j. NZ 30/2008, N 32/2008, sepsaném JUDr. Petrem Hochmanem, notářem se sídlem v Praze. - Základní kapitál společnosti ADAST a.s. (dále též Společnost) se zvyšuje z částky 250.000.000,-Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) o částku 53.150.000,-Kč (slovy: padesát tři milionů sto padesát tisíc korun českých), na částku 303.150.000, -Kč (slovy: tři sta tři milionů sto padesát tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; - Ke zvýšení základního kapitálu bude upsán 1 (jeden) kus kmenové akcie na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 53.150.000,-Kč (slovy: padesát tři milionů sto padesát tisíc korun českých) každé akcie; - Emisní kurz upisované akcie činí 53.150.000,-Kč (slovy: padesát tři milionů sto padesát tisíc korun českých), emisní kurz na jednu upisovanou akcii tak činí 53.150.000,-Kč (slovy: padesát tři milionů sto padesát tisíc korun českých). Akcie budou splacen y peněžitým vkladem; Jediný akcionář se vzdává přednostního práva na upisovaní akcií. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jednomu předem určenému zájemci, jímž je společnost LOREA INVESTMENTS LIMITED, se sídlem: Kyriakou Matsi, 16, Eagle House, 10. poschodí, P.C. 1082, Nicosia, Kypr, zapsaná v rejstříku společností Kyperské republi ky pod registračním číslem HE 127289 (dále též jen "LOREA INVESTMENTS LIMITED"). Tento určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností; - Místem pro upisování akcií formou uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo advokátní kanceláře Mgr. Luboše Bôrika, na adrese Praha 1, Na Příkopě 583/15, PSČ: 110 00 (dále jen "Sídlo advokáta"); - Lhůta pro upisování akcií činí 14 (čtrnáct) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představenstvo Společnost i v Sídle advokáta určenému zájemci, společnosti LOREA INVESTMENTS LIMITED, do 14 (čtrnácti) dnů ode dne provedení zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Určený zájemce bu de povinen oznámit Společnosti svůj úmysl upsat akcie nejméně dva (2) pracovní dny předem; - Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky společnosti LOREA INVESTMENTS LIMITED vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií. Určený zájemce - společnost LOREAL INVESTMENTS LIMITED - splatí emisní kurs akcií výhradně zapo čtením peněžité pohledávky společnosti LOREAL INVESTMENTS LIMITED vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu akcií; Jedná se o tuto pohledávku: Na základě: (i) smlouvy o úvěru uzavřené dne 15.08.2006 mezi LPV Finance B.V., se sídlem Olympia 1 a/b, 1213NS Hilversum. Nizozemsko, registrační číslo : 23085938 (dále jen "LPV Finance") jako věřitelem a Společností jako dlužníkem ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.09. 2006 a dodatku č. 2 ze dne 04.04.2007; (ii) smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 28.01.2008 mezi společnostmi LPV Finance jako postupitelem a společností LOREA INVESTMENTS LIMITED jako postupníkem; měla k 28.lednu 2008 společnost LOREA INVESTMENTS LIMITED vůči Společnosti pohledávku v celkové výši 53.150.531,28 Kč (slovy: padesát tři milionů sto padesát tisíc pět set třicet jedna korun českých a dvacet ostm haléřů). K započtení bude použita část této pohledávky ve výši 53.150.000,- Kč ( slovy: padesát tři milionů sto padesát tisíc korun českých), která je tvořena jistinou pohledávky ve výši 52.150.386,88 Kč (slovy: padesát dva milionů sto padesát tisíc tři sta osmed esát šest korun českých a osmdestát osm haléřů) a úroky pohledávky ve výši 999.613,12 Kč (slovy: devět set devadesát devět tisíc šest set třináct korun českých a dvanáct haléřů). - Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení bude předložen představenstvem Společnosti v Sídle advokáta určenému zájemci - společnosti LOREA INVESTMENTS LIMITED do 14 (čtrnácti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. Smlouva o započtení bude uzavřena písemně, před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku, ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od doručení návrhu smlouvy o započtení určenému zájemci v Sídle advokáta. 15.2.2008 - 15.5.2008
Dne 29.10.2007 rozhodl jediný akcionář společnosti navrhovatele (společnost LOREA INVESTMENTS LIMITED) v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti navrhovatele upsáním nových akcií, a to o částku 140.000.000,- Kč. Uvedené rozhodnu tí je obsaženo v notářském zápise č.j. NZ 171/2007, N 191/2007, sepsaném JUDr. Petrem Hochmanem, notářem se sídlem v Praze. Základní kapitál společnosti ADAST a.s. (dále též Společnost) se zvyšuje z částky 110.000.000,- Kč (slovy sto deset milionů korun českých) o částku 140.000.000,- Kč (slovy sto čtyřicet milionů korun českých), na částku 250.000.000,- Kč (slovy dvě stě pade sát milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; - Ke zvýšení základního kapitálu bude upsán 1 (jeden) kus kmenové akcie na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 140.000.000,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet miliónů korun českých) každé akcie; - Emisní kurz upisované akcie činí 140.000.000,- Kč (slovy: sto čtyřicet milionů korun českých), emisní kurz na jednu upisovanou akcii tak činí 140.000.000,- Kč (slovy: sto čtyřicet milionů korun českých). Akcie budou splaceny peněžitým vkladem; Jediný akcionář se vzdává přednostního práva na upisování akcií. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jednomu předem určenému zájemci, jímž je společnost LOREA INVESTMENTS LIMITED, se sídlem: Kyriakou Matsi, 16, Eagle House, 10. poschodí, P.C. 1082, Nicosia, Kypr, zapsaná v rejstříku společností Kyperské republi ky pod registračním číslem HE 127289 (dále též jen "LOREA INVESTMENTS LIMITED"). Tento určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností; - Místem pro upisování akcií formou uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo advokátní kanceláře Mgr. Júliuse Csorby, na adrese Praha 1, Na Příkopě 583/15, PSČ 110 00 (dále jen "Sídlo advokáta"); - Lhůta pro upisování akcií činí 14 (čtrnáct) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představenstvo Společnost i v Sídle advokáta určenému zájemci, společnosti LOREA INVESTMENTS LIMITED, do 14 (čtrnácti) dnů ode dne provedení zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Určený zájemce bude povinen oznámit Společnosti svůj úmysl upsat akcie nejméně dva (2) pracovní dny předem; - Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky společnosti LOREA INVESTMENTS LIMITED vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií. Určený zájemce - společnost LOREA INVESTMENTS LIMITED - splatí emisní kurs akcií výhradně započt ením peněžité pohledávky společnosti LOREA INVESTMENTS LIMITED vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu akcií; Jedná se o tuto pohledávku: Na základě: - smlouvy o úvěru uzavřené dne 4.2.2003 mezi LPV Finance B.V., se sídlem Strawinskylaan 1431, 1077XX Amsterdam, Nizozemsko, registrační číslo: 23085938 (dále jen "LPV Finance"), jako věřitelem, a Společností, jako dlužníkem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 5 .2.2004, dodatku č. 2 ze dne 3.2.2005 a dodatku č. 3 ze dne 4.4.2007 (dále též jen "Pohledávka 1"), - smlouvy o úvěru uzavřené dne 26.4.2006 mezi LPV Finance B.V., jako věřitelem, a Společností, jako dlužníkem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 4.4.2007 (dále též jen "Pohledávka 2"); - smlouvy o úvěru uzavřené dne 15.8.2006 mezi LPV Finance B.V., jako věřitelem, a Společností, jako dlužníkem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.9.2006 a dodatku č. 2 ze dne 4.4.2007 (dále též je "Pohledávka 3"); - smlouvy o úvěru uzavřené dne 6.4.2006 mezi společností LOREA INVESTMENTS LIMITED, jako věřitelem, a Společností, jako dlužníkem, ve znění dohody o změně závazku ze smlouvy o úvěru ze dne 6.4.2006 uzavřené mezi LPV Finance a Společností dne 4.4.2007 (dál e též jen "Pohledávka 4"); - smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 6.4.2006 mezi společností LOREA INVESTMENTS LIMITED, jako postupitelem, a LPV Finance, jako postupníkem; - smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 7.10.2007 mezi společnostmi LPV Finance, jako postupitelem, a společností LOREA INVESTMENTS LIMITED, jako postupníkem; měla k 7. říjnu 2007 společnost LOREA INVESTMENTS LIMITED vůči Společnosti pohledávku v celkové výši 140.000.000,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet milionů korun českých). K započtení bude použita celá tato pohledávka ve výši 140.000.000,- Kč (slovy: šest set milionů korun českých), která je tvořena - jistinou Pohledávky 1 ve výši 34.254.681,24 Kč (slovy: třicet čtyři milionů dvě stě padesát čtyři tisíc šest set osmdesát jedna koruna česká a dvacet čtyři haléřů), - jistinou Pohledávky 2 ve výši 56.000.000,- Kč (slovy: padesát šest miliónů korun českých); - částí jistiny Pohledávky 3 ve výši 31.849.613,12 (slovy: třicet jedna miliónů osm set čtyřicet devět tisíc šest set třináct korun českých a dvanáct haléřů); - jistinou Pohledávky 4 ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých); - úroky Pohledávky 1 ve výši 573.507,83 Kč (slovy: pět set sedmdesát tři tisíc pět set sedm korun českých a osmdesát tři haléřů); - úroky Pohledávky 2 ve výši 2.665.400,55 Kč (slovy: dva miliony šest set šedesát pět tisíc čtyři sta korun českých a padesát pět haléřů); - úroky Pohledávky 3 ve výši 4.185.616,44 Kč (slovy: čtyři miliony sto osmdesát pět tisíc šest set šestnáct korun českých a čtyřicet čtyři haléřů); - úroky Pohledávky 4 ve výši 471.180,82 Kč (slovy: čtyři sta sedmdesát jedna tisíc sto osmdesát korun českých a osmdesát dva haléřů); - Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení bude předložen představenstvem Společnosti v Sídle advokáta určenému zájemci - společnosti LOREA INVESTMENTS LIMITED do 14 (čtrnácti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. Smlouva o započtení bude uzavřena písemně, před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku, ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od doručení návrhu smlouvy o započtení určenému zájemci v Sídle advokáta. 6.11.2007 - 28.12.2007
Prohlášení akcionáře o vzdání se přednostního práva upisování akcií peněžitým vkladem ke zvýšení základního kapitálu společnosti Akcionář hodlá rozhodnout o zvýšení základního kapitálu společnosti o 108.000.000,- Kč, slovy: sto osm milionů korun českých, upisováním nových akcií s tím, že emisní kurs upsaných akcií by měl být splacen peněžitým vkladem, jak je uvedeno v pátém oddíle tohoto notářského zápisu. Akcionář se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdává přednostního práva na upisování akcií, které mu náleží podle článku 27 odst. 3. platných stanov společnosti. 4.1.2005 - 8.4.2005
Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií a) Základní kapitál společnosti ve výši 2.000.000,- Kč, slovy: dva miliony korun českých, se zvyšuje upsáním nových akcií, které budou splaceny peněžitým vkladem, o částku 108.000.000,- Kč, slovy: jedno sto osm milionů korun českých, na 110.000.000,- Kč, slovy: sto deset milionů korun českých. Upisování akcií nad částku 108.000.000,- Kč, slovy: sto osm milionů korun českých, se nepřipouští. b) Na zvýšení základního kapitálu, které je uvedeno v bodu a), budou upsány následující akcie: padesát čtyři kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) za jednu akcii, znějících na majitele, vydaných v listinné podobě. Emisní kurs takto upsaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. c) Akcie, uvedené v bodu b) budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci - Akcionáři. Akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií, kterou předem určený zájemce - Akcionář uzavře se společností, a to ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu smlou vy o upsání akcií. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena v kanceláři Společnosti na adrese Praha 3, Lucemburská 7, č.p. 1170, PSČ 130 00. Návrh smlouvy o upsání akcií musí být předem určenému zájemci - Akcionáři zaslán představenstvem společnosti ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne účinnosti zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu l hůty pro upsání akcií bude upisovateli, tj. Akcionáři, oznámen představenstvem společnosti doporučeným dopisem, ke kterému bude připojen návrh smlouvy o upsání akcií a ke kterému bude připojena také kopie usnesení Krajského soudu v Brně o zápisu rozhodnut í jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. d) Akcionář uděluje souhlas ke splacení emisního kursu akcií, v celkové výši 108.000.000,- Kč, slovy: sto osm milionů korun českých, které upíše Akcionář způsobem a ve lhůtě, které jsou uvedeny v tomto oddíle notářského zápisu v odstavcích b) + c), započt ením následujících pohledávek Akcionáře za Společností ve výši: 1. pohledávka Akcionáře za Společností ve výši 85.579.945,20 Kč, slovy: osmdesát pět milionů pětsetsedmdesátdevět tisíc devětsetčtyřicetpět korun českých, dvacet haléřů, vzniklé: Ze smlouvy o úvěru uzavřené dne 5.12.2002 (slovy: pátého prosince roku dvatisícedva), mezi PENTA INVESTMENTS LIMITED se sídlem 28 Oktovriou, 319, KANIKA BUSINESS CENTER, 2nd floor, P.C. 3105, Limassol, Kypr, registrační číslo: HE 101571, jako věřitelem, a  Společností jako dlužníkem, přičemž na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 6.12.2002 (slovy: šestého prosince roku dvatisícedva), uzavřené mezi PENTA INVESTMENTS LIMITED co postupitelem a LPV Finance B.V. se sídlem Strawinskylaan 1431, 1077XX Amsterdam, Nizozemsko, regist rační číslo: 23085938, co postupníkem došlo k postoupení pohledávky ze smlouvy o úvěru ze dne 5.12.2002 (slovy: pátého prosince roku dvatisícedva), na LPV Finance B.V. Na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 31.8.2004 (slovy: třicátéhoprvního sr pna roku dvatisícečtyři), uzavřené mezi LPV Finance B.V. co postupitelem a PENTA INVESTMENTS LIMITED co postupníkem došlo k postoupení pohledávky ze smlouvy o úvěru ze dne 5.12.2002 (slovy: pátého prosince roku dvatisícedva), na jistině ve výši 85.579.945 ,20 Kč, slovy: osmdesát pět milionů pětsetsedmdesátdevět tisíc devětsetčtyřicetpět korun českých, dvacet halérů, na PENTA INVESTMENTS LIMITED a poté na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 31.8.2004 (slovy: třicátéhoprvního srpna roku dvatisíceč tyři), uzavřené mezi PENTA INVESTMENTS LIMITED co postupitelem a Akcionářem co postupníkem došlo k postoupení pohledávky ze smlouvy o úvěru ze dne 5.12.2002 (slovy: pátého prosince roku dvatisícedva), na jistině ve výši 85.579.945,20 Kč, slovy: osmdesát p ět milionů pětsetsedmdesátdevět tisíc devětsetčtyřicetpět korun českých, dvacet haléřů, na Akcionáře. 2. pohledávka Akcionáře za Společností ve výši 22.420.054,80 Kč, slovy: dvacetdva milionů čtyřistadvacet tisíc padesátčtyři korun českých, osmdesát haléřů, vzniklé: Ze smlouvy o úvěru uzavřené dne 4.2.2003, (slovy: čtvrtého února roku dvatisícetři), mezi LPV Finance B.V., se sídlem Strawinskylaan 1431, 1077XX Amsterdam, Nizozemsko, registrační číslo: 23085938, jako věřitelem, a Společností jako dlužníkem, přičemž na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 31.8.2004 (třicátéhoprvního srpna roku dvatisícečtyři), uzavřené mezi LPV Finance B.V. co postupitelem a PENTA INVESTMENTS LIMITED co postupníkem došlo k postoupení části pohledávky ze smlouvy o úvěru ze dne 4.2.2003, (slovy: čtvrtého února roku dvatisícetři), na jistině ve výši 22.420.054,80 Kč, slovy: dvacetdva milionů čtyřistadvacet tisíc padesátčtyři korun českých, osmdesát haléřů, na PENTA INVESTMENTS LIMITED a poté na základě smlouvy o postoupení pohled ávek ze dne 31.8.2004 (třicátéhoprvního srpna roku dvatisícečtyři), uzavřené mezi PENTA INVESTMENTS LIMITED co postupitelem a Akcionářem co postupníkem došlo k postoupení části pohledávky ze smlouvy o úvěru ze dne 4.2.2003 (slovy: čtvrtého února roku dvat isícetři), na jistině ve výši 22.420.054,80 Kč, slovy: dvacetdva milionů čtyřistadvacet tisíc padesátčtyři korun českých, osmdesát haléřů, na Akcionáře, proti pohledávce Společnosti za Akcionářem ve výši 108.000.000,- Kč (slovy: jedno sto osm milionů korun českých) na splacení emisního kursu akcií. c) Dohoda - smlouva o započtení pohledávek Akcionáře proti Společnosti, které jsou uvedeny v bodu d) 1., 2., proti pohledávce Společnosti za Akcionářem, na splacení emisního kurzu upsaných akcií, bude uzavřena podle následujících pravidel: Návrh dohody - smlouvy o započtení zašle představenstvo Společnosti Akcionáři do patnácti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohoda - smlouva o započtení bude uzavřena, tj. podepsána v kanceláři Společnosti na adrese Praha 3, Lucemburská 7, čp. 1170, PSČ: 130 00, do dvaceti dnů ode dne odeslání návrhu dohody - smlouvy o započtení. 4.1.2005 - 8.4.2005

Aktuální kontaktní údaje ADAST a.s. v likvidaci

Kapitál ADAST a.s. v likvidaci

zakladni jmění 303 150 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 15.5.2008 - 2.2.2019
zakladni jmění 250 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.12.2007 - 15.5.2008
zakladni jmění 110 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 8.4.2005 - 28.12.2007
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 17.6.2002 - 8.4.2005

Akcie ADAST a.s. v likvidaci

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na majitele 53 150 000 Kč 1 15.5.2008 - 2.2.2019
Kmenové akcie na majitele 140 000 000 Kč 1 28.12.2007 - 2.2.2019
Kmenové akcie na majitele 2 000 000 Kč 55 8.4.2005 - 2.2.2019
Kmenové akcie na majitele 2 000 000 Kč 1 4.1.2005 - 8.4.2005
Kmenové akcie na majitele 200 000 Kč 10 17.6.2002 - 4.1.2005

Sídlo ADAST a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Adresa Mírová 87/2 , Adamov 679 04 11.10.2016 - 2.2.2019
Adresa Mírová 87/2 , Adamov 679 04 5.12.2011 - 11.10.2016
Adresa Mírová 87/2 , Adamov 679 04 2.7.2003 - 5.12.2011
Adresa Mírová 87/2 , Adamov 679 04 12.2.2003 - 2.7.2003
Adresa U Habrovky 247/11 , Praha 140 00 27.11.2002 - 12.2.2003
Adresa Táboritská 1000/23 , Praha 130 00 17.6.2002 - 27.11.2002

Předmět podnikání ADAST a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
inženýrská činnost v investiční výstavbě 4.1.2005 - 6.11.2007
činnost technických poradců v oblasti přípravy a realizace, uvedení do provozu investičních celků a zařízení v energetice, teplárenství a ekologických staveb 4.1.2005 - 6.11.2007
zprostředkování obchodu 4.1.2005 - 2.2.2019
zprostředkování služeb 4.1.2005 - 2.2.2019
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 16.11.2004 - 2.2.2019
rozvod tepelné energie 14.11.2003 - 4.1.2005
výroba tepelné energie 14.11.2003 - 4.1.2005
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 14.11.2003 - 6.11.2007
silniční motorová doprava osobní 14.11.2003 - 6.11.2007
distribuce elektřiny 14.11.2003 - 6.11.2007
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení 14.11.2003 - 2.2.2019
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 14.11.2003 - 2.2.2019
výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny 14.11.2003 - 2.2.2019
montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 15.8.2003 - 6.11.2007
izolatérství 15.8.2003 - 6.11.2007
projektová činnost ve výstavbě 15.8.2003 - 6.11.2007
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 15.8.2003 - 6.11.2007
podlahářství 15.8.2003 - 6.11.2007
opravy silničních vozidel 15.8.2003 - 6.11.2007
vodoinstalatérství, topenářství 15.8.2003 - 6.11.2007
ubytovací služby 15.8.2003 - 6.11.2007
truhlářství 15.8.2003 - 6.11.2007
tesařství 15.8.2003 - 6.11.2007
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 15.8.2003 - 6.11.2007
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 15.8.2003 - 6.11.2007
realitní činnost 15.8.2003 - 6.11.2007
provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 15.8.2003 - 6.11.2007
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 15.8.2003 - 6.11.2007
zpracování dat, služby databank, správa sítí 15.8.2003 - 6.11.2007
zednictví 15.8.2003 - 6.11.2007
zastupování v celním řízení 15.8.2003 - 6.11.2007
výroba plastových výrobků a pryžových výrobků 15.8.2003 - 6.11.2007
silniční motorová doprava nákladní 15.8.2003 - 6.11.2007
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 15.8.2003 - 6.11.2007
nákup, prodej, skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod 15.8.2003 - 2.2.2019
kovoobráběčství 15.8.2003 - 2.2.2019
galvanizérství 15.8.2003 - 2.2.2019
pronájem a půjčování věcí movitých 15.8.2003 - 2.2.2019
projektování elektrických zařízení 15.8.2003 - 2.2.2019
povrchové úpravy a svařování kovů 15.8.2003 - 2.2.2019
poskytování technických služeb 15.8.2003 - 2.2.2019
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 15.8.2003 - 2.2.2019
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 15.8.2003 - 2.2.2019
opravy pracovních strojů 15.8.2003 - 2.2.2019
nástrojářství 15.8.2003 - 2.2.2019
velkoobchod 15.8.2003 - 2.2.2019
testování, měření a analýzy 15.8.2003 - 2.2.2019
specializovaný maloobchod 15.8.2003 - 2.2.2019
skladování zboží a manipulace s nákladem 15.8.2003 - 2.2.2019
příprava a vypracování technických návrhů 15.8.2003 - 2.2.2019
zámečnictví 15.8.2003 - 2.2.2019
výuka obsluhy (řízení) technických zařízení 15.8.2003 - 2.2.2019
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 15.8.2003 - 2.2.2019
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 15.8.2003 - 2.2.2019
výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely 15.8.2003 - 2.2.2019
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 15.8.2003 - 2.2.2019
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující 15.8.2003 - 2.2.2019
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemickýc h látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 15.8.2003 - 2.2.2019
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 27.11.2002 - 6.11.2007
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem 17.6.2002 - 2.2.2019

vedení firmy ADAST a.s. v likvidaci

Statutární orgán ADAST a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají vůči třetím osobám členové představenstva, a to buď společně dva členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva. V případě, že představenstvo společnosti je jednočlenné, jedná takový člen představenstva jménem sp olečnosti samostatně. 4.7.2008 - 2.2.2019
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jednají jménem společnosti dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že dva členové představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti. 12.2.2003 - 4.7.2008
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že jediný člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti. 17.6.2002 - 12.2.2003
Člen Pavla Smetanová 17.6.2002 - 27.11.2002
Vznik členství 17.6.2002
Zánik členství 29.10.2002
Adresa: Brunnerova 993/14 , Praha 163 00
Člen Mgr. Václav Štajner 27.11.2002 - 12.2.2003
Vznik funkce 29.10.2002
Adresa: V Zeleném údolí 1303/13 , Praha 148 00
Člen Ing. Jan Došek CSc. 12.2.2003 - 2.9.2003
Vznik funkce 30.1.2003
Zánik funkce 16.6.2003
Adresa: Pod Javory 2063/28 , Blansko 678 01
člen představenstva Ing. Ladislav Novák 2.9.2003 - 5.12.2005
Vznik funkce 27.6.2003
Zánik funkce 7.11.2005
Adresa: Libčická 286 , 180 00 Praha 8 Česká republika
Místopředseda Mgr. Václav Štajner 12.2.2003 - 8.3.2006
Vznik funkce 29.10.2002
Zánik funkce 15.2.2006
Adresa: V Zeleném údolí 1303/13 , Praha 148 00
Předseda představenstva Ing. Pavel Zumr 12.2.2003 - 8.3.2006
Vznik funkce 30.1.2003
Zánik funkce 15.2.2006
Adresa: Kotlářská 905/45 , Brno 602 00
člen představenstva Ing. Bedřich Foukal 5.12.2005 - 8.3.2006
Vznik členství 7.11.2005
Zánik členství 15.2.2006
Adresa: Vohnoutova 433/14 , Brno 625 00
předseda představenstva Ing. Bedřich Foukal 8.3.2006 - 22.5.2006
Vznik členství 15.2.2006
Zánik členství 24.4.2006
Vznik funkce 17.2.2006
Zánik funkce 24.4.2006
Adresa: Vohnoutova 433/14 , Brno 625 00
člen představenstva Ing. Zdeněk Kubát 8.3.2006 - 22.5.2006
Vznik členství 15.2.2006
Zánik členství 24.4.2006
Adresa: Frimlova 1347/2 , Praha 155 00
člen představenstva Mgr. Radek Dudáš 4.8.2006 - 18.12.2007
Vznik členství 28.6.2006
Zánik členství 30.11.2007
Adresa: nábřeží Benešovo 1676 , Dvůr Králové nad Labem 544 01
místopředseda představenstva Mgr. Václav Štajner 8.3.2006 - 27.2.2008
Vznik členství 15.2.2006
Zánik členství 18.2.2008
Vznik funkce 17.2.2006
Zánik funkce 18.2.2008
Adresa: V Zeleném údolí 1303/13 , Praha 148 00
předseda představenstva Ing. Zdeněk Kubát 22.5.2006 - 27.2.2008
Vznik členství 15.2.2006
Zánik členství 18.2.2008
Vznik funkce 24.4.2006
Zánik funkce 18.2.2008
Adresa: Frimlova 1347/2 , Praha 155 00
člen představenstva JUDr. Dagmar Zejdová 27.2.2008 - 13.5.2008
Vznik členství 18.2.2008
Zánik členství 9.4.2008
Adresa: 367 , Slatinice 783 42
předseda představenstva Ing. Radovan Macek 27.2.2008 - 10.11.2008
Vznik členství 18.2.2008
Zánik členství 3.11.2008
Vznik funkce 18.2.2008
Zánik funkce 3.11.2008
Adresa: Na Vyhlídce 398 , Nové Město nad Metují 549 01
místopředseda představenstva Jiří Petr 27.2.2008 - 10.11.2008
Vznik členství 18.2.2008
Zánik členství 3.11.2008
Vznik funkce 18.2.2008
Zánik funkce 3.11.2008
Adresa: Jiřího z Poděbrad 693 , Hronov 549 31
člen představenstva Ing. Josef Šaroun 2.7.2008 - 10.11.2008
Vznik členství 16.6.2008
Zánik členství 3.11.2008
Adresa: Jasanová 2074/26 , Blansko 678 01
člen představenstva Ing. Radovan Macek 10.11.2008 - 2.4.2009
Vznik členství 3.11.2008
Zánik členství 1.4.2009
Adresa: Na Vyhlídce 398 , Nové Město nad Metují 549 01

Dozorčí rada ADAST a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Předseda Petra Matoušková 17.6.2002 - 27.11.2002
Vznik členství 17.6.2002
Zánik členství 29.10.2002
Vznik funkce 17.6.2002
Zánik funkce 29.10.2002
Adresa: Jiráskova 393 , Čerčany 257 22
Člen Daniela Krausová 17.6.2002 - 27.11.2002
Vznik členství 17.6.2002
Zánik členství 29.10.2002
Adresa: Ovčárská 419/5 , Praha 108 00
Člen Zuzana Forgáčová 17.6.2002 - 27.11.2002
Vznik členství 17.6.2002
Zánik členství 29.10.2002
Adresa: Přetlucká 2304/3 , Praha 100 00
Člen Ivana Knesplová 27.11.2002 - 15.8.2003
Vznik funkce 29.10.2002
Zánik funkce 28.2.2003
Adresa: Letovská 545 , Praha 199 00
Člen JUDr. Marie Petrová 27.11.2002 - 2.3.2005
Vznik funkce 29.10.2002
Zánik funkce 11.10.2004
Adresa: Na Třebešíně 2420/64 , Praha 100 00
Předseda Ing. Martin Vlček 27.11.2002 - 8.3.2006
Vznik funkce 29.10.2002
Zánik funkce 15.2.2006
Adresa: Korunní 962/85 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Mgr. Miloslav Loskot 2.3.2005 - 8.3.2006
Vznik funkce 30.11.2004
Zánik funkce 15.2.2006
Adresa: Na klášterním 1834/17 , Praha 162 00
člen Vítězslav Doležel 15.8.2003 - 22.5.2006
Vznik členství 25.3.2006
Zánik členství 28.3.2006
Vznik funkce 25.3.2003
Zánik funkce 28.3.2006
Adresa: Družstevní 428/8 , Adamov 679 04
Předseda Ing. Martin Vlček 8.3.2006 - 27.2.2008
Vznik členství 15.2.2006
Zánik členství 18.2.2008
Vznik funkce 16.2.2006
Zánik funkce 18.2.2008
Adresa: Korunní 962/85 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Július Csorba 8.3.2006 - 27.2.2008
Vznik členství 15.2.2006
Zánik členství 18.2.2008
Adresa: Revoluční 1006/5 , Praha 110 00
předseda dozorčí rady Ing. Miloslav Ježek 27.2.2008 - 13.12.2011
Vznik členství 18.2.2008
Vznik funkce 18.2.2008
Adresa: Hořovského 142/20 , Praha 163 00
člen dozorčí rady Ing. Radek Pokorný 27.2.2008 - 13.12.2011
Vznik členství 18.2.2008
Adresa: Na okraji 335/42 , Praha 162 00
člen dozorčí rady Ing. Radek Pokorný 13.12.2011 - 31.7.2014
Vznik členství 18.2.2008
Adresa: Na okraji 335/42 , Praha 162 00
člen dozorčí rady Ing. Radek Pokorný 31.7.2014 - 24.2.2015
Vznik členství 18.2.2008
Adresa: Na okraji 335/42 , Praha 162 00
předseda dozorčí rady Ing. Miloslav Ježek 13.12.2011 - 15.7.2015
Vznik členství 18.2.2008
Vznik funkce 18.2.2008
Adresa: Hořovského 142/20 , Praha 163 00
člen dozorčí rady Antonín Karásek 22.5.2006 - 12.8.2015
Vznik členství 28.3.2006
Adresa: Družstevní 426/6 , Adamov 679 04
člen dozorčí rady Ing. Radek Pokorný 24.2.2015 - 2.2.2019
Vznik členství 18.2.2008
Adresa: Na Hanspaulce 2747/23 , Praha 160 00
předseda dozorčí rady Ing. Miloslav Ježek 15.7.2015 - 2.2.2019
Vznik členství 18.2.2008
Vznik funkce 18.2.2008
Adresa: Hořovského 142/20 , Praha 163 00
člen dozorčí rady Antonín Karásek 12.8.2015 - 2.2.2019
Vznik členství 28.3.2006
Adresa: Hybešova 2447/53 , Blansko 678 01

Likvidace ADAST a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Michal Kyncl 24.3.2009 - 13.12.2011
Adresa: Španielova 1260/55 , Praha 163 00
Jméno Ing. Michal Kyncl 13.12.2011 - 30.7.2015
Adresa: Španielova 1260/55 , Praha 163 00
Jméno Ing. Michal Kyncl 30.7.2015 - 2.2.2019
Adresa: Španielova 1260/55 , Praha 163 00

Sbírka Listin ADAST a.s. v likvidaci

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 3897/SL 57 insolvenční rozhodnutí -prohlášení konkursu Krajský soud v Brně 17.6.2009 22.6.2009 4
B 3897/SL 56 insolvenční rozhodnutí -zahájení Krajský soud v Brně 13.5.2009 19.5.2009 1
B 3897/SL 55 ostatní -rozhod. jed. akc. Krajský soud v Brně 1.4.2009 9.4.2009 2
B 3897/SL 54 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 19.3.2009 27.3.2009 2
B 3897/SL 53 notářský zápis -rozhod.jed.akc.,NZ 140/09 Krajský soud v Brně 19.3.2009 27.3.2009 10
B 3897/SL 52 ostatní -rozh. jed. akc. Krajský soud v Brně 3.11.2008 14.11.2008 3
B 3897/SL 51 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 3.11.2008 14.11.2008 2
B 3897/SL 50 notářský zápis -NZ 386/2008-stanovy Krajský soud v Brně 30.6.2008 11.7.2008 33
B 3897/SL 49 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 16.6.2008 9.7.2008 47
B 3897/SL 48 ostatní -rozh. jed. akc. Krajský soud v Brně 16.6.2008 3.7.2008 3
B 3897/SL 47 ostatní -ČP čl.předst. Krajský soud v Brně 23.6.2008 3.7.2008 2
B 3897/SL 46 ostatní -zápis z jed. předst. Krajský soud v Brně 9.4.2008 19.5.2008 2
B 3897/SL 45 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 18.2.2008 29.2.2008 10
B 3897/SL 44 ostatní -zápis z jed. DR Krajský soud v Brně 18.2.2008 29.2.2008 1
B 3897/SL 43 ostatní -zápis z jed. předst. Krajský soud v Brně 18.2.2008 29.2.2008 1
B 3897/SL 42 notářský zápis -NZ 49/2008 Krajský soud v Brně 18.2.2008 29.2.2008 10
B 3897/SL 41 zpráva auditora - k 28.1.2008 Krajský soud v Brně 4.2.2008 21.2.2008 2
B 3897/SL 40 notářský zápis -NZ 30/2008 Krajský soud v Brně 5.2.2008 21.2.2008 28
B 3897/SL 39 ostatní -zápis z jed. předst. Krajský soud v Brně 28.11.2007 8.1.2008 2
B 3897/SL 38 ostatní -smlouva o upsání akcií Krajský soud v Brně 26.11.2007 7.1.2008 5
B 3897/SL 37 ostatní -dohoda o započtení Krajský soud v Brně 26.11.2007 7.1.2008 6
B 3897/SL 36 notářský zápis -NZ 171/2007 Krajský soud v Brně 29.10.2007 12.11.2007 32
B 3897/SL 35 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 17.3.2006 29.8.2006 70
B 3897/SL 34 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 1.8.2006 28.8.2006 1
B 3897/SL 33 ostatní -rozhod. VH Krajský soud v Brně 28.6.2006 28.8.2006 1
B 3897/SL 32 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 5.5.2006 2.6.2006 3
B 3897/SL 31 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 29.3.2006 2.6.2006 3
B 3897/SL 30 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 24.4.2006 2.6.2006 2
B 3897/SL 29 ostatní -zápis o průb. zas. doz. rady Krajský soud v Brně 16.2.2006 10.3.2006 1
B 3897/SL 28 ostatní -zápis č.50 z jed. předst. Krajský soud v Brně 17.2.2006 10.3.2006 1
B 3897/SL 27 ostatní -rozh. jed. akcionáře Krajský soud v Brně 15.2.2006 10.3.2006 14
B 3897/SL 26 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 17.2.2006 10.3.2006 7
B 3897/SL 25 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 24.11.2005 12.12.2005 2
B 3897/SL 24 ostatní -rozhod. VH Krajský soud v Brně 7.11.2005 12.12.2005 2
B 3897/SL 23 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Brně 22.4.2005 13.7.2005 137
B 3897/SL 22 ostatní -smlouva o ups. akcií Krajský soud v Brně 14.1.2005 28.4.2005 5
B 3897/SL 21 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 28.4.2005 20
B 3897/SL 20 ostatní -rozh. jed. akcionáře Krajský soud v Brně 30.11.2004 7.3.2005 2
B 3897/SL 19 ostatní -zápis č.5ze zas. doz.rady Krajský soud v Brně 11.10.2004 7.3.2005 4
B 3897/SL 18 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 2.12.2004 14.1.2005 20
B 3897/SL 17 notářský zápis -NZ 472/2004 Krajský soud v Brně 30.9.2004 14.1.2005 32
B 3897/SL 16 ostatní -vyj. aud. pro zvlášt. účely Krajský soud v Brně 30.11.2004 14.1.2005 1
B 3897/SL 15 ostatní -ČP Krajský soud v Brně 6.12.2004 14.1.2005 1
B 3897/SL 14 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 10.5.2004 12.8.2004 98
B 3897/SL 13 notářský zápis -rozhod. jediného akcionáře Krajský soud v Brně 6.5.2003 14.5.2004 2
B 3897/SL 12 podpisové vzory - ČP, souhlas účastníka řízení Krajský soud v Brně 30.6.2003 4.9.2003 5
B 3897/SL 11 ostatní - odstoupení z funkce Krajský soud v Brně 16.6.2003 4.9.2003 1
B 3897/SL 10 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Brně 16.6.2003 4.9.2003 1
B 3897/SL 9 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 24.2.2003 14.8.2003 57
B 3897/SL 8 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 30.1.2003 21.2.2003 25
B 3897/SL 7 ostatní - výpis OR Kypr Krajský soud v Brně 21.10.2002 21.2.2003 5
B 3897/SL 6 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 27.1.2003 21.2.2003 4
B 3897/SL 5 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 24.10.2002 21.2.2003 6
B 3897/SL 4 podpisové vzory Krajský soud v Brně 22.4.2002 21.2.2003 2
B 3897/SL 3 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 29.10.2002 16.12.2002 21
B 3897/SL 1 notářský zápis - ZL,stanovy Krajský soud v Brně 30.5.2002 26.6.2002 19
B 3897/SL 2 notářský zápis - ZL,stanovy Krajský soud v Brně 22.4.2002 17.6.2002 19

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ADAST a.s. v likvidaci

IČO (identifikační číslo) 26699451
Jméno ADAST a.s. v likvidaci
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Blansko
Vznik první živnosti: 6.11.2002
Celkový počet živností: 62

Sídlo ADAST a.s. v likvidaci

Živnosti a provozovny ADAST a.s. v likvidaci

Živnost č. 1 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.11.2002
Zánik oprávnění 23.2.2008

Živnost č. 2 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.2003
Zánik oprávnění 2.2.2019

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.2003
Zánik oprávnění 2.2.2019

Živnost č. 4 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.2003
Zánik oprávnění 13.10.2007

Živnost č. 5 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.2003
Zánik oprávnění 13.10.2007

Živnost č. 6 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Zastupování v celním řízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.2003
Zánik oprávnění 13.10.2007

Živnost č. 9 Výuka obsluhy (řízení) technických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.2003
Zánik oprávnění 2.2.2019

Živnost č. 13 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.2003
Zánik oprávnění 2.2.2019

Živnost č. 14 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.2003
Zánik oprávnění 13.10.2007

Živnost č. 16 Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.2003
Zánik oprávnění 23.2.2008

Živnost č. 17 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.2003
Zánik oprávnění 13.10.2007

Živnost č. 22 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.2003
Zánik oprávnění 13.10.2007

Živnost č. 24 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.2003
Zánik oprávnění 13.10.2007

Živnost č. 25 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.2003
Zánik oprávnění 13.10.2007

Živnost č. 28 Příprava a vypracování technických návrhů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.2003
Zánik oprávnění 13.10.2007

Živnost č. 30 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.2003
Zánik oprávnění 2.2.2019

Živnost č. 31 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.2003
Zánik oprávnění 13.10.2007

Živnost č. 32 Malířství, lakýrnictví a natěračství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.2003
Zánik oprávnění 2.2.2019

Živnost č. 33 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 34 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.2003
Zánik oprávnění 13.10.2007

Živnost č. 35 Povrchové úpravy a svařování kovů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 36 Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 37 Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 38 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.2003
Zánik oprávnění 2.2.2019

Živnost č. 39 Nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 40 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.2003
Zánik oprávnění 2.2.2019

Živnost č. 41 Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.2003
Zánik oprávnění 2.2.2019

Živnost č. 42 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.2003
Zánik oprávnění 13.10.2007

Živnost č. 43 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 44 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.2003
Zánik oprávnění 13.10.2007

Živnost č. 45 Podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.2003
Zánik oprávnění 13.10.2007

Živnost č. 46 Izolatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.2003
Zánik oprávnění 13.10.2007

Živnost č. 47 Tesařství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.2003
Zánik oprávnění 13.10.2007

Živnost č. 48 Truhlářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.2003
Zánik oprávnění 13.10.2007

Živnost č. 49 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 50 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.2003
Zánik oprávnění 2.2.2019

Živnost č. 51 Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.2003
Zánik oprávnění 13.10.2007

Živnost č. 52 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.2003
Zánik oprávnění 2.2.2019

Živnost č. 53 Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí, zdraví

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.2.2003
Zánik oprávnění 30.4.2004

Živnost č. 54 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.2.2003
Zánik oprávnění 13.10.2007

Živnost č. 55 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.3.2003
Zánik oprávnění 13.10.2007

Živnost č. 56 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.4.2003
Zánik oprávnění 13.10.2007

Živnost č. 57 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.9.2003
Zánik oprávnění 13.10.2007

Živnost č. 58 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.2.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 59 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 60 Činnost technických poradců v oblasti přípravy a realizace, uvedení do provozu investičních celků a zařízení v energetice, teplárenství a ekologických staveb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.2004
Zánik oprávnění 13.10.2007

Živnost č. 61 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.2004
Zánik oprávnění 13.10.2007

Živnost č. 62 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ADAST a.s. v likvidaci

IČO: 26699451
Firma: ADAST a.s. v likvidaci
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Blansko
Základní územní jednotka: Adamov
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 17.6.2002

Sídlo ADAST a.s. v likvidaci

Sídlo: Mírová 87/2, Adamov 679 04

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Obrábění
Výstavba bytových a nebytových budov
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Skladování
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Vydávání softwaru
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní vzdělávání j. n.
tracking image