Firma A.K.F. Projekt, a.s. IČO 28145593


A.K.F. Projekt, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

A.K.F. Projekt, a.s. (28145593) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Korunní 1171/79, Praha 130 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 2. 2012 a je stále aktivní. A.K.F. Projekt, a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o A.K.F. Projekt, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o A.K.F. Projekt, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o A.K.F. Projekt, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro A.K.F. Projekt, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje A.K.F. Projekt, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 18999
IČO (identifikační číslo osoby) 28145593
Jméno A.K.F. Projekt, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 6.2.2012
Obchodní společnost A.K.F., a.s., se sídlem Praha 3, Korunní 1171/79, identifikační číslo 25606409, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4933 jako jediný akcionář společnosti A.K.F. Projekt, a.s., se sídlem Korunní 1171 /79, Vinohrady, 13000 Praha, identifikační číslo 28145593, která je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 18999, vykonávajíc působnost valné hromady dle § 190 obchodního zákoníku, jejím jménem za představenstvo předseda představenstva Ing. Ivan Bubeníček a člen představenstva Ján Šťastný, rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti A.K.F. Projekt, a.s. takto: Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti A.K.F. Projekt, a.s., je získání hospodářské výhody zlepšení pozice u financujících bank. Základní kapitál společnosti A.K.F. Projekt, a.s., který byl plně splacen, se zvyšuje o částku 60,000.000,- Kč (slovy šedesát milionů korun českých), tedy ze zcela splacené částky 2,000.000,- Kč (slovy dva miliony korun českých) na celkovou novou výši zák ladního kapitálu 62,000.000,-- Kč (slovy šedesát dva miliony korun českých) a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Akcionářům nepřísluší přednostní právo k úpisu akcií, neboť akcie mají být upsány nepeněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhova ného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 300 (tři sta) kusů nových kmenových akcií společnosti A.K.F. Projekt, a.s., které budou vydány ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200.000,-- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých). Akc ie nebudou kótovány na oficiálním trhu; dosavadní akcie společnosti A.K.F. Projekt, a.s., tedy jejich druh, forma, podoba a jejich jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. Nově emitované akcie budou upsány nepeněžitým vkladem upisovatele, a to předem určeného a určitého zájemce, kterým je jediný akcionář společnosti A.K.F. Projekt, a.s., a to společnost A.K.F., a.s., se sídlem Praha 3, Korunní 1171/79, identifikační číslo 2 5606409, která je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4933. Nepeněžitý vklad představuje níže uvedené nemovitosti v katastrálním území Vinohrady, zapsané na listu vlastnictví číslo 2463 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro katastrální území Vinohrady a obec Praha, a to: - budovu čp. 2521 - obč. vyb., část obce Vinohrady, na pozemku parcelní číslo 3261/1; - budovu č.p. 2541 - obč. vyb., část obce Vinohrady, na pozemku parcelní číslo 3261/2; - pozemek parcelní číslo 3261/1 zastavěná plocha a nádvoří; - pozemek parcelní číslo 3261/2 zastavěná plocha a nádvoří; - pozemek parcelní číslo 3262/1 - ostatní plocha, způsob využití zeleň; - pozemek parcelní číslo 3262/2 - ostatní plocha, způsob využití zeleň. Nově emitované akcie budou upsány společností A.K.F., a.s. jako předem vybraným zájemcem s tím, že společnost A.K.F., a.s., jako předem vybraný zájemce je oprávněna nově emitované akcie upsat pouze nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou výše uvedené ne movitosti ve vlastnictví společnosti A.K.F. a.s., v postavení předem vybraného zájemce. Předmět nepeněžitého vkladu (výše uvedené nemovitosti) byl oceněn společností NSN Morison znalecký ústav s.r.o., se sídlem Praha 1 - Staré Město, Jakubská 647/2, identifikační číslo 24664651, znalcem pro obor ekonomika, odvětví oceňování nepeněžitých vkla dů do obchodních společností, jmenovaným za tímto účelem Městským soudem v Praze pravomocným usnesením číslo jednací 2Nc 4823/2013-13 ze dne 17.4.2013, který o hodnotě nepeněžitého vkladu vyhotovil dne 21.6.2013 znalecký posudek č. 242-37/2013 ve výši 60,000.000,- Kč (slovy šedesát milionů korun českých). Emisní kurs všech nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a tedy činí 60,000.000,-- Kč za nově emitovaných tři sta kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 200.000,-- Kč (slovy dvě stě t isíc korun českých) a společnost A.K.F., a.s., v postavení předem vybraného zájemce je jako upisovatel povinna splatit celý emisní kurs ve výši 100% upsaných akcií. Místo pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti A.K.F. Projekt, a.s. Možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti A.K.F. Projekt, a.s., proti pohledávce na splácení emisního kursu se nepřipouští. Emisní kurs upisovaných nově emitovaných akcií se rovná její jmenovité hodnotě. Upisování nově emitovaných akcií je vá záno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nově emitované akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Navýšení základního kapitálu společnosti A.K.F. Projekt, as.., shora specifikovaným nepeněžitým vkladem je vedeno skutečností, že společnost A.K.F., a. s. není schopna jako jeho vlastník předmětný nemovitý majetek přímo plně ekonomicky využít ke svému podnikání a který společnost A.K.F. Projekt, a.s, naopak ke své hospodářské činnosti v rámci svého předmětu podnikání potřebuje. Zvýšení základního kapitál u společnosti nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti A.K.F. Projekt, a.s., protože tímto zvýšením základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem nemovitého majetku získá společnost A.K.F. Projekt, a.s., hospodářskou výhodu zlepšení pozi ce u financujících bank. Vkládaný nemovitý majetek slouží ke stejnému předmětu podnikání jako u společnosti A.K.F. Projekt, a.s., a to zejména k pronájmu bytů a nebytových prostor. Místem pro upisování nově emitovaných akcií je sídlo společnosti A.K.F. Projekt, a.s., s tím, že akcie budou upsány předem vybraným zájemcem tj. společností A.K.F., a.s., a to na základě smlouvy o upsání akcií, kterou uzavřou jmenované právnické osoby ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 ObchZ, přičemž uzavíraná smlouva musí obsahovat náležitosti dle ustanovení § 205 odst. 3 ObchZ. Lhůta pro upsání akcií činí 90 (devadesát) dní ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcí společnosti A.K.F. a,s., jako předem vybranému zájemci. Začátek běhu lhůty k upsání akcií bude společnosti A.K.F., a.s, jako předem vybranému zájemci oznámen doručením návrhu smlouvy o upsání akcií. Společnost A.K.F. Projekt, a.s., je povinna tento návrh odeslat společnosti A.K.F., a.s., jako předem vybranému zájemci nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu spo lečnosti A.K.F. Projekt, a.s., učiněné v působnosti valné hromady. Společnost A.K.F., a.s., jako předem vybraný zájemce je povinna splatit nepeněžitý vklad, definovaný ve shora specifikovaném znaleckém posudku, formou uzavření smlouvy o vkladu se společností A.K.F. Projekt a současně jeho předáním společnosti A.K.F. Proj ekt, a.s., s tím, že o tomto předání bude mezi společností A.K.F. Projekt, a.s., a společnosti A.K.F., a.s,. sepsán zápis. Společnost A.K.F., a.s, jako předem vybraný zájemce je současně povinna předat společnosti A.K.F. Projekt, a.s., písemné prohlášení podle ustanovení § 60 odst. 1 ObchZ o vkladu předmětných nemovitostí do základního kapitálu společnosti A.K.F. Projekt, a.s. Nepeněžitý vklad musí být společností A.K.F., a.s., jako předem vybraným zájemcem splacen nejpozději do 30 (třiceti) dnů od podpis u smlouvy o upsání akcií. 26.8.2013 - 23.11.2013

Aktuální kontaktní údaje A.K.F. Projekt, a.s.

Kapitál A.K.F. Projekt, a.s.

zakladni jmění 62 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.11.2013
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 24.2.2012 - 23.11.2013
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.2.2012 - 24.2.2012

Akcie A.K.F. Projekt, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 310 23.11.2013
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 10 5.2.2013 - 23.11.2013
Kmenové akcie na majitele 200 000 Kč 10 6.2.2012 - 5.2.2013

Sídlo A.K.F. Projekt, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Korunní 1171/79 , Praha 130 00 5.2.2013
Adresa Široká 432/11 , České Budějovice 370 01 6.2.2012 - 5.2.2013

Předmět podnikání A.K.F. Projekt, a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 2.9.2015
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 5.2.2013

Předmět činnosti A.K.F. Projekt, a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem 6.2.2012

vedení firmy A.K.F. Projekt, a.s.

Statutární orgán A.K.F. Projekt, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná samostatně 7.11.2016
Společnost zastupují předseda představenstva a jeden člen představenstva společně. 2.9.2015 - 7.11.2016
Jménem společnosti jednají předseda představenstva a jeden člen představenstva společně. 5.2.2013 - 2.9.2015
Člen představenstva jedná za společnost samostatně. 6.2.2012 - 5.2.2013
předseda představenstva Ing. Oldřich Vávra 15.7.2017
Vznik členství 7.11.2016
Vznik funkce 7.11.2016
Adresa: Kováků 3210/26 , Praha 150 00
člen představenstva Ing. Martin Janoušek 6.2.2012 - 5.2.2013
Vznik členství 6.2.2012
Zánik členství 31.1.2013
Vznik funkce 6.2.2012
Adresa: Boletická 2222/1 , České Budějovice 370 01
Předseda představenstva Ivan Bubeníček 5.2.2013 - 28.9.2013
Vznik členství 23.1.2013
Vznik funkce 24.1.2013
Adresa: Na zájezdu 2554/18 , Praha 101 00
Člen představenstva David Grošup 5.2.2013 - 28.9.2013
Vznik členství 23.1.2013
Adresa: Jílovská 1165/65 , Praha 142 00
Člen představenstva David Grošup 28.9.2013 - 1.8.2014
Vznik členství 23.1.2013
Adresa: Jílovská 1165/65 , Praha 142 00
Člen představenstva Ján Šťastný 5.2.2013 - 2.9.2015
Vznik členství 23.1.2013
Zánik členství 18.3.2015
Adresa: Sázavská 2032/30 , Praha 120 00
Předseda představenstva Ivan Bubeníček 28.9.2013 - 2.9.2015
Vznik členství 23.1.2013
Zánik členství 8.7.2015
Vznik funkce 24.1.2013
Zánik funkce 8.7.2015
Adresa: Na zájezdu 2554/18 , Praha 101 00
Člen představenstva David Grošup 1.8.2014 - 2.9.2015
Vznik členství 23.1.2013
Zánik členství 8.7.2015
Adresa: Jetelová 3255/9 , Praha 106 00
člen představenstva Ing. David Grošup 2.9.2015 - 4.1.2016
Vznik členství 8.7.2015
Zánik členství 15.10.2015
Adresa: Jetelová 3255/9 , Praha 106 00
místopředseda představenstva David Kamarás 2.9.2015 - 25.4.2016
Vznik členství 8.7.2015
Vznik funkce 8.7.2015
Adresa: Sázavská 2032/30 , Praha 120 00
předseda představenstva Ing. Ivan Bubeníček 2.9.2015 - 7.11.2016
Vznik členství 8.7.2015
Zánik členství 7.11.2016
Vznik funkce 8.7.2015
Zánik funkce 7.11.2016
Adresa: Na zájezdu 2554/18 , Praha 101 00
místopředseda představenstva David Kamarás 25.4.2016 - 7.11.2016
Vznik členství 8.7.2015
Zánik členství 7.11.2016
Vznik funkce 8.7.2015
Zánik funkce 7.11.2016
Adresa: Sázavská 2032/30 , Praha 120 00
předseda představenstva Ing. Oldřich Vávra 7.11.2016 - 15.7.2017
Vznik členství 7.11.2016
Vznik funkce 7.11.2016
Adresa: Pěstitelská 127/5 , Brno 619 00

Dozorčí rada A.K.F. Projekt, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady JUDr. Ing. Mgr. Libor Lukášek Ph.D. 7.11.2016
Vznik členství 7.11.2016
Vznik funkce 7.11.2016
Adresa: Gotthardská 28/8 , Praha 160 00
předseda dozorčí rady Martina Kubíková 6.2.2012 - 5.2.2013
Vznik členství 6.2.2012
Zánik členství 30.11.2012
Vznik funkce 6.2.2012
Zánik funkce 30.11.2012
Adresa: Jizerská 1076/2 , České Budějovice 370 11
člen dozorčí rady Petra Janoušková 6.2.2012 - 5.2.2013
Vznik členství 6.2.2012
Zánik členství 30.11.2012
Vznik funkce 6.2.2012
Adresa: Boletická 2222/1 , České Budějovice 370 01
člen dozorčí rady Martina Brůžková 6.2.2012 - 5.2.2013
Vznik členství 6.2.2012
Zánik členství 30.11.2012
Vznik funkce 6.2.2012
Adresa: U Trojice 799/33 , České Budějovice 370 04
Člen dozorčí rady Věra Bubeníčková 5.2.2013 - 28.9.2013
Vznik členství 23.1.2013
Adresa: Na zájezdu 2554/18 , Praha 101 00
Předseda dozorčí rady Zdeněk Krejčí 5.2.2013 - 4.1.2016
Vznik členství 23.1.2013
Zánik členství 15.10.2015
Vznik funkce 24.1.2013
Zánik funkce 15.10.2015
Adresa: Mratínská 437/26 , Praha 190 00
Člen dozorčí rady Anna Matoušková 5.2.2013 - 4.1.2016
Vznik členství 23.1.2013
Zánik členství 15.10.2015
Adresa: Koněvova 2360/203 , Praha 130 00
Člen dozorčí rady Věra Bubeníčková 28.9.2013 - 4.1.2016
Vznik členství 23.1.2013
Zánik členství 15.10.2015
Adresa: Na zájezdu 2554/18 , Praha 101 00
Předseda dozorčí rady Ing. David Grošup 4.1.2016 - 7.11.2016
Vznik členství 15.10.2015
Zánik členství 7.11.2016
Vznik funkce 15.10.2015
Zánik funkce 7.11.2016
Adresa: Jetelová 3255/9 , Praha 106 00
Člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Krejčí 4.1.2016 - 7.11.2016
Vznik členství 15.10.2015
Zánik členství 7.11.2016
Zánik funkce 7.11.2016
Adresa: Mratínská 437/26 , Praha 190 00
Člen dozorčí rady PaedDr. Věra Bubeníčková 4.1.2016 - 7.11.2016
Vznik členství 15.10.2015
Zánik členství 7.11.2016
Zánik funkce 7.11.2016
Adresa: Na zájezdu 2554/18 , Praha 101 00

Sbírka Listin A.K.F. Projekt, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 18999/SL 23 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 15.10.2015 15.12.2015 7.1.2016 1
B 18999/SL 22 účetní závěrka [2014] rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2014 15.12.2015 16.12.2015 4
B 18999/SL 21 účetní závěrka [2014] VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2014 15.12.2015 16.12.2015 3
B 18999/SL 20 účetní závěrka [2014] Příloha Městský soud v Praze 31.12.2014 15.12.2015 16.12.2015 2
B 18999/SL 19 výroční zpráva [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 15.12.2015 16.12.2015 3
B 18999/SL 18 výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 15.12.2015 16.12.2015 9
B 18999/SL 17 zpráva o vztazích r.2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 15.12.2015 16.12.2015 1
B 18999/SL 16 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 15.12.2015 16.12.2015 9
B 18999/SL 15 notářský zápis [NZ 195/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 8.7.2015 10.8.2015 8.9.2015 17
B 18999/SL 14 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 14.5.2014 26.6.2014 22.7.2014 1
B 18999/SL 13 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 26.6.2014 22.7.2014 4
B 18999/SL 12 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 8.4.2014 16.4.2014 4
B 18999/SL 11 posudek znalce č.242-37/2013 Městský soud v Praze 21.6.2013 31.10.2013 9.12.2013 22
B 18999/SL 10 notářský zápis NZ 281/2013 Městský soud v Praze 30.7.2013 21.8.2013 6.9.2013 6
B 2033/SL 6 ostatní - Zápis ze zasedání dozorčí rady a představenstva Městský soud v Praze 24.1.2013 4.2.2013 4.2.2013 6
B 2033/SL 5 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.1.2013 4.2.2013 4.2.2013 5
B 2033/SL 4 notářský zápis 34/2013 Městský soud v Praze 23.1.2013 4.2.2013 4.2.2013 4
B 2033/SL 3 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.2.2012 24.2.2012 6
B 2033/SL 2 ostatní - potvrzení o volbě př. DR Městský soud v Praze 8.11.2011 7.2.2012 2
B 2033/SL 1 notářský zápis 447/2011 Městský soud v Praze 7.2.2012 13

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje A.K.F. Projekt, a.s.

IČO (identifikační číslo) 28145593
Jméno A.K.F. Projekt, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 3
Vznik první živnosti: 25.1.2013
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Sídlo A.K.F. Projekt, a.s.

Živnosti a provozovny A.K.F. Projekt, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.1.2013

Statutární orgán A.K.F. Projekt, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Oldřich Vávra

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje A.K.F. Projekt, a.s.

IČO: 28145593
Firma: A.K.F. Projekt, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 3
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 6.2.2012

Sídlo A.K.F. Projekt, a.s.

Sídlo: Korunní 1171/79, Praha 130 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
tracking image