Firma AC Sparta Praha fotbal, a.s. IČO 46356801


AC Sparta Praha fotbal, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

AC Sparta Praha fotbal, a.s. (46356801) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Milady Horákové 1066/98, Praha 170 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 12. 1993 a je stále aktivní. AC Sparta Praha fotbal, a.s. nemá žádnou provozovnu a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o AC Sparta Praha fotbal, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o AC Sparta Praha fotbal, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o AC Sparta Praha fotbal, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro AC Sparta Praha fotbal, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje AC Sparta Praha fotbal, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 2276
IČO (identifikační číslo osoby) 46356801
Jméno AC Sparta Praha fotbal, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 3.12.1993
Usnesení valné hromady ze dne 16.12.2016: Valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 150.000.000,-Kč (slovy: sto padesát milionů korun českých), a to upsáním 300 kusů nových kmenových akcií společnosti, každá akc ie o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) s tím, že všechny nově vydané akcie budou vydány v listinné podobě a budou znít na jméno. Souhrn jmenovitých hodnot nově vydaných akcií bude činit 150.000.000,-Kč (slovy: sto padesát milionů korun českých). Valná hromada rozhoduje o tom, že s nově vydanými kmenovými akciemi budou spojena stejná práva jako se stávajícími akciemi společnosti o téže jmenovité hodnotě, a že emisní kurs akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu se stanovuje ve výši jejich jmenovité hodnoty. Celý emisní kurs akcií bude splacen výhradně peněžitým vkladem a celý emisní kurs bude splacen v plné výši ještě před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního k apitálu není připuštěno. Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky. Valná hromada dále rozhoduje v důležitém zájmu společnosti, kterým je především její oddlužení a následné ekonomické oživení hospodaření společnosti a využití dalších finančních zdrojů pro investice do rozvoje podnikatelské činnosti společnosti, o vylouče ní přednostního práva akcionářů. Valná hromada rozhodla, že nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, a to společností J&T Credit Investments, a.s., IČ: 26 76 76 78, se sídlem v Praze 7 - Bubeneč, Milady Horákové 1066/98, PSČ 170 00. Valná hromada rozhoduje o tom, že smlouva o ups ání akcií s předem určeným zájemcem společností J&T Credit Investments, a.s., IČ: 26 76 76 78, se sídlem v Praze 7 - Bubeneč, Milady Horákové 1066/98, PSČ 170 00, bude uzavřena ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne konání valné hromady, a to v sídle společno sti AC Sparta Praha fotbal, a.s., která vyzve společnost J&T Credit Investments, a.s. k uzavření smlouvy o upsání akcií písemnou výzvou do sedmi dnů ode dne konání valné hromady. Valná hromada uděluje souhlas se započtením pohledávky společnosti na splacení emisního kursu všech akcií upsaných předem učeným zájemcem, společností J&T Credit Investments, a.s., IČ: 26 76 76 78, se sídlem v Praze 7 - Bubeneč, Milady Horákové 1066/98, P SČ 170 00, ve výši 150.000.000,-Kč (slovy: sto padesát milionů korun českých), s pohledávkou společnosti J&T Credit Investments, a.s. vůči společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s. na zaplacení částky v celkové výši 150.000.000,-Kč (slovy: sto padesát mili onů korun českých), která vznikla na základě těchto smluv: Smlouvy o půjčce finančních prostředků ve výši 10.000.000,-Kč (slovy: deset milionů korun českých) uzavřené mezi společností AC Sparta Praha fotbal, a.s. jakožto dlužníkem a společností J&T Credit Investments, a.s. jakožto věřitelem dne 27. 6. 2014, ve znění pozdějších dodatků, na základě smlouvy o půjčce finančních prostředků ve výši 25.000.000,-Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých) uzavřené mezi společností AC Sparta Praha fotbal, a.s. ja kožto dlužníkem a společností J&T Credit Investments, a.s. jakožto věřitelem dne 21. 11. 2014, ve znění pozdějších dodatků, a částečně na základě smlouvy o půjčce finančních prostředků ve výši 207.000.000,-Kč (slovy: dvě stě sedm milionů korun českých) uz avřené mezi společností AC Sparta Praha fotbal, a.s. jakožto dlužníkem a společností J&T Credit Investments, a.s. jakožto věřitelem dne 30. 12. 2015. Celková pohledávka společnosti J&T Credit Investments, a.s., vůči společnosti AC Sparta Praha fotbal, a. s. ve výši 150.000.000,00 Kč je tvořena: a) jistinou ve výši 114.583.619,14 Kč (slovy: sto čtrnáct milionů pět set osmdesát tři tisíc šest set devatenáct korun českých a čtrnáct haléřů) vyplývající ze smluv o půjčkách uzavřených mezi společností AC Sparta Praha fotbal, a.s. a společností J&T Cre dit Investments, a.s.: -jistiny ve výši 10.000.000,-Kč ze smlouvy o půjčce ze dne 27.6.2014, ve znění pozdějších dodatků; -jistiny ve výši 25.000.000,-Kč ze smlouvy o půjčce ze dne 21.11.2014, ve znění pozdějších dodatků, -jistiny částky ve výši 79 583 619,14 Kč ze smlouvy o půjčce ze dne 30.12.2015, a dále b) následujícími úroky v celkové výši 35.416.380,86 Kč (slovy: třicet pět milionů čtyři sta šestnáct tisíc tři sta osmdesát korun českých a osmdesát šest haléřů) vyplývajícími ze smluv o půjčkách uzavřených mezi společností AC Sparta Praha fotbal, a.s. a společností J&T Credit Investments, a.s.: -ve výši 68.493,12 Kč ze smlouvy o půjčce ze dne 23.5.2012, ve znění pozdějších dodatků, -ve výši 1.095.890,41 Kč ze smlouvy o půjčce ze dne 21.8.2012, ve znění pozdějších dodatků, -ve výši 1.161.643,78 Kč ze smlouvy o půjčce ze dne 16.10.2012, ve znění pozdějších dodatků, -ve výši 4.006.849,33 Kč ze smlouvy o půjčce ze dne 15.4.2013, ve znění pozdějších dodatků, -ve výši 3.595.890,43 Kč ze smlouvy o půjčce ze dne 14.6.2013, ve znění pozdějších dodatků, -ve výši 2.109.589,05 Kč ze smlouvy o půjčce ze dne 17.1.2014, ve znění pozdějších dodatků, -ve výši 1.541.095,90 Kč ze smlouvy o půjčce ze dne 10.4.2014, ve znění pozdějších dodatků, -ve výši 1.356.164,39 Kč ze smlouvy o půjčce ze dne 7.5.2014, ve znění pozdějších dodatků, -ve výši 898.630,12 Kč ze smlouvy o půjčce ze dne 10.6.2014, ve znění pozdějších dodatků, -ve výši 2.350.684,97 Kč ze smlouvy o půjčce ze dne 27.6.2014, ve znění pozdějších dodatků, -ve výši 4.869.863,04 Kč ze smlouvy o půjčce ze dne 21.11.2014, ve znění pozdějších dodatků, -ve výši 12.361.586,32 Kč ze smlouvy o půjčce ze dne 30.12.2015. Majitelem této pohledávky ve výši 150.000.000,- Kč je společnost J&T Credit Investments, a.s., IČ: 26 76 76 78, se sídlem v Praze 7 - Bubeneč, Milady Horákové 1066/98, PSČ 170 00. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení. Smlouva o započtení bude uzavřena bezprostředně po uzavření smlouvy o upsání akcií a výzva k jejímu uzavření bude učiněna současně s výzvou k uzavření smlouvy o upsání akcií. 8.1.2017
Prioritní akcie společnosti jsou převoditelné pouze s předchozím písemným souhlasem představenstva společnosti. 20.1.2016
Valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 150.000.000,00 Kč (slovy: sto padesát milionů korun českých), a to upsáním 300 kusů nových kmenových akcií společnosti, každá akcie o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slo vy: pět set tisíc korun českých) s tím, že všechny nově vydané akcie budou vydány v listinné podobě a znít na jméno. Souhrn jmenovitých hodnot nově vydaných akcií bude činit 150.000.000,00 Kč (slovy: sto padesát milionů korun českých). Valná hromada rozhoduje o tom, že s nově vydanými kmenovými akciemi budou spojena stejná práva jako se stávajícími akciemi společnosti o téže jmenovité hodnotě, a že emisní kurs akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu se stanovuje ve výši jejich jmenovité hodnoty. Celý emisní kurs akcií bude splacen výhradně peněžitým vkladem a celý emisní kurs bude splacen v plné výši ještě před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního k apitálu není připuštěno. Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky. Valná hromada dále rozhoduje v důležitém zájmu společnosti, kterým je především její oddlužení a následné ekonomické oživení hospodaření společnosti a využití dalších finančních zdrojů pro investice do rozvoje podnikatelské činnosti společnosti, o vylouče ní přednostního práva akcionářů. Valná hromada rozhodla, že nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, a to společností J&T Credit Investments, a.s., IČ: 26 76 76 78, se sídlem v Praze 7 - Bubeneč, Milady Horákové 1066/98, PSČ 170 00. Valná hromada rozhoduje o tom, že smlouva o ups ání akcií s předem určeným zájemcem společností J&T Credit Investments, a.s., IČ: 26 76 76 78, se sídlem v Praze 7 - Bubeneč, Milady Horákové 1066/98, PSČ 170 00, bude uzavřena ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne konání valné hromady, a to v sídle společno sti AC Sparta Praha fotbal, a.s., která vyzve společnost J&T Credit Investments, a.s. k uzavření smlouvy o upsání akcií písemnou výzvou do sedmi dnů ode dne konání valné hromady. Valná hromada uděluje souhlas se započtením pohledávky společnosti na splacení emisního kursu všech akcií upsaných předem učeným zájemcem, společností J&T Credit Investments, a.s., IČ: 26 76 76 78, se sídlem v Praze 7 - Bubeneč, Milady Horákové 1066/98, P SČ 170 00, ve výši 150.000.000,00 Kč (slovy: sto padesát milionů korun českých) s pohledávkou společnosti J&T Credit Investments, a.s., vůči společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s. na zaplacení částky v celkové výši 150.000.000,00 Kč (slovy: sto padesát milionů korun českých), která vznikla na základě těchto smluv: Smlouvy o půjčce finančních prostředků ve výši 25.000.000,00 Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých) uzavřené mezi společností AC Sparta Praha fotbal, a.s. jakožto dlužníkem a společností J&T Credit Investments, a.s. jakožto věřitelem dne 15. 4. 2013, na základě smlouvy o půjčce finančních prostředků ve výši 25.000.000,00 Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých) uzavřené mezi společností AC Sparta Praha fotbal, a.s. jakožto dlužníkem a společností J&T Credit Investments, a.s. jakožto věřitelem dne 14. 6. 2013, na základě smlouvy o půjčce finančních prostředků ve výši 25.000.000,00 Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých) uzavřené mezi společností AC Sparta Praha fotbal, a.s. jakož to dlužníkem a společností J&T Credit Investments, a.s. jakožto věřitelem dne 17. 1. 2014, na základě smlouvy o půjčce finančních prostředků ve výši 25.000.000,00 Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých) uzavřené mezi společností AC Sparta Praha fotba l, a.s. jakožto dlužníkem a společností J&T Credit Investments, a.s. jakožto věřitelem dne 10. 4. 2014, smlouvy o půjčce finančních prostředků ve výši 25.000.000,00 Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých) uzavřené mezi společností AC Sparta Praha fot bal, a.s. jakožto dlužníkem a společností J&T Credit Investments, a.s. jakožto věřitelem dne 7. 5. 2014, na základě smlouvy o půjčce finančních prostředků ve výši 20.000.000,00 Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) uzavřené mezi společností AC Sparta P raha fotbal, a.s. jakožto dlužníkem a společností J&T Credit Investments, a.s. jakožto věřitelem dne 10. 6. 2014. Celková pohledávka společnosti J&T Credit Investments, a.s., vůči společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s. ve výši 150.000.000,00 Kč je tvoř ena jistinou ve výši 145.000.000,-Kč (slovy: sto čtyřicet pět milionů korun českých) a následujícími úroky v celkové výši 5.000.000 Kč (slovy: pět milionů korun českých) vyplývajícími ze smluv o půjčkách uzavřených mezi společností AC Sparta Praha fotbal, a.s. a společností J&T Credit Investments, a.s.: -ve výši 684.931,51 Kč ze smlouvy o půjčce ze dne 26.10.2011; -ve výši 547.945,20 Kč ze smlouvy o půjčce ze dne 18.1.2012; -ve výši 1.369.863,- Kč ze smlouvy o půjčce ze dne 24.1.2012; -ve výši 1.095.890,41 Kč ze smlouvy o půjčce ze dne 24.4.2012; -ve výši 1.301.369,88 Kč ze smlouvy o půjčce ze dne 23.5.2012. Majitelem této pohledávky ve výši 150.000.000,- Kč je společnost J&T Credit Investments, a.s., IČ: 26 76 76 78, se sídlem v Praze 7 - Bubeneč, Milady Horákové 1066/98, PSČ 170 00. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení. Smlouva o započtení bude uzavřena bezprostředně po uzavření smlouvy o upsání akcií a výzva k jejímu uzavření bude učiněna současně s výzvou k uzavření smlouvy o upsání akcií. 11.12.2014 - 16.4.2015
Usnesení valné hromady ze dne 19.12.2012: 1. Základní kapitál společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s., se sídlem Praha 7, Tř. Milady Horákové 1066/98, PSČ 170 00, identifikační číslo 46356801, se zvyšuje o částku 278.200.000,-Kč (slovy dvě stě sedmdesát osm milionů dvě stě tisíc korun českých), a to upsáním nových kmenových akcií v počtu 556 (slovy pět set padesát šest) kusů, každá akcie o jmenovité hodnotě 500.000,-Kč (slovy pět set tisíc korun českých), a dále upsáním nových kmenových akcií v počtu 4 (slovy čtyř) kusů, každá akcie o jmenovit é hodnotě 50.000,-Kč (slovy padesát tisíc korun českých). Akcie budou vydány v listinné podobě, budou akciemi na jméno a nebudou kotovanými cennými papíry. Souhrn jmenovitých hodnot nově vydaných akcií bude činit 278.200.000,-Kč. Celý emisní kurs akcií bu de splacen výhradně peněžitým vkladem, a to v plné výši ještě před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení a rozvoj finanční soběstačnosti společnosti, oddluž ení a následné ekonomické oživení hospodaření společnosti a využití dalších finančních zdrojů pro investice do rozvoje podnikatelské činnosti společnosti. 23.1.2013 - 7.5.2013
2. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 23.1.2013 - 7.5.2013
3. Valná hromada rozhodla o vyloučení přednostního práva akcionářů a upisování nových akcií bude nabídnuto předem určenému zájemci, společnosti J&T Credit Investments, a.s. se sídlem Praha 7-Bubeneč, Milady Horákové 1066/98, PSČ 170 00, a to v důležitém a vážném zájmu společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s., kterým je především její odddlužení a následně ekonomické oživení hospodaření společnosti a využití dalších finančních zdrojů pro investice do rozvoje podnikatelské činnosti společnosti. 23.1.2013 - 7.5.2013
4. Všechny nově emitované akcie budou nabídnuty určenému zájemci, společnosti J&T Credit Investments, a.s. se sídlem Praha 7- Bubeneč, Milady Horákové 1066/98, PSČ 170 00. 23.1.2013 - 7.5.2013
5. Smlouva o upsání akcií s předem určeným zájemcem společností J&T Credit Investments, a.s. se sídlem Praha 7-Bubeneč, Milady Horákové 1066/98, PSČ 170 00, IČ 26767678, bude podle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku uzavřena ve lhůtě třiceti dn ů ode dne doručení rozhodnutí Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku společnosti, a to v sídle společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s. vyzve v souladu s tímto usnesením společnost J&T Credit Investments, a.s. k uzavření smlouvy o upsání akcií písemnou výzvou do deseti dnů ode dne doručení rozhodnutí Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Smlouva o upsání akcií bude mít písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny. 23.1.2013 - 7.5.2013
6. Valná hromada rozhodla v souvislosti s rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s. o udělení souhlasu se započtením pohledávky společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s. na splacení emisního kursu všech akcií upsaný ch předem určeným zájemcem, společností J&T Credit Inestments, a.s. se sídlem Praha 7-Bubeneč, Milady Horákové 1066/98, PSČ 170 00, IČ 26767678,, ve výši 278.200.000,-Kč s pohledávkou společnosti J&T Credit Investments, a.s. vůči společnosti AC Sparta Pr aha fotbal, a.s. na zaplacení částky 278.200.000,-Kč. Předmětná pohledávka vznikla z titulu následujících Smluv o půjčce mezi AC Sparta Praha fotbal, a.s. a J&T Credit Investments, a.s.: -smlouva ze dne 26.10.2011, o půjčce ve výši 25.000.000,-Kč, - smlouva ze dne 18.1.2012, o půjčce ve výši 20.000.000,-Kč, - smlouva ze dne 24.1.2012, o půjčce ve výši 50.000.000,-Kč, - smlouva ze dne 24.4.2012, o půjčce ve výši 40.000.000,-Kč, - smlouva ze dne 23.5.2012, o půjčce ve výši 50.000.000,-Kč, - smlouva ze dne 21.8.2012, o půjčce ve výši 40.000.000,-Kč, - smlouva ze dne 16.10.2012, o půjčce ve výši 40.000.000,-Kč, přičemž mimo pohledávky na splacení jistin uvedených půjček zahrnuje i příslušné úroky z výše uvedených smluv o půjčkách, a to ve výši 2.547.945,22Kč ze smlouvy o půjčce ze dne 26.10.2011, ve v ýši 1.578.082,17Kč ze smlouvy o půjčce ze dne 18.1.2012, ve výši 3.863.013,66Kč ze smlouvy o půjčce ze dne 24.1.2012, ve výši 2.093.150,69Kč ze smlouvy o půjčce ze dne 24.4.2012, ve výši 2.219.178,06Kč ze smlouvy o půjčce ze dne 23.5.2012, ve výši 789.041 ,10Kč ze smlouvy o půjčce ze dne 21.8.2012, ve výši 109.589,10Kč ze smlouvy o půjčce ze dne 16.10.2012. Celková výše úroků z výše uvedených smluv činí celkem 13.200.000,-Kč 23.1.2013 - 7.5.2013
7. Důvodem pro navrhované započtení je efektivní využití vzájemných finančních nároků mezi společností a upisovatelem, jakožto předem určeným zájemcem, zajišťující rychlost a účelnost navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 23.1.2013 - 7.5.2013
8. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení. Smlouva o započtení bude uzavřena bezprostředně po uzavření smlouvy o upsání akcií a výzva k jejímu uzavření bude učiněna současně s výzvou k uzavření smlouvy o upsání akcií. 23.1.2013 - 7.5.2013
9. Emisní kurs akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu se navrhuje ve výši jejich jmenovité hodnoty. 23.1.2013 - 7.5.2013
10. S nově vydanými kmenovými akciemi budou spojena stejná práva jako se stávajícími kmenovými akciemi společnosti o téže jmenovité hodnotě. 23.1.2013 - 7.5.2013
Usnesení valné hromady ze dne 30.11.2010: 1. Základní kapitál společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s. se sídlem Praha 7, Tř. Milady Horákové 1066/98, PSČ 170 00, identifikační číslo 46356801 se zvyšuje o částku 148.600.000,- Kč (slovy jedno sto čtyřicetosm miliónů šestsettisíc korun českých), a  to upsáním kmenových akcií v počtu 297 (slovy dvěstědevadesátsedm) kusů, každá akcie o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč ( slovy pět set tisíc korun českých) a kmenových akcií v počtu 2 ( slovy dvou) kusů, každá akcie o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy p adesáttisíc korun českých). Akcie budou vydány v listinné podobě, budou akciemi na jméno a nebudou kótovanými cennými papíry. Souhrn jmenovitých hodnot nově vydaných akcií bude činit 148.600.000,- Kč. Celý emisní kurs akcií bude splacen výhradně peněžitým vkladem, a to v plné výši ještě před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení a rozvoj finanční soběstačnosti společnosti, oddlužení a následné ekonomické oži vení hospodaření společnosti a využití dalších finančních zdrojů pro investice do rozvoje její podnikatelské činnosti. 2. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3. Valná hromada rozhodla o vyloučení přednostního práva akcionářů a upisování nových akcií bylo nabídnuto předem určenému zájemci, společnosti J&T Credit Investments, a.s. se sídlem v Praze 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ: 26 76 76 78, a to v důležité m a vážném zájmu společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s., kterým je především její oddlužení a následné ekonomické oživení hospodaření společnosti a využití dalších finančních zdrojů pro investice do rozvoje podnikatelské činnosti společnosti. 4. Všechny nově emitované akcie budou nabídnuty určenému zájemci společnosti J&T Credit Investments, a.s. se sídlem v Praze 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ: 26767678. 5. Smlouva o upsání akcií s předem určeným zájemcem společnosti J&T Credit Investments, a.s. se sídlem v Praze 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ: 26 76 76 78, bude podle ustanovení § 204 odts. 5 obchodního zákoníku uzavřena ve lhůtě třiceti dní ode dne d oručení rozhodnutí Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku společnosti, a to v sídle společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s. vyzve v souladu s tímto usnesením společnost J& T Credit Investments, a s. k uzavření smlouvy o upsání akcií písemnou výzvou do deseti dnů ode dne doručení rozhodnutí Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Smlouva o ups ání akcií bude mít písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny. 6. Valná hromada rozhodla v souvislosti s rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s. o udělení souhlasu se započtením pohledávky společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s. na splacení emisního kursu všech akcií upsaný ch předem určeným zájemcem, společností J&T Credit Investments, a.s., se sídlem v Praze 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ: 26 76 76 78, ve výši 148.600.000,- Kč s pohledávkou společnosti J&T Credit Invetsments, a.s. vůči společnosti AC Sparta Praha fotba l, a.s. na zaplacení částky 148.600.000,- Kč. Předmětná pohledávka vznikla z titulu následujících smluv o půjčce mezi společností AC Sparta Praha fotbal, a.s. a J&T Credit Investments, a.s.: - smlouva ze dne 22.12.2009, o půjčce ve výši 80.000.000,-00 Kč, - smlouva ze dne 17.2.2010, o půjčce ve výši 30.000.000,00 Kč, - smlouva ze dne 6.4.2010, o půjčce ve výši 3.000.000,00 Kč, - smlouva ze dne 19.4.2010, o půjčce ve výši 24.000.000,00 Kč přičemž mimo pohledávky na splacení jistin uvedených půjček zahrnuje i příslušné úroky z výše uvedených smluv o půjčkách ve výši 10.361.369,83 Kč a dále zahrnuje úroky ze smlouvy o půjčce ze dne 16.5.2010, ve výši 842.465,76 Kč a část úroků ze smlouvy o p ůjčce ze dne 21.6.2010, ve výši 395.164,41 Kč. Důvodem pro navrhované započtení je efektivní využití vzájemných finančních nároků mezi společností a upisovatelem, jakožto předem určeným zájemcem zajišťující rychlost a účelnost navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 7. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení. Smlouva o započtení bude uzavřena bezprostředně po uzavření smlouvy o upsání akcií a výzva k jejímu uzavření bude učiněna současně s výzvou k uzavření smlouvy o upsání akcií. 8. Emisní kurs akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu se navrhuje ve výši jejich jmenovité hodnoty. 9. S nově vydanými kmenovými akciemi budou spojena stejná práva jako se stávajícími kmenovými akciemi společnosti o téže jmenovité hodnotě. 12.1.2011 - 25.3.2011
Usnesení valné hromady ze dne 12.11.2009 : 1.Základní kapitál společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s. se sídlem Praha 7, Tř. Milady Horákové 1066/98, PSČ 170 00, identifikační číslo 46356801 se zvyšuje o částku 115.200.000,-Kč (slovy jedno sto patnáct miliónů dvěstětisíc korun českých), a to upsá ním kmenových akcií v počtu 230 (slovy dvěstětřicet) kusů, každá akcie o jmenovité hodnotě 500.000,-Kč (slovy pět set tisíc korun českých) a dále upsáním kmenových akcií v počtu 4 ( slovy čtyř ) kusů, každá akcie o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč( slovy pade sáttisíc korun českých). Akcie budou vydány v listinné podobě, budou akciemi na jméno a nebudou kotovanými cennými papíry. Souhrn jmenovitých hodnot nově vydaných akcií bude činit 115.200.000,- Kč. Celý emisní kurs bude splacen výhradně peněžitým vkladem , a to v plné výši ještě před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení a rozvoj finanční soběstačnosti společnosti, oddlužení a následné ekonomické oživení ho spodaření společnosti a využití dalších finančních zdrojů pro investice do rozvoje podnikatelské činnosti společnosti. 2. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3. Valná hromada rozhodla o vyloučení přednostního práva akcionářů a upisování nových akcií bylo nabídnuto předem určenému zájemci, společnosti J&T Credit Investments, a.s. se sídlem v Praze 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ: 26 76 76 78, a to v důležité m a vážném zájmu společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s., kterým je především její oddlužení a následné ekonomické oživení hospodaření společnosti a využití dalších finančních zdrojů pro investice do rozvoje podnikatelské činnosti společnosti. 4. Všechny nově emitované akcie budou nabídnuty určenému zájemci, společnosti J&T Credit Investments, a.s. se sídlem v Praze 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ: 26767678. 5. Smlouva o upsání akcií s předem určeným zájemcem společností J&T Credit Investments, a.s. se sídlem v Praze 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ: 26 76 76 78, bude podle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku uzavřena ve lhůtě třiceti dní ode dne d oručení rozhodnutí Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku společnosti, a to v sídle společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s. Společnost AC Sparta Praha fotbal, a.s. vyzve v souladu s tímto usnesením společnost J&T Credit Investments, a.s. k uzavření smlouvy o upsání akcií písemnou výzvou do deseti dnů ode dne doručení rozhodnutí Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnos ti do obchodního rejstříku. Smlouva o upsání akcií bude mít písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny. 6. Valná hromada rozhodla v souvislosti s rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s. o udělení souhlasu se započtením pohledávky společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s. na splacení emisního kursu všech akcií upsan ých předem učeným zájemcem, společností J&T Credit Investments, a.s., se sídlem v Praze 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ: 26 76 76 78, ve výši 115.200.000,-Kč s pohledávkou společnosti J&T Credit Investments, a.s. vůči společnosti AC Sparta Praha fotbal , a.s. na zaplacení částky 115.200.000,-Kč. Předmětná pohledávka z části vznikla jako pohledávka společnosti J&T Private Equity B.V., registrační číslo 34157775, se sídlem Holandsko, Amsterdam, Weteringschans 26, 1017 SG, a to v souladu se smlouvou o půjč ce finančních prostředků ve výši 30 000 000,00 Kč uzavřené mezi společností AC Sparta Praha fotbal, a.s. jakožto dlužníkem a společností J&T Private Equity B.V. jakožto věřitelem dne 18.11.2008, a dále v souladu se smlouvou o půjčce finančních prostředků ve výši 40 000 000,00 Kč uzavřené mezi společností AC Sparta Praha fotbal, a.s.jakožto dlužníkem a společností J&T Private Equity B.V. jakožto věřitelem dne 19.12.2008. Pohledávka byla na společnost J&T Credit Investments, a.s. postoupena na základě Sml ouvy o postoupení pohledávky ze dne 30.8.2009 včetně úroků ve výši 2 442 671,23 Kč. Zbývající část předmětné pohledávky pak vznikla z titulu následujících Smluv o půjčce mezi AC Sparta Praha fotbal, a.s. a J&T Credit Investments: -smlouva ze dne 28.7.2009, o půjčce ve výši 10 000 000,00 Kč; -smlouva ze dne 17.8.2009, o půjčce ve výši 15 000 000,00 Kč; - smlouva ze dne 9.9.2009, o půjčce ve výši 15 000 000,00 Kč, přičemž mimo pohledávky na splacení jistin uvedených půjček zahrnuje i příslušné úroky ve výši 2 757 328,77 Kč. Důvodem pro navrhované započtení je efektivní využití vzájemných finančních nároků mezi společností a upisovatelem, jakožto předem určeným zájemcem zajišťující rychlost a účelnost navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 7. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení. Smlouva o započtení bude uzavřena bezprostředně po uzavření smlouvy o upsání akcií a výzva k jejímu uzavření bude učiněna současně s výzvou k uzavření smlouvy o upsání akcií. 8. Emisní kurs akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu se navrhuje ve výši jejich jmenovité hodnoty. 9. S nově vydanými kmenovými akciemi budou spojena stejná práva jako se stávajícími kmenovými akciemi společnosti o téže jmenovité hodnotě. 16.12.2009 - 27.2.2010
Usnesení valné hromady konané dne 19.12.2008 o zvýšení základního kapitálu: 1. Základní kapitál společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s. se sídlem Praha 7, Tř. Milady Horákové 1066/98, PSČ 170 00, identifikační číslo 463 56 801, se zvyšuje o částku 106.600.000,-- Kč (slovy: jedno sto šest miliónů šest set tisíc korun českých), a  to upsáním kmenových akcií v počtu 213 (slovy: dvě stě třináct) kusů, každá akcie o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) a dále upsáním kmenových akcií v počtu 2 (slovy: dvou) kusů, každá akcie o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Akcie budou vydány v listinné podobě, budou akciemi na jméno a nebudou kotovanými cennými papíry. Souhrn jmenovitých hodnot nově vydaných akcií bude činit 106.600.000,-- Kč. Celý emisní kurs bude splacen výhradně peněžitým vkladem, a to v plné výši ještě před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení a rozvoj finanční soběstačnosti společnosti, oddlužení a následné ekono mické oživení hospodaření společnosti a využití dalších finančních zdrojů pro investice do rozvoje podnikatelské činnosti společnosti. 2. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3. Valná hromada rozhodla o vyloučení přednostního práva akcionářů a upisování nových akcií bylo nabídnuto předem určenému zájemci, společnosti J&T Credit Investments, a.s. se sídlem v Praze 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ: 26 76 76 78, a to v důležité m a vážném zájmu společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s., kterým je především její oddlužení a následné ekonomické oživení hospodaření společnosti a využití dalších finančních zdrojů pro investice do rozvoje podnikatelské činnosti společnosti. 4. Všechny nově emitované akcie budou nabídnuty určenému zájemci, společnosti J&T Credit Investments, a.s. se sídlem v Praze 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ: 26767678. 5. Smlouva o upsání akcií s předem určeným zájemcem společností J&T Credit Investments, a.s. se sídlem v Praze 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ: 26 76 76 78, bude podle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku uzavřena ve lhůtě třiceti dní ode dne d oručení rozhodnutí Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku společnosti, a to v sídle společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s. Společnost AC Sparta Praha fotbal, a.s. vyzve v souladu s tímto usnesením společnost J&T Credit Investments, a.s. k uzavření smlouvy o upsání akcií písemnou výzvou do deseti dnů ode dne doručení rozhodnutí Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnos ti do obchodního rejstříku. Smlouva o upsání akcií bude mít písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny. 6. Valná hromada rozhodla v souvislosti s rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s. o udělení souhlasu se započtením pohledávky společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s. na splacení emisního kursu všech akcií upsan ých předem učeným zájemcem, společností J&T Credit Investments, a.s., se sídlem v Praze 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ: 26 76 76 78, ve výši 106.600.000,-Kč s pohledávkou společnosti J&T Credit Investments, a.s. vůči společnosti AC Sparta Praha fotbal , a.s. na zaplacení částky 106.600.000,-Kč. Předmětná pohledávka vznikla původně jako pohledávka společnosti J&T Private Equity B.V., registrační číslo 34157775, se sídlem Holandsko, Amsterdam, Weteringschans 26, 1017 SG, a to v souladu o půjčce finančníc h prostředků ve výši 75.000.000,-Kč uzavřené mezi společností AC Sparta Praha fotbal, a.s. jakožto dlužníkem a společností J&T Private Equity B.V. jakožto věřitelem dne 30.7.2008, a dále v souladu se smlouvou o půjčce finančních prostředků ve výši 30.000. 000,-Kč uzavřené mezi společností AC Sparta Praha fotbal, a.s. jakožto dlužníkem a společností J&T Private Equity B.V. jakožto věřitelem dne 1.10.2008. Pohledávka byla na společnost J&T Credit Investments, a.s. postoupena na základě Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 12.11.2008. Důvodem pro navrhované započtení je efektivní využití vzájemných finančních nároků mezi společností a upisovatelem, jakožto předem určeným zájemcem zajišťující rychlost a účelnost navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 7. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení. Smlouva o započtení bude uzavřena bezprostředně po uzavření smlouvy o upsání akcií a výzva k jejímu uzavření bude učiněna současně s výzvou k uzavření smlouvy o upsání akcií. 8. Emisní kurs akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu se navrhuje ve výši jejich jmenovité hodnoty. 9. S nově vydanými kmenovými akciemi budou spojena stejná práva jako se stávajícími kmenovými akciemi společnosti o téže jmenovité hodnotě. 22.1.2009 - 1.5.2009
Usnesení valné hromady ze dne 7.1.2008: 1. Základní kapitál společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s. se sídlem Praha 7, Tř. Milady Horákové 1066/98, PSČ 170 00 , identifikační číslo 46356801 se zvyšuje o částku 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto miliónů korun českých), a to upsáním kmenových akcií v počtu 200 (slovy : dvě stě) kusů, každá o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Akcie budou vydány v listinné podobě, budou akciemi na jméno a nebudou kotovanými cennými papíry. Souhrn jmenovitých hodnot nově vydanýc h akcií bude činit 100.000.000,- Kč. Celý emisní kurs bude splacen výhradně peněžitým vkladem, a to v plné výši ještě před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posí lení a rozvoj finanční soběstačnosti společnosti, oddlužení a následné ekonomické oživení hospodaření společnosti a využití dalších finančních zdrojů pro investice do rozvoje podnikatelské činnosti společnosti. 2. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3. Valná hromada rozhodla o vyloučení přednostního práva akcionářů a upisování nových akcií bylo nabídnuto předem určenému zájemci, společnosti J&T Credit Investments, a.s. se sídlem v Praze 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ: 26 76 76 78, a to v důležité m a vážném zájmu společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s., kterým je především její oddlužení a následné ekonomické oživení hospodaření společnosti a využití dalších finančních zdrojů pro investice do rozvoje podnikatelké činnosti společnosti. 4. Všechny nově emitované akcie budou nabídnuty určenému zájemci, společnosti J&T Credit Investments, a.s. se sídlem v Praze 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ: 26767678. 5. Smlouva o upsání akcií předem určeným zájemcem společností J&T Credit Investments, a.s. se sídlem v Praze 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00 , IČ:26 76 76 78, bude podle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku uzavřena ve lhůtě třiceti dní ode dne dor učení rozhodnutí Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku společnosti, a to v sídle společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s. Společnost AC Sparta Praha fotbal, a.s. vyzve v s ouladu s tímto usnesením společnost J&T Credit Investments, a.s. k uzavření smlouvy o upsání akcií prostřednictvím písemné výzvy. Smlouva o upsání akcií musí být písemná a podpisy musí být úředně ověřeny. 6. Valná hromada rozhodla v souvislosti s rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s. o udělení souhlasu se započtením pohledávky společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s.na splacení emisního kursu všech akcií upsanýc h předem určeným zájemcem, společností J&T Credit Investments, a.s., se sídlem v Praze 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ: 26 76 76 78, ve výši 100.000.000,- Kč s pohledávkou společnosti J&T Credit Investments, a.s. na vrácení jistiny půjčky ve výši 100.0 00.000,- Kč, splatné ke dni 31.12.2007, v souladu se smlouvou o půjčce uzavřené mezi společností AC Sparta Praha fotbal, a.s. a J&T Credit Investments, a.s. dne 29.10.2007. Důvodem pro navrhované započtení je efektivní využití vzájemných finančních nároků mezi společností a upisovatelem, jakožto předem určeným zájemcem zajišťující rychlost a účelnost navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 7. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení. Smlouva o započtení bude uzavřena bezprostředně po uzavření smlouvy o upsání akcií a výzva k jejímu uzavření bude učiněna současně s výzvou k uzavření smlouvy o upsání akcií. 8. Emisní kurs akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu se navrhuje ve výši jejich jmenovité hodnoty. 9. S nově vydanými kmenovými akciemi budou spojena stejná práva jako se stávajícími kmenovými akciemi společnosti o téže jmenovité hodnotě. 10.3.2008 - 6.6.2008
Usnesení valné hromady ze dne 2.12.1999 : l. Valná hromada uděluje souhlas s vkladem pohledávky vůči společnosti , která svědčí věřiteli Vydavatelství Vltava spol. s r.o. se sídlem České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 8/5, v její nominální hodnotě 283 370 000,- Kč do základního jmění společnosti dle § 59 odst. 7 obchodního zákoníku a v této souvislosti schválila toto rozhodnutí o zvýšení základního jmění: 2. Tato pohledávka byla pro účely nepeněžitého vkladu do základního jmění společnosti oceněna posudky dvou soudních znalců Ing. Vítězslava Hálka a Ing. Vladimíra Horáka ve smyslu § 59 ods. 7 obch. zák. ve výši její nominální hodnoty, tj. 283.370.000,- Kč. 3.Důvodem navrhovaného zvýšení základního jmění společnosti je podstatné oddlužení společnosti formou kapitalizace pohledávky věřitele za společností a vyrovnání poměru základního jmění společnosti a její ztráty. 4.Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku 283.370.000,- Kč, tj. celkem na 288.370.000,- Kč. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. 5.Základní jmění se zvyšuje upisováním 560 ks nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě kusu 500.000,- Kč a 674 ks nových prioritních akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jednoho kusu akcie 5.000,- Kč. 6. Všechny akcie budou upsány bez veřejné výzvy k upisování akcií určitému zájemci, kterým je věřitel společnosti Vydavatelství Vltava, spol. s r.o.,České Budějovice,nám. Přemysla Otakara II. 8/5, IČ 13497723.Přednostní právo ostatních akcionářů je podle ustanovení § 204a odst.1 obchodního zákoníku vyloučeno ze zákona, neboť akcie se neupisují peněžitými vklady. 7. Upisování se bude dít v sídle společnosti v Praze 7, Milady Horákové 98, ve lhůtě do 7 dnů od nabytí právní moci usnesení příslušného obchodního soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. 8. Akcionář, který se podílí na zvýšení základního jmění, splatí jím upsané akcie v sídle společnosti Praha 7, Milady Horákové 98, v nepeněžitém plnění, a to postoupením své pohledávky za společnosti ve výši 283.370.000,- Kč na společnost (tzv. kapitalizace pohledávky), ve lhůtě do 7 dnů od upsání nových akcií. Emisní kurs akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. 4.2.2000 - 23.6.2000

Aktuální kontaktní údaje AC Sparta Praha fotbal, a.s.

Kapitál AC Sparta Praha fotbal, a.s.

zakladni jmění 2 453 950 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 24.1.2019
zakladni jmění 1 903 950 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 15.6.2018 - 24.1.2019
zakladni jmění 1 336 970 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 14.2.2017 - 15.6.2018
zakladni jmění 1 186 970 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.12.2014 - 14.2.2017
zakladni jmění 1 036 970 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 7.5.2013 - 11.12.2014
zakladni jmění 758 770 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 25.3.2011 - 7.5.2013
zakladni jmění 610 170 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.2.2010 - 25.3.2011
zakladni jmění 494 970 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.5.2009 - 27.2.2010
zakladni jmění 388 370 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.6.2008 - 1.5.2009
zakladni jmění 288 370 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.6.2000 - 6.6.2008
zakladni jmění 5 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 3.12.1993 - 23.6.2000

Akcie AC Sparta Praha fotbal, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 500 000 Kč 4 889 24.1.2019
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 112 15.6.2018
Prioritní akcie na jméno 5 000 Kč 680 15.6.2018
Kmenové akcie na jméno 500 000 Kč 3 789 15.6.2018 - 24.1.2019
Kmenové akcie na jméno 500 000 Kč 2 656 14.2.2017 - 15.6.2018
Kmenové akcie na jméno 500 000 Kč 2 356 11.12.2014 - 14.2.2017
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 103 11.12.2014 - 15.6.2018
Akcie na jméno 500 000 Kč 556 7.5.2013 - 11.12.2014
Akcie na jméno 50 000 Kč 4 7.5.2013 - 11.12.2014
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 99 25.3.2011 - 11.12.2014
Kmenové akcie na jméno 500 000 Kč 1 500 25.3.2011 - 11.12.2014
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 97 27.2.2010 - 25.3.2011
Kmenové akcie na jméno 500 000 Kč 1 203 27.2.2010 - 25.3.2011
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 93 1.5.2009 - 27.2.2010
Kmenové akcie na jméno 500 000 Kč 973 1.5.2009 - 27.2.2010
Kmenové akcie na jméno 500 000 Kč 760 6.6.2008 - 1.5.2009
Akcie na jméno 500 000 Kč 560 21.10.2004 - 6.6.2008
Akcie na jméno 50 000 Kč 91 21.10.2004 - 1.5.2009
Prioritní akcie na jméno 500 Kč 900 10.5.2001
Akcie na majitele 500 000 Kč 560 23.6.2000 - 21.10.2004
Prioritní akcie na jméno 5 000 Kč 674 23.6.2000 - 15.6.2018
Prioritní akcie na majitele 500 Kč 900 3.12.1993 - 10.5.2001
Akcie na majitele 50 000 Kč 91 3.12.1993 - 21.10.2004

Sídlo AC Sparta Praha fotbal, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Milady Horákové 1066/98 , Praha 170 00 12.12.1995
Adresa Palác IBC, Pobřežní 3 , 180 00 Praha 8 Česká republika
3.12.1993 - 12.12.1995

Předmět podnikání AC Sparta Praha fotbal, a.s.

Platnost údajů od - do
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 16.4.2015
zprostředkovatelská činnost v oblasti pojišťovnictví 10.7.2012
Organizační činnost v oblasti sportu. 3.12.1993
Provozování fotbalových mužstev. 3.12.1993
Reklamní činnost. 3.12.1993
Marketingová činnost. 3.12.1993
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej ( s výjimkou zboží vyloučeného zákonem č. 455/91 Sb. a jeho přílohami). 3.12.1993
Pronájem sportovních zařízení a dalšího nebytového fondu včetně poskytování doplňkových služeb. 3.12.1993
Nakladatelství. 3.12.1993
Vydavatelství. 3.12.1993

vedení firmy AC Sparta Praha fotbal, a.s.

Statutární orgán AC Sparta Praha fotbal, a.s.

Platnost údajů od - do
Za představenstvo jménem společnosti navenek jednají, podepisují a právní úkony činí kteříkoli dva členové představenstva společně. 3.5.2006
Za představenstvo jménem společnosti navenek jednají, podepisují a právní úkony činí místopředseda představenstva společně s kterýmkoli členem představenstva, nebo kteříkoli tři členové představenstva společně. 21.10.2004 - 3.5.2006
Za společnost jedná v plném rozsahu představenstvo společnosti, a to předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 8.9.1999 - 21.10.2004
Za společnost jedná v celém rozsahu a podepisuje představenstvo, a to každý z členů představenstva samostatně. Podepisování se uskutečňuje tím způsobem, že podepisující připojí svůj podpis k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti. 19.2.1997 - 8.9.1999
Za společnost jedná v celém rozsahu a podepisuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda představenstva, který je označován jako prezident společnosti, anebo společně dva členové představenstva, kteří k tomu byli všemi členy představenstva písemně pověřeni. Podepisování se uskutečňuje tím způsobem, že podepisující připojí své podpisy či svůj podpis k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti. 3.12.1993 - 19.2.1997
Předseda představenstva JUDr. Daniel Křetínský 20.1.2016
Vznik členství 14.12.2015
Vznik funkce 14.12.2015
Adresa: Kostelní 1102/12 , Praha 170 00
Místopředseda představenstva Dušan Svoboda 20.1.2016
Vznik členství 14.12.2015
Vznik funkce 14.12.2015
Adresa: Gorkého 84/41 , Brno 602 00
Člen představenstva Ing. Jana Cejpková Ph.D. 20.1.2016
Vznik členství 14.12.2015
Adresa: Pasovská 1623/16 , České Budějovice 370 05
Místopředseda představenstva Mgr. Adam Kotalík 20.1.2016
Vznik členství 14.12.2015
Vznik funkce 14.12.2015
Adresa: sídliště Vajgar 678 , Jindřichův Hradec 377 01
člen představenstva Ing. Michal Viktorin 14.2.2017
Vznik členství 16.12.2016
Adresa: V přístavu 1585/10 , Praha 170 00
člen představenstva Mgr. Martina Králová 25.1.2018
Vznik členství 8.12.2017
Adresa: Na Skalce 381 , Králův Dvůr 267 01
místopředseda představenstva Ing. František Čupr 24.1.2019
Vznik členství 10.12.2018
Vznik funkce 11.12.2018
Adresa: Žitenická 871 1, 190 00 Praha Česká republika
Člen představenstva JUDr. Zdeněk Nehoda 3.12.1993 - 27.2.1995
Adresa: Bubenečská 352/19 , Praha 160 00
Člen představenstva MUDr. Petr Čermák 3.12.1993 - 12.12.1995
Adresa: Lamačova 827/15 , Praha 152 00
Člen představenstva Petr Mach 3.12.1993 - 19.2.1997
Adresa: Františka Diviše 609 , 104 00 Praha 10 - Uhříněves Česká republika
Člen představenstva JUDr. Miloš Moravec 3.12.1993 - 19.2.1997
Adresa: Dědinova 2010/17 , Praha 148 00
člen představenstva ing. Michal Habart 27.2.1995 - 19.2.1997
Adresa: Kunešova 2651/14 , Praha 130 00
Člen představenstva ing. Ján Seňo 19.2.1997 - 4.8.1998
Adresa: Geologická 992/3 , Praha 152 00
Člen představenstva ing. Július Rezeš 19.2.1997 - 4.8.1998
Adresa: V průčelí 1654/2 , Praha 149 00
člen představenstva ing. Gejza Šesták 19.2.1997 - 4.8.1998
Adresa: Na Volánové 753/2 , Praha 160 00
člen představenstva JUDr. Jaroslav Pollák 19.2.1997 - 8.9.1999
Adresa: Na Korunce 480 , Praha 190 11
člen představenstva JUDr. Milan Valašík 19.2.1997 - 8.9.1999
Adresa: Na Korunce 480 , Praha 190 11
člen Ing. Alexander Rezeš 30.6.1998 - 8.9.1999
Adresa: Na Korunce 480 , Praha 190 11
člen Ing. Peter Friedman 30.6.1998 - 8.9.1999
Adresa: náměstí Curieových 43/5 , Praha 110 00
člen Ing. Pavol Miškov 4.8.1998 - 8.9.1999
Adresa: Na Korunce 480 , Praha 190 11
člen Ján Zachar 4.8.1998 - 8.9.1999
Adresa: Lidická 547 , Třinec 739 61
člen představenstva Doc.JUDr. Jan Křiží CSc 8.9.1999 - 8.9.1999
Adresa: U tržnice 1180/6 , Praha 120 00
člen Mgr. Jozef Kopačka 4.8.1998 - 4.2.2000
Adresa: Geologická 992/3 , Praha 152 00
předseda představenstva Ing. Vlastimil Košťál 8.9.1999 - 19.9.2001
Adresa: Kamenice 587 , Štiřín Česká republika
člen představenstva Doc.JUDr. Jan Kříž CSc 8.9.1999 - 19.9.2001
Adresa: U tržnice 1180/6 , Praha 120 00
člen představenstva Miroslav Pelta 8.9.1999 - 19.9.2001
Adresa: Pražská 225/166 , Jablonec nad Nisou 466 06
člen představenstva Roland Rager 8.9.1999 - 19.9.2001
Adresa: nám. Přemysla Otakara II. 8/5 , České Budějovice 370 01
člen představenstva Doc.JUDr. Jan Kříž CSc 19.9.2001 - 10.8.2002
Zánik členství 17.12.2001
Vznik funkce 24.6.1999
Adresa: U tržnice 1180/6 , Praha 120 00
člen představenstva Roland Rager 19.9.2001 - 22.2.2003
Vznik funkce 24.6.1999
Zánik funkce 6.12.2002
Adresa: nám. Přemysla Otakara II. 8/5 , České Budějovice 370 01
člen představenstva Ing. Michal Voráček 10.8.2002 - 11.12.2003
Vznik členství 17.12.2001
Adresa: Bělečská 72 , Praha 190 14
předseda představenstva Ing. Vlastimil Košťál 19.9.2001 - 21.10.2004
Vznik funkce 24.6.1999
Zánik funkce 30.6.2004
Adresa: Kamenice 587 , Štiřín Česká republika
člen představenstva Miroslav Pelta 19.9.2001 - 21.10.2004
Vznik funkce 24.6.1999
Zánik funkce 1.6.2004
Adresa: Pražská 225/166 , Jablonec nad Nisou 466 06
předseda představenstva Ing. Vlastimil Košťál 21.10.2004 - 20.7.2005
Vznik členství 30.6.2004
Zánik členství 1.4.2005
Vznik funkce 1.7.2004
Zánik funkce 1.4.2005
Adresa: Kamenice 587 , Štiřín Česká republika
člen představenstva Ing. Michal Voráček 11.12.2003 - 3.5.2006
Vznik členství 17.12.2001
Zánik členství 20.12.2005
Adresa: Holandská 405/6 , Praha 101 00
místopředseda představenstva JUDr. Daniel Křetínský 21.10.2004 - 3.5.2006
Vznik členství 1.6.2004
Vznik funkce 1.7.2004
Adresa: Stojanova 367/3 , Brno 602 00
člen představenstva Ing. Vlastimil Košťál 3.5.2006 - 13.10.2006
Vznik členství 20.12.2005
Zánik členství 3.8.2006
Adresa: Kruhová 587 , Kamenice 251 68
člen představenstva Lukáš Přibyl 13.10.2006 - 6.6.2008
Vznik členství 3.8.2006
Zánik členství 20.9.2007
Adresa: Nad Primaskou 169/18 , Praha 100 00
místopředseda představenstva Ing. Přemysl Beneš 21.10.2004 - 22.1.2009
Vznik členství 30.6.2004
Vznik funkce 1.7.2004
Zánik funkce 1.12.2008
Adresa: 34 , 267 05 Nižbor Česká republika
člen představenstva Dušan Svoboda 21.10.2004 - 22.1.2009
Vznik členství 30.6.2004
Adresa: Gorkého 84/41 , Brno 602 00
člen představenstva Ing. Přemysl Beneš 22.1.2009 - 22.1.2009
Vznik členství 30.6.2004
Zánik členství 7.1.2008
Adresa: 34 , 267 05 Nižbor Česká republika
člen představenstva Ing. Přemysl Beneš 22.1.2009 - 22.1.2009
Vznik členství 7.1.2008
Zánik členství 15.12.2008
Adresa: 34 , 267 05 Nižbor Česká republika
předseda představenstva JUDr. Daniel Křetínský 3.5.2006 - 1.5.2009
Vznik členství 1.6.2004
Vznik funkce 6.1.2006
Adresa: Stojanova 367/3 , Brno 602 00
místopředseda představenstva Dušan Svoboda 22.1.2009 - 16.3.2012
Vznik členství 30.6.2004
Zánik členství 14.12.2011
Vznik funkce 1.12.2008
Zánik funkce 14.12.2011
Adresa: Gorkého 84/41 , Brno 602 00
člen představenstva Ing. Jakub Hlavica 22.1.2009 - 16.3.2012
Vznik členství 19.12.2008
Adresa: Kovanecká 2295/9 , Praha 190 00
předseda představenstva JUDr. Daniel Křetínský 1.5.2009 - 16.3.2012
Vznik členství 1.6.2004
Zánik členství 14.12.2011
Vznik funkce 6.1.2006
Zánik funkce 14.12.2011
Adresa: Kostelní 1102/12 , Praha 170 00
místopředseda představenstva Lukáš Přibyl 16.3.2012 - 16.3.2012
Vznik členství 14.12.2011
Zánik členství 9.2.2012
Vznik funkce 14.12.2011
Zánik funkce 9.2.2012
Adresa: Nad Primaskou 169/18 , Praha 100 00
člen představenstva Ing. Michal Viktorin 22.1.2009 - 7.5.2013
Vznik členství 19.12.2008
Zánik členství 19.12.2012
Adresa: Štouračova 902/2 , Brno 635 00
místopředseda představenstva Ing. Jakub Hlavica 16.3.2012 - 7.5.2013
Vznik členství 19.12.2008
Zánik členství 19.12.2012
Vznik funkce 14.12.2011
Zánik funkce 19.12.2012
Adresa: Kovanecká 2295/9 , Praha 190 00
místopředseda představenstva Jakub Hlavica 7.5.2013 - 29.7.2013
Vznik členství 19.12.2012
Zánik členství 31.5.2013
Vznik funkce 19.12.2012
Zánik funkce 31.5.2013
Adresa: Vrábská 1276 7, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Česká republika
člen představenstva Martina Králová 29.7.2013 - 21.2.2014
Vznik členství 28.6.2013
Zánik členství 19.12.2013
Adresa: Na Skalce 381 , Králův Dvůr 267 01
člen představenstva Michal Viktorin 7.5.2013 - 5.12.2015
Vznik členství 19.12.2012
Adresa: Randova 3167/5 , Praha 150 00
předseda představenstva JUDr. Daniel Křetínský 16.3.2012 - 20.1.2016
Vznik členství 14.12.2011
Zánik členství 14.12.2015
Vznik funkce 14.12.2011
Zánik funkce 14.12.2015
Adresa: Kostelní 1102/12 , Praha 170 00
místopředseda představenstva Dušan Svoboda 16.3.2012 - 20.1.2016
Vznik členství 14.12.2011
Zánik členství 14.12.2015
Vznik funkce 14.12.2011
Zánik funkce 14.12.2015
Adresa: Gorkého 84/41 , Brno 602 00
člen představenstva Jakub Otava 16.3.2012 - 20.1.2016
Vznik členství 14.12.2011
Zánik členství 14.12.2015
Zánik funkce 14.12.2015
Adresa: U Klimentky 2703/1 , Praha 150 00
člen představenstva Michal Viktorin 5.12.2015 - 14.2.2017
Vznik členství 19.12.2012
Zánik členství 16.12.2016
Zánik funkce 16.12.2016
Adresa: V přístavu 1585/10 , Praha 170 00
Člen představenstva Jakub Otava 20.1.2016 - 5.4.2017
Vznik členství 14.12.2015
Zánik členství 28.2.2017
Adresa: U Klimentky 2703/1 , Praha 150 00
člen představenstva Mgr. Martina Králová 21.2.2014 - 25.1.2018
Vznik členství 19.12.2013
Zánik členství 8.12.2017
Adresa: Na Skalce 381 , Králův Dvůr 267 01
Člen představenstva František Čupr 15.11.2018 - 24.1.2019
Vznik členství 26.9.2018
Zánik členství 10.12.2018
Adresa: Žitenická 871 1, 190 00 Praha Česká republika

Dozorčí rada AC Sparta Praha fotbal, a.s.

Platnost údajů od - do
Člen dozorčí rady JUDr. Jana Fráňová 20.1.2016
Vznik členství 14.12.2015
Adresa: U Komárova 652 , Průhonice 252 43
Předseda dozorčí rady Ing. Dušan Palcr 20.1.2016
Vznik členství 14.12.2015
Vznik funkce 14.12.2015
Adresa: Chopinova 304/3 , Brno 623 00
člen dozorčí rady Ing. Přemysl Beneš 14.2.2017
Vznik členství 16.12.2016
Adresa: 34 , Nižbor 267 05
člen dozorčí rady Mgr. Marek Spurný 14.2.2017
Vznik členství 16.12.2016
Adresa: Nová 914 , Průhonice 252 43
Člen dozorčí rady Mgr. Jana Bodnárová 31.8.2018
Vznik členství 14.12.2015
Adresa: Maiselova 59/5 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Mgr. Petr Sekanina 24.1.2019
Vznik členství 10.12.2018
Adresa: Budějovická 351/16 , Praha 140 00
Jméno Štěpán Phiplipp 3.12.1993 - 27.2.1995
Adresa: Janovského 921/45 , Praha 170 00
Jméno František Chovanec 3.12.1993 - 19.2.1997
Adresa: Chlebovická 495 , Praha 199 00
Jméno Marta Matrasová 3.12.1993 - 19.2.1997
Adresa: Františka Diviše 609 , 104 00 Praha 10 - Uhříněves Česká republika
Jméno Bohumil Čermák 27.2.1995 - 19.2.1997
Adresa: Veletržní 842/51 , Praha 170 00
Jméno Jaroslav Gruber 19.2.1997 - 4.8.1998
Adresa: L. Novomeského 5 , Košice Slovenská republika
Jméno Igor Grega 19.2.1997 - 8.9.1999
Adresa: Pokroku 1 , Košice Slovenská republika
Jméno ing. Michal Habart 19.2.1997 - 8.9.1999
Adresa: Kunešova 2651/14 , Praha 130 00
Jméno Mgr. Ladislav Franko 19.2.1997 - 8.9.1999
Adresa: Slobody 28 , Košice Slovenská republika
Jméno ing. Lubomír Solár 19.2.1997 - 8.9.1999
Adresa: tř. SNP 83 , Košice Slovenská republika
Jméno JUDr. Milan Škultéty 19.2.1997 - 8.9.1999
Adresa: Bzovická 22 , Bratislava Slovenská republika
Jméno ing. Peter Valent 19.2.1997 - 8.9.1999
Adresa: Klemensová 17 , Bratislava Slovenská republika
člen JUDr. Gabriel Vysaník 30.6.1998 - 8.9.1999
Adresa: Severná 4 , Kežmarok Slovenská republika
člen Pavel Drha 30.6.1998 - 8.9.1999
Adresa: 337 , Zádveřice-Raková 763 12
člen Doc. RNDr. František Olejník CSc 30.6.1998 - 8.9.1999
Adresa: Mlýnská 14 , Košice Slovenská republika
člen JUDr. Anton Gábor 4.8.1998 - 8.9.1999
Adresa: Pražská 12 , Košice Slovenská republika
člen Doc. JUDr. Peter Mosný CSc 4.8.1998 - 8.9.1999
Adresa: ul. 1. Mája 53 , Košice - Krásná nad Hornádom Slovenská republika
člen Karel Pfabigan 4.8.1998 - 8.9.1999
Adresa: Pod lesem 2155/35 , Praha 143 00
předseda Ing. Michal Voráček 8.9.1999 - 19.9.2001
Adresa: Bělečská 72 , Praha 190 14
člen Ing. Michal Habart 8.9.1999 - 19.9.2001
Adresa: K vrbě 522/8 , Praha 103 00
člen Mgr. Jana Fráňová 8.9.1999 - 19.9.2001
Adresa: Ortenovo náměstí 1494/14 , Praha 170 00
člen Ing. Vladimír Poříz 8.9.1999 - 19.9.2001
Adresa: Poljanovova 3241/1 , Praha 143 00
člen Mgr. David Bohumínský 8.9.1999 - 19.9.2001
Adresa: Kosmická 744/15 , Praha 149 00
člen JUDr. Milan Valašík 8.9.1999 - 19.9.2001
Adresa: Na Korunce 480 , Praha 190 11
člen prof.JUDr. Miroslav Bělina CSc 8.9.1999 - 19.9.2001
Adresa: Katovická 410/6 , Praha 181 00
předseda Ing. Michal Voráček 19.9.2001 - 10.8.2002
Zánik členství 17.12.2001
Vznik funkce 24.6.1999
Zánik funkce 17.12.2001
Adresa: Bělečská 72 , Praha 190 14
člen Ing. Michal Habart 19.9.2001 - 10.8.2002
Zánik členství 12.10.2001
Vznik funkce 24.6.1999
Adresa: K vrbě 522/8 , Praha 103 00
člen Ing. Vladimír Poříz 19.9.2001 - 10.8.2002
Zánik členství 17.12.2001
Vznik funkce 24.6.1999
Adresa: Poljanovova 3241/1 , Praha 143 00
člen JUDr. Ivan Chocholouš 19.9.2001 - 10.8.2002
Zánik členství 17.12.2001
Vznik funkce 8.11.2000
Adresa: Dejvická 277/26 , Praha 160 00
člen JUDr. Milan Valašík 19.9.2001 - 10.8.2002
Zánik členství 17.12.2001
Vznik funkce 24.6.1999
Adresa: Na Korunce 480 , Praha 190 11
člen prof.JUDr. Miroslav Bělina CSc 19.9.2001 - 10.8.2002
Zánik členství 17.12.2001
Vznik funkce 24.6.1999
Adresa: Katovická 410/6 , Praha 181 00
člen dozorčí rady JUDr. Zuzana Palzer 10.8.2002 - 14.4.2004
Vznik členství 17.12.2001
Zánik členství 8.12.2003
Adresa: Spolková republika Německo
Dusseldorf,Begonien str.13
člen Mgr. Jana Fráňová 19.9.2001 - 21.10.2004
Vznik funkce 24.6.1999
Zánik funkce 28.6.2004
Adresa: Ortenovo náměstí 1494/14 , Praha 170 00
člen dozorčí rady PhDr. Jiří Vlach 10.8.2002 - 21.10.2004
Vznik členství 17.12.2001
Zánik členství 28.6.2004
Adresa: Alešova 341/12 , České Budějovice 370 01
předseda dozorčí rady Dr. Axel Diekmann 3.5.2003 - 21.10.2004
Vznik členství 17.12.2001
Zánik členství 28.6.2004
Vznik funkce 17.12.2001
Adresa: Spolková republika Německo
Eggendobl 2, 94034 Passau
člen dozorčí rady Alexander Diekmann 3.5.2003 - 21.10.2004
Vznik členství 17.12.2001
Zánik členství 28.6.2004
Adresa: Spolková republika Německo
Eggendobl 2, 94034 Passau
člen dozorčí rady Ing. Lucie Kočí 14.4.2004 - 21.10.2004
Vznik členství 8.12.2003
Zánik členství 28.6.2004
Adresa: Jičínská 1747/3 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Ing. Václav Foglar 10.8.2002 - 3.5.2006
Vznik členství 12.10.2001
Zánik členství 20.12.2005
Adresa: Kuchařská 773 , Praha 190 14
předseda dozorčí rady Mgr. Michal Antonín 21.10.2004 - 3.5.2006
Vznik členství 30.6.2004
Zánik členství 20.12.2005
Vznik funkce 8.7.2004
Zánik funkce 20.12.2005
Adresa: Sadová 335/19 , Adamov 679 04
člen dozorčí rady Ing. Dušan Palcr 21.10.2004 - 3.5.2006
Vznik členství 30.6.2004
Adresa: Sídliště Pod Cvilínem 0 , 794 01 Krnov Česká republika
člen dozorčí rady Mgr. Marek Janča 21.10.2004 - 3.5.2006
Vznik členství 30.6.2004
Zánik členství 20.12.2005
Adresa: Plachty 515/12 , Brno 634 00
člen dozorčí rady Prof.JUDr. Jan Kříž 10.8.2002 - 18.8.2008
Vznik členství 17.12.2001
Zánik členství 4.6.2008
Adresa: U tržnice 1180/6 , Praha 120 00
člen dozorčí rady Ing. Michal Voráček 3.5.2006 - 18.8.2008
Vznik členství 20.12.2005
Zánik členství 4.6.2008
Adresa: Holandská 405/6 , Praha 101 00
člen dozorčí rady Antonín Kříž 3.5.2006 - 12.1.2011
Vznik členství 27.3.2006
Zánik členství 27.3.2010
Adresa: Pěstitelská 464 , Praha 155 31
člen dozorčí rady JUDr. Josef Prask 3.5.2006 - 12.1.2011
Vznik členství 27.3.2006
Zánik členství 27.3.2010
Adresa: Sartoriova 28/13 , Praha 169 00
člen dozorčí rady Mgr. Jana Fráňová 21.10.2004 - 16.3.2012
Vznik členství 30.6.2004
Zánik členství 14.12.2011
Adresa: Ortenovo náměstí 1494/14 , Praha 170 00
předseda dozorčí rady Ing. Dušan Palcr 3.5.2006 - 16.3.2012
Vznik členství 30.6.2004
Vznik funkce 29.3.2006
Adresa: Sídliště Pod Cvilínem 0 , 794 01 Krnov Česká republika
člen dozorčí rady Mgr. Marek Spurný 22.1.2009 - 30.1.2014
Vznik členství 19.12.2008
Zánik funkce 19.12.2012
Adresa: Nová 914 , Průhonice 252 43
člen dozorčí rady Ing. Přemysl Beneš 22.1.2009 - 21.2.2014
Vznik členství 19.12.2008
Zánik funkce 19.12.2012
Adresa: 34 , 267 05 Nižbor Česká republika
člen dozorčí rady Mgr. Marek Spurný 30.1.2014 - 21.2.2014
Vznik členství 19.12.2008
Zánik funkce 19.12.2012
Adresa: Nová 914 , Průhonice 252 43
člen dozorčí rady Mgr. Martin Procházka 12.1.2011 - 11.12.2014
Vznik členství 26.11.2010
Zánik členství 7.11.2014
Adresa: Zahradníčkova 1126/18 , Praha 150 00
člen dozorčí rady JUDr. Josef Prask 12.1.2011 - 11.12.2014
Vznik členství 26.11.2010
Zánik členství 7.11.2014
Adresa: Sartoriova 28/13 , Praha 169 00
člen dozorčí rady JUDr. Josef Prask 11.12.2014 - 16.4.2015
Vznik členství 7.11.2014
Zánik členství 31.1.2015
Zánik funkce 31.1.2015
Adresa: Sartoriova 28/13 , Praha 169 00
člen dozorčí rady Mgr. Jana Fráňová 16.3.2012 - 20.1.2016
Vznik členství 14.12.2011
Zánik členství 14.12.2015
Zánik funkce 14.12.2015
Adresa: U Komárova 652 , Průhonice 252 43
předseda dozorčí rady Ing. Dušan Palcr 16.3.2012 - 20.1.2016
Vznik členství 14.12.2011
Zánik členství 14.12.2015
Vznik funkce 20.12.2011
Zánik funkce 14.12.2015
Adresa: Chopinova 304/3 , Brno 623 00
Člen dozorčí rady Adam Kotalík 16.4.2015 - 20.1.2016
Vznik členství 1.2.2015
Zánik členství 14.12.2015
Vznik funkce 1.2.2015
Zánik funkce 14.12.2015
Adresa: sídliště Vajgar 678 , Jindřichův Hradec 377 01
člen dozorčí rady Mgr. Martin Procházka 11.12.2014 - 8.1.2017
Vznik členství 7.11.2014
Adresa: Lucemburská 1869/42 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Mgr. Marek Spurný 21.2.2014 - 14.2.2017
Vznik členství 19.12.2012
Zánik členství 16.12.2016
Zánik funkce 16.12.2016
Adresa: Nová 914 , Průhonice 252 43
člen dozorčí rady Ing. Přemysl Beneš 21.2.2014 - 14.2.2017
Vznik členství 19.12.2012
Zánik členství 16.12.2016
Zánik funkce 16.12.2016
Adresa: 34 , Nižbor 267 05
člen dozorčí rady Mgr. Martin Procházka 8.1.2017 - 25.1.2018
Vznik členství 7.11.2014
Zánik členství 30.12.2017
Adresa: Kyjevská 686/3 , Praha 160 00
Člen dozorčí rady Mgr. Jana Myslivcová 20.1.2016 - 31.8.2018
Vznik členství 14.12.2015
Adresa: Maiselova 59/5 , Praha 110 00

Sbírka Listin AC Sparta Praha fotbal, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2276/SL 59 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora k 30.6.2015 Městský soud v Praze 30.6.2015 26.2.2016 1.3.2016 38
B 2276/SL 58 notářský zápis [NZ 312/2015] Městský soud v Praze 14.12.2015 15.1.2016 21.1.2016 7
B 2276/SL 57 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.12.2015 15.1.2016 21.1.2016 19
B 2276/SL 56 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora k 30.6.2014 Městský soud v Praze 30.6.2014 16.2.2015 23.2.2015 37
B 2276/SL 55 notářský zápis [NZ 402/2014], stanovy společnosti Městský soud v Praze 7.11.2014 28.11.2014 16.12.2014 10
B 2276/SL 54 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 280/2014 Městský soud v Praze 25.7.2014 15.9.2014 16.10.2014 24
B 2276/SL 53 notářský zápis 2302013 Městský soud v Praze 30.12.2013 17.2.2014 24.2.2014 4
B 2276/SL 52 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora k 30.6.2013 Městský soud v Praze 30.6.2013 28.1.2014 30.1.2014 36
B 2276/SL 51 ostatní zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 28.6.2013 23.7.2013 23.8.2013 3
B 2276/SL 50 ostatní zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 31.5.2013 23.7.2013 23.8.2013 2
B 2276/SL 49 ostatní zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 19.12.2012 19.3.2013 10.5.2013 2
B 2276/SL 48 notářský zápis NZ 271/2012 Městský soud v Praze 19.12.2012 19.3.2013 10.5.2013 36
B 2276/SL 47 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora -30.06.2012 Městský soud v Praze 30.6.2012 29.4.2013 3.5.2013 36
B 2276/SL 46 notářský zápis NZ 271/2012 Městský soud v Praze 19.12.2012 17.1.2013 4.2.2013 37
B 2276/SL 45 stanovy společnosti Městský soud v Praze 8.5.2012 26.7.2012 25
B 2276/SL 44 notářský zápis NZ 118/2012 Městský soud v Praze 14.5.2012 26.7.2012 31
B 2276/SL 43 ostatní zápis z jednání předs. Městský soud v Praze 14.12.2011 12.3.2012 27.3.2012 2
B 2276/SL 42 notářský zápis NZ 289/2011 Městský soud v Praze 19.12.2011 12.3.2012 27.3.2012 8
B 2276/SL 41 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora -30.06.2011 Městský soud v Praze 30.6.2011 20.2.2012 22.2.2012 38
B 2276/SL 40 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora k 30.6.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 6.5.2011 11.5.2011 42
B 2276/SL 39 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora k 30.6.2009 Městský soud v Praze 30.6.2009 18.12.2009 4.1.2010 39
B 2276/SL 36 zpráva auditora Městský soud v Praze 15.1.2009 17.3.2009 3
B 2276/SL 38 notářský zápis NZ 214/2008 Městský soud v Praze 19.12.2008 16.3.2009 62
B 2276/SL 37 podpisové vzory Městský soud v Praze 19.12.2008 16.3.2009 4
B 2276/SL 35 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora k 30.6.2008 Městský soud v Praze 30.6.2008 14.1.2009 14.1.2009 36
B 2276/SL 34 ostatní - zápis z DR Městský soud v Praze 4.6.2008 13.8.2008 9.9.2008 4
B 2276/SL 33 ostatní - odstoupení z funkce Městský soud v Praze 4.6.2008 13.8.2008 9.9.2008 2
B 2276/SL 30 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora k 30.6.2007 Městský soud v Praze 30.6.2007 26.6.2008 26.6.2008 35
B 2276/SL 32 ostatní - zápis představenstva Městský soud v Praze 20.9.2007 30.4.2008 23.6.2008 3
B 2276/SL 31 notářský zápis NZ 3/2008 Městský soud v Praze 7.1.2008 30.4.2008 23.6.2008 8
B 2276/SL 29 účetní závěrka + audit od 1.7.05 do 30.6.06 Městský soud v Praze 30.6.2006 5.3.2007 0
B 2276/SL 28 ostatní -odstoupení z fun./ing.Košťál/ Městský soud v Praze 25.7.2006 12.10.2006 1.11.2006 0
B 2276/SL 27 ostatní -zápis ze sch.představenstva Městský soud v Praze 3.8.2006 12.10.2006 1.11.2006 0
B 2276/SL 26 podpisové vzory +prohlášení-1x Městský soud v Praze 9.8.2006 12.10.2006 1.11.2006 0
B 2276/SL 25 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.12.2005 27.4.2006 23.5.2006 0
B 2276/SL 24 notářský zápis -NZ204/05+výp.seznam akcionářů Městský soud v Praze 20.12.2005 27.4.2006 23.5.2006 0
B 2276/SL 23 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 20.1.2006 27.4.2006 23.5.2006 0
B 2276/SL 22 ostatní -zápis ze schůze DR Městský soud v Praze 29.3.2006 27.4.2006 23.5.2006 0
B 2276/SL 21 ostatní -zápis o výsl.voleb čl.DR Městský soud v Praze 27.3.2006 27.4.2006 23.5.2006 0
B 2276/SL 20 ostatní -zápis ze sch.představenstva Městský soud v Praze 6.1.2006 27.4.2006 23.5.2006 0
B 2276/SL 19 podpisové vzory +čest.prohlášení-2x Městský soud v Praze 10.1.2006 27.4.2006 23.5.2006 0
B 2276/SL 18 podpisové vzory +čest.prohlášení-2x Městský soud v Praze 28.3.2006 27.4.2006 23.5.2006 0
B 2276/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva -1.7.04-30.6.05+audit Městský soud v Praze 30.6.2005 28.2.2006 1.3.2006 60
B 2276/SL 16 ostatní -zápis ze sch.představenstva Městský soud v Praze 1.4.2005 28.6.2005 0
B 2276/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva -1.7.03-30.6.04+audit+příloha Městský soud v Praze 30.6.2004 18.3.2005 24.3.2005 62
B 2276/SL 14 podpisové vzory +čest.prohlášení-4x Městský soud v Praze 30.6.2004 23.3.2005 0
B 2276/SL 13 notářský zápis -NZ155/04 Městský soud v Praze 30.6.2004 23.3.2005 0
B 2276/SL 12 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.7.2004 23.3.2005 0
B 2276/SL 11 stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.10.2004 9.3.2005 21.3.2005 0
B 2276/SL 9 notářský zápis -NZ4/04 Městský soud v Praze 5.1.2004 30.3.2004 0
B 2276/SL 10 podpisové vzory +čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 14.1.2004 30.3.2004 0
B 2276/SL 8 účetní závěrka -1.7.02-30.6.03 Městský soud v Praze 30.6.2003 15.1.2004 21.1.2004 20
B 2276/SL 7 účetní závěrka, výroční zpráva -1.1.01-30.6.02 Městský soud v Praze 15.12.2003 0
B 2276/SL 6 účetní závěrka 1.7.02-30.6.03+přílohy Městský soud v Praze 30.6.2003 15.12.2003 15.12.2003 21
B 2276/SL 5 účetní závěrka, výroční zpráva 2000+audit Městský soud v Praze 31.5.2001 11.11.2002 0
B 2276/SL 4 notářský zápis, stanovy společnosti NZ955/2001 Městský soud v Praze 12.10.2001 11.11.2002 0
B 2276/SL 3 notářský zápis NZ7/2002+přílohy Městský soud v Praze 2.1.2002 11.11.2002 0
B 2276/SL 2 notářský zápis -seznam akcionářů-přílohy 1-7 Městský soud v Praze 30.11.2000 7.11.2001 0
B 2276/SL 1 stanovy společnosti - 2x Městský soud v Praze 25.11.1993 10.8.2000 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje AC Sparta Praha fotbal, a.s.

IČO (identifikační číslo) 46356801
Jméno AC Sparta Praha fotbal, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 7
Vznik první živnosti: 29.11.1993
Celkový počet živností: 9
Aktivních živností: 2

Sídlo AC Sparta Praha fotbal, a.s.

Živnosti a provozovny AC Sparta Praha fotbal, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.11.1993

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.2.2015

Živnost č. 3 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č.455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.11.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Organizační činnost v oblasti sportu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.11.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Pronájem sportovních zařízení a dalšího nebytového fondu včetně poskytování doplňkových služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.11.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Marketingová činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.11.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Vydavatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.11.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Nakladatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.11.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Reklamní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.11.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán AC Sparta Praha fotbal, a.s.

Člen statutárního orgánu Martina Králová
Člen statutárního orgánu Mgr. Adam Kotalík
Člen statutárního orgánu Ing. Michal Viktorin
Člen statutárního orgánu Daniel Křetínský
Člen statutárního orgánu Ing. Dušan Svoboda
Člen statutárního orgánu Ing. František Čupr

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje AC Sparta Praha fotbal, a.s.

IČO: 46356801
Firma: AC Sparta Praha fotbal, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 7
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 3.12.1993

Sídlo AC Sparta Praha fotbal, a.s.

Sídlo: Milady Horákové 1066/98, Praha 170 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Nespecializovaný velkoobchod
Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Reklamní činnosti
Průzkum trhu a veřejného mínění
Provozování sportovních zařízení
tracking image