Firma ACTHERM holding a.s. IČO 26425432


ACTHERM holding a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ACTHERM holding a.s. (26425432) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Tovární 5533, Chomutov 430 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 1. 2001 a je stále aktivní. ACTHERM holding a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o ACTHERM holding a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ACTHERM holding a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ACTHERM holding a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ACTHERM holding a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ACTHERM holding a.s.

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka B 2347
IČO (identifikační číslo osoby) 26425432
Jméno ACTHERM holding a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 8.1.2001
Počet členů statutárního orgánu: 3 8.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 8.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 8.7.2014
Z v y š u j e se základní kapitál společnosti ze stávající výše 401.000.000,-Kč (slovy: čtyři sta jeden milion korun českých) na 421.000.000,-Kč (slovy: čtyři sta dvacet jeden milion korun českých), tedy o částku 20.000.000,-Kč (slovy: dvacet milionů kor un českých), za těchto podmínek a tímto způsobem: a) upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. b) Počet, forma, druh, jmenovitá hodnota, podoba upisovaných akcií a jejich emisní kurs: Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 20 (slovy: dvacet) kusů kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých). Akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou veřejně obchodovatelné Emisní kurs každé akcie je roven její jmenovité hodnotě, t.j. 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých). c) S ohledem na to, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, bude ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku neprodleně učiněna nabídka upsání akcií panu Josefu Honzákovi r.č. 62-08-18/1342, bytem Prahah 10, Sámova 28/410. d) Všechny akcie, které mají být na zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí upsány, budou upsány předem určeným zájemcem - panem Josefem Honzákem, r.č. 62-08-19/1342, bytem Praha 10, Sámova 28/410, ve smlouvě o upsání akcií ve smyslu ust. § 204 odst. (5) obchodního zákoníku. e) Upisování akcií bude ve smyslu ust. § 203 odst. (4) obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, již je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místo a lhůta pro upisování akcií, způsob oznámení počátku běhu lhůty a emisní kurs takto upisované akcie: Místem pro upsání akcie je sídlo společnosti 3 LSA, a.s., tj. Praha 5, Holečkova 31. Lhůta pro upsání akcie je stanovena 15 (slovy: patnáct) dnů od učiněn é nabídky a doručeného návrhu smlouvy na upsání akcií představenstvem, přičemž nabídka nebude učiněna dříve, než po podání návrhu zapsání zámylu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a skončí nejpozději jeden měsíc od právní moci usnesení s oudu o zapsání záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen bez zbytečného odkladu představenstvem společnosti předanou nabídkou k upsání akcií, která bude mít formu dopisu představensstva, p řičemž spolu s tímto dopisem bude upisovateli předán i návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs takto upisovaných akcií činí 20.000.000,-Kč (slovy: dvacetmilionů korun českých). f) Upisovatel je povinen splatit 100% (slovy: jednosto procent) emisního kursu jim upisovaných akcií ve lhůtě do 15 (slovy: patnácti) dnů od upsání akcií, a to na vázaný účet vedený u HVB Bank Czech Republic a.s. č. 700099777/2700. g) Vydání poukázek na akcie podle § 204b obchodního zákoníku se neschvaluje. 22.3.2004 - 7.4.2004
záměr zvýšení základního kapitálu následovně: 8.4.2002 - 6.5.2002
a) základní kapitál ve výši 1.000.000,-Kč má být zvýšen na 401.000.000,-Kč, tedy o částku 400.000.000,-Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 8.4.2002 - 6.5.2002
b) na navržené zvýšení základního kapitálu má být upsáno 80 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 5.000.000,-Kč, emisní kurs každé akcie je roven její jmenovité hodnotě, t.j. 5.000.000,-Kč. Veškeré akcie budou na majitele, budou vydány v listinné podobě a nebudou veřejně obchodovatelné. Ve smyslu § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku bude neprodleně učiněna nabídka upsání akcií panu Honzákovi Josefu, r.č. 620818/1342, bytem Praha 10, Sámova 410/28 8.4.2002 - 6.5.2002
c) všechny akcie, které mají být upsány na zvýšení základního kapitálu podle tohoto rozhodnutí, budou upsány předem určeným zájemcem - panem Josefem Honzákem, bytem Praha 10, Sámova 28/410, ve smlouvě o upsání akcií 8.4.2002 - 6.5.2002
d) upisování akcií bude ve smyslu ust. § 203 odst. 4 obchodního zákoníkuu vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 8.4.2002 - 6.5.2002
e) připouští se možnost započtení peněžité pohledávky pana Josefa Honzáka, r.č. 62-08-18/1342, bytem Praha 10, Sámova 28/410 vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií a stanovují se tato pravidla pro uzavření smlouvy o započtení. 1. smlouva o započtení bude uzvařena mezi společností ACTHERM holding a.s., a předem určeným zájemcem Josefem Honzákem, r.č. 62-08-18/1342, 2. na splacení emisního kursu se připouští započtení části pohledávky pana Josefa Honzáka, r.č. 62-08-18/1342, bytemPraha 10, Sámova 28/410, za společnosti ACTHERM holding, a.s., která vznikla z titulu neuhrazení kupní ceny za převod obchodního podílu pana Josefa Honzáka, r.č. 620818/1342, bytem Praha 10, Sámova 28/410, ve společnosti ACTHERM, s.r.o., IČ 48024091 se sídlem Praha 10, Malešice, Počernická 524/64 na společnost ACTHERM holding, a.s. IČ 26425432 se sídlem Praha 3, Táboritská 1000/23, - smlouva o převodu obchodního podílu uzavřena dne 31.10.2001, dodatek ke smlouvě o převodu obchodního podílu uzavřen 12.12.2001, a to do výše 400.000.000,- (čtyřistamilionů korun českých)Kč, tj. do výše emisního kursu akcií. 3. smlouva o započtení bude uzavřena v sídle advokáta JUDr. Ladislava Sádlíka, na adrese Praha 5, Holečkova 31, a to do 30 (třiceti) dnů od tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu, ne však dříve než bude podán návrh na zápis rozhodnutí jediného akcinoáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a než bude uzavřena mezi výše uvedenými účastníky smlouva o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. 8.4.2002 - 6.5.2002
f) pan Josef Honzák, r.č. 62-08-18/1342, bytem Praha 10, Sámova 28/410 je povinen splatit 100% (slovy: jednosto procent) emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě 30(slovy: třiceti) dnů od rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs akcií bude splacen výhradně započtením. 8.4.2002 - 6.5.2002

Aktuální kontaktní údaje ACTHERM holding a.s.

Kapitál ACTHERM holding a.s.

zakladni jmění 421 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 7.4.2004
zakladni jmění 401 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.5.2002 - 7.4.2004
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 8.1.2001 - 6.5.2002

Akcie ACTHERM holding a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 100 000 Kč 10 25.5.2010
Akcie na jméno 5 000 000 Kč 80 25.5.2010
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 20 25.5.2010
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 20 7.4.2004 - 25.5.2010
Akcie na majitele 5 000 000 Kč 80 6.5.2002 - 25.5.2010
Akcie na majitele 100 000 Kč 10 8.1.2001 - 25.5.2010

Sídlo ACTHERM holding a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Tovární 5533 , Chomutov 430 01 5.1.2013
Adresa Průmyslová 1428/10 , Praha 102 00 29.6.2009 - 5.1.2013
Adresa Počernická 524/64 , Praha 108 00 6.3.2002 - 29.6.2009
Adresa Táboritská 1000/23 , Praha 130 00 8.1.2001 - 6.3.2002

Předmět podnikání ACTHERM holding a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 4.9.2009
inženýrská činnost v investiční výstavbě 22.5.2002 - 4.9.2009
zprostředkování obchodu 22.5.2002 - 4.9.2009
specializovaný maloobchod 22.5.2002 - 4.9.2009
realitní činnost 22.5.2002 - 4.9.2009
správa a údržba nemovitostí 22.5.2002 - 4.9.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 22.5.2002 - 4.9.2009
činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky 22.5.2002 - 4.9.2009
reklamní činnost a marketing 22.5.2002 - 4.9.2009
příprava a vypracování technických návrhů 22.5.2002 - 4.9.2009
zprostředkování služeb 22.5.2002 - 4.9.2009
poskytování technických služeb 22.5.2002 - 4.9.2009
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 22.5.2002 - 8.7.2014
projektová činnost ve výstavbě 22.5.2002 - 8.7.2014
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem 8.1.2001 - 8.7.2014

vedení firmy ACTHERM holding a.s.

Statutární orgán ACTHERM holding a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jednají společně dva členové představenstva 8.7.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti společně libovolní dva členové představenstva. 29.6.2009 - 8.7.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti předseda představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že předseda představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti. 1.10.2001 - 29.6.2009
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti každý z členů představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že některý z členů představenstva připojí svůj podpis k nadepsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti. 8.1.2001 - 1.10.2001
předseda představenstva Daniel Zeman 8.1.2016
Vznik členství 12.11.2015
Vznik funkce 12.11.2015
Adresa: Atriová 1295/9 , Havířov 736 01
člen představenstva Ing. Jan Nechvátal 8.1.2016
Vznik členství 12.11.2015
Adresa: Budečská 1005/12 , Praha 120 00
člen představenstva Ing. Rudolf Širůček 8.1.2016
Vznik členství 12.11.2015
Adresa: Oderská 5 , Velký Újezd 783 55
předseda Lenka Říhová 8.1.2001 - 1.10.2001
Adresa: Sportovní 727 , Protivín 398 11
člen Vendula Petrželková 8.1.2001 - 1.10.2001
Adresa: Jiráskova 1817 , Vsetín 755 01
člen Lenka Straková 8.1.2001 - 1.10.2001
Adresa: Lipová 1498 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
člen Zdeněk Sojka 1.10.2001 - 8.4.2002
Vznik funkce 29.6.2001
Zánik funkce 12.2.2002
Adresa: Janského 2248/33 , Praha 155 00
člen Pavel Riegr 1.10.2001 - 8.4.2002
Vznik funkce 29.6.2001
Zánik funkce 12.2.2002
Adresa: Na Beránku IV 224 , Ořech 252 25
předseda Josef Honzák 1.10.2001 - 28.7.2005
Vznik funkce 29.6.2001
Adresa: Sámova 410/28 , Praha 101 00
členka představenstva Jana Müllerová 8.4.2002 - 11.4.2007
Vznik funkce 12.2.2002
Zánik funkce 9.3.2007
Adresa: Zelenky-Hajského 1799/9 , Praha 130 00
člen představenstva Jan Svoboda 8.4.2002 - 21.3.2009
Vznik funkce 12.2.2002
Zánik funkce 12.2.2007
Adresa: Na bojišti 463/10 , Praha 120 00
předseda Josef Honzák 28.7.2005 - 25.5.2010
Vznik funkce 29.6.2001
Zánik funkce 20.5.2010
Adresa: Zelená 743/2 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Jan Nechvátal 11.4.2007 - 25.5.2010
Vznik členství 9.3.2007
Zánik členství 7.3.2010
Adresa: Brigádnická 2693/13 , Most 434 01
člen představenstva Daniel Zeman 29.6.2009 - 5.1.2013
Vznik členství 18.6.2009
Zánik členství 5.12.2012
Adresa: Atriová 1295/9 , Havířov 736 01
předseda představenstva Ing. Rudolf Širůček 25.5.2010 - 5.1.2013
Vznik členství 20.5.2010
Zánik členství 5.12.2012
Vznik funkce 20.5.2010
Zánik funkce 5.12.2012
Adresa: Oderská 5 , Velký Újezd 783 55
člen představenstva Ing. Jan Nechvátal 25.5.2010 - 5.1.2013
Vznik členství 20.5.2010
Zánik členství 5.12.2012
Adresa: Budečská 1005/12 , Praha 120 00
předseda představenstva Rudolf Širůček 5.1.2013 - 8.1.2016
Vznik členství 5.12.2012
Vznik funkce 5.12.2012
Adresa: Oderská 5 , Velký Újezd 783 55
člen představenstva Jan Nechvátal 5.1.2013 - 8.1.2016
Vznik členství 5.12.2012
Adresa: Budečská 1005/12 , Praha 120 00
člen představenstva Daniel Zeman 5.1.2013 - 8.1.2016
Vznik členství 5.12.2012
Adresa: Atriová 1295/9 , Havířov 736 01

Dozorčí rada ACTHERM holding a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Mgr. Linda Javorková 8.1.2016
Vznik členství 12.11.2015
Vznik funkce 12.11.2015
Adresa: Rumunská 789/11 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Kateřina Sléhová 8.1.2016
Vznik členství 12.11.2015
Adresa: Novostavby 333 , Majetín 751 03
člen dozorčí rady Renáta Kravčíková 8.1.2016
Vznik členství 12.11.2015
Adresa: Aloise Jiráska 1521/11 , Havířov 736 01
předseda Martin Hospodár 8.1.2001 - 1.10.2001
Adresa: Šafárikova 9 , Košice Slovenská republika
člen Hana Hospodárová 8.1.2001 - 1.10.2001
Adresa: Šafarikova 9 , Košice Slovenská republika
člen Valéria Janusová 8.1.2001 - 1.10.2001
Adresa: Mudroňova 25 , Košice Slovenská republika
předseda JUDr. Stanislav Lžičař 1.10.2001 - 29.6.2009
Vznik členství 18.6.2009
Vznik funkce 29.6.2001
Zánik funkce 18.6.2009
Adresa: Božetická 3396/8 , Praha 143 00
člen Ing. Alena Matěnová 1.10.2001 - 29.6.2009
Zánik členství 18.6.2009
Vznik funkce 29.6.2001
Adresa: Pod Belvederem 614/3 , Praha 148 00
člen JUDr. Ladislav Sádlík 1.10.2001 - 29.6.2009
Zánik členství 18.6.2009
Vznik funkce 29.6.2001
Adresa: Vondroušova 1165/10 , Praha 163 00
předseda dozorčí rady Ing. Petr Kumpf 29.6.2009 - 25.5.2010
Vznik členství 18.6.2009
Zánik členství 20.5.2010
Vznik funkce 18.6.2009
Zánik funkce 20.5.2010
Adresa: Havlíčkova 1247/2 , Říčany 251 01
člen dozorčí rady David Hubáček 29.6.2009 - 25.5.2010
Vznik členství 18.6.2009
Zánik členství 20.5.2010
Adresa: tř. Svornosti 257/14 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Renáta Kravčíková 29.6.2009 - 5.1.2013
Vznik členství 18.6.2009
Zánik členství 5.12.2012
Adresa: 17. listopadu 1137/27 , Havířov 736 01
předseda dozorčí rady Mgr. Linda Javorková 25.5.2010 - 5.1.2013
Vznik členství 20.5.2010
Zánik členství 5.12.2012
Vznik funkce 20.5.2010
Zánik funkce 5.12.2012
Adresa: Rumunská 789/11 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Kateřina Sléhová 25.5.2010 - 5.1.2013
Vznik členství 20.5.2010
Zánik členství 5.12.2012
Adresa: Mlýnská 44 , Majetín 751 03
předseda dozorčí rady Linda Javorková 5.1.2013 - 8.1.2016
Vznik členství 5.12.2012
Vznik funkce 5.12.2012
Adresa: Rumunská 789/11 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Kateřina Sléhová 5.1.2013 - 8.1.2016
Vznik členství 5.12.2012
Adresa: Novostavby 333 , Majetín 751 03
člen dozorčí rady Renáta Kravčíková 5.1.2013 - 8.1.2016
Vznik členství 5.12.2012
Adresa: Aloise Jiráska 1521/11 , Havířov 736 01

Sbírka Listin ACTHERM holding a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2347/SL 45 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 12.11.2015 22.12.2015 15.1.2016 6
B 2347/SL 44 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jed. předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 12.11.2015 22.12.2015 15.1.2016 2
B 2347/SL 43 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jed. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 12.11.2015 22.12.2015 15.1.2016 2
B 2347/SL 42 účetní závěrka [2014], zpráva auditora konsolidovaná Krajský soud v Ústí nad Labem 10.8.2015 17.12.2015 18.12.2015 31
B 2347/SL 41 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 17.6.2015 17.12.2015 18.12.2015 20
B 2347/SL 40 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2014 5.11.2014 10.11.2014 22
B 2347/SL 39 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2014 5.11.2014 7.11.2014 22
B 2347/SL 38 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 5.11.2014 7.11.2014 31
B 2347/SL 37 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 1254/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2014 3.7.2014 14.8.2014 18
B 2347/SL 36 účetní závěrka [2012], zpráva auditora konsolidovaná Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2013 19.9.2013 19.9.2013 31
B 2347/SL 35 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2013 19.9.2013 19.9.2013 21
B 6981/SL 34 ostatní - záp.ze zased.předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 5.12.2012 11.12.2012 15.1.2013 2
B 6981/SL 33 notářský zápis NZ 1654/2012 Krajský soud v Ústí nad Labem 5.12.2012 11.12.2012 15.1.2013 9
B 6981/SL 32 účetní závěrka, zpráva auditora r. 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2010 18.8.2011 19.8.2011 25
B 6981/SL 31 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2009 14.12.2010 15.12.2010 19
B 6981/SL 30 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009-konsolidovaná Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2009 14.12.2010 15.12.2010 0
B 6981/SL 29 podpisové vzory 2x Krajský soud v Ústí nad Labem 20.5.2010 29.6.2010 4
B 6981/SL 28 notářský zápis NZ 762/2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.5.2010 29.6.2010 9
B 6981/SL 27 účetní závěrka, zpráva auditora r.2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2008 15.6.2010 15.6.2010 15
B 6981/SL 26 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - r.2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2006 4.3.2008 4.3.2008 46
B 6981/SL 25 podpisové vzory Krajský soud v Ústí nad Labem 7.3.2007 3.5.2007 25.10.2007 1
B 6981/SL 24 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 9.3.2007 3.5.2007 3.5.2007 0
B 6981/SL 23 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2005 4.1.2007 5.1.2007 0
B 6981/SL 22 účetní závěrka r.2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2005 14.11.2006 14.11.2006 15
B 6981/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2004 15.12.2005 16.12.2005 30
B 6981/SL 20 účetní závěrka r.2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2003 4.8.2004 30.8.2004 14
B 6981/SL 19 notářský zápis NZ92/04 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.3.2004 9.4.2004 9
B 6981/SL 18 notářský zápis NZ 79/2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.3.2004 22.3.2004 10
B 6981/SL 17 účetní závěrka r.2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2002 2.10.2003 15.10.2003 12
B 6981/SL 16 účetní závěrka za rok 2001+audit Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2001 2.12.2002 5.12.2002 13
B 6981/SL 15 výroční zpráva za rok 2001+audit Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2001 2.12.2002 5.12.2002 16
B 6981/SL 9 podpisové vzory 2x Krajský soud v Ústí nad Labem 30.1.2002 28.5.2002 2
B 6981/SL 6 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 10.4.2002 28.5.2002 12
B 6981/SL 5 notářský zápis NZ 51/2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 12.2.2002 28.5.2002 6
B 6981/SL 14 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 14.2.2002 28.5.2002 13
B 6981/SL 13 notářský zápis NZ 65/2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.2.2002 28.5.2002 4
B 6981/SL 12 notářský zápis NZ 51/2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 12.2.2002 28.5.2002 6
B 6981/SL 11 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 12.2.2002 28.5.2002 3
B 6981/SL 10 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 12.2.2002 28.5.2002 13
B 6981/SL 4 podpisové vzory 3x Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2001 12.11.2001 6
B 6981/SL 3 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 359/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2001 12.11.2001 19
B 6981/SL 2 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 30.11.2000 16.3.2001 8
B 6981/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 253/2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.11.2000 16.3.2001 8

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ACTHERM holding a.s.

IČO (identifikační číslo) 26425432
Jméno ACTHERM holding a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Chomutov
Vznik první živnosti: 15.4.2002
Celkový počet živností: 14
Aktivních živností: 1

Sídlo ACTHERM holding a.s.

Živnosti a provozovny ACTHERM holding a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

  • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.4.2002

Živnost č. 2 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.4.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.4.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.4.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.4.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Příprava a vypracování technických návrhů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.4.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.4.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.4.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.4.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Činnost technických poradců v oblasti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.4.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.4.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.4.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.4.2002
Zánik oprávnění 23.1.2013

Živnost č. 14 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.4.2002
Zánik oprávnění 23.1.2013
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ACTHERM holding a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Jan Nechvátal
Člen statutárního orgánu Daniel Zeman
Člen statutárního orgánu Ing. Rudolf Širůček

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ACTHERM holding a.s.

IČO: 26425432
Firma: ACTHERM holding a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Chomutov
Základní územní jednotka: Chomutov
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz soukromé národní
Datum vzniku: 8.1.2001

Sídlo ACTHERM holding a.s.

Sídlo: Tovární 5533, Chomutov 430 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výstavba bytových a nebytových budov
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Reklamní činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
tracking image