Firma 2. Stavební bytové družstvo občanů v Praze 4, Bránická ul.89 v likvidaci IČO 00033839


2. Stavební bytové družstvo občanů v Praze 4, Bránická ul.89 v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

2. Stavební bytové družstvo občanů v Praze 4, Bránická ul.89 v likvidaci (00033839) je Družstvo. Sídlí na adrese Branická 797, 147 00 Praha 4 Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 4. 1965 a je stále aktivní. 2. Stavební bytové družstvo občanů v Praze 4, Bránická ul.89 v likvidaci nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o 2. Stavební bytové družstvo občanů v Praze 4, Bránická ul.89 v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o 2. Stavební bytové družstvo občanů v Praze 4, Bránická ul.89 v likvidaci na Justice.cz
Detailní informace o 2.stavební bytové družstvo občanů v Praze 4 na rzp.cz
Detailní informace o 2. Stavební bytové družstvo občanů v Praze 4, Bránická ul.89 v likvidaci na portal.gov.cz

Výpis dat pro 2. Stavební bytové družstvo občanů v Praze 4, Bránická ul.89 v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje 2. Stavební bytové družstvo občanů v Praze 4, Bránická ul.89 v likvidaci

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka DrXCVIII 363
IČO (identifikační číslo osoby) 00033839
Jméno 2. Stavební bytové družstvo občanů v Praze 4, Bránická ul.89 v likvidaci
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Zapsána dne 8.4.1965
Stavební bytové družstvo občanů v Praze 4, identifikační číslo 00033839 zrušeno s likvidací na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. 82 Cm 851/2016 -7 ze dne 11.5.2016, a to ke dni právní moci, která nastala dne 5.7.2016. 28.11.2016
- výmaz člena na základě podnětu ze základních registrů 23.5.2016 - 23.5.2016
Ručení:l. Člen družstva je povinen přispívat na úhradu schodku z hospodaření střediska bytového hospodářství, v němž užívá byt nebo místnost nesloužící k bydlení ve výši a lhůtě stanovené rozhodnutím představenstva na návrh výboru samosprávy.2. Za vykázanou ztrátu z ostatního hospodaření družstva ručí člen do výše Kč 500,-- v jednom roce.3. Za likvidačí schodek ručí člen do výše Kč 3000,--. 1.3.1990 - 2.2.1994
Usnesením shromáždění delegátů konané dne 4.12.1974 vesmyslu dohody a se souhlasem Městského výboru Českéhosvazu bytových družstev v Praze ze dne 15.6.1976čj. MV ČSBD/2874/76/Csloučilo se bez likvidace podle § 91 odst. l/ hosp.zák.č. 109/64 Sb. ke dni l.7.1976 družstvo:Stavební bytové družstvo zaměstnanců Čs. rozhlasu a tele-vize se sídlem Praha 2, Vinohrady, Vinohradská 12jako družstvo přejímané s družstvem:2.stavební bytové družstvo občanů v Praze 4-Branická 89 1.7.1976 - 1.7.1976
jako družstvem přejímajícím. 1.7.1976 - 1.7.1976
Usnesením shromáždění delegátů konané dne 4.12.1974 vesmyslu dohody a se souhlasem Městského výboru Českéhosvazu bytových družstev v Praze ze dne 30.3.1976čj. MV ČSBD/2247/76/C sloučilo se bez likvidace podle§ 91 odst. l/hosp.zák. č. 109/64 Sb. ke dni 1.4.1976družstvo:Stavební bytové družstvo při modřanských závodech sesídlem Praha 4-Modřanyjako družstvo přejímané s družstvem:2. stavební bytové družstvo občanů v Praze 4-Branická 89 1.4.1976 - 1.4.1976
jako družstvem přejímajícím. 1.4.1976 - 1.4.1976
Usnesením shromáždění delegátů, konané dne 4.12.1974 vesmyslu dohody a se souhlasem Městského výboru Českéhosvazu bytových družstev v Praze ze dne 24.11.1975 č.j.MV ČSBD/6417/75/R sloučilo se beýz likvidace podle § 91odst. l/ hosp.zák.č. 109/64 Sb. ke dni l.l2.1975 družstvo:Stavební bytové družstvo pracovníků spojů při správědálkových kabelů Praha se sídlem Praha 3,Olšanská 3/Db 392jako družstvo přejímané s družstvem:2. stavební bytové družstvo občanů v Praze 4-Branická 89jako družstvem přejímajícím. 21.1.1976 - 21.1.1976
Usnesením shromáždění delegátů konané dne 4.12.1974 vesmyslu dohody a se souhlasem Městského výboru Českéhosvazu bytových družstev v Praze ze dne 17.7.1975,č.j.8539-40/75/R sloučila se bez likvidace podle § 91 odst. l/hosp.zák. č. 109/64 Sb. ke dni l.lO.1975 družstva:Stavební bytové družstvo občanů v Praze 3, Křišťanova ul.Stavební bytové družstvo pracovníků ÚRD , Praha 3, Nám.Gustava Klimenta 2jako družstva přejímaná s družstvem:2. Stavební bytové družstvo občanů s Praze 4-Branická 89 2.10.1975 - 2.10.1975
jako družstvem přejímajícím. 2.10.1975 - 2.10.1975
Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 4.12.1974 vesmyslu dohody a se souhlasem Městského výboru Českého svazubytových družstev v Praze ze dne 30.11.1974 čj.4253-5/74s l o u č i l a se bez likvidace podle § 91 odst.l/ hosp.zák.č.109/64 Sb. ke dni l.l.l975 družstva:l/ Stavební bytové družstvo zaměstnanců SBČS se sídlemPraha 4, Leninova 942/ Stavební bytové družstvo občanů Spořilov se sídlemPraha 4, Záběhlice, Sídliště Spořilov II, čp.2835,3/ Stavební bytové družstvo zaměstnanců Středočeských plyná- 2.1.1975 - 2.1.1975
ren, národní podnik se sídlem Praha 4-Michle, U Plynárny500jako družstva p ř e j í m a n á s tímto družstvem jakodružstvem p ř e j í m a j í c í m . 2.1.1975 - 2.1.1975
Údaje o zřízení družstva:Ustavení družstva bylo schváleno rozhodnutím ÚRD ze dne3.12.1964 zn.42145/211/64-Vs. 8.4.1965
Usnesením ustavující členské schůze byly dne 9.9.1964 přijatystanovy družstva. 8.4.1965 - 18.8.1967

Kapitál 2. Stavební bytové družstvo občanů v Praze 4, Bránická ul.89 v likvidaci

zakladni jmění 50 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 2.2.1994
zakladni jmění 3 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.3.1990 - 2.2.1994

Sídlo 2. Stavební bytové družstvo občanů v Praze 4, Bránická ul.89 v likvidaci

Platnost údajů od - do
Adresa Branická 797 , 147 00 Praha 4 Česká republika
Branická 797/89, Braník, 147 00 Praha 4
14.4.2016
Adresa Bránická 89 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Bránická ul. 89
28.9.1965 - 14.4.2016
Adresa Dvorecká 7 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Dvorecká 7
8.4.1965 - 28.9.1965

Předmět podnikání 2. Stavební bytové družstvo občanů v Praze 4, Bránická ul.89 v likvidaci

Platnost údajů od - do
projektová činnost v investiční výstavbě 2.2.1994 - 9.2.2017
provádění bytových a občanských staveb 2.2.1994 - 9.2.2017
stavitel 2.2.1994 - 9.2.2017
truhlářství 2.2.1994 - 9.2.2017
poradenská činnost souvisící s výstavbou a provozembytového a domovního fondu 2.2.1994 - 9.2.2017
Předmětem činnosti družstva je:l. Předmětem činnosti družstva je organizování přípravy výstavby a vlastní i stabilizační výstavby bytových a nebytových objektů včetně objektů technické a ob- čanské vybavenosti, provoz a údržba bytových a neby- tových objektů, zabezpečování služeb spojených s byd- lením a provádění jiných prací a služeb, sloužících k uspokojování potřeb členů družstva a jiných občanů, popř. právnických osob. 1.3.1990 - 2.2.1994
2. V rámci předmětu činnosti družstvo připravuje a zabezpe- čuje zejména: a) výstavbu bytů a místností nesloužících k bydlení včetně rodinných domků a nebytových objektů při současném sledování progresívních metod této výstavby a v souvis- losti s tím i výrobu potřebnou k výstavbě,modernizaci, rozvoji služeb a činností spojených s bydlením. b) přidělování bytů,rodinných domků a místností neslouží- cích k bydlení do osobního užívání členům a převody ro- dinných domků do osobního vlastnictví. 1.3.1990 - 2.2.1994
c) údržbu,opravy,rekonstrukci a modernizaci obytných budov a nebytových objektů a péči o zeleň a životní pro- středí, d) poskytování služeb spojených s bydlením e) materiálně výrobní základnu pro údržbu a opravy a pro poskytování služeb spojených s bydlením f) stavební a montážní práce včetně prací ve výškách, revizí elektrických zařízení,hromosvodů,plynoinstalací a jiných zařízení g) technicko-poradenské služby v oblasti organizace a ří- 1.3.1990 - 2.2.1994
zení,zavádění a využívání výpočetní techniky,zpracování návrhů automatizovaných systémů řízení, výrobu a prodej programového vybavení,poradenskou činnost v oblasti pou- žití osobních počítačů,jejich příslušenství a vybavení a to včetně zaměření do zahraničí prostřednictvím organi- zací zahraničního obchodu h) technicko-poradenské služby pro uplatňování malé me- chanizace,výrobků,prací,technologií a materiálů ve sta- vebnictví a údržbě obytných budov a nebytových objektů, uplatňování technického rozvoje a provádění fyzikálních 1.3.1990 - 2.2.1994
a jiných měření, poradenskou a expertní činnost souvise- jící s výstavbou a provozem bytového a domovního fondu, včetně zaměření do zahraničí prostřednictvím organizací zahraničního obchodu i) technickou pomoc,projektovou a inženýrskou činnost včetně funkce generálního projektanta pro stavby v tu- zemsku i v zahraničí prostřednictvím organizací zahra- ničního obchodu. 1.3.1990 - 2.2.1994
. 8.4.1965 - 2.2.1994

vedení firmy 2. Stavební bytové družstvo občanů v Praze 4, Bránická ul.89 v likvidaci

Statutární orgán 2. Stavební bytové družstvo občanů v Praze 4, Bránická ul.89 v likvidaci

Platnost údajů od - do
předseda Jiří Suchánek 19.10.2013
Adresa: 345 , 250 67 Klecany Česká republika
č.p. 345, 250 67 Klecany
člen Tamara Míšková 14.4.2016
Adresa: Bronzová 2013 , 155 00 Praha 5 Česká republika
Bronzová 2013/7, Stodůlky, 155 00 Praha 5
člen Marie Pučelíková 14.4.2016
Adresa: Makovského 1335 , 163 00 Praha 6 Česká republika
Makovského 1335/24, Řepy, 163 00 Praha 6
člen Ing. Milan Tuček 12.5.2016
Adresa: Služská 779 , 182 00 Praha 8 Česká republika
Služská 779/32, Kobylisy, 182 00 Praha 8
místopředseda Ing. Vladimír Žďára 23.5.2016
Adresa: Mladých 211 , 155 21 Praha 5 Česká republika
Mladých 211/4, Zličín, 155 21 Praha 5
člen Ing. Jaroslav Hlubuček 23.5.2016
Adresa: Nad lesním divadlem 1115 , 142 00 Praha 4 Česká republika
Nad lesním divadlem 1115/14, Braník, 142 00 Praha 4
člen Ing. Karel Šulc 23.5.2016
Adresa: U Malvazinky 148 , 150 00 Praha 5 Česká republika
U Malvazinky 148/18, Smíchov, 150 00 Praha 5
předseda družstva Ing. Emil Kovář 24.2.1969 - 2.2.1994
Adresa: Vavřenova 1169 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Vavřenova ul. 1169
člen představenstva Ján Brožík 28.2.1983 - 2.2.1994
Adresa: Nad lesním divadlem lll 5 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Nad lesním divadlem lll5
člen představenstva Ing. Aleš Tříska CSc. 22.1.1985 - 2.2.1994
Adresa: Krohova 2233 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Krohova 2233
člen představenstva Ing. Jan Skácel CSc. 1.3.1990 - 2.2.1994
Adresa: Ruská 84 , Praha lO Česká republika
Praha lO, Ruská 84
místopředseda Ing. Radko Lyer 24.2.1969 - 4.6.1996
Adresa: sídl. Pankrác II , Praha 4 Česká republika
Praha 4, sídl. Pankrác II , čp. 1586
člen Ing. Karel Štorkán 24.2.1969 - 4.6.1996
Adresa: Nad lesním divadlem 1115 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Nad lesním divadlem čp. 1115
člen Ing. Otto Lohynský 1.12.1971 - 4.6.1996
Adresa: Horáčkova 1206 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Horáčkova ul. č. 1206
člen Rudolf Šťastný 23.6.1972 - 4.6.1996
Adresa: Vavřenova 1169 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Vavřenova 1169
člen Ing. Miloslav Drozen 19.3.1976 - 4.6.1996
Adresa: Novodvorská 1124 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Novodvorská 1124/167
člen Alois Humplík 13.9.1978 - 4.6.1996
Adresa: čp. 3027 sídl. , Praha 4 - Spořilov Česká republika
Praha 4 - Spořilov, čp. 3027 sídl.
člen Jiří Ždimera 13.9.1978 - 4.6.1996
Adresa: čp. 3029 sídl. , Praha 4 - Spořilov I. Česká republika
Praha 4 - Spořilov I., čp. 3029 sídl.
člen Ing. Marek Reiner 2.2.1994 - 4.6.1996
Adresa: Táboritská 38 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Táboritská 38
člen Libuše Brůnová 2.2.1994 - 4.6.1996
Adresa: Zárybničná 2985 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Zárybničná 2985
člen Ing. Otto Lohynský 2.2.1994 - 4.6.1996
Adresa: Školní 8 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Školní 8
člen Petr Stieber 2.2.1994 - 4.6.1996
Adresa: Pernerova 39 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Pernerova 39/3
člen Ing. Petr Svoboda 2.2.1994 - 4.6.1996
Adresa: Chemická 951 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Chemická 951
člen Ing. Jan Skalla 2.2.1994 - 4.6.1996
Adresa: Ruská 84 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Ruská 84
předseda Ing. Emil Kovář 2.2.1994 - 4.6.1996
Adresa: Vavřenova 1169 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Vavřenova 1169
místopředseda Ing. Karel Šulc 2.2.1994 - 4.6.1996
Adresa: Chemická 955 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Chemická 955
člen Rudolf Šťastný 2.2.1994 - 4.6.1996
Adresa: Vavřenova 1169 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Vavřenova 1169
člen Ing. Aleš Tříska 2.2.1994 - 4.6.1996
Adresa: Sušická 596 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Sušická 596/3
člen Ing. Daniel Jireček 2.2.1994 - 4.6.1996
Adresa: Vítězného února 56 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Vítězného února 56
člen MUDr. Zdeňka Vernerová 4.6.1996 - 14.2.2012
Vznik členství 25.4.1996
Zánik členství 25.4.1998
Adresa: Smetanova 352 , 440 01 Louny Česká republika
Louny, Smetanova 352, PSČ 44001
předseda Jiří Suchánek 4.6.1996 - 19.10.2013
Adresa: Na sídlišti 345 , Klecany Česká republika
Klecany, Na sídlišti 345, okres Praha-východ, PSČ 25067
člen Tamara Kulštejnová 4.6.1996 - 14.4.2016
Adresa: Bronzová 2014 , 155 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Bronzová 2014, PSČ 15500
člen Marie Pučelíková 4.6.1996 - 14.4.2016
Adresa: Krátký lán 406 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Krátký lán 406/1, PSČ 16000
člen JUDr. František Michálek 4.6.1996 - 14.4.2016
Adresa: Choceradská 18 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Choceradská 18
člen Ing. Milan Tuček 4.6.1996 - 12.5.2016
Adresa: Služská 779 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Služská 779
místopředseda Ing. Vladimír Žďára 4.6.1996 - 23.5.2016
Adresa: Mladých 211 , 155 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Mladých 211, PSČ 15500
člen Ing. Jaroslav Hlubuček 4.6.1996 - 23.5.2016
Adresa: Nad lesním divadlem 1115 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Nad lesním divadlem 1115
člen Ing. Karel Šulc 4.6.1996 - 23.5.2016
Adresa: U Malvazinky 18 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, U Malvazinky 18, PSČ 15000
člen JUDr. František Michálek 14.4.2016 - 23.5.2016
Zánik členství 7.5.2016
Adresa: Choceradská 3043 , 141 00 Praha 4 Česká republika
Choceradská 3043/18, Záběhlice, 141 00 Praha 4

Likvidace 2. Stavební bytové družstvo občanů v Praze 4, Bránická ul.89 v likvidaci

Platnost údajů od - do
Jméno JUDr. Patrik Graňák 28.11.2016
Adresa: Svatováclavská 97 , 733 01 Karviná Česká republika
Svatováclavská 97/6, Fryštát, 733 01 Karviná

Sbírka Listin 2. Stavební bytové družstvo občanů v Praze 4, Bránická ul.89 v likvidaci

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXCVIII 363/SL 6 notářský zápis NZ 202/2000 Městský soud v Praze 22.6.2000 31.1.2002 8
DrXCVIII 363/SL 5 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 105/2001 Městský soud v Praze 30.5.2001 31.1.2002 16
DrXCVIII 363/SL 4 podpisové vzory -3x Městský soud v Praze 31.1.2002 3

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje 2.stavební bytové družstvo občanů v Praze 4

IČO (identifikační číslo) 00033839
Jméno 2.stavební bytové družstvo občanů v Praze 4
Právní forma podnikání Družstvo
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 30.9.1992
Celkový počet živností: 7

Sídlo 2.stavební bytové družstvo občanů v Praze 4

Živnosti a provozovny 2.stavební bytové družstvo občanů v Praze 4

Živnost č. 1 Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 23.5.1997

Živnost č. 2 Poradenská činnost související s výstavbou a provozem bytového a domovního fondu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Stavitel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 23.5.1997

Živnost č. 4 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 23.1.2017

Živnost č. 5 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 23.1.2017

Živnost č. 6 Projektová činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 31.7.1997

Živnost č. 7 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 23.1.2017
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán 2.stavební bytové družstvo občanů v Praze 4

Člen statutárního orgánu Ing. Emil Kovář

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje 2. Stavební bytové družstvo občanů v Praze 4, Bránická ul.89 v likvidaci

IČO: 00033839
Firma: 2. Stavební bytové družstvo občanů v Praze 4, Bránická ul.89 v likvidaci
Právní forma: Družstvo
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1972

Sídlo 2. Stavební bytové družstvo občanů v Praze 4, Bránická ul.89 v likvidaci

Sídlo: Branická 797/89, Praha 147 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00033839
Jméno firmy 2. Stavební bytové družstvo občanů v Praze 4, Bránická ul.89
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka pzw9y88
tracking image