Firma 1.FC SLOVÁCKO, a.s. IČO 25597493


1.FC SLOVÁCKO, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

1.FC SLOVÁCKO, a.s. (25597493) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Stonky 566, Uherské Hradiště 686 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 4. 2000 a je stále aktivní. 1.FC SLOVÁCKO, a.s. má celkem jednu provozovnu a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o 1.FC SLOVÁCKO, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o 1.FC SLOVÁCKO, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o 1. FC SLOVÁCKO, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro 1.FC SLOVÁCKO, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje 1.FC SLOVÁCKO, a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 3276
IČO (identifikační číslo osoby) 25597493
Jméno 1.FC SLOVÁCKO, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 26.4.2000
Na základě projektu přeměny - fúze sloučením ze dne 27.10.2016 došlo ke vnitrostátní fúzi sloučením mezi zanikající společností ČSAD Invest, a.s. IČ 253 08 106 a nástupnickou společností BENT HOLDING, a.s., IČ 634 87 799 ( nově Z-Group a.s. ). 19.12.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 15.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 15.7.2014 - 26.9.2016
Počet členů dozorčí rady: 1 15.7.2014 - 26.9.2016
Zvyšuje se základní kapitál společnosti peněžitým vkladem úpisem nových akcií o částku 40,000.000,- Kč (čtyřicet miliónů korun českých) z částky 33,000.000,- Kč (třicet tři milióny korun českých) na 73,000.000,- Kč (sedmdesát tři milióny korun českých). U pisování nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští. Po splacení peněžitého vkladu bude vydáno 400 (čtyři sta) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá v nominální hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). Všechny akcie budou upsány předem určeným zájemcem, a to společnosti SYNOT LOTTO, a.s., se sídlem Uherské Hradiště - Mařatice, Vinohradská 907, PSČ 686 05, IČ 26301091, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka 3827. Návrh smlouvy o ups ání akcií bude zaslán upisovateli nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena do 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Upisovatel je povinen splatit část upisovaného vkladu, a to 30 % (třicet procent), tj. 12,000.000,- Kč, (dvanáct miliónů korun českých) do 30 (třiceti) dnů ode dne podpisu smlouvy o upsání akcií na zvláštní účet a zbytek do jednoho roku o de dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu zvýšeného základního kapitálu. Emisní kurs upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. 27.5.2004 - 19.7.2004
Zapisuje se nové znění stanov ze dne 18.11.2003. 23.3.2004
Valná hromada společnosti dne 13.05.2003 přijala 100% hlasů přítomných akcionářů, tj. jednomyslně, toto usnesení o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií: a) Zvyšuje se základní kapitál společnosti peněžitými vklady, a to úpisem nových akcií o částku 12,000.000,- kč. Nepřipouští se upisování akcií nad tuto částku. Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení kapitálového zajištění společnosti za účelem p osílení důvěry obchodních partnerů. Na základě upsaného a splaceného zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 120 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (dále jen "nově upisované akcie"). Emisní k urs nově upisovaných akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě. b) Určuje se, že všechny nově upisované akcie v celkové jmenovité hodnotě 12,000.000,- Kč budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je akcionář FC SYNOT, a.s. se sídlem Staré Město, Velkomoravská 583, PSČ 686 02, IČ 25546236. c) Všechny nově upisované akcie ke zvýšení základního kapitálu ve jmenovité hodnotě 12,000.000,- Kč musí předem určený zájemce FC SYNOT, a.s. upsat v sídle společnosti ve smlouvě o upsání akcií, která uzavřena se společností do 15-ti dnů ode dne právní mo ci usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu tété lhůty oznámí předem určenému zájemci FC SYNOT, a.s. představenstvo společnosti. Emisní kurs všech nově upi sovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. d) Připouští se, aby pohledávka společnosti na splacení emisního kursu nově upisovaných akcií ve výši 6,000.000,- Kč byla z důvodu snížení vnějších zdrojů v majetku společnosti započtena proti níže uvedeným pohledávkám akcionáře, FC SYNOT, a.s., se sídlem ve Starém Městě, Velkomoravská 583, PSČ 686 02, IČ 25546236, které má vůči společnosti z titulu poskytnutých půjček, a to ze dne 16.08.2002 ve výši 1,952.500,- Kč (doplatek), ze dne 06.09.2002 ve výši 600.000,- Kč, ze dne 14.10.2002 ve výši 2,000.000,- K č a ze dne 11.03.2003 ve výši 1,447.500,- Kč (částečná úhrada). e) Smlouva o započtení mezi společností a akcionářem FC SYNOT, a.s. k provedení zápočtu uvedeného v písm. d) bude dle příslušného ustanovení obchodního zákoníku uzavřena do 15-ti dnů ode dne právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu. Před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku tak bude splacená část nově upisovaných akcií ve výši 50%. f) Zbylou část jmenovité hodnoty nově upisovaných akcií ve výši 6,000.000,- Kč je předem určený zájemce FC SYNOT, a.s. povinen splatit do jednoho roku od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního, a to na účet společnosti č. 165 306 542/0300 vede ný u ČSOB, a.s., pob. Uherské Hradiště. 10.11.2003 - 23.3.2004
Zvýšení základního jmění: 27.3.2001 - 23.6.2001
Valná hromada schválila zvýšení základního jmění společnosti peněžitými vklady o částku 20,000.000,- Kč (slovy: dvacetmiliónů korun českých), a to upsáním nových akcií. Dále odsouhlasila, že se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku. Valná hromada rozhodla, že na základě upsaného a splaceného zvýšení základního jmění bude vydáno celkem 200 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. Emisní kurs akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. Dále valná hromada rozhodla, že před zápisem zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku jsou akcionáři povinni splatit z upsaných akcií odpovídajících zvýšení základního jmění částku 7,000.000,- Kč. Zbytek upsaných akcií, tedy 13,000.000,- Kč jsou akcionáři povinni splatit do jednoho roku od zápisu nové výše základního jmění do obchodního rejstříku. Valná hromada poté rozhodla, že všechny nové akcie budou upsány akcionáři na základě dohody v souladu s § 205 obchodního zákoníku, tedy bez využití přednostního práva. Lhůta pro úpis nových akcií bude 14 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Brně o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a místem úpisu je sídlo společnosti. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs upsaných akcií na účet společnosti č. 165 306 542/5100 u ČSOB, a.s., Praha 1, divize IPB, a.s. pob. Uherské Hradiště. 27.3.2001 - 23.6.2001

Aktuální kontaktní údaje 1.FC SLOVÁCKO, a.s.

Kapitál 1.FC SLOVÁCKO, a.s.

zakladni jmění 73 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.10.2004
zakladni jmění 73 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.7.2004 - 14.10.2004
zakladni jmění 33 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 26.4.2004 - 19.7.2004
zakladni jmění 33 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.3.2004 - 26.4.2004
zakladni jmění 21 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.8.2002 - 23.3.2004
zakladni jmění 21 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 3.5.2002 - 8.8.2002
zakladni jmění 21 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.2.2002 - 3.5.2002
zakladni jmění 21 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 10.11.2001 - 5.2.2002
zakladni jmění 21 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.6.2001 - 10.11.2001
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 26.4.2000 - 23.6.2001

Akcie 1.FC SLOVÁCKO, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 73 7.12.2010
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 730 19.7.2004 - 7.12.2010
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 330 27.5.2004 - 19.7.2004
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 330 23.3.2004 - 27.5.2004
Akcie na majitele 100 000 Kč 210 23.6.2001 - 23.3.2004
Akcie na majitele 100 000 Kč 10 26.4.2000 - 23.6.2001

Sídlo 1.FC SLOVÁCKO, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Stonky 566 , Uherské Hradiště 686 01 26.9.2016
Adresa Stonky 566 , Uherské Hradiště 686 01 6.11.2013 - 26.9.2016
Adresa Stonky 566 , Uherské Hradiště 686 01 18.2.2011 - 6.11.2013
Adresa 686 01 Česká republika
Městský fotbalový stadion, Stonky 635, 686 01 Uherské Hradiště
5.10.2005 - 18.2.2011
Adresa Zelný trh 1245 , Uherské Hradiště 686 01 22.12.2001 - 5.10.2005
Adresa Velkomoravská 583 , 686 03 Staré Město Česká republika
26.4.2000 - 22.12.2001

Předmět podnikání 1.FC SLOVÁCKO, a.s.

Platnost údajů od - do
Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti fotbalu 29.5.2012
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 23.4.2009
specializovaný maloobchod 23.5.2003 - 23.4.2009
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 23.5.2003 - 23.4.2009
velkoobchod 23.5.2003 - 23.4.2009
zprostředkování služeb 23.5.2003 - 23.4.2009
zprostředkování obchodu 23.5.2003 - 23.4.2009
organizování sportovních soutěží 23.5.2003 - 23.4.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 23.5.2003 - 23.4.2009
reklamní činnost a marketing 23.5.2003 - 23.4.2009
poskytování tělovýchovných služeb 23.5.2003 - 29.5.2012
poskytování tělovýchovných služeb 8.8.2002 - 23.5.2003
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 26.4.2000 - 23.5.2003
zprostředkovatelská činnost 26.4.2000 - 23.5.2003
provozování sportovní činnosti - kopaná 26.4.2000 - 23.5.2003
provádění reklamy včetně pronájmu reklamních ploch 26.4.2000 - 23.5.2003
pronájem věcí movitých 26.4.2000 - 23.5.2003

vedení firmy 1.FC SLOVÁCKO, a.s.

Statutární orgán 1.FC SLOVÁCKO, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo alespoň tři členové představenstva společně. Člen představenstva, který není předsedou, může společnost zastoupit jako zmocněnec samostatně, jen byl-li k takovému zastoupení zmocněn. 15.7.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti za představenstvo jedná samostatně předseda představenstva nebo společně alespoň tři členové představenstva bez rozlišení funkcí. Jménem společnosti za představenstvo podepisuje samostatně předseda představenstva nebo společně alespoň tři členové představenstva bez rozlišení funkcí. 5.5.2009 - 15.7.2014
Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná samostatně předseda nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti přípojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo p rokurista, každý samostatně. 4.8.2005 - 5.5.2009
Způsob jednání: Za společnost jednají členové představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo prokurista, každý samostatně. 22.12.2001 - 4.8.2005
Způsob jednání: Za společnost jednají členové představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svoje podpisy předseda představenstva a místopředseda představenstva (společně), nebo prokurista (samostatně). 26.4.2000 - 22.12.2001
předseda představenstva JUDr. Ing. Zdeněk Zemek 6.7.2019
Vznik členství 13.5.2019
Vznik funkce 13.5.2019
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
člen představenstva Mgr. Petr Pojezný 6.7.2019
Vznik členství 13.5.2019
Adresa: Nová 812 , Ostrožská Nová Ves 687 22
člen představenstva Ing. Josef Kolář 6.7.2019
Vznik členství 13.5.2019
Adresa: 219 , Polešovice 687 37
člen představenstva František Čapek 6.7.2019
Vznik členství 13.5.2019
Adresa: Husitská 267 , Kunovice 686 04
člen představenstva Petr Slezák 26.4.2000 - 27.3.2001
Adresa: Nová 666 , Ostrožská Nová Ves 687 22
člen představenstva PhDr. Jan Slepička 26.4.2000 - 27.3.2001
Adresa: Rooseveltova 881/19 , Praha 160 00
člen představenstva Petr Zapletal 26.4.2000 - 23.6.2001
Zánik funkce 11.12.2000
Adresa: Školní 530 , Uherské Hradiště 686 05
předseda představenstva Jaroslav Hastík 26.4.2000 - 22.12.2001
Adresa: Kopánky 1731 , 686 02 Uherské Hradiště Česká republika
člen představenstva Ing. Roman Sklenář 26.4.2000 - 27.5.2004
Vznik funkce 26.4.2000
Zánik funkce 21.4.2004
Adresa: Sadová 977 , Uherské Hradiště 686 05
člen představenstva Libor Soldán 26.4.2000 - 27.5.2004
Vznik funkce 26.4.2000
Zánik funkce 21.4.2004
Adresa: Derflanská 1008 , Uherské Hradiště 686 05
předseda představenstva Jaroslav Hastík 22.12.2001 - 27.5.2004
Vznik funkce 26.4.2000
Zánik funkce 21.4.2004
Adresa: Kopánky 1731 , Staré Město 686 03
člen představenstva Jaroslav Hastík 27.5.2004 - 19.7.2004
Zánik členství 4.5.2004
Vznik funkce 21.4.2004
Zánik funkce 4.5.2004
Adresa: Kopánky 1731 , Staré Město 686 03
předseda představenstva Jiří Zerzáň 27.5.2004 - 14.10.2004
Vznik funkce 21.4.2004
Zánik funkce 31.7.2004
Adresa: Na Stráni 667 , Uherské Hradiště 686 05
místopředsedkyně představenstva Kateřina Daňhelová 26.4.2000 - 4.8.2005
Vznik funkce 26.4.2000
Zánik funkce 28.12.2004
Adresa: Lhotka 516 , Buchlovice Česká republika
člen představenstva Ladislav Minář 26.4.2000 - 4.8.2005
Vznik funkce 26.4.2000
Adresa: Derflanská 1006 , Uherské Hradiště 686 05
člen představenstva Vladimír Petřek 10.11.2003 - 4.8.2005
Vznik funkce 13.5.2003
Zánik funkce 28.12.2004
Adresa: Hradební 522 , Uherské Hradiště 686 01
člen představenstva Vítězslav Knot 27.5.2004 - 4.8.2005
Vznik funkce 21.4.2004
Zánik funkce 28.12.2004
Adresa: 266 , Kněžpole 687 12
člen představenstva Igor Štefanko 27.5.2004 - 4.8.2005
Vznik funkce 21.4.2004
Zánik funkce 28.12.2004
Adresa: Pod Kaštany 172 , Lukov 763 17
předseda představenstva Mgr. Jana Čechová Náplavová 14.10.2004 - 4.8.2005
Vznik členství 1.8.2004
Zánik členství 28.12.2004
Vznik funkce 1.8.2004
Zánik funkce 28.12.2004
Adresa: 237 , Polešovice 687 37
místopředseda představenstva Ladislav Minář 4.8.2005 - 31.1.2006
Vznik členství 26.4.2000
Zánik členství 1.9.2005
Vznik funkce 28.12.2004
Zánik funkce 1.9.2005
Adresa: Derflanská 1006 , Uherské Hradiště 686 05
člen představenstva Mgr. Petr Pojezný 19.7.2004 - 24.9.2007
Vznik členství 18.6.2004
Zánik členství 1.6.2007
Vznik funkce 18.6.2004
Zánik funkce 1.6.2007
Adresa: Nová 812 , Ostrožská Nová Ves 687 22
předseda představenstva Mgr. Jan Řezník 4.8.2005 - 24.9.2007
Vznik členství 28.12.2004
Zánik členství 1.6.2007
Vznik funkce 28.12.2004
Zánik funkce 1.6.2007
Adresa: Děčínská 471/4 , Praha 190 00
člen představenstva Mgr. Milan Fikar 4.8.2005 - 24.9.2007
Vznik funkce 28.12.2004
Zánik funkce 1.6.2007
Adresa: Rostislavova 292/27 , Praha 140 00
člen představenstva JUDr. František Fojtík 4.8.2005 - 24.9.2007
Vznik funkce 28.12.2004
Zánik funkce 1.6.2007
Adresa: Mezivrší 1446/29 , Praha 147 00
místopředseda představenstva Vojtěch Vaverka 31.1.2006 - 24.9.2007
Vznik členství 1.9.2005
Zánik členství 1.6.2007
Vznik funkce 1.9.2005
Zánik funkce 1.6.2007
Adresa: Zahradníčkova 1123/12 , Praha 150 00
předseda představenstva Ing. Marcela Mrázková 24.9.2007 - 3.2.2009
Vznik členství 1.6.2007
Vznik funkce 1.6.2007
Zánik funkce 19.12.2008
Adresa: Františka Kotyzy 989 , Rokycany 337 01
člen představenstva Ing. Josef Růčka 24.9.2007 - 3.2.2009
Vznik členství 1.6.2007
Zánik členství 25.11.2008
Adresa: Bratří Hlaviců 94 , Vsetín 755 01
člen představenstva Ing. Marcela Mrázková 3.2.2009 - 5.5.2009
Vznik členství 1.6.2007
Zánik členství 4.3.2009
Adresa: Františka Kotyzy 989 , Rokycany 337 01
člen představenstva Vladimír Krejčí 3.2.2009 - 5.5.2009
Vznik členství 25.11.2008
Adresa: Puškinova 587/8 , Vyškov 682 01
člen představenstva Mgr. Petr Pojezný 24.9.2007 - 18.5.2012
Vznik členství 1.6.2007
Zánik členství 1.2.2012
Adresa: Nová 812 , Ostrožská Nová Ves 687 22
předseda představenstva JUDr. Ing. Zdeněk Zemek 3.2.2009 - 6.11.2013
Vznik členství 25.11.2008
Zánik členství 23.9.2013
Vznik funkce 19.12.2008
Zánik funkce 23.9.2013
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
člen představenstva František Čapek 3.2.2009 - 6.11.2013
Vznik členství 25.11.2008
Zánik členství 23.9.2013
Adresa: Husitská 267 , Kunovice 686 04
místopředseda představenstva Bc. Vladimír Krejčí 5.5.2009 - 6.11.2013
Vznik členství 25.11.2008
Zánik členství 23.9.2013
Vznik funkce 21.1.2009
Zánik funkce 23.9.2013
Adresa: Puškinova 587/8 , Vyškov 682 01
člen představenstva Mgr. Petr Pojezný 18.5.2012 - 6.11.2013
Vznik členství 1.2.2012
Zánik členství 7.6.2014
Adresa: Nová 812 , Ostrožská Nová Ves 687 22
předseda představenstva Zdeněk Zemek 6.11.2013 - 15.7.2014
Vznik členství 23.9.2013
Zánik členství 7.6.2014
Vznik funkce 23.9.2013
Zánik funkce 7.6.2014
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
člen představenstva Mgr. Petr Pojezný 6.11.2013 - 15.7.2014
Vznik členství 1.2.2012
Zánik členství 7.6.2014
Adresa: Nová 812 , Ostrožská Nová Ves 687 22
člen představenstva Josef Kolář 6.11.2013 - 15.7.2014
Vznik členství 16.9.2013
Zánik členství 7.6.2014
Adresa: 219 , Polešovice 687 37
člen představenstva Vladimír Krejčí 6.11.2013 - 15.7.2014
Vznik členství 23.9.2013
Zánik členství 15.7.2014
Adresa: Na Sadě 418/10 , Vyškov 682 01
člen představenstva František Čapek 6.11.2013 - 15.7.2014
Vznik členství 23.9.2013
Zánik členství 7.6.2014
Adresa: Husitská 267 , Kunovice 686 04
předseda představenstva JUDr. Ing. Zdeněk Zemek 15.7.2014 - 26.9.2016
Vznik členství 7.6.2014
Vznik funkce 7.6.2014
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
člen představenstva Mgr. Petr Pojezný 15.7.2014 - 26.9.2016
Vznik členství 7.6.2014
Adresa: Nová 812 , Ostrožská Nová Ves 687 22
člen představenstva Ing Josef Kolář 15.7.2014 - 26.9.2016
Vznik členství 7.6.2014
Adresa: 219 , Polešovice 687 37
člen představenstva Bc. Vladimír Krejčí 15.7.2014 - 26.9.2016
Vznik členství 7.6.2014
Adresa: Na Sadě 418/10 , Vyškov 682 01
člen představenstva František Čapek 15.7.2014 - 26.9.2016
Vznik členství 7.6.2014
Adresa: Husitská 267 , Kunovice 686 04
člen představenstva Bc. Vladimír Krejčí 26.9.2016 - 30.3.2017
Vznik členství 7.6.2014
Zánik členství 23.1.2017
Adresa: Na Sadě 418/10 , Vyškov 682 01
předseda představenstva JUDr. Ing. Zdeněk Zemek 26.9.2016 - 6.7.2019
Vznik členství 7.6.2014
Zánik členství 13.5.2019
Vznik funkce 7.6.2014
Zánik funkce 13.5.2019
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
člen představenstva Mgr. Petr Pojezný 26.9.2016 - 6.7.2019
Vznik členství 7.6.2014
Zánik členství 13.5.2019
Adresa: Nová 812 , Ostrožská Nová Ves 687 22
člen představenstva Ing. Josef Kolář 26.9.2016 - 6.7.2019
Vznik členství 7.6.2014
Zánik členství 13.5.2019
Adresa: 219 , Polešovice 687 37
člen představenstva František Čapek 26.9.2016 - 6.7.2019
Vznik členství 7.6.2014
Zánik členství 13.5.2019
Adresa: Husitská 267 , Kunovice 686 04

Dozorčí rada 1.FC SLOVÁCKO, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ladislav Bednařík 6.7.2019
Vznik členství 13.5.2019
Adresa: Sídl. Olšava 2213 , Uherský Brod 688 01
člen Ivan Šimon 26.4.2000 - 26.10.2000
Adresa: U Bagru 24 , Uherské Hradiště 686 01
člen Zdeněk Ebner 26.4.2000 - 22.12.2001
Zánik funkce 1.10.2001
Adresa: Úprkova 1799 , Staré Město 686 03
člen Vladimír Petřek 26.10.2000 - 10.11.2003
Zánik funkce 13.5.2003
Adresa: Hradební 522 , Uherské Hradiště 686 01
předseda Ivo Valenta 26.4.2000 - 4.8.2005
Vznik funkce 26.4.2000
Zánik funkce 28.12.2004
Adresa: Monacké knížectví
Monte Carlo, 7 Avenue Saint Roman
místopředseda Miroslav Valenta 26.4.2000 - 4.8.2005
Vznik funkce 26.4.2000
Zánik funkce 28.12.2004
Adresa: Travinářská 1173 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
člen Evžen Uher 10.11.2003 - 24.9.2007
Vznik funkce 13.5.2003
Zánik funkce 1.6.2007
Adresa: Kollárova 404 , Uherské Hradiště 686 01
předseda dozorčí rady Ing. Alois Řezník 4.8.2005 - 24.9.2007
Vznik funkce 28.12.2004
Zánik funkce 1.6.2007
Adresa: Laudova 1017/12 , Praha 163 00
člen dozorčí rady Roman Výhonský 4.8.2005 - 24.9.2007
Vznik funkce 31.12.2004
Zánik funkce 1.6.2007
Adresa: Na louži 770/31 , Praha 101 00
předseda dozorčí rady Ing. Antonín Smetka 24.9.2007 - 5.5.2009
Vznik členství 1.6.2007
Zánik členství 20.6.2008
Vznik funkce 1.6.2007
Zánik funkce 20.6.2008
Adresa: 105 , Kozojídky 696 63
člen dozorčí rady Hana Kinská 24.9.2007 - 5.5.2009
Vznik členství 1.6.2007
Zánik členství 4.3.2009
Adresa: Josefa Knihy 183 , Rokycany 337 01
člen dozorčí rady Ing. Jarmila Havlová 24.9.2007 - 18.5.2012
Vznik členství 1.6.2007
Zánik členství 1.2.2012
Adresa: Polní 875 , Uherský Ostroh 687 24
člen dozorčí rady Ing. Josef Růčka 5.5.2009 - 18.5.2012
Vznik členství 4.3.2009
Zánik členství 1.2.2012
Adresa: Bratří Hlaviců 94 , Vsetín 755 01
člen dozorčí rady Miroslav Kadlec 5.5.2009 - 6.11.2013
Vznik členství 4.3.2009
Zánik členství 23.9.2013
Adresa: Stará Cihelna 1402 , Uherské Hradiště 686 05
člen dozorčí rady Ing. Jarmila Havlová 18.5.2012 - 6.11.2013
Vznik členství 1.2.2012
Zánik členství 7.6.2014
Adresa: Polní 875 , Uherský Ostroh 687 24
člen dozorčí rady Ing. Stanislav Blaha 18.5.2012 - 6.11.2013
Vznik členství 1.2.2012
Zánik členství 7.6.2014
Adresa: Jana Žižky 933 , Uherské Hradiště 686 06
člen dozorčí rady Ing. Jarmila Havlová 6.11.2013 - 15.7.2014
Vznik členství 1.2.2012
Zánik členství 7.6.2014
Adresa: Polní 875 , Uherský Ostroh 687 24
člen dozorčí rady Ing. Stanislav Blaha 6.11.2013 - 15.7.2014
Vznik členství 1.2.2012
Zánik členství 7.6.2014
Adresa: Jana Žižky 933 , Uherské Hradiště 686 06
člen dozorčí rady Miroslav Kadlec 6.11.2013 - 15.7.2014
Vznik členství 23.9.2013
Zánik členství 7.6.2014
Adresa: Stará Cihelna 1402 , Uherské Hradiště 686 05
člen dozorčí rady Miroslav Kadlec 15.7.2014 - 22.9.2016
Vznik členství 7.6.2014
Zánik členství 17.7.2016
Adresa: Stará Cihelna 1402 , Uherské Hradiště 686 05
člen dozorčí rady Ladislav Bednařík 22.9.2016 - 6.7.2019
Vznik členství 8.8.2016
Zánik členství 13.5.2019
Adresa: Sídl. Olšava 2213 , Uherský Brod 688 01

Prokura 1.FC SLOVÁCKO, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Miroslav Valenta ml. 26.4.2000 - 4.8.2005
Adresa: Velehradská 1328 , Staré Město 686 03

Sbírka Listin 1.FC SLOVÁCKO, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 3276/SL 74 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Krajský soud v Brně 31.3.2015 11.11.2015 13.11.2015 19
B 3276/SL 73 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Krajský soud v Brně 1.4.2014 2.9.2014 7.11.2014 18
B 3276/SL 72 notářský zápis rozhod. jed. akcionáře, stanovy, NZ 278/2014 Krajský soud v Brně 7.6.2014 15.7.2014 10.10.2014 7
B 3276/SL 71 ostatní rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Brně 23.9.2013 30.10.2013 11.11.2013 1
B 3276/SL 70 ostatní zápis ze zas. předst. Krajský soud v Brně 23.9.2013 30.10.2013 11.11.2013 1
B 3276/SL 69 notářský zápis rozhod. jed. akcionáře, NZ 267/2013 Krajský soud v Brně 16.9.2013 30.10.2013 11.11.2013 2
B 3276/SL 67 zpráva auditora Krajský soud v Brně 29.3.2013 18.9.2013 20.9.2013 17
B 3276/SL 63 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 2.3.2011 6.4.2011 24
B 3276/SL 61 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 27.8.2010 13.12.2010 12
B 3276/SL 55 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 4.3.2009 14.5.2009 14
B 3276/SL 52 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 1.6.2007 9.10.2007 12
B 3276/SL 43 zpráva auditora Krajský soud v Brně 5.4.2006 2.5.2007 2
B 3276/SL 42 účetní závěrka -příloha k 30.6.2005 Krajský soud v Brně 28.12.2005 2.5.2007 7
B 3276/SL 41 účetní závěrka -výkaz k 30.6.2005 Krajský soud v Brně 28.12.2005 2.5.2007 2
B 3276/SL 40 účetní závěrka -rozvaha k 30.6.2005 Krajský soud v Brně 28.12.2005 2.5.2007 4
B 3276/SL 39 výroční zpráva -k 30.6.2005 Krajský soud v Brně 2.5.2007 19
B 3276/SL 38 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 1.9.2005 9.1.2006 1
B 3276/SL 37 ostatní - zápis o rozh. akcionáře Krajský soud v Brně 1.9.2005 9.1.2006 1
B 3276/SL 36 ostatní - zápis z představenstva Krajský soud v Brně 1.9.2005 9.1.2006 2
B 3276/SL 35 notářský zápis -NZ 114/2005 Krajský soud v Brně 23.6.2005 8.11.2005 12
B 3276/SL 34 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 28.12.2004 12.8.2005 5
B 3276/SL 33 ostatní - zápis z představenstva Krajský soud v Brně 28.12.2004 12.8.2005 2
B 3276/SL 32 ostatní - zápis z doz. rady Krajský soud v Brně 27.1.2005 12.8.2005 2
B 3276/SL 31 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 28.12.2004 12.8.2005 10
B 3276/SL 30 notářský zápis - rozh. skcionáře, NZ 228/04 Krajský soud v Brně 28.12.2004 12.8.2005 9
B 3276/SL 29 výroční zpráva -1.7.2003-30.6.2004 Krajský soud v Brně 7.9.2004 1.11.2004 49
B 3276/SL 28 ostatní -odstoupení z funkce Krajský soud v Brně 22.7.2004 25.10.2004 1
B 3276/SL 27 ostatní -zápis ze zas. předst. Krajský soud v Brně 23.7.2004 25.10.2004 2
B 3276/SL 26 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 5.5.2004 9.8.2004 1
B 3276/SL 25 ostatní - smlouva o upsání akcií Krajský soud v Brně 30.5.2004 9.8.2004 3
B 3276/SL 24 ostatní - odstoup. čl. představenstva Krajský soud v Brně 3.5.2004 9.8.2004 1
B 3276/SL 23 ostatní - zápis z představenstva Krajský soud v Brně 5.5.2004 9.8.2004 2
B 3276/SL 22 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 17.6.2004 9.8.2004 13
B 3276/SL 21 notářský zápis - rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 18.6.2004 9.8.2004 23
B 3276/SL 20 notářský zápis -rozhodnutí Krajský soud v Brně 21.4.2004 3.6.2004 31
B 3276/SL 19 ostatní -zápis z jednání předst. Krajský soud v Brně 21.4.2004 3.6.2004 3
B 3276/SL 18 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 18.11.2003 13.4.2004 14
B 3276/SL 17 výroční zpráva 1.1.2002--30.6.2003 Krajský soud v Brně 15.11.2003 13.2.2004 91
B 3276/SL 16 ostatní - účetní kniha Krajský soud v Brně 5.10.2003 8.1.2004 34
B 3276/SL 15 podpisové vzory - ČP Krajský soud v Brně 13.5.2003 8.1.2004 4
B 3276/SL 14 notářský zápis - rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 13.5.2003 8.1.2004 19
B 3276/SL 13 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 4.6.2003 8.1.2004 13
B 3276/SL 12 ostatní - protinávrh akcionáře Krajský soud v Brně 5.5.2003 8.1.2004 2
B 3276/SL 11 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 13.5.2003 8.1.2004 6
B 3276/SL 10 notářský zápis - rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 2.9.2002 27.5.2003 14
B 3276/SL 4 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 1.10.2001 12.3.2002 13
B 3276/SL 3 ostatní - odstoupení z představen.3x Krajský soud v Brně 29.6.2000 27.2.2001 4
B 3276/SL 2 notářský zápis - VH,stanovy Krajský soud v Brně 11.12.2000 27.2.2001 19
B 3276/SL 1 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 15.3.2000 30.5.2000 23

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje 1. FC SLOVÁCKO, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25597493
Jméno 1. FC SLOVÁCKO, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Uherské Hradiště
Vznik první živnosti: 26.4.2000
Celkový počet živností: 15
Aktivních živností: 2

Sídlo 1. FC SLOVÁCKO, a.s.

Živnosti a provozovny 1. FC SLOVÁCKO, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.4.2000
Provozovna č. 1
Provozovna Mariánské náměstí 126, Uherské Hradiště 686 01
Identifikační číslo provozovny 1004786158
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 12.12.2011

Živnost č. 2 Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti fotbalu

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.5.2002

Živnost č. 3 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.4.2000
Zánik oprávnění 25.8.2004

Živnost č. 4 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.4.2000
Zánik oprávnění 25.8.2004

Živnost č. 5 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.4.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.4.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Pronájem věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.4.2000
Zánik oprávnění 25.8.2004

Živnost č. 8 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.4.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.4.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.4.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Provozování sportovní činnosti - kopaná

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.4.2000
Zánik oprávnění 25.8.2004

Živnost č. 12 Provádění reklamy včetně pronájmu reklamních ploch

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.4.2000
Zánik oprávnění 25.8.2004

Živnost č. 13 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.4.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.4.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Organizování sportovních soutěží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.4.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán 1. FC SLOVÁCKO, a.s.

Člen statutárního orgánu Josef Kolář
Člen statutárního orgánu JUDr. Ing. Zdeněk Zemek
Člen statutárního orgánu Mgr. Petr Pojezný

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje 1.FC SLOVÁCKO, a.s.

IČO: 25597493
Firma: 1.FC SLOVÁCKO, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Uherské Hradiště
Základní územní jednotka: Uherské Hradiště
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 26.4.2000

Sídlo 1.FC SLOVÁCKO, a.s.

Sídlo: Stonky 566, Uherské Hradiště 686 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy
Poradenství v oblasti řízení
Reklamní činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků j. n.
Provozování sportovních zařízení
tracking image