Firma A.B.R. HOLDING a.s. IČO 25329103


A.B.R. HOLDING a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

A.B.R. HOLDING a.s. (25329103) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Poštovská 455/8, Brno 602 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 3. 1997 a je stále aktivní. A.B.R. HOLDING a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o A.B.R. HOLDING a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o A.B.R. HOLDING a.s. na Justice.cz
Detailní informace o A.B.R. HOLDING a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro A.B.R. HOLDING a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje A.B.R. HOLDING a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 2255
IČO (identifikační číslo osoby) 25329103
Jméno A.B.R. HOLDING a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 3.3.1997
Společnost A.B.R. HOLDING a.s., se sídlem Poštovská 455/8, Brno - město, 602 00 Brno, IČ 25329103, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2255, se rozdělila formou odštěpení sloučením s tím, že část jměn í přešla na nástupnickou společnost GRH s.r.o., se sídlem Ostrovačická 936/65, Žebětín, 641 00 Brno, IČ 049 96 364, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 92997. 24.10.2017
Společnost A.B.R. INVEST a.s., se sídlem Brno, Poštovská 8c, okres Brno - město, PSČ 602 00, IČ 25329103, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2255, se rozdělila formou odštěpení sloučením s tím, že čá st jmění přešla na nástupnickou společnost AUTOPOLYGON s.r.o., se sídlem Ostrovačická 935/63, Žebětín, 641 00 Brno, IČ 28328264, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 61582. 17.1.2017
Na základě fúze ve formě sloučením společnost A.B.R. INVEST a.s., se sídlem Brno, Poštovská 8c, okres Brno - město, PSČ 602 00, IČ 25329103, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2255 jako nástupnická s polečnost převzala jmění zanikající společnosti RAFAS HOLDING, a.s., se sídlem Brno, Poštovská 8c, PSČ 602 00, IČ 26428512, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4624. 21.11.2016
Základní kapitál společnosti A.B.R. INVEST a.s. se z původní výše 7,000.000,- Kč (slovy: sedm milionů korun českých) zvyšuje o částku ve výši 30,0000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) na nový základní kapitál ve výši 37,000.000,- Kč (slovy: t řicet sedm milionů korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 30000 ks (slovy: třicet tisíc kusů) kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč (slov y: jeden tisíc korun českých). Upisování akcií bude probíhat ve dvou kolech. V prvním kole má dosavadní jediný akcionář přednostní právo upsat všechny tyto nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to peněžitým vkladem, kde emisní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) připadá podíl na jedné nové akcii o velikosti 7/41, s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. Místem pro výkon tohoto přednostního práva je sídlo společnosti A.B.R. INVEST a.s., Brno, Poštovská 8c, okres Brno-město, PSČ 602 00. Lhůta k výkonu tohoto přednostního práva činí čtrnáct (14) dnů a začne běžet do třiceti (30) dnů počínaje dnem zápisu to hoto usnesení do obchodního rejstříku. Konkrétní datum představenstvo společnosti zveřejní v informaci o přednostním právu akcionáře s počátkem běhu lhůty způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady. Všechny ty nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou ve druhém kole nabídnuty určitým zájemcům - jimiž jsou: - pan Karel Abraham, r.č. 681210/0086, bytem Brno, Joukalova 13, a to 20000 ks (slovy: dvacet tisíc kusů) kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), kde emisní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě, - pan Ing. Vít Nekuda, r.č. 720525/3847, bytem Brno, Rybnická 136, a to 3700 ks (slovy: tři tisíce sedm set kusů) kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), kde emisní kurs je rove n jejich jmenovité hodnotě, - pan Ing. Ivo Nekuda, r.č. 670920/1609, bytem Brno, Dlouhé vrchy 4a, a to 6300 ks (slovy: šest tisíc třista kusů) kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), kde emisní kurs je rov en jejich jmenovité hodnotě, kteří jsou oprávněni tyto upsat peněžitými vklady. Místem pro úpis akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti A.B.R. INVEST a.s., Brno, Poštovská 8c, okres Brno-město, PSČ 602 00. Lhůta pro jejich úpis činí tři (3) týdny a počne běžet násle dujícím dnem po dni marného uplynutí lhůty přednostního práva akcionáře k úpisu těchto akcií. Počátek běhu této lhůty bude těmto určeným zájemcům oznámen doporučeným dopisem na jejich adresy s tím, že emisní kurs takto upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Současně s tím jim bude předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Pokud by z jakéhokoliv důvodu vznikla upisovatelům povinnost splatit emisní kurs upsaných akcií či jen jeho část v penězích, jsou povinni toto splatit na k tomu účelu zřízený účet společnosti číslo 35-4429260217/0100, vedený u Komerční banky, a.s., a to n ejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne jejich úpisu. Připouští se však možnost započtení peněžitých pohledávek upisovatelů proti případné pohledávce na splacení emisního kursu tak, že celý emisní kurs všech upisovaných akcií může být splacen výhradně započtením. Dohoda o započtení musí být uzavřena do čtrná cti (14) dnů ode dne úpisu akcií, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že návrh na její uzavření předloží společnost současně s návrhem smlouvy o upsání akcií. U dosavadního jediného akcio náře a současně určeného zájemce pana Karla Abrahama se jedná o pohledávku vůči společnosti ve výši 26,184.000,- Kč (slovy: dvacet šest milionů jedno sto osmdesát čtyři tisíc korun českých) z titulu v minulosti poskytnutého a plně nesplaceného úvěru Volks bank CZ, a.s., s tím, že na započtení se použije její část ve výši 20,000.000,- Kč, (slovy: dvacet milionů korun českých) a ve zbylé výši pak nadále zůstane pohledávkou za společností. U určeného zájemce pana Ing. Víta Nekudy se jedná o pohledávku vůči sp olečnosti ve výši 3,700.000,- Kč (slovy: tři miliony sedm set tisíc korun českých), z titulu poskytnuté a nesplacené půjčky s tím, že na započtení se použije v celé výši. U určeného zájemce pana Ing. Ivo Nekudy se jedná o pohledávku vůči společnosti ve výši 6,000.000,- Kč (slovy: šest milionů korun českých), z titulu poskytnuté a nesplacené půjčky s tím, že na započtení se použije v celé výši. 21.11.2005 - 8.12.2005
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 8.10.1997. 7.1.1998 - 8.12.2005
Základní jmění: 7,000.000,-Kč, je splaceno. 3.3.1997 - 8.12.2005

Aktuální kontaktní údaje A.B.R. HOLDING a.s.

Kapitál A.B.R. HOLDING a.s.

zakladni jmění 9 240 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 24.10.2017
zakladni jmění 42 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.11.2016 - 24.10.2017
zakladni jmění 37 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.12.2005 - 21.11.2016
zakladni jmění 7 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 3.3.1997 - 8.12.2005

Akcie A.B.R. HOLDING a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 2 200 Kč 700 24.10.2017
Kmenové akcie na jméno 220 Kč 35 000 24.10.2017
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 700 21.11.2016 - 24.10.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 35 000 21.11.2016 - 24.10.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 30 000 8.12.2005 - 21.11.2016
Akcie na jméno 10 000 Kč 700 3.3.1997 - 21.11.2016

Sídlo A.B.R. HOLDING a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Poštovská 455/8 , Brno 602 00 19.10.2016
Adresa Poštovská 455/8 , Brno 602 00 30.9.2005 - 19.10.2016
Adresa Hlinky 40/102 , Brno 603 00 3.3.1997 - 30.9.2005

Předmět podnikání A.B.R. HOLDING a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 2.10.2015
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 7.1.1998 - 2.10.2015
realitní činnost 7.1.1998 - 2.10.2015
zprostředkovatelská činnost 7.1.1998 - 2.10.2015
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor včetně poskytování jiných než základních služeb 3.3.1997 - 2.10.2015

vedení firmy A.B.R. HOLDING a.s.

Statutární orgán A.B.R. HOLDING a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje navenek statutární ředitel. 2.10.2015
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná navenek předseda představenstva. Za společnost podepisuje předseda představenstva tak, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 3.3.1997 - 2.10.2015
statutární ředitel Karel Abraham 2.10.2015
Vznik členství 2.10.2015
Vznik funkce 2.10.2015
Adresa: Ostrovačická 958/47 , Brno 641 00
člen představenstva Pavel Mareček 3.3.1997 - 7.1.1998
Adresa: Baarovo nábřeží 920/43 , Brno 614 00
předseda představenstva Karel Abraham 3.3.1997 - 12.2.1999
Adresa: Řadová 619/6 , Brno 623 00
člen představenstva Ing. Marek Zimolka 7.1.1998 - 12.2.1999
Adresa: Dubová 641/13 , Brno 637 00
člen představenstva Ing. Ladislav Schwarz 3.3.1997 - 30.9.2005
Zánik funkce 18.5.2005
Adresa: Pekařská 381/39 , Brno 602 00
předseda představenstva Karel Abraham 12.2.1999 - 23.10.2013
Vznik funkce 3.3.1997
Adresa: Joukalova 1178/13 , Brno 635 00
členka představenstva Mgr. Ivana Ulmanová 12.2.1999 - 11.1.2014
Vznik funkce 3.2.1999
Adresa: Humenná 477/44 , Brno 625 00
člen představenstva Ing. Vít Nekuda 30.9.2005 - 11.1.2014
Vznik funkce 18.5.2005
Adresa: Rybnická 136 , 634 00 Brno Česká republika
předseda představenstva Karel Abraham 23.10.2013 - 2.10.2015
Zánik členství 2.10.2015
Vznik funkce 3.3.1997
Zánik funkce 2.10.2015
Adresa: Ostrovačická 958/47 , Brno 641 00
členka představenstva Mgr. Ivana Ulmanová 11.1.2014 - 2.10.2015
Zánik členství 2.10.2015
Vznik funkce 3.2.1999
Zánik funkce 2.10.2015
Adresa: Humenná 477/44 , Brno 625 00
člen představenstva Ing. Vít Nekuda 11.1.2014 - 2.10.2015
Zánik členství 2.10.2015
Vznik funkce 18.5.2005
Zánik funkce 2.10.2015
Adresa: Rybnická 257/136 , Brno 634 00

Dozorčí rada A.B.R. HOLDING a.s.

Platnost údajů od - do
člen JUDr. Pavel Čapčuch 3.3.1997 - 7.1.1998
Adresa: Dolnopolní 480/59 , Brno 614 00
členka Mgr. Ivana Ulmanová 7.1.1998 - 12.2.1999
Adresa: Rolnická 660/5 , Brno 625 00
předseda Ing. Michal Dostál 3.3.1997 - 30.9.2005
Zánik funkce 18.5.2005
Adresa: Kamínky 291/23 , Brno 634 00
člen dozorčí rady Ing. Ivo Nekuda 30.9.2005 - 8.10.2013
Vznik funkce 18.5.2005
Adresa: Dlouhé vrchy 205/4 , Brno 644 00
člen Josef Regen 12.2.1999 - 11.1.2014
Vznik funkce 3.2.1999
Adresa: Bellova 353/24 , Brno 623 00
členka Petra Abrahamová 3.3.1997 - 2.10.2015
Zánik členství 2.10.2015
Vznik funkce 3.3.1997
Zánik funkce 2.10.2015
Adresa: Řadová 619/6 , Brno 623 00
člen dozorčí rady Ing. Ivo Nekuda 8.10.2013 - 2.10.2015
Zánik členství 2.10.2015
Vznik funkce 18.5.2005
Zánik funkce 2.10.2015
Adresa: Dlouhé vrchy 205/4 , Brno 644 00
člen Josef Regen 11.1.2014 - 2.10.2015
Zánik členství 2.10.2015
Vznik funkce 3.2.1999
Zánik funkce 2.10.2015
Adresa: Bellova 353/24 , Brno 623 00

Sbírka Listin A.B.R. HOLDING a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2255/SL 24 účetní závěrka [2014] Krajský soud v Brně 22.6.2015 4.12.2015 14.12.2015 8
B 2255/SL 23 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Brně 25.6.2014 4.12.2015 14.12.2015 8
B 2255/SL 22 účetní závěrka [2012] Krajský soud v Brně 24.6.2013 4.12.2015 14.12.2015 8
B 2255/SL 21 účetní závěrka [2011] Krajský soud v Brně 26.6.2012 4.12.2015 14.12.2015 9
B 2255/SL 20 účetní závěrka [2010] Krajský soud v Brně 15.6.2011 4.12.2015 14.12.2015 7
B 2255/SL 19 účetní závěrka [2009] Krajský soud v Brně 30.6.2010 4.12.2015 14.12.2015 5
B 2255/SL 17 účetní závěrka [2007] Krajský soud v Brně 16.6.2008 4.12.2015 14.12.2015 6
B 2255/SL 16 účetní závěrka [2006] Krajský soud v Brně 27.6.2007 4.12.2015 14.12.2015 6
B 2255/SL 15 účetní závěrka [2005] Krajský soud v Brně 28.6.2006 4.12.2015 14.12.2015 6
B 2255/SL 13 ostatní rozhodnutí správní rady Krajský soud v Brně 2.10.2015 2.10.2015 11.11.2015 1
B 2255/SL 11 notářský zápis -NZ 271/2005-prohlášení Krajský soud v Brně 18.5.2005 16.3.2007 8
B 2255/SL 10 notářský zápis -NZ 1406/2002-prohlášení Krajský soud v Brně 13.12.2002 16.3.2007 13
B 2255/SL 9 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 29.11.2005 4.1.2006 13
B 2255/SL 8 notářský zápis - rozh. akcionáře, NZ 860/05 Krajský soud v Brně 11.11.2005 4.1.2006 12
B 2255/SL 7 ostatní -ověření pohledávky k30.9.2005 Krajský soud v Brně 11.11.2005 2.12.2005 4
B 2255/SL 6 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 860/05 Krajský soud v Brně 11.11.2005 2.12.2005 12
B 2255/SL 5 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 25.6.2003 26.11.2003 16
B 2255/SL 4 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 30.6.2001 26.11.2003 6
B 2255/SL 3 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Brně 30.5.2001 26.11.2003 9
B 2255/SL 2 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 3.2.1999 21.4.1999 2
B 2255/SL 1 notářský zápis Krajský soud v Brně 8.10.1997 13.3.1998 4

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje A.B.R. HOLDING a.s.

IČO (identifikační číslo) 25329103
Jméno A.B.R. HOLDING a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 3.3.1997
Celkový počet živností: 5
Aktivních živností: 1

Sídlo A.B.R. HOLDING a.s.

Živnosti a provozovny A.B.R. HOLDING a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkovatelská činnost

  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

  • Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, včetně poskytování jiných než základních služeb

  • Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.3.1997

Živnost č. 2 Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, včetně poskytování jiných než základních služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.3.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.11.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.11.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.11.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán A.B.R. HOLDING a.s.

Člen statutárního orgánu Karel Abraham

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje A.B.R. HOLDING a.s.

IČO: 25329103
Firma: A.B.R. HOLDING a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-střed
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 3.3.1997

Sídlo A.B.R. HOLDING a.s.

Sídlo: Poštovská 455/8, Brno 602 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
tracking image