Firma A&CE Global Finance, s.r.o. v likvidaci IČO 26257530


A&CE Global Finance, s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

A&CE Global Finance, s.r.o. v likvidaci (26257530) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Karlova 933/7, Brno 614 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 8. 2001 a je stále aktivní. A&CE Global Finance, s.r.o. v likvidaci nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o A&CE Global Finance, s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o A&CE Global Finance, s.r.o. v likvidaci na Justice.cz
Detailní informace o A&CE Global Finance, s.r.o. v likvidaci na rzp.cz

Výpis dat pro A&CE Global Finance, s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje A&CE Global Finance, s.r.o. v likvidaci

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka C 79368
IČO (identifikační číslo osoby) 26257530
Jméno A&CE Global Finance, s.r.o. v likvidaci
Právní forma podnikání Společnost s ručením omezeným
Aktivní ANO
Zapsána dne 13.8.2001
Společnost A&CE Global Finance, a.s. změnila svoji formu z právní formy akciové společnosti na právní formu společnosti s ručením omezeným s obchodní firmou A&CE Global Finance, s.r.o. 1.7.2013
Mimořádná valná hromada na svém zasedání dne 3.2.2006 přijala následující rozhodnutí: 1. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií. a) Důvodem snížení základního kapitálu je prodlení upisovatelů se splácením jmenovité hodnoty upsaných akcií. b) Základní kapitál společnosti bude snížen o částku 8.400.000,- Kč (osm milionů čtyři sta tisíc korun českých), tj. z částky 17.000.000,- Kč (sedmnáct milionů korun českých), na částku 8.600.000,- Kč (osm milionů šest set tisíc korun českých) c) Snížení základního kapitálu bude provedeno upuštěním od vydání nových akcií. Představenstvo společnosti vyzve upisovatele, kteří jsou v prodlení se splacením celého emisního kurzu upsaných akcií, aby zatímní listy vrátili ve lhůtě určené valnou hromado u s tím, že společnost za tyto zatímní listy nevydá nové akcie. i. upisovatel společnost A&CE Audit, s.r.o., se sídlem Ptašinského 4, Brno, PSČ 602 00, IČ: 41601416, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně v odd. C, vložka 2112, vrátí zatímní list nahrazující 4.284 kusů (čtyři tisíce dvě stě osmdesát čtyři) za knihovaných, kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) ii. upisovatel Ing. Michal Mišun, r.č. 671125/0744, bytem Tachov 269, Blansko, vrátí zatímní list nahrazující 2.100 kusů (dva tisíce jedno sto) zaknihovaných, kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) iii. upisovatel Ing. Radek Kuna, r.č. 690109/4299, bytem Charvatská 44, Brno, vrátí zatímní list nahrazující 882 kusů (osm set osmdesát dva) zaknihovaných, kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun čes kých) iv. upisovatel Radek Létal, r.č. 750305/4108, bytem Vrbovecká 6, Brno, vrátí zatímní list nahrazující 882 kusů (osm set osmdesát dva) zaknihovaných, kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) v. upisovatel Soňa Vašíčková, r.č. 725716/3969, bytem Palackého tř. 50, Brno, vrátí zatímní list nahrazující 252 kusů (dvě stě padesát dva) zaknihovaných, kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun česk ých) d) Upisovatelé, kteří jsou v prodlení se splácením jmenovité hodnoty upsaných akcií jsou povinni předložit zatímní listy, které nahrazují akcie, s úhradou jejichž jmenovité hodnoty jsou upisovatelé v prodlení, ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne zápisu rozhodnu tí valné hromady společnosti o snížení základního kapitálu do OR, přičemž představenstvo společnosti doručí každému upisovateli písemnou výzvu k předložení zatímních listů spolu s oznámením o počátku běhu lhůty k jejich předložení. 6.3.2006 - 2.8.2006
Rozhodnutí mimořádné valné hormady o zvýšení základního kapitálu ze dne 30.12.2004. a) Společnost zvyšuje svůj základní kapitál. Důvodem zvýšení základního kapitálu je získání nových disponibilních peněžních zdrojů, což povede k posílení finanční stability společnosti. b) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 12.000.000,- Kč (dvanáct milionů korun českých), tedy z výše 5.000.000,- Kč (pětmilionů korun českých) na novou výši 17.000.000,- Kč (sedmnáctmilionů korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akci í. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 12.000 (dvanácttisíc) kusů nových zaknihovaných, kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (jedentisíc korun českých). d) Emisní kurs každé jedné nové vydávané akcie činí 1.000,- Kč (jedentisíc korun českých), tj. je roven její jmenovité hodnotě. e) Nově upisované akcie v rozsahu 12.000 (dvanácttisíc) kusů nových zaknihovaných, kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (jedentisíc korun českých) budou upsány stávajícími akcionáři společnosti na základě Dohody dle ust. § 205 obchodního zákoníku. Na základě zmíněné Dohody: i. akcionář společnost A&CE Audit, s.r.o., se sídlem Ptašinského 4, Brno, PSČ 602 00, IČ: CZ 41601416, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v odd. C vložka 2112 upíše 6.120 kusů nových zaknihovaných, kmenových akcií ve formě na j méno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (jedentisíc korun českých); ii. akcionář Ing. Michal Mišun, r.č. 671125/0744, bytem Těchov 269, Blansko upíše 3.000 kusů nových zaknihovaných, kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (jedentisíc korun českých); iii. akcionář Ing. Radek Kuna, r.č. 690109/4299, bytem Charvatská 44, Brno, upíše 1.260 kusů nových zaknihovaných, kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (jedentisíc korun českých); iv. akcionář Radek Létal, r.č. 750305/4108, bytem Vrbovecká 6, Brno upíše 1.260 kusů nových zaknihovaných, kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (jedentisíc korun českých); v. akcionář Soňa Vašíčková, r.č. 725716/3969, bytem Palackého tř. 50, Brno, upíše 360 kusů nových zaknihovaných, kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (jedentisíc korun českých). f) Akcionáři budou upisovat akcie na základě Dohody akcionářů o rozsahu účasti na zvýšení základního jmění dle § 205 obchodního zákoníku, pořízené ve formě notářského zápisu, která bude obsahovat rozvazující podmínku, kterou bude právní moc rozhodnutí o z amítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro úpis akcií, tj. lhůta pro uzavření Dohody akcionářů dle ust. § 205 obchodního zákoníku, bude činit čtrnáct dnů a počíná běžet ode dne, kdy b ude podán návrh na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Představenstvo je povinno oznámit akcionářům počátek běhu lhůty písemným oznámením, doručeným do sídla, resp. bydliště akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů. g) Místo pro úpis akcií, tedy místo, kde bude uzavřena Dohoda akcionářů dle ust. § 205 obchodního zákoníku, je notářská kancelář JUDr. Alice Sedlákové, notářky v Brně na adrese Brno, Příkop 8, PSČ 602 00. h) Emisní kurs nově upsaných akcií bude splácen peněžitými vklady. 30% emisního kursu upsaných akcií musí být splacen do jednoho měsíce ode dne úpisu akcií, tj. ode dne uzavření Dohody akcionářů dle ust. § 205 obchodního zákoníku. Zbylou část emisního kur su akcií je upisovatel povinen splatit v celé výši nejpozději do 1 (jednoho) roku od úpisu akcií. Emisní kurs upsaných akcií bude upisovatel splácet na bankovní účet společnosti č. 39155501/2700. 2.2.2005 - 13.4.2005

Aktuální kontaktní údaje A&CE Global Finance, s.r.o. v likvidaci

Kapitál A&CE Global Finance, s.r.o. v likvidaci

zakladni jmění 800 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.7.2013
zakladni jmění 8 600 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 2.8.2006 - 1.7.2013
zakladni jmění 17 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 13.4.2005 - 2.8.2006
zakladni jmění 5 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 13.8.2001 - 13.4.2005

Akcie A&CE Global Finance, s.r.o. v likvidaci

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 Kč 8 600 2.8.2006 - 1.7.2013
Akcie na jméno 1 000 Kč 17 000 13.4.2005 - 2.8.2006
Akcie na jméno 1 000 Kč 5 000 7.11.2001 - 13.4.2005
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 5 000 13.8.2001 - 7.11.2001

Sídlo A&CE Global Finance, s.r.o. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Adresa Karlova 933/7 , Brno 614 00 25.11.2015
Adresa Karlova 933/7 , Brno 614 00 22.2.2014 - 25.11.2015
Adresa Ptašínského 307/4 , Brno 602 00 7.11.2001 - 22.2.2014
Adresa Ptašínského 307/4 , Brno 602 00 13.8.2001 - 7.11.2001

Předmět podnikání A&CE Global Finance, s.r.o. v likvidaci

Platnost údajů od - do
výroba,obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.1.2013
poskytování hlavní investiční služby podle § 8 odst. 2 písm. b) zákona č.591/1992 Sb.-provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a),b),c) téhož zákona 7.5.2003 - 1.1.2013
provádění veřejné dražby cenných papírů dle ust. § 44b zákona č. 591/1992 Sb. 7.5.2003 - 1.1.2013
poskytování hlavní investiční služby podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 591/1992 Sb. - přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst.1 písm. a),b),c) téhož zákona; - poskytování hlavní investiční služby podle § 8 odst. 2 písm. d) zákona č. 591/1992 Sb. - obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a),b)c) téhož zákona; - poskytování doplňkové investiční služby podle § 8 odst. 3 písm. a) zákona č. 591/1992 Sb. - úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a),b)c) téhož zákona; - poskytování doplňkové investiční služby podle § 8 odst. 3 písm. d) zákona č. 591/1992 Sb. - poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniku; - poskytování doplňkové investiční služby podle § 8 odst. 3 písm. f) zákona č. 591/1992 Sb. - poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a),b)c), téhož zákona. 25.3.2002 - 1.1.2013
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 13.8.2001 - 25.3.2002

vedení firmy A&CE Global Finance, s.r.o. v likvidaci

Statutární orgán A&CE Global Finance, s.r.o. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Jednatel jedná samostatně. 1.7.2013
Způsob jednání: Za společnost je oprávněn jednat předseda a místopředseda představenstva společně. 13.8.2001 - 1.7.2013
místopředseda představenstva Ing. Michal Mišun 13.8.2001 - 7.5.2003
Vznik funkce 13.8.2001
Adresa: Sabinova 2515/4 , Brno 616 00
člen představenstva Ing. David Hrazdíra 13.8.2001 - 7.5.2003
Vznik funkce 13.8.2001
Adresa: Merhautova 925/3 , Brno 613 00
člen představenstva Ing. Radek Kuna 13.8.2001 - 7.5.2003
Vznik funkce 13.8.2001
Adresa: Prušánecká 4152/22 , Brno 628 00
předseda představenstva Ing. Leoš Kozohorský 13.8.2001 - 12.2.2007
Vznik funkce 13.8.2001
Zánik funkce 20.7.2006
Adresa: Šikmá 156/10 , Brno 621 00
místopředseda představenstva Ing. Michal Mišun 7.5.2003 - 12.2.2007
Vznik funkce 13.8.2001
Zánik funkce 20.7.2006
Adresa: Těchov 269 , 678 11 Blansko Česká republika
člen představenstva Ing. David Hrazdíra 7.5.2003 - 12.2.2007
Vznik funkce 13.8.2001
Zánik funkce 20.7.2006
Adresa: Klarisky 556/7 , Brno 644 00
člen představenstva Ing. Radek Kuna 7.5.2003 - 12.2.2007
Vznik funkce 13.8.2001
Zánik funkce 20.7.2006
Adresa: Charvatská 2246/44 , Brno 612 00
předseda představenstva Ing. Leoš Kozohorský 12.2.2007 - 14.7.2011
Vznik členství 12.1.2007
Zánik členství 28.6.2011
Vznik funkce 12.1.2007
Zánik funkce 28.6.2011
Adresa: Šikmá 156/10 , Brno 621 00
člen představenstva Ing. David Hrazdíra 12.2.2007 - 14.7.2011
Vznik členství 12.1.2007
Zánik členství 28.6.2011
Adresa: Klarisky 556/7 , Brno 644 00
místopředseda představenstva Ing. Radek Kuna 12.2.2007 - 14.7.2011
Vznik členství 12.1.2007
Zánik členství 28.6.2011
Vznik funkce 12.1.2007
Zánik funkce 28.6.2011
Adresa: Charvatská 2246/44 , Brno 612 00
předseda představenstva Ing. Leoš Kozohorský 14.7.2011 - 1.7.2013
Vznik členství 28.6.2011
Zánik členství 1.7.2013
Vznik funkce 28.6.2011
Zánik funkce 1.7.2013
Adresa: Šikmá 156/10 , Brno 621 00
místopředseda představenstva Ing. Radek Kuna 14.7.2011 - 1.7.2013
Vznik členství 28.6.2011
Zánik členství 1.7.2013
Vznik funkce 28.6.2011
Zánik funkce 1.7.2013
Adresa: Charvatská 2246/44 , Brno 612 00
člen představenstva Ing. David Hrazdíra 14.7.2011 - 1.7.2013
Vznik členství 28.6.2011
Zánik členství 1.7.2013
Adresa: Klarisky 556/7 , Brno 644 00
jednatel Ing. David Hrazdíra 1.7.2013 - 8.10.2014
Vznik funkce 1.7.2013
Zánik funkce 9.9.2014
Adresa: Klarisky 556/7 , Brno 644 00
jednatel Leoš Kozohorský 1.7.2013 - 8.10.2014
Vznik funkce 1.7.2013
Zánik funkce 9.9.2014
Adresa: Šikmá 156/10 , Brno 621 00

Dozorčí rada A&CE Global Finance, s.r.o. v likvidaci

Platnost údajů od - do
člen Radek Létal 13.8.2001 - 25.3.2002
Vznik funkce 13.8.2001
Adresa: Řezáčova 752/20 , Brno 624 00
členka Soňa Kučerová 13.8.2001 - 25.3.2002
Vznik funkce 13.8.2001
Adresa: Valouškova 581/8 , Brno 635 00
členka Soňa Kučerová 25.3.2002 - 7.5.2003
Vznik funkce 13.8.2001
Adresa: Palackého třída 177/50 , Brno 612 00
předseda Ing. Martin Kozohorský 13.8.2001 - 12.2.2007
Vznik funkce 13.8.2001
Zánik funkce 20.7.2006
Adresa: Lonkova 469 , Pardubice 530 09
člen Radek Létal 25.3.2002 - 12.2.2007
Vznik funkce 13.8.2001
Zánik funkce 20.7.2006
Adresa: Vrbovecká 1228/6 , Brno 635 00
členka Soňa Vašíčková 7.5.2003 - 12.2.2007
Vznik funkce 13.8.2001
Zánik funkce 20.7.2006
Adresa: Palackého třída 177/50 , Brno 612 00
předseda dozorčí rady Ing. Martin Kozohorský 12.2.2007 - 3.9.2009
Vznik členství 20.7.2006
Vznik funkce 20.7.2006
Adresa: Lonkova 469 , Pardubice 530 09
člen dozorčí rady Radek Létal 12.2.2007 - 14.7.2011
Vznik členství 20.7.2006
Zánik členství 28.6.2011
Adresa: Vrbovecká 1228/6 , Brno 635 00
člen dozorčí rady Soňa Vašíčková 12.2.2007 - 14.7.2011
Vznik členství 20.7.2006
Zánik členství 28.6.2011
Adresa: Palackého třída 177/50 , Brno 612 00
předseda dozorčí rady Ing. Martin Kozohorský 3.9.2009 - 14.7.2011
Vznik členství 20.7.2006
Zánik členství 28.6.2011
Vznik funkce 20.7.2006
Zánik funkce 28.6.2011
Adresa: Spojilská 76 , Pardubice 530 03
předseda dozorčí rady Ing. Martin Kozohorský 14.7.2011 - 1.7.2013
Vznik členství 28.6.2011
Zánik členství 1.7.2013
Vznik funkce 28.6.2011
Zánik funkce 1.7.2013
Adresa: Spojilská 76 , Pardubice 530 03
člen dozorčí rady Radek Létal MBA 14.7.2011 - 1.7.2013
Vznik členství 28.6.2011
Zánik členství 1.7.2013
Adresa: Vrbovecká 1228/6 , Brno 635 00
člen dozorčí rady Ing. Soňa Vašíčková 14.7.2011 - 1.7.2013
Vznik členství 28.6.2011
Zánik členství 1.7.2013
Adresa: Píškova 685/14 , Brno 635 00

Sbírka Listin A&CE Global Finance, s.r.o. v likvidaci

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
C 79368/SL 49 ostatní zápis z VH Krajský soud v Brně 9.9.2014 17.9.2014 23.10.2014 9
C 79368/SL 48 notářský zápis rozhod. VH, NZ 391/2014 Krajský soud v Brně 27.6.2014 3.9.2014 30.9.2014 4
C 79368/SL 47 účetní závěrka [2013], zpráva auditora ověření mimořádné účetní závěrky k 30.6.2013 Krajský soud v Brně 20.12.2013 12.2.2014 12.2.2014 15
C 79368/SL 46 notářský zápis rozh.VH,projekt změny,NZ 121/2013 Krajský soud v Brně 3.6.2013 6.6.2013 11.7.2013 14
B 3628/SL 44 změna právní formy, fúze projekt změny právní formy Krajský soud v Brně 29.4.2013 30.4.2013 3.5.2013 6
B 3628/SL 43 notářský zápis rozhodnutí mimořádné VH, NZ 1143/2012 Krajský soud v Brně 26.10.2012 28.11.2012 21.1.2013 10
B 3628/SL 42 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 27.9.2012 16.10.2012 23.10.2012 34
B 3628/SL 41 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 6.4.2012 21.6.2012 21.6.2012 31
B 3628/SL 40 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 28.4.2011 22.7.2011 31
B 3628/SL 39 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 28.6.2011 20.7.2011 2
B 3628/SL 38 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 28.6.2011 20.7.2011 2
B 3628/SL 37 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 28.6.2011 20.7.2011 2
B 3628/SL 36 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 28.6.2011 20.7.2011 2
B 3628/SL 35 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 1.7.2011 20.7.2011 1
B 3628/SL 34 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 28.6.2011 20.7.2011 2
B 3628/SL 33 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 27.6.2011 20.7.2011 15
B 3628/SL 32 ostatní - zápis DR Krajský soud v Brně 28.6.2011 20.7.2011 2
B 3628/SL 31 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Brně 28.6.2011 20.7.2011 1
B 3628/SL 30 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 30.4.2010 30.6.2010 32
B 3628/SL 29 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 22.3.2009 18.6.2009 30
B 3628/SL 28 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Brně 10.4.2008 29.4.2008 18
B 3628/SL 27 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 8.4.2008 29.4.2008 12
B 3628/SL 26 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 24.4.2007 5.2.2008 30
B 3628/SL 25 ostatní -zápis ze zas. DR Krajský soud v Brně 20.7.2006 16.2.2007 1
B 3628/SL 24 ostatní -zápis ze zas. předst. Krajský soud v Brně 12.1.2007 16.2.2007 2
B 3628/SL 23 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 12.1.2007 16.2.2007 11
B 3628/SL 22 ostatní -ČP Krajský soud v Brně 23.1.2007 16.2.2007 9
B 3628/SL 21 ostatní -zápis o průběhu mim. VH Krajský soud v Brně 12.1.2007 16.2.2007 3
B 3628/SL 20 ostatní -zápis ze zas. mim. VH Krajský soud v Brně 20.7.2006 16.2.2007 3
B 3628/SL 19 notářský zápis -NZ 32/2007-osvědčení Krajský soud v Brně 12.1.2007 16.2.2007 13
B 3628/SL 18 notářský zápis -NZ 31/2007-rozh.mim. VH Krajský soud v Brně 12.1.2007 16.2.2007 14
B 3628/SL 17 účetní závěrka 2005 Krajský soud v Brně 23.4.2006 16.10.2006 30
B 3628/SL 16 ostatní -prohl. představenstva Krajský soud v Brně 27.7.2006 28.8.2006 1
B 3628/SL 15 notářský zápis -NZ 111/2006 Krajský soud v Brně 3.2.2006 28.3.2006 17
B 3628/SL 14 výroční zpráva -2001 Krajský soud v Brně 14.3.2002 26.7.2005 17
B 3628/SL 13 účetní závěrka -2004 Krajský soud v Brně 31.3.2005 26.7.2005 31
B 3628/SL 12 účetní závěrka .-2004 Krajský soud v Brně 31.3.2005 11.5.2005 17
B 3628/SL 11 notářský zápis -NZ 1216/2004-doh. akc. Krajský soud v Brně 30.12.2004 19.4.2005 9
B 3628/SL 9 notářský zápis -NZ 1215/2004-rozh. Krajský soud v Brně 30.12.2004 9.2.2005 13
B 3628/SL 10 notářský zápis -NZ 1216/2004-dohoda akc. Krajský soud v Brně 30.12.2004 9.2.2005 9
B 3628/SL 8 účetní závěrka 2003 Krajský soud v Brně 23.9.2004 29
B 3628/SL 7 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 23.9.2004 35
B 3628/SL 6 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 27.2.2003 21.5.2003 11
B 3628/SL 5 notářský zápis - rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 27.2.2003 21.5.2003 22
B 3628/SL 4 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Brně 14.3.2002 10.12.2002 23
B 3628/SL 3 notářský zápis - rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 11.1.2002 13.5.2002 23
B 3628/SL 2 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 26.4.2001 6.9.2001 8
B 3628/SL 1 notářský zápis - zakl.smlouva Krajský soud v Brně 26.4.2001 6.9.2001 18

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje A&CE Global Finance, s.r.o. v likvidaci

IČO (identifikační číslo) 26257530
Jméno A&CE Global Finance, s.r.o. v likvidaci
Právní forma podnikání Společnost s ručením omezeným
Přidělený úřad Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 13.8.2001
Celkový počet živností: 2
Aktivních živností: 1

Sídlo A&CE Global Finance, s.r.o. v likvidaci

Živnosti a provozovny A&CE Global Finance, s.r.o. v likvidaci

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.11.2012

Živnost č. 2 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.8.2001
Zánik oprávnění 17.7.2002

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje A&CE Global Finance, s.r.o. v likvidaci

IČO: 26257530
Firma: A&CE Global Finance, s.r.o. v likvidaci
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-Maloměřice a Obřany
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Pomocné finanční instituce soukromé národní
Datum vzniku: 13.8.2001

Sídlo A&CE Global Finance, s.r.o. v likvidaci

Sídlo: Karlova 933/7, Brno 614 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod, kromě motorových vozidel
Ostatní finanční zprostředkování
Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Univerzální administrativní činnosti
tracking image