Firma 2. Stavební bytové družstvo občanů v Praze 4, Bránická ul.89 v likvidaci IČO 00033839


2. Stavební bytové družstvo občanů v Praze 4, Bránická ul.89 v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

2. Stavební bytové družstvo občanů v Praze 4, Bránická ul.89 v likvidaci (00033839) je Družstvo. Sídlí na adrese Branická 797/89, Praha 147 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 4. 1965 a je stále aktivní. 2. Stavební bytové družstvo občanů v Praze 4, Bránická ul.89 v likvidaci nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o 2. Stavební bytové družstvo občanů v Praze 4, Bránická ul.89 v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o 2. Stavební bytové družstvo občanů v Praze 4, Bránická ul.89 v likvidaci na Justice.cz
Detailní informace o 2.stavební bytové družstvo občanů v Praze 4 na rzp.cz

Výpis dat pro 2. Stavební bytové družstvo občanů v Praze 4, Bránická ul.89 v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje 2. Stavební bytové družstvo občanů v Praze 4, Bránická ul.89 v likvidaci

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka DrXCVIII 363
IČO (identifikační číslo osoby) 00033839
Jméno 2. Stavební bytové družstvo občanů v Praze 4, Bránická ul.89 v likvidaci
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 8.4.1965
Stavební bytové družstvo občanů v Praze 4, identifikační číslo 00033839 zrušeno s likvidací na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. 82 Cm 851/2016 -7 ze dne 11.5.2016, a to ke dni právní moci, která nastala dne 5.7.2016. 28.11.2016
- výmaz člena na základě podnětu ze základních registrů 23.5.2016 - 23.5.2016
Ručení: l. Člen družstva je povinen přispívat na úhradu schodku z hospodaření střediska bytového hospodářství, v němž užívá byt nebo místnost nesloužící k bydlení ve výši a lhůtě stanovené rozhodnutím představenstva na návrh výboru samosprávy. 2. Za vykázanou ztrátu z ostatního hospodaření družstva ručí člen do výše Kč 500,-- v jednom roce. 3. Za likvidačí schodek ručí člen do výše Kč 3000,--. 1.3.1990 - 2.2.1994
Usnesením shromáždění delegátů konané dne 4.12.1974 ve smyslu dohody a se souhlasem Městského výboru Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne 15.6.1976 čj. MV ČSBD/2874/76/C sloučilo se bez likvidace podle § 91 odst. l/ hosp.zák. č. 109/64 Sb. ke dni l.7.1976 družstvo: Stavební bytové družstvo zaměstnanců Čs. rozhlasu a tele- vize se sídlem Praha 2, Vinohrady, Vinohradská 12 jako družstvo přejímané s družstvem: 2.stavební bytové družstvo občanů v Praze 4-Branická 89 1.7.1976 - 1.7.1976
jako družstvem přejímajícím. 1.7.1976 - 1.7.1976
Usnesením shromáždění delegátů konané dne 4.12.1974 ve smyslu dohody a se souhlasem Městského výboru Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne 30.3.1976 čj. MV ČSBD/2247/76/C sloučilo se bez likvidace podle § 91 odst. l/hosp.zák. č. 109/64 Sb. ke dni 1.4.1976 družstvo: Stavební bytové družstvo při modřanských závodech se sídlem Praha 4-Modřany jako družstvo přejímané s družstvem: 2. stavební bytové družstvo občanů v Praze 4-Branická 89 1.4.1976 - 1.4.1976
jako družstvem přejímajícím. 1.4.1976 - 1.4.1976
Usnesením shromáždění delegátů, konané dne 4.12.1974 ve smyslu dohody a se souhlasem Městského výboru Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne 24.11.1975 č.j. MV ČSBD/6417/75/R sloučilo se beýz likvidace podle § 91 odst. l/ hosp.zák.č. 109/64 Sb. ke dni l.l2.1975 družstvo: Stavební bytové družstvo pracovníků spojů při správě dálkových kabelů Praha se sídlem Praha 3,Olšanská 3/Db 392 jako družstvo přejímané s družstvem: 2. stavební bytové družstvo občanů v Praze 4-Branická 89 jako družstvem přejímajícím. 21.1.1976 - 21.1.1976
Usnesením shromáždění delegátů konané dne 4.12.1974 ve smyslu dohody a se souhlasem Městského výboru Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne 17.7.1975,č.j. 8539-40/75/R sloučila se bez likvidace podle § 91 odst. l/ hosp.zák. č. 109/64 Sb. ke dni l.lO.1975 družstva: Stavební bytové družstvo občanů v Praze 3, Křišťanova ul. Stavební bytové družstvo pracovníků ÚRD , Praha 3, Nám. Gustava Klimenta 2 jako družstva přejímaná s družstvem: 2. Stavební bytové družstvo občanů s Praze 4-Branická 89 2.10.1975 - 2.10.1975
jako družstvem přejímajícím. 2.10.1975 - 2.10.1975
Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 4.12.1974 ve smyslu dohody a se souhlasem Městského výboru Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne 30.11.1974 čj.4253-5/74 s l o u č i l a se bez likvidace podle § 91 odst.l/ hosp. zák.č.109/64 Sb. ke dni l.l.l975 družstva: l/ Stavební bytové družstvo zaměstnanců SBČS se sídlem Praha 4, Leninova 94 2/ Stavební bytové družstvo občanů Spořilov se sídlem Praha 4, Záběhlice, Sídliště Spořilov II, čp.2835, 3/ Stavební bytové družstvo zaměstnanců Středočeských plyná- 2.1.1975 - 2.1.1975
ren, národní podnik se sídlem Praha 4-Michle, U Plynárny 500 jako družstva p ř e j í m a n á s tímto družstvem jako družstvem p ř e j í m a j í c í m . 2.1.1975 - 2.1.1975
Údaje o zřízení družstva: Ustavení družstva bylo schváleno rozhodnutím ÚRD ze dne 3.12.1964 zn.42145/211/64-Vs. 8.4.1965
Usnesením ustavující členské schůze byly dne 9.9.1964 přijaty stanovy družstva. 8.4.1965 - 18.8.1967

Aktuální kontaktní údaje 2. Stavební bytové družstvo občanů v Praze 4, Bránická ul.89 v likvidaci

Sídlo 2. Stavební bytové družstvo občanů v Praze 4, Bránická ul.89 v likvidaci

Platnost údajů od - do
Adresa Branická 797/89 , Praha 147 00 14.4.2016
Adresa Branická 797/89 , Praha 147 00 28.9.1965 - 14.4.2016
Adresa Dvorecká 533/7 , Praha 147 00 8.4.1965 - 28.9.1965

Předmět podnikání 2. Stavební bytové družstvo občanů v Praze 4, Bránická ul.89 v likvidaci

Platnost údajů od - do
projektová činnost v investiční výstavbě 2.2.1994 - 9.2.2017
provádění bytových a občanských staveb 2.2.1994 - 9.2.2017
stavitel 2.2.1994 - 9.2.2017
truhlářství 2.2.1994 - 9.2.2017
poradenská činnost souvisící s výstavbou a provozem bytového a domovního fondu 2.2.1994 - 9.2.2017
Předmětem činnosti družstva je: l. Předmětem činnosti družstva je organizování přípravy výstavby a vlastní i stabilizační výstavby bytových a nebytových objektů včetně objektů technické a ob- čanské vybavenosti, provoz a údržba bytových a neby- tových objektů, zabezpečování služeb spojených s byd- lením a provádění jiných prací a služeb, sloužících k uspokojování potřeb členů družstva a jiných občanů, popř. právnických osob. 1.3.1990 - 2.2.1994
2. V rámci předmětu činnosti družstvo připravuje a zabezpe- čuje zejména: a) výstavbu bytů a místností nesloužících k bydlení včetně rodinných domků a nebytových objektů při současném sledování progresívních metod této výstavby a v souvis- losti s tím i výrobu potřebnou k výstavbě,modernizaci, rozvoji služeb a činností spojených s bydlením. b) přidělování bytů,rodinných domků a místností neslouží- cích k bydlení do osobního užívání členům a převody ro- dinných domků do osobního vlastnictví. 1.3.1990 - 2.2.1994
c) údržbu,opravy,rekonstrukci a modernizaci obytných budov a nebytových objektů a péči o zeleň a životní pro- středí, d) poskytování služeb spojených s bydlením e) materiálně výrobní základnu pro údržbu a opravy a pro poskytování služeb spojených s bydlením f) stavební a montážní práce včetně prací ve výškách, revizí elektrických zařízení,hromosvodů,plynoinstalací a jiných zařízení g) technicko-poradenské služby v oblasti organizace a ří- 1.3.1990 - 2.2.1994
zení,zavádění a využívání výpočetní techniky,zpracování návrhů automatizovaných systémů řízení, výrobu a prodej programového vybavení,poradenskou činnost v oblasti pou- žití osobních počítačů,jejich příslušenství a vybavení a to včetně zaměření do zahraničí prostřednictvím organi- zací zahraničního obchodu h) technicko-poradenské služby pro uplatňování malé me- chanizace,výrobků,prací,technologií a materiálů ve sta- vebnictví a údržbě obytných budov a nebytových objektů, uplatňování technického rozvoje a provádění fyzikálních 1.3.1990 - 2.2.1994
a jiných měření, poradenskou a expertní činnost souvise- jící s výstavbou a provozem bytového a domovního fondu, včetně zaměření do zahraničí prostřednictvím organizací zahraničního obchodu i) technickou pomoc,projektovou a inženýrskou činnost včetně funkce generálního projektanta pro stavby v tu- zemsku i v zahraničí prostřednictvím organizací zahra- ničního obchodu. 1.3.1990 - 2.2.1994
. 8.4.1965 - 2.2.1994

vedení firmy 2. Stavební bytové družstvo občanů v Praze 4, Bránická ul.89 v likvidaci

Statutární orgán 2. Stavební bytové družstvo občanů v Praze 4, Bránická ul.89 v likvidaci

Platnost údajů od - do
Zastupování a podpisování za družstvo: Představenstvo jest oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda nebo místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popřípadě místopředseda) a další člen představenstva. 7.11.1978
člen představenstva Ing. Otto Lohynský 25.10.2017
Vznik členství 11.10.2017
Adresa: Školní 1/8 , Praha 147 00
člen představenstva PhDr. Jiří Kohn 25.10.2017
Vznik členství 11.10.2017
Adresa: Na Švihance 1501/2 , Praha 120 00
předseda představenstva Ing. Vladimír Maha 19.12.2017
Vznik členství 11.10.2017
Vznik funkce 4.11.2017
Adresa: Spálená 98/31 , Praha 110 00
místopředseda představenstva Jiří Helcel 19.12.2017
Vznik členství 11.10.2017
Vznik funkce 4.11.2017
Adresa: Dušní 905/4 , Praha 110 00
Jméno . 8.4.1965 - 28.2.1983
Adresa:
předseda družstva Ing. Emil Kovář 24.2.1969 - 2.2.1994
Adresa: Vavřenova 1169/6 , Praha 142 00
člen představenstva Ján Brožík 28.2.1983 - 2.2.1994
Adresa: Nad lesním divadlem 1115/14 , Praha 142 00
člen představenstva Ing. Aleš Tříska CSc. 22.1.1985 - 2.2.1994
Adresa: Krohova 2233/40 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Jan Skácel CSc. 1.3.1990 - 2.2.1994
Adresa: Ruská 1039/84 , Praha 100 00
místopředseda ing. Radko Lyer 24.2.1969 - 4.6.1996
Adresa: sídl. Pankrác II 0 , Praha 4 Česká republika
člen ing. Karel Štorkán 24.2.1969 - 4.6.1996
Adresa: Nad lesním divadlem 1115/14 , Praha 142 00
člen ing. Otto Lohynský 1.12.1971 - 4.6.1996
Adresa: Horáčkova 1206/7 , Praha 140 00
člen Rudolf Šťastný 23.6.1972 - 4.6.1996
Adresa: Vavřenova 1169/6 , Praha 142 00
člen ing. Miloslav Drozen 19.3.1976 - 4.6.1996
Adresa: Novodvorská 1124/167 , Praha 142 00
člen Alois Humplík 13.9.1978 - 4.6.1996
Adresa: čp. 3027 sídl. , Praha 4 - Spořilov Česká republika
člen Jiří Ždimera 13.9.1978 - 4.6.1996
Adresa: čp. 3029 sídl. , Praha 4 - Spořilov I. Česká republika
předseda Ing. Emil Kovář 2.2.1994 - 4.6.1996
Adresa: Vavřenova 1169/6 , Praha 142 00
místopředseda Ing. Karel Šulc 2.2.1994 - 4.6.1996
Adresa: Chemická 955 , Praha 148 00
člen Rudolf Šťastný 2.2.1994 - 4.6.1996
Adresa: Vavřenova 1169/6 , Praha 142 00
člen Ing. Aleš Tříska 2.2.1994 - 4.6.1996
Adresa: Sušická 596/3 , Praha 160 00
člen Ing. Daniel Jireček 2.2.1994 - 4.6.1996
Adresa: Vítězného února 56 , Praha 2 Česká republika
člen Ing. Marek Reiner 2.2.1994 - 4.6.1996
Adresa: Táboritská 1781/38 , Praha 130 00
člen Libuše Brůnová 2.2.1994 - 4.6.1996
Adresa: Zárybničná 2985 , 141 00 Praha 4 Česká republika
člen Ing. Otto Lohynský 2.2.1994 - 4.6.1996
Adresa: Školní 1/8 , Praha 147 00
člen Petr Stieber 2.2.1994 - 4.6.1996
Adresa: Pernerova 39/3 , Praha 186 00
člen Ing. Petr Svoboda 2.2.1994 - 4.6.1996
Adresa: Chemická 951 , Praha 148 00
člen Ing. Jan Skalla 2.2.1994 - 4.6.1996
Adresa: Ruská 1039/84 , Praha 100 00
člen MUDr. Zdeňka Vernerová 4.6.1996 - 14.2.2012
Vznik členství 25.4.1996
Zánik členství 25.4.1998
Adresa: Smetanova 352 , Louny 440 01
předseda Jiří Suchánek 4.6.1996 - 19.10.2013
Adresa: Na sídlišti 345 , 250 67 Klecany Česká republika
člen Tamara Kulštejnová 4.6.1996 - 14.4.2016
Adresa: Bronzová 2014/9 , Praha 155 00
člen Marie Pučelíková 4.6.1996 - 14.4.2016
Adresa: Krátký lán 406/1 , Praha 160 00
člen JUDr. František Michálek 4.6.1996 - 14.4.2016
Adresa: Choceradská 3043/18 , Praha 141 00
člen Ing. Milan Tuček 4.6.1996 - 12.5.2016
Adresa: Služská 779 , 182 00 Praha 8 Česká republika
místopředseda Ing. Vladimír Žďára 4.6.1996 - 23.5.2016
Adresa: Mladých 211/4 , Praha 155 21
člen Ing. Jaroslav Hlubuček 4.6.1996 - 23.5.2016
Adresa: Nad lesním divadlem 1115/14 , Praha 142 00
člen Ing. Karel Šulc 4.6.1996 - 23.5.2016
Adresa: U Malvazinky 148/18 , Praha 150 00
člen JUDr. František Michálek 14.4.2016 - 23.5.2016
Zánik členství 7.5.2016
Adresa: Choceradská 3043/18 , Praha 141 00
předseda Jiří Suchánek 19.10.2013 - 25.10.2017
Zánik členství 4.6.2001
Zánik funkce 4.6.2001
Adresa: 345 , Klecany 250 67
člen Tamara Míšková 14.4.2016 - 25.10.2017
Zánik členství 4.6.2001
Adresa: Bronzová 2013/7 , Praha 155 00
člen Marie Pučelíková 14.4.2016 - 25.10.2017
Zánik členství 4.6.2001
Adresa: Makovského 1335/24 , Praha 163 00
člen Ing. Milan Tuček 12.5.2016 - 25.10.2017
Zánik členství 4.6.2001
Adresa: Služská 779/32 , Praha 182 00
místopředseda Ing. Vladimír Žďára 23.5.2016 - 25.10.2017
Zánik členství 4.6.2001
Zánik funkce 4.6.2001
Adresa: Mladých 211/4 , Praha 155 21
člen Ing. Jaroslav Hlubuček 23.5.2016 - 25.10.2017
Zánik členství 4.6.2001
Adresa: Nad lesním divadlem 1115/14 , Praha 142 00
člen Ing. Karel Šulc 23.5.2016 - 25.10.2017
Zánik členství 4.6.2001
Adresa: U Malvazinky 148/18 , Praha 150 00
člen představenstva Ing. Vladimír Maha 25.10.2017 - 19.12.2017
Vznik členství 11.10.2017
Adresa: Spálená 98/31 , Praha 110 00
člen představenstva Jiří Helcel 25.10.2017 - 19.12.2017
Vznik členství 11.10.2017
Adresa: Dušní 905/4 , Praha 110 00
člen představenstva JUDr. Josef Dušek 25.10.2017 - 22.2.2019
Vznik členství 11.10.2017
Zánik členství 21.1.2019
Adresa: Nad křížkem 1508/10 , Praha 147 00

Likvidace 2. Stavební bytové družstvo občanů v Praze 4, Bránická ul.89 v likvidaci

Platnost údajů od - do
Jméno JUDr. Patrik Graňák 28.11.2016
Adresa: Svatováclavská 97/6 , Karviná 733 01

Sbírka Listin 2. Stavební bytové družstvo občanů v Praze 4, Bránická ul.89 v likvidaci

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXCVIII 363/SL 6 notářský zápis NZ 202/2000 Městský soud v Praze 22.6.2000 31.1.2002 8
DrXCVIII 363/SL 5 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 105/2001 Městský soud v Praze 30.5.2001 31.1.2002 16
DrXCVIII 363/SL 4 podpisové vzory -3x Městský soud v Praze 31.1.2002 3

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje 2.stavební bytové družstvo občanů v Praze 4

IČO (identifikační číslo) 00033839
Jméno 2.stavební bytové družstvo občanů v Praze 4
Právní forma podnikání Družstvo
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 30.9.1992
Celkový počet živností: 7

Sídlo 2.stavební bytové družstvo občanů v Praze 4

Živnosti a provozovny 2.stavební bytové družstvo občanů v Praze 4

Živnost č. 1 Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 23.5.1997

Živnost č. 2 Poradenská činnost související s výstavbou a provozem bytového a domovního fondu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Stavitel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 23.5.1997

Živnost č. 4 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 23.1.2017

Živnost č. 5 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 23.1.2017

Živnost č. 6 Projektová činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 31.7.1997

Živnost č. 7 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 23.1.2017
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán 2.stavební bytové družstvo občanů v Praze 4

Člen statutárního orgánu Ing. Emil Kovář

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje 2. Stavební bytové družstvo občanů v Praze 4, Bránická ul.89 v likvidaci

IČO: 00033839
Firma: 2. Stavební bytové družstvo občanů v Praze 4, Bránická ul.89 v likvidaci
Právní forma: Družstvo
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1972

Sídlo 2. Stavební bytové družstvo občanů v Praze 4, Bránická ul.89 v likvidaci

Sídlo: Branická 797/89, Praha 147 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
tracking image